Søg i
komponistbasen

Fødselsår

Dødsår

Genre/kunstform

Profil

Liv

Leopold Rosenfeld var allerede som barn musikinteresseret. Hans fader, Isidor Rosenfeld der var kantor ved den jødiske synagoge, tillod ham dog først at studere musik efter fem års uddannelse i et bankierfirma.
Som elev på konservatoriet lagde Leopold Rosenfeld ikke megen vægt på musikteorien. Han gav senere udtryk for, at ”den exacte Viden, som man – afset fra Instrumentationskundskab – indvinder, er kun ringe, i det højeste lærer man at […] bringe sine Temaer og Motiver i et for Øret smagfuldt tonisk Forhold til hinanden”.[fn]Om Textsang 1887, citeret fra Lynge 1917[/fn]

Skønt ikke uddannet sanger blev Leopold Rosenfeld en meget søgt sangpædagog og lagde ikke mindst vægt på tekstudtalen i sin undervisning. Han var lærer for nogle af tidens førende danske operasangere, bl.a. Vilhelm Herold og Peter Cornelius.

Som musikkritiker ved bl.a. Dannebrog og Tidsskrift for Musik og Teater hørte Leopold Rosenfeld til den konservative skole og angreb f.eks. Wagners ”til Sygelighed grænsende Følelseseksplosioner”.
Leopold Rosenfeld var meget aktiv i det københavnske musikliv som medstifter af Dansk Koncert-Forening (1901) og arrangør af Musikfesten i København 1888. Han engagerede sig i velgørende arbejde, bl.a. som medstifter af Understøttelsesforeningen for Musiklærere og –lærerinder og arrangør af velgørenhedskoncerter.

(JBR)

Musik

Den ”ringe exacte Viden” som Leopold Rosenfeld mente at kunne hente ved et musikteoretisk studium, præger hans kompositioner.

Han mestrede ikke de store former, men ydede sit bedste i det mindre format: Især Leopold Rosenfelds sange opnåede en vis succes i samtiden, men har ikke kunnet holde sig på repertoiret. Nogle større værker blev opført, bl.a. korværkerne Henrik og Else til tekst af Christian Winther (opus 28, Musikforeningen 1885) og Aftensang og Bjergpigen til tekster af Carsten Hauch (Dansk Koncert-Forening 1906).
En del af Leopold Rosenfelds orkesterværker og kammermusik ligger ubenyttede som manuskripter på Det Kgl. Bibliotek.

(JBR)

Værkliste

Efter wikipedia

Asali (for sang og klaver)

Bjergpigen (for soli, kor og orkester)

En nytårslåt (for sang og klaver)

Folkevise (for sang og klaver)

Ingalill (for sang og klaver)

Klokkeklang (for sang og klaver)

Opus 3: Fem characteerstykker (for klaver)

Opus 17: 5 Clavierstücke (for klaver)

Opus 25: Henrik og Else (for soli, kor og orkester

Opus 48: Saïna. Østerlandske stemninger (for klaver)

 

Litteratur

Anvendt litteratur


Gerhard Lynge: Danske Komponister i det 20. Aarhundredes Begyndelse. 2/1917

Nils Schiørring: DBL2 bd. 20, 1941

Øvrigt
Det Kgl. Bibliotek: Leopold Rosenfeld

Wikipedia: Leopold Rosenfeld

 

Leopold Rosenfeld
Foto: kb.dk

Leopold Rosenfeld

Født:

21.07 1849, Kbh.

Død:

19.07 1909

Uddannelse:

Bankvirksomhed. Konservatoriet (lærer: Gade, Hartmann).

Øvrige beskæftigelser:

Sanglærer. Musikanmelder.

Profil oprettet:

26. maj 2010
Kontakt

Dansk
Komponist
Forening

Lautrupsgade 9, 5.sal
DK 2100 København Ø

Telefon (45) 33 13 54 05

dkf@komponistforeningen.dk

Send meddelelse
Find på kort

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev her

Betingelser for DKF nyhedsbrev

Betingelser og vilkår

Læs følgende vilkår og betingelser omhyggeligt, før du tilmelder dig DKFs nyhedsbrev. Såfremt du ikke kan acceptere nedenstående vilkår og betingelser, skal du ikke tilmelde dig DKFs nyhedsbrev.

www.komponistforeningen.dk

Dette website ejes og drives af Dansk Komponist Forening, som er en dansk registreret virksomhed underlagt dansk lovgivning.

Email

Som modtager af DKFs nyhedsbrev modtager du månedeligt et gratis nyhedsbrev i HTML-format.