Søg i
komponistbasen

Fødselsår

Dødsår

Genre/kunstform

Profil

Liv

Sophus Andersen var søn af den i sin tid kendte sanglærer og komponist Fritz Andersen (1829-1910). Han fik sin første klaverundervisning af faderen og begyndte som 12-årig også at spille violin.
Efter studentereksamen blev Sophus Andersen elev på Meyers konservatorium, hvor han studerede sang og ansattes som lærer. 1890 bestod han lærereksamen og blev ansat som lærer i Københavns kommune. Fra 1892 virkede han desuden som musikanmelder ved dagbladet København.

(JBR)

Værker

Allerede som dreng komponerede Sophus Andersen sine første sange, og vokalmusikken blev hans foretrukne felt. Han skrev over 100 sange og salmer i fortsættelse af den senromantiske tradition, og adskillige af dem nød stor popularitet på hans egen tid.
Efter århundredeskiftet komponerede Sophus Andersen nogle større værker, bl.a. kantaten 2. April for soli, kor og orkester til minde om 100-året for slaget på Reden 1801.

1906 modtog Sophus Andersen det Ancker’ske legat  og rejste til Tyskland, Frankrig, Italien og Mellemøsten. Det førte til flere større værker, f.eks. melodramaet Historien om en Moder for orkester og recitation (tekst af Stuckenberg efter H. C. Andersen, 1909) og musik til skuespillet Barken Margrethe af Danmark (1919).
Sophus Andersen holdt fast ved sit stilistiske udgangspunkt, og det var medvirkende til, at hans værker kom i miskredit med eftertidens dyrkelse af Laubs og Carl Nielsens nye folkelige sange og salmer[1].


[1] jf. Jacobsen og Kappel 1947

Værkliste

Efter wikipedia

2den April (100 året for slaget på reden - solo, kor og orkester 1901)

Historien om en moder (Viggo Stuckenbergs digt efter H.C. Andersens eventyr - 1909)

Barken Margrethe af Danmark (skuespil 1919 - senere filmatiseret)

Ca. 100 romancer og åndelige sange

Den krøllede Fritz (syngestykke)

Sange efter kinesiske digte

Børnesange (1915 og 1917)

Litteratur

Gerhard Lynge: Danske Komponister i det 20. Aarhundredes Begyndelse. 2/1917

Erik Abrahamsen i: DBL2 bd. 1, 1933

Ejnar Jacobsen og Vagn Kappel: Musikkens Mestre bd. 2, 1947

Wikipedia: Sophus Andersen (med ufuldstændig værkfortegnelse)

Sophus Andersen
Foto: Wikipedia

Sophus Andersen

Fulde navn:

Sophus Emil Andersen

Født:

08.12 1859, Kbh.

Død:

19.09 1923, Kbh.

Uddannelse:

Uddannet som sanger (af Albert Meyer).

Øvrige beskæftigelser:

Folkeskolelærer. Musikanmelder.

Profil oprettet:

26. maj 2010
Kontakt

Dansk
Komponist
Forening

Lautrupsgade 9, 5.sal
DK 2100 København Ø

Telefon (45) 33 13 54 05

dkf@komponistforeningen.dk

Send meddelelse
Find på kort

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev her

Betingelser for DKF nyhedsbrev

Betingelser og vilkår

Læs følgende vilkår og betingelser omhyggeligt, før du tilmelder dig DKFs nyhedsbrev. Såfremt du ikke kan acceptere nedenstående vilkår og betingelser, skal du ikke tilmelde dig DKFs nyhedsbrev.

www.komponistforeningen.dk

Dette website ejes og drives af Dansk Komponist Forening, som er en dansk registreret virksomhed underlagt dansk lovgivning.

Email

Som modtager af DKFs nyhedsbrev modtager du månedeligt et gratis nyhedsbrev i HTML-format.