Søg i
komponistbasen

Fødselsår

Dødsår

Genre/kunstform

Profil

Liv

Elisabeth Boisen var barnebarn af Grundtvig og nært knyttet til den grundtvigske bevægelse. Hendes far var bestyrer på Dronning Amalies Asylskole, hvor Grundtvig var direktør, og han virkede som Grundtvigs kapellan i Vartorv.
Elisabeth Boisen fik klaverundervisning hos Emil Hornemann og virkede i næsten 20 år som lærer på asylskolen frem til 1886. Efter moderens død 1887 boede hun sammen med forfatterinden Ingeborg Kristiane Rosenørn-Teilmann, som har skrevet tekster til en stor del af hendes sange.

(JBR)

Værker

Elisabeth Boisen begyndte at komponere relativt sent som 30-årig og udgav en række hæfter med sange i årene 1893-1918. Foruden Ingeborg Kristiane Rosenørn-Teilmanns naturlyriske tekster komponerede hun bl.a. Thor Langes gendigtninger af folkeviser og børnesange eller vuggeviser til egne tekster.

Elisabeth Boisens værker er traditionelle og vandt ikke stor udbredelse i samtidens musikliv, men blev dog opført af bl.a. operasangerinden Sophie Keller.

(JBR)

ØVRIGT MATERIALE


Se også værkliste fra wikipedia

Værkliste

Efter wikipedia

18 Romancer og Sange med Pianoforte (1893)

Fra Lunden (1901)

Raadhusklokkernes Sang (1904)

Mindet (Til "Dronning Caroline Amalies Asylskoles Minde" ved Foreningens 25 aars Jubilæum - 1906)

Tre Sange (1913)

Sommerdag (1914)

Fred paa Jorden (Peace on Earth)

Naar det er mørkt

Fire Folkeviser

Jul i Lunden

Efter Sejren

Til Havs!

Serenaden af J. L. Runeberg

Fremad!

Frem over Hede!

Tre Folkeviser

Hjælp mig min Gud og Herre

Søde Gud, Din Engleskare

Kirkeklokkerne

To Romancer med Piano-Akkompagnement

Ak, I Snefnug!

I Lunden er der Fuglesang

To Romancer

Tre religiøse Sange

Bedeslagene / Text af I. K. Rosenørn

 

Elisabeth Boisen udgav også et mindre antal vuggeviser og børnesange bl.a.

Maanen gaar aldrig i Seng (1908)

Lille Erik (1918)

Englevagt (vuggesang)

En liden Vuggevise

Vuggesang til lille Solstråle

Litteratur

Anvendt Litteratur


Laura Kieler: Grundtvigs datterdatter Elisabeth Boisen (1921)

Elisabeth Dahlerup: Elisabeth Boisen, Dansk Kvindebiografisk Leksikon 2001-02.

Værkliste fra wikipedia

Øvrigt


Wikipedia: Elisabeth Boisen

 

Elisabeth Susette Boisen
Foto: Wikipedia

Elisabeth Boisen

Fulde navn:

Ane Elisabeth Susette Boisen

Født:

21.04 1850, Kbh.

Død:

07.07 1919, Kbh.

Uddannelse:

Privatuddannet lærer og pianist

Profil oprettet:

26. maj 2010
Kontakt

Dansk
Komponist
Forening

Lautrupsgade 9, 5.sal
DK 2100 København Ø

Telefon (45) 33 13 54 05

dkf@komponistforeningen.dk

Send meddelelse
Find på kort

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev her

Betingelser for DKF nyhedsbrev

Betingelser og vilkår

Læs følgende vilkår og betingelser omhyggeligt, før du tilmelder dig DKFs nyhedsbrev. Såfremt du ikke kan acceptere nedenstående vilkår og betingelser, skal du ikke tilmelde dig DKFs nyhedsbrev.

www.komponistforeningen.dk

Dette website ejes og drives af Dansk Komponist Forening, som er en dansk registreret virksomhed underlagt dansk lovgivning.

Email

Som modtager af DKFs nyhedsbrev modtager du månedeligt et gratis nyhedsbrev i HTML-format.