Søg i
komponistbasen

Fødselsår

Dødsår

Genre/kunstform

Profil

Liv

Efter nogle år som orkestermusiker i Tivoli var Arthur Allin organist i Rønne (1876) og Næstved (1881). I 1888 efterfulgte han Robert Allen som domorganist i Århus og leder af de jyske sangforeninger.

Arthur Allin ydede gennem 27 år en betydelig indsats i Århus’ musikliv, bl.a. som pianist, dirigent og formand for Aarhus Musikerforening. Men han følte næppe, at byens musikliv kunne honorere hans evner som komponist.
Efter sin hustrus død 1914 forlod Arthur Allin sit ”eksil” og flyttede til København, hvor han bl.a. var redaktør af Organist- og Kantorforeningens medlemsblad.

(JBR)

Værker

Som komponist var Arthur Allin produktiv og skrev symfonier, kammermusik, scenemusik (bl.a. til Sofokles’ Antigone og Hauptmanns Hannele). For mindre besætninger skrev han korværker, orgel- og klaverværker og en del kantater til lokale anledninger, f.eks. i Århus til indvielsen af Statsbiblioteket og indvielsen af domkirkens nye orgel.

I sine sidste år i Kbh. komponerede Arthur Allin bl.a. en sangcyklus til Lenaus Wanderung im Gebirge (1922). Kun lidt er udgivet, men en del findes i manuskript på Det Kongelige Bibliotek.

(JBR)

Øvrigt


Se nodemanuskripter på Det Kongelige Bibliotek

Værkliste

Efter wikipedia

Bankiren i Sevilla (komisk opera Næstved 1885) (Bankieren?)

Kantate ved Christian IX’s jubilæum (1888)

Kantate ved Statsbibliotekets indvielse (1902)

Kantate til Landsudstillingen i Århus (1909)

Marcher

Dansemusik

Klavermusik

Orgelmusik

Ouverturer

2 symfonier

Kammermusik

Teatermusik

Religiøse korværker

Kantater

 

Litteratur

Anvendt litteratur


Gerhardt Lynge: Danske Komponister i det 20. Aarhundredes Begyndelse, 1917, s. 401-405

Erik Abrahamsen i DBL2 bd. 1 1933

Sohlmans Musiklexikon 2 udg. 1975

Øvrigt


Wikipedia: Arthur Ivan Allin

 

 

Arthur Allin
Foto: Wikipedia/Danske Komponistportrætter

Arthur Allin

Fulde navn:

Arthur Ivan Allin

Født:

03.12 1847, Kbh.

Død:

31.01 1926, Kbh.

Uddannelse:

Uddannet som pianist og violinist (bl.a. af Valdemar Tofte) og i musikteori (af Peter Rasmussen)

Øvrige beskæftigelser:

Orkestermusiker. Organist. Redaktør

Profil oprettet:

26. maj 2010
Kontakt

Dansk
Komponist
Forening

Lautrupsgade 9, 5.sal
DK 2100 København Ø

Telefon (45) 33 13 54 05

dkf@komponistforeningen.dk

Send meddelelse
Find på kort

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev her

Betingelser for DKF nyhedsbrev

Betingelser og vilkår

Læs følgende vilkår og betingelser omhyggeligt, før du tilmelder dig DKFs nyhedsbrev. Såfremt du ikke kan acceptere nedenstående vilkår og betingelser, skal du ikke tilmelde dig DKFs nyhedsbrev.

www.komponistforeningen.dk

Dette website ejes og drives af Dansk Komponist Forening, som er en dansk registreret virksomhed underlagt dansk lovgivning.

Email

Som modtager af DKFs nyhedsbrev modtager du månedeligt et gratis nyhedsbrev i HTML-format.