Søg i
komponistbasen

Fødselsår

Dødsår

Genre/kunstform

Profil

Liv

Christian Geisler kom efter privatundervisning i klaver, orgel og musikteori på konservatoriet, hvor han 1887-90 blev uddannet som pianist og organist. Allerede som konservatorieelev vikarierede han for Gade og Hartmann som organist i Holmens Kirke og Domkirken. 1893-1911 var han ansat som organist i Reformert Kirke og 1911-31 i Garnisons kirke.
1895-96 havde Christian Geisler orlov og studerede komposition i Berlin hos Max Bruch der var en af tidens mest søgte kompositionslærere.

Tilbage i København kombinerede Christian Geisler ansættelsen som organist med arbejdet som sanglærer på De forenede Kirkeskoler (1896-1911) og Ingrid Jespersens skole (1900-1926). Som sanglærer interesserede han sig for skolesangsundervisningen og udviklede et særligt notationssystem der skulle lette indstuderingen af sange.[1]

(JBR)


[1] Jf. Joh. Wolf: Handbuch der Notationskunde II, 1919.

Værker

Christian Geisler var produktiv som komponist, men han formåede ikke at gøre sig gældende i Københavns musikliv. Kun et enkelt værk af ham – bratschsonaten op. 10 (1920) – ses at være spillet i de koncertforeninger, der tegnede byens repertoire for ny musik.[1] Nemlig i Dansk Koncert-Forening 1925. Det kan hænge sammen med at han angiveligt holdt fast ved den nationalromantiske tradition fra Gade og Hartmann i modsætning til nyere strømninger i kirkemusikken.[2]
Men det bør noteres at Christian Geisler ikke kun var traditionalist. Han var med til at introducere Max Reger i dansk musikliv med en opførelse af Regers kantate Vom Himmel hoch, da komm' ich her.[3]
Hovedparten af Christian Geislers kompositioner findes som manuskripter på Det Kgl. Bibliotek.[4]

(JBR)


[1] Jf. Claus Røllum-Larsen: Impulser i Københavns koncertrepertoire 1900-1935, København 2002, bd. 2 s. 253.
[2]
Jf. nekrolog gengivet i Michael Garnæs: Orgler og organister i Reformert Kirke, København.
[3]
Claus Røllum-Larsen, op. cit. bd. 1 s. 214.
[4]
Værkliste efter Wikipedia revideret.

 

Værkliste

Værkliste efter Wikipedia revideret

 • op. 1 Arnes Sange (Tekst: Bjørnstjerne Bjørnson,1889)
 • op. 2 Sonatine for klaver i G-dur (1897)
 • op. 3 Strygekvartet i h-mol (1893)
 • op. 4 Foraar (sangcyclus 1910)
 • op. 5 O, welch ein Tiefe (kor 1902). Wilhelm Hansen
 • op. 8a Julekantate (kor). Eget forlag
 • op. 8b Ode til den menneskelige stemme (kor). Eget forlag
 • op. 9a Under Egetræet (orkester, damekor og solist - 1890)
 • op. 9b Asminderød Kirkeklokken (orkester, damekor og solist - 1915)
 • op. 10 Sonate for viola og klaver (1920). Skandinavisk og Brups Musikforlag
 • op. 11 Minna (Tragisk Ouverture - orkester 1895)
 • op. 12 Suite (orkester 1930)
 • op. 13 Et Morgensyn (melodrama - orkester 1894)
 • op. 14 Zwei deutsche Gesänge (1900)
 • op. 16 Arier (Tekst: Ambrosius Stub 1888)
 • op. 18 Minneweise(kor og solister 1890)
 • op. 19 Fem motetter (kor 1920)
 • op. 30 Strygekvartet
 • op. 32 Festpræludium (orkester 1945 over tonerne HCA)

 Uden opusnumre

 • Miniatursuite (obo og klaver 1889)
 • Kvartetter (kor 1895)
 • 4 mandskvartetter (1895)
 • Skolehuset (Kantate ved indvielsen af Ingrid Jespersens skole - kor og klaver 1895)
 • Kantate ved indvielsen af K.F.U.M.s nye bygning (kor og orkester 1900)
 • Forspil og fughetta (orkester 1904)
 • Klokkernes Sang (sangstemme og klaver over tonerne H-A-G-E fra Københavns rådhusklokker, 1904), af ”tvende Borgere i Staden”.
 • Hymne til Barnet (klaver og altsole, mandskvartet og 3-stemmigt damekor, 1905)
 • De profundis (strygere 1914)
 • Hjortens Flugt (opera 1920/30)
 • Instruktive klaverstykker for 4 hænder (1931)
 • Sorg - Hymne til Smerten
 • Intermezzo [Bagatel] over tonerne HCA (orkester, 1931)

 

 

Litteratur

Jürgen Balzer: Bibliografi over Danske Komponister. Udgivet af Dansk Komponist-Forening, København 1932, s. 22-23

Erik Abrahamsen i DBL VIII, 1936

Wikipedia: Christian Geisler

 

Christian Geisler

Fulde navn:

Christian Peder Wilhelm Geisler

Født:

28.04 1869, København

Død:

19.08 1951

Uddannelse:

Musikkonservatoriet i København (Gade, Hartmann, Matthison-Hansen, Winding) og i Berlin (Max Bruch)

Øvrige beskæftigelser:

Sanglærer. Organist

Forlag:

Edition Wilhelm Hansen

Profil oprettet:

24. september 2010
Kontakt

Dansk
Komponist
Forening

Lautrupsgade 9, 5.sal
DK 2100 København Ø

Telefon (45) 33 13 54 05

dkf@komponistforeningen.dk

Send meddelelse
Find på kort

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev her

Betingelser for DKF nyhedsbrev

Betingelser og vilkår

Læs følgende vilkår og betingelser omhyggeligt, før du tilmelder dig DKFs nyhedsbrev. Såfremt du ikke kan acceptere nedenstående vilkår og betingelser, skal du ikke tilmelde dig DKFs nyhedsbrev.

www.komponistforeningen.dk

Dette website ejes og drives af Dansk Komponist Forening, som er en dansk registreret virksomhed underlagt dansk lovgivning.

Email

Som modtager af DKFs nyhedsbrev modtager du månedeligt et gratis nyhedsbrev i HTML-format.