Søg i
komponistbasen

Fødselsår

Dødsår

Genre/kunstform

Profil

Liv

Allerede i konservatorietiden vikarierede Jørgen Ditleff Bondesen som lærer for sine medstuderende, og 1883 blev han ansat som lærer i klaver og efter Johan Christian Gebauers død i teori 1884.
Som teorilærer fik Jørgen Ditleff Bondesen stor betydning gennem sine lærebøger. De omfatter både oversættelser og bearbejdelser af tyske standardværker som Richters Harmonielehre og Lobes Katechismus der Musik og selvstændige værker som en instrumentationslære (1885), en harmonilære (1897) og en kontrapunktlære (1902).

1901 forlod Jørgen Ditleff Bondesen konservatoriet i København og stiftede det private Aarhus Musikkonservatorium som han ledede og underviste i frem til 1926. Nedlæggelsen af Jørgen Ditleff Bondesens konservatorium førte året efter til oprettelsen af Det Jyske Musikkonservatorium.

(JBR)

ØVRIGT MATERIALE

Læs mere om historien om Det Jyske Musikkonservatorium her

Værker

Hovedparten af Jørgen Ditleff Bondesen’s kompositioner er vokalværker for solo eller kor, hvoraf Opstandelsen for soli, kor og orkester (1876) opnåede hædrende omtale ved Konsertforeningens konkurrence.
Korværket Aftenlandskab (til tekst af Holger Drachmann) blev opført i Dansk Koncert-Forening (1903). Til Aarhus Teater komponerede Jørgen Ditleff Bondesen Ouverture til Holger Drachmanns Strandby Folk (1906) og musik til Olaf Hansens eventyrspil Tornerose (1915). En opera Sankte Cæcilie Nat blev aldrig opført.

(JBR)

Litteratur

Gerhard Lynge: Danske Komponister i det 20. Aarhundredes Begyndelse. 2/1917

Erik Abrahamsen i: DBL2 bd. 3 1934

Wikipedia: Jørgen Ditlev Bondesen

Jørgen Ditleff Bondesen

Født:

07.04 1855, Kbh.

Død:

03.05 1939

Uddannelse:

Musikkonservatoriet (Neupert i klaver; Tofte i violin; Matthison-Hansen i orgel; Gade og Hartmann i teori).

Øvrige beskæftigelser:

Teorilærer på musikkonservatoriet og stifter af Aarhus Musikkonservatorium.

Profil oprettet:

26. maj 2010
Kontakt

Dansk
Komponist
Forening

Lautrupsgade 9, 5.sal
DK 2100 København Ø

Telefon (45) 33 13 54 05

dkf@komponistforeningen.dk

Send meddelelse
Find på kort

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev her

Betingelser for DKF nyhedsbrev

Betingelser og vilkår

Læs følgende vilkår og betingelser omhyggeligt, før du tilmelder dig DKFs nyhedsbrev. Såfremt du ikke kan acceptere nedenstående vilkår og betingelser, skal du ikke tilmelde dig DKFs nyhedsbrev.

www.komponistforeningen.dk

Dette website ejes og drives af Dansk Komponist Forening, som er en dansk registreret virksomhed underlagt dansk lovgivning.

Email

Som modtager af DKFs nyhedsbrev modtager du månedeligt et gratis nyhedsbrev i HTML-format.