Søg i
komponistbasen

Fødselsår

Dødsår

Genre/kunstform

Profil
Af: Ask kæreby

Liv og Musik

Mit kunstneriske arbejde ligger primært inden for feltet eksperimenterende lydkomposition og elektroakustisk musik. Jeg søger at udforske lydens potentiale som meningsbærer indenfor et musisk-kunstnerisk felt, og gennem eksperimenterende kompositioner udvikle mit klanglige udtryk. Min praksis er interdisciplinær og researchbaseret med komposition og lyddesign som metoder til at fortælle historier i kraft af lyd – inspireret af så forskellige tilgange som soundscape, musique concrète og futuristernes bruitisme. I mit arbejde med at organisere lyd udforsker jeg soniske strukturer - såsom hvornår reallyd ikke længere er realistisk eller hvornår en lydlig struktur fremstår musikalsk - og afsøger derigennem det lydlige rums kunstneriske, musikalske og narrative dimensioner.

Kunsten har siden Aristoteles’ tid været karakteriseret ved et “poetisk” organiserende princip, der både logisk og æstetisk set er faktuelle begivenheders tilfældige historik overlegen. Ved at ind- og bearbejde stumper af virkeligheden i form af lyd til et klingende værk fremkommer muligheder for syntese mellem disse to tilgange, hvilket jeg finder yderst interessant. Fra grænselandet mellem de etablerede formater ønsker jeg at udfordre de måder vi sædvanligvis lytter på - til musik (både live og indspillet), til vores omgivelser og til (lyd)kunsten.

 

Det er min overbevisning at musikken, i lighed med andre områder af livet, konstant må undersøge sig selv og forholdet til omverden igennem vedholdende eksperimenteren, for at kunne udvikle sig - også selv om vi lever i en tid hvor nærmest alt synes at være prøvet før.

Mit arbejde med et værk starter med en længerevarende research, hvor jeg dels indhenter faktuelle og historiske oplysninger, dels samler indtryk og lyde fra det pågældende emne og/eller område. Der kan være ideologiske eller teknologiske metoder og fænomener der fremstår særligt interessante, og som derfor danner basis for mit videre arbejde med værket.


Lyt til musikken på https://soundcloud.com/ask-kaereby

værkliste

Udvalgte kompositioner

2016             Lyttehaven Processerede feltoptagelser og abstrakte lydfigurer til netbaseret kunstprojekt.

 

2015             Kvinder i politik

Elektronisk sonifikation til diasinstallation, del af udstillingen Handlingens Resonans på Viborg Kunsthal.

 

2015             E42

Musik og lyd til filmen We will meet in the blind spot, der udspiller sig i det tidligere E42-område i Rom, som skulle have huset Verdensudstillingen i 1942. Jeg har brugt ”E42” som harmonisk og melodisk udgangspunkt for en komposition med elektronisk processerede bas- og guitarlyde. Musikken er blevet spillet på The Lake Radio og filmen er blevet vist på Akademie Schloss Solitude i Stuttgart, Galleri Image i Århus og under Trust…Copenhagen Art Festival i Vester Vov Vov.

 

2015             LDR

En mikrotonalt inspireret komposition, udviklet på en lysfølsom synthesiser. En form for fri ”sonifikation”, der omsætter en type bølger/frekvenser til en anden. Frit tilgængelig på min SoundCloud.

 

2014             Bifurcating Soundscape

Elektroakustisk værk inspireret af inspireret af den rationalistiske arkitektur og historien i EUR-bydelen i Rom, kombineret med tanker fra den italienske futuristbevægelse, der hyldede kraften, farten og ikke mindst støjen i storbyer og maskineri, og som krævede dette afspejlet i kunsten, som det blev beskrevet i Luigi Russolos manifest. Kompositionen er udgivet på kunst-mikroforlaget Woodpecker Projects i en edition på 15 unikke, håndskårne vinyler, for derved at binde endnu en sløjfe til de historiske inspirationskilder, med brugen af datidens lydmedie. Udgivelsen blev markeret med

en danseperformance på Inter Arts Center i Malmö og anmeldt af Passive/Aggressive. Værket kunne desuden høres i installationsform på 2015-symposiet Klingt gut! i Hamborg og fungerer som lydside til Maj Hasagers kunstvideo Bifurcating Futures som har været udstillet på Galleri Image i Århus.

 

2013             City Heart

Kompleks lydcollage, der fungerer som underlægning til Kristina Kvalviks 36-skærms videoinstallation City Heart, der har været udstillet på Norwegian Sculpture Biennial på Vigeland-museum i Oslo.

 

2013             Location

Manipulerede feltoptagelser er udgangspunktet for den surrealistiske lydside til Kristina Kvalviks videoinstallation Location, som har været udstillet på BABEL Gallery i Trondheim.

 

2012             Uafsluttede Fortællinger

Minimalistisk lydside hvor reallyde og elektroniske klange smelter sammen. Understøtter og forbinder teksterne i Maj Hasagers lydinstallation. Har været udstillet i Vollsmose Kulturhus i Odense samt på Immigrantmuseet i Farum.

 

2009             Two Within Close Range

Processerede realydsoptagelser fra Jerusalem er grundlaget for det abstrakte lydspor til Maj Hasagers videoinstallation, som har været udstillet i Gallery Al Hoash - Palestinian Art Court i Jerusalem, på Liverpool Biennial som del af samarbejdsprojektet CityStates: Future Movements – Jerusalem samt i kunstvideoprogrammet Les Rencontres Internationales i Haus der Kulturen der Welt i Berlin. En enkeltskærms-version af værket kan ses og høres på Vimeo.

diskografi


Bifurcating Soundscape LP 
Forlaget Woodpecker (2015)

Læs anmeldelse her

Ask Kæreby

Kæreby, Ask

Fulde navn:

Ask Kæreby

Født:

1978

Kontakt:

Email:

Web:

Uddannelse:

Cand. musicae fra Det Kgl. Danske Musikkonservatorium, Bachelor i musik fra Rytmisk Musikkonservatorium samt supplerende kurser ved bl. a. Musikhögskolan i Malmö og Københavns Universitet.

Øvrige beskæftigelser:

Underviser på Det Jyske Musikkonservatorium, artlab og Rytmisk Center. Arbejder desuden som lydtekniker og producer samt rådgiver om akustisk regulering. Har fået offentliggjort artikler i magasinerne Seismograf og Jungle Juice.

Priser/legater:

Statens Kunstfond: Udgivelse af musik og realisering af lydkunstprojekter, KODA, Statens Kunstfond: arbejdslegat (3 gange), DMF, Statens Kunstfond: int. netværks- og udviklingsaktiviteter (2 gange), Wilhelm Hansen Fonden, Fam. Hede Nielsens Fond, DAF, Ellen og Erik V. Jensens Musiklegat, Hotelejer Anders Månsson og hustrus Mindelegat, Karen M. Torp-Perdersen og ægtemands Fond. Årets Musikproduktion 2014 fra Rytmisk Musikkonservatorium

Profil oprettet:

31. august 2016
Kontakt

Dansk
Komponist
Forening

Lautrupsgade 9, 5.sal
DK 2100 København Ø

Telefon (45) 33 13 54 05

dkf@komponistforeningen.dk

Send meddelelse
Find på kort

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev her

Betingelser for DKF nyhedsbrev

Betingelser og vilkår

Læs følgende vilkår og betingelser omhyggeligt, før du tilmelder dig DKFs nyhedsbrev. Såfremt du ikke kan acceptere nedenstående vilkår og betingelser, skal du ikke tilmelde dig DKFs nyhedsbrev.

www.komponistforeningen.dk

Dette website ejes og drives af Dansk Komponist Forening, som er en dansk registreret virksomhed underlagt dansk lovgivning.

Email

Som modtager af DKFs nyhedsbrev modtager du månedeligt et gratis nyhedsbrev i HTML-format.