Søg i
komponistbasen

Fødselsår

Dødsår

Genre/kunstform

Profil

Liv og værker

Otto Sandberg Nielsen blev uddannet som organist og ansat ved Emmauskirken i København, hvor han virkede 1920-1940. Derefter blev han organist i Kristkirken. Men efter en ulykke døde han allerede 1941, 41 år gammel.

Otto Sandberg Nielsen påtog sig som bestyrelsesmedlem af Dansk Komponist Forening at opbygge komponisternes eget forlag, Edition Dania, der varetog distributionen af manuskriptkompositioner og værker trykt på komponisternes egen bekostning. I tilknytning hertil overtog han hvervet som forretningsfører for Samfundet til Udgivelse af dansk Musik.

Otto Sandberg Nielsen skrev en del værker for bl.a. orgel, og koncerterede som organist herhjemme og i Tyskland og Schweiz.

Orgelværket Præludium, trio og ciacona


Ikke meget af Otto Sandberg Nielsens musik er kendt. Men hans opus 11, Præludium, trio og ciacona, der blev udgivet 1937 af Samfundet til Udgivelse af dansk Musik og af Kistner og Siegel (Leipzig) viser ham som neobarok komponist i den store, Buxtehude-prægede stil.
Værkets tre satser er bygget over salmen Fryd dig du Christi Brud. Præludiet kombinerer de første salmelinjer med et kromatisk vippemotiv. Trioen gennemfører hele salmemelodien i lange nodeværdier over en frit imiterende duo mellem venstre hånd og pedal. Den afsluttende ciacona bruger salmens første fem toner som gennemgående motiv – oftest i bassen – med harmoniske og figurale variationer i de øvrige stemmer.

Det er virtuos orgelmusik der på den ene side knytter sig til barokkens formverden og genopdagelsen af barokorglet med karakteristiske og klangligt differentierede stemmer. På den anden side ligger værket gennem kromatik og udvidet tonalitet i forlængelse af den senromantiske musiks harmoniske landvindinger.

(JBR)

 

Litteratur

Anvendt litteratur


Knudåge Riisager. Nekrolog i: Dansk Musiktidsskrift 1941 nr. 2, s. 30-31 - læs her

Aschehougs Musikleksikon 1958

Anonym covertekst (Inge Bønnerup?] til antologien Danish Organ Music from the 20th Century.Vol. 1. CDKLASSISK 1015

 

Diskografi

Udvalgte indspilninger

Præludium, trio og Ciacona
Inge Bønnerup (orgel)
Danish organ music vol. 1
CDKlassisk CDK1015 (2009), CD
Link til CDKlassisk

 

 

Otto Sandberg Nielsen

Født:

06.07 1900

Død:

22.01 1941

Uddannelse:

Organist (Edgar Henrichsen, Poul Schierbeck).

Øvrige beskæftigelser:

Organist (Emmauskirken, Kristkirken). Forretningsfører Edition Dania og Samfundet til Udgivelse af dansk Musik.

Forlag:

Edition S
Kistner og Siegel (Leipzig)

Profil oprettet:

30. september 2010
Kontakt

Dansk
Komponist
Forening

Lautrupsgade 9, 5.sal
DK 2100 København Ø

Telefon (45) 33 13 54 05

dkf@komponistforeningen.dk

Send meddelelse
Find på kort

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev her

Betingelser for DKF nyhedsbrev

Betingelser og vilkår

Læs følgende vilkår og betingelser omhyggeligt, før du tilmelder dig DKFs nyhedsbrev. Såfremt du ikke kan acceptere nedenstående vilkår og betingelser, skal du ikke tilmelde dig DKFs nyhedsbrev.

www.komponistforeningen.dk

Dette website ejes og drives af Dansk Komponist Forening, som er en dansk registreret virksomhed underlagt dansk lovgivning.

Email

Som modtager af DKFs nyhedsbrev modtager du månedeligt et gratis nyhedsbrev i HTML-format.