Søg i
komponistbasen

Fødselsår

Dødsår

Genre/kunstform

Profil

Liv

Kjell Roikjer blev født i Malmö 1901, men døbt på Frederiksberg hvilket er karakteristisk for hans svensk-danske nationalitet. Opvæksten fandt sted i Malmö hvor hans forældre var fotografer, og hvor Kjell Roikjer gik i skole og fik sin første musikundervisning på violin. 17 år gammel rejste han til København og kom i lære som teatermaler, men efter et par år skiftede han til musikken og valgte fagot som sit instrument – ifølge eget udsagn fordi han var klar over, at der var overflod af violinister og mangel på fagottister.

Valget viste sig at være klogt. Efter nogle års uddannelse hos solofagottisten i Det Kgl. Kapel, Knud Lassen, blev han 1924 solofagottist i Helsingborgs symfoniorkester, men vendte 1926 tilbage til København og blev ansat i Tivolis symfoniorkester og fast assistent i det nystartede Radiosymfoniorkester. 1928 blev han dansk statsborger. I 1943 efterfulgte Kjell Roikjer sin gamle lærer Knud Lassen som solofagottist i Det Kgl. Kapel, men han virkede desuden som arkivar i Tivolis koncertsal, hvor han arbejdede med at rekonstruere nodematerialet efter schalburgtagen og branden i 1943. Kjell Roikjers fænomenale hukommelse var af uvurderlig betydning i dette arbejde.

Som fagottist i Kapellet virkede Kjell Roikjer til sin pensionering 1971. Omkring en tredjedel af hans ca. 100 kompositioner stammer fra årene efter hans pensionering frem til hans død 98 år gammel i 1999.

(JBR)

Musik

Kjell Roikjer hører til de meget produktive og ofte spillede komponister i sin generation. Alligevel er hans placering i dansk musikhistorie marginal. Dette paradoks skyldes i nogen grad Kjell Roikjers store beskedenhed der bl.a. giver sig udslag i hans værkfortegnelse: De store og prestigefyldte genrer som opera, symfoni eller strygekvartet glimrer ved deres fravær (bortset fra en ufuldendt skoleopera og en tidlige strygekvartet). I stedet koncentrerede Kjell Roikjer sig om mindre forpligtende genrer som koncert, divertimento, variationer eller enkeltstående stykker for utraditionelle besætninger som fløjte og bratsch (Divertimento nr. 2, op. 45), 3 fagotter (Divertimento nr. 3, op. 59) eller ”rørkvartet” bestående af obo, klarinet, fagot og saxofon (Intermezzi op. 91).

En anden årsag til Kjell Roikjers marginalisering kan være hans stilistiske ståsted. Skønt inspireret af Carl Nielsens melodik var han ikke modernist som den sene Carl Nielsen, men snarere klassicist med en fransk inspiration der ikke mindst gør sig gældende i hans mange værker for blæsere. I årene efter 2. verdenskrig hvor først Carl Nielsen-traditionen og derefter den internationale modernisme var toneangivende i dansk musik, var det med til at hindre anerkendelsen af Kjell Roikjers kompositioner.

Tilsammen danner disse to forhold billedet af Kjell Roikjer som en ”nichekomponist” der undgår den store offentlighed og vælger genrer og besætninger, hvor han kan udvikle sin personlige stil i tæt samarbejde med musikerkolleger, hvis loyalitet og kunnen kunne inspirere ham. Mange af værkerne er skrevet i samarbejde med eller på opfordring af udøvende, f.eks. det nævnte divertimento for fløjte og bratsch eller de mange tubaværker fra 1960’erne og 70’erne, som blev til i samarbejde med Stockholm Filharmonikernes danske solotubaist Michael Lind.

Inden for disse rammer udviklede Kjell Roikjer sin stil fra et musikantisk udgangspunkt – til tider med et vist præg af eklekticisme – mod en artistisk udtryksform med et personligt præg af inderlighed. Denne udvikling kan iagttages i rækken af divertimenti. I tidlige Divertimento nr. 2 for fløjte og bratsch (op. 45, 1951) dominerer kontrasten mellem instrumenternes klangkarakter og spillemåder. I det sene Divertimento nr. 6 for saxofonkvartet (op. 72, 1978) og de Fire små Intermezzi (op. 91, 1994) er det derimod ligheder og nuancer mellem beslægtede instrumenter der danner udgangspunkt for et personligt klangportræt.

Koncerter


Den genre der i særlig grad har været med til at gøre Kjell Roikjers musik kendt i bredere kredse er hans koncerter – i alt fire for hhv. altsaxofon (op. 25, 1934 rev. 1990), xylofon (op. 34, 1942), tuba (op. 61, 1970) og fagot (op. 90, 1993). Navnlig xylofonkoncerten har vundet betydelig udbredelse som hyppigt brugt konkurrenceværk. Koncerten for hans eget instrument, fagotten, har derimod så vidt vides kun været opført en enkelt gang ved en koncert i Tivoli 1994.

Det er en skam, for sammenlignet med den tidlige saxofonkoncert er fagotkoncerten et langt mere afklaret og udtryksfuldt værk. Saxofonkoncerten domineres af ydersatsernes improvisatoriske formler der indrammer en melankolsk langsom sats, som godt kan lede tanken hen på Ravels instrumentation af Mussorgskys Udstillingsbilleder. Fagotkoncerten karakteriseres derimod af karakteristiske melodiske temaer der kontrasterer og udvikles i et kontrapunktisk spil mellem soloinstrumentet og orkestret. Haydn og Mozart klassiske koncerter er forbilleder, men tonen er Kjell Roikjers egen – præget af det sene 20. århundredes harmoniske erfaringer og af den melodiske nerve, som udmærker Kjell Roikjers musik i forhold til mange af hans danske samtidige.

(JBR)

Værkliste

Efter komponistens håndskrevne værkfortegnelse[1].

Op. 1 Septet Serenade comique, 1923.

Op. 2 Variationer over et tema af Kuhlau f strygeork., 1922.

Op. 3 5 sange med klaver, nr. 2 også med ork. (Tekster: L. Holstein, Johs. Jørgensen, J. Chr. Boas, J. Kattrup), 1923-28.

Op. 4 Strygekvartet i en sats, 1925.

Op. 5 4 børnesange med klaver (Tekst: Harald H. Lund),

Op. 6 Ouverture Jacob von Thyboe, 1925.

Op. 7 3 sange med klaver (Tekster: Chr. Richard, Chr. Winther, Aarestrup), 1943-50.

Op. 8 4 sange med klaver, nr. 2-4 også med ork. (Tekster: H. C. Andersen, K. Hoffmann, Aage Lind, Signe Jonsson). 1922-24.

Op. 9 Elegi f. violin og klaver eller ork., 1923.

Op. 10 4 sange med klaver el. ork. (Tekster: Bo Bergmann, E. Leine, Tom Kristensen, Obstfelder), 1922-24.

Op. 11 6 sange med klaver, nr. 1-3 også med ork. (Tekster: Jermiin-Nissen), 1930-31.

Op. 12 Legetøjspaladset, suite miniature f. ork., 1930.

Op. 13 Andantino og rondo f. trompet og ork., 1930.

Op. 14 Divertimento nr. 1 f. violin, bratsch og cello, 1929.

Op. 15 25 børnesange med klaver (Tekster: J. Anker Paulsen), nr. 1, 3, 7-10 Skandinavisk Musikforlag.

Op. 16 3 stykker f. lille ork., 1932.

Op. 17 4 sange f. med blæserkvintet, (Tekster: Christy Benzon, Obstfelder, L. Levy, Einer Bang), 1927-31.

Op. 18 Sonatine f. klaver, 1931.

Op. 19 Forspil og 6 sange til Sv. Thurning Natteskygger, 1932.

Op. 20 3 sang f. mandskor (Tekster: Aug. L. Bang, H. H. Lund, Johs. V. Jensen), nr. 1 og 2 Skandinavisk Musikforslag.

Op. 21 Aftenstemning f. lille ork., 1935, Skandinavisk Musikforslag.

Op. 22 2 stykker f. obo og klaver, Pastorale, humoreske f. obo og klaver eller ork., 1926, instr. 1935.

Op. 23 4 sange med klaver nr. 2-3 også med ork. (Tekster: Otto Asmus, Stuckenberg, C. Benzon), 1933-51.

Op. 24 En sommerfugls historie 6 bagateller f. solo, børnekor, ork. el. pno., 1941, Skandinavisk Musikforlag.

Op. 25 Koncert f. alt-saxofon og ork., 1934 rev. 1990.

Op. 26 6 små sange f. pigekor med klaver, (Tekster: Gl. Ramse, C. Benzon, Chr. Richard, ?. Andersen), 1933, nr. 4 Skandinavisk Musikforlag.

Op. 27 Impromptu f. eng. horn og klaver eller ork., 1937.

Op. 28 Suite f. ork Magernes Gave, 1935.

Op. 29 Introduktion og tema med variationer f. solobratsch, 1940, Skandinavisk Musikforlag.

Op. 30 10 sange med klaver nr. 5 også med ork. (Tekst: Harald H. Lund), 1939-40, Skandinavisk Musikforlag.

Op. 31 ”Gruk” f. mandskor eller kvartet.(Tekst: Kumbel), 1940-41, Skandinavisk Musikforlag.

Op. 32 Sonate f. violin og klaver, 1942.

Op. 33 4 sange f. tre lige stemmer, (Tekst: H. H. Lund), Skandinavisk Musikforlag.

Op. 34 Koncert for xylofon og ork., 1942, Skandinavisk Musikforlag.

Op. 35 4 sange f. mandskor, (Tekst: Tom Kristensen, Piet Hein, E. Bönnelycke, J. Voss-Rahbeck), 1941, nr. 1-3 Skandinavisk Musikforlag, nr. 3.

Op. 36 6 sange f. mandskor, nr. 3, 5, 6 også f. bl. kor, (Tekst: E. Bertelsen, Hending,Joh. Jørgensen, Kai Munk, C. Benzon, Kumbel), nr. 1, 3, 4, 6 Skandinavisk Musikforlag.

Op. 37 3 sange f. mandskor nr. 1 også for bl. kor, (Tekst: E. Bertelsen, Tjerne, H. Henriksen), 1948-60, nr. 1 og 2 Skandinavisk Musikforlag.

Op. 38 Blomsterne synger f. børnekor, klaver og strygeork. (Tekst: Jeanna Otherdahl – C. Benzon), 1943. Skandinavisk Musikforlag.

Op. 39 10 sange med klaver for børn (Tekster: Olesen-Løkken, Bergsted, E.v.d.Recke, H. H. S. Pedersen m.fl.).

Op. 40 Fablen om Slangen i Noahs Ark, f. soli, børnekor og ork. el. pno., 1946, Skandinavisk Musikforlag.

Op. 41 3 sange f. mandskor (Tekster: E. Negel, E. Bertelsen, BJ. Björnsson), 1948-51, Skandinavisk Musikforlag.

Op. 42 Blæserkvintet, 1950, Skandinavisk Musikforlag.

Op. 43 Fem solostykker:

Op. 43a Prelude et rondeau f. fløjte-solo, 1970.

Op. 43b To små stykker f. obo-solo, 1970.

Op. 43c Monolog og perpetuum mobile f. klarinet-solo, 1981.

Op. 43d Improvisation og humoresque f. fagot-solo, 1981.

Op. 43e To stykker f. horn-solo, 1981.

Op. 44 Suite f. klarinet og klaver, 1952.

Op. 45 Divertimento nr. 2 f. fløjte og bratsch, 1951, Skandinavisk Musikforlag.

Op. 46 Kantate til Ringsted Borgerskole (Tekst: Carl C. Lassen) f. soli, kor og str.ork. og klaver, 1952.

Op. 46b Festpræludium f. stort ork., (Forspil fra Kantaten op. 46).

Op. 47 Chaconne f. klarinet og harpe, 1959.

Op. 48 6 sange f. damekor a capella (Tekst: E. Bertelsen, Alex Garff), 1951-53.

Op. 49 Skoleopera Josef og hans Brødre (Tekst: Grethe Heltberg), 1955-56, ufuldendt.

Op. 50 Kvartet f. messingblæsere, 1960.

Op. 51 Variationer, koral og fuga over et tema af Carl Nielsen f. 4 tromboner. 1961, Imudico.

Op. 52 Variationer og fuga over en gammel dansk folkevise f. messingblæserkvartet, 1962, WH.

Op. 53 Variationer og rondo over en svensk folkevise f. messingblæserkvintet, 1964, Imudico.

Op. 54 Tre små stykker f. klarinet og klaver, 1961.

Op. 55 10 inventioner f. 2 tubaer, 1966, WH.

Op. 56 Variationer og finale ovre en norsk folkevise f. messingblæserkvintet, 1966, Imudico.

Op. 57 10 inventioner f. 3 tubaer, 1968, Engstrøm & Sødring.

Op. 58 Scherzo f. messingblæserkvintet, 1969, WH.

Op. 59 Divertimento nr. 3 f. 3 fagotter, 1969.

Op. 60 Festkantate til Dansk Typografforbund (Tekst: N. Th. Svendsen) f. recitation, mandskor, blæsere og slagtøj, 1968.

Op. 61 Koncert f. tuba og ork., 1970, Imudico.

Op. 62a Duolog nr. 1 f. trombone og marimba, 1969.

Op. 62b Humoreske f. trombone og klaver, 1970, Imudico.

Op. 63 Divertimento nr. 4 f. 2 oboer og engelskhorn, 1970.

Op. 64 10 inventioner f. 4 tubaer, 1972, Engstrøm og Sødring.

Op. 65 Andante f. tuba og klaver, 1974, Imudico.

Op. 66 Capriccio f. tuba og ork.. 1974, Imudico.

Op. 67 Fantasi og fuga over en gammel dansk koral f. messingblæserkvintet og orgel, 1974.

Op. 68 Sonate f. tuba og klaver, 1976, Imudico.

Op. 69 Scherzo f. messingblæsersekstet, 1976.

Op. 70 Divertimento nr. 5 f. 4 tubaer, 1977.

Op. 71 Sekstet f. horn, 2 trompeter, 2 tromboner og tuba, 1977.

Op. 72a Divertimento nr. 6 f. saxofonkvartet, 1978, revideret 1990.

Op. 73 Intrada festivo f. messingblæserkvintet med 2 lurer ad lib., 1978.

Op. 74 5 miniaturer f. 5 messingblæsere, 1981.

Op 75 Små tonale stykker i alle tonearter f. tuba og klaver, 1981, Egtved.

Op. 76 Trio f. horn, basun og tuba, 1982.

Op. 77 Duolog nr. 2 f. fl. og tuba, 1983.

Op. 78 Variationer over en bornholmsk folkevise f. messingblæserkvartet, 1985.

Op. 79 Bagateller, 5 stykker f. fl. og klarinet, 1985.

Op. 80 Postludium a dieci over ”Kirkeklokke ej til hovedstæder” f. fløjte, obo, klarinet, fagot, 2 horn, 2 trompeter, basun og tuba, 1986.

Op. 81 Trio f. trompet, horn og basun, 1987.

Op. 83 Duolog nr. 4 f. obo og fagot, 1987.

Op. 84 Duolog f. fløjte og violin, 1987, Engstrøm & Sødring.

Op. 85 Tema med variationer for violin-solo, 1990.

Op. 86 Reflektioner 4 solostykker f. saxofoner, 1990.

Op. 87 Introduktion og Tema med variationer over ”I skovens dybe stille ro” f. 4 saxofoner. 1991.

Op. 88 Fem stykker f. tuba-solo, 1991-93, Engstrøm & Sødring.

Op. 89 Dupolog f. alt-saxofon og fagot, 1996.

Op. 90 Koncert f. fagot og strygeork., 1993, Engstrøm & Sødring.

Op. 91 4 små intermezzi f. obo, klarinet, alt-saxofon og fagot, 1994.

Op. 92 Trio f. fløjte, klarinet og fagot, 1997.

Op. 93 Duolog nr. 7 f. fløjte og klarinet.

Uden Opusnummer


Instrumentalt.

”Serenade espagnole” f. alt-saxofon og ork., 1935.

”Store Claus og lille Claus”. Polka f. piccolofløjte og fagot med klaver el. ork., 1937.

”Jeronimus og Leonard”. Polka f. 2 fagotter, 1946.

Lille suite f. blokfløjte, violin og klaver, 1947.

Lille trio f. 2 violiner og violoncel, 1948.

”F-G-Galop” f. xylofon og klaver (til Hans Fulling), 1972.

”På kryds og tværs” f. marimba og klaver.

”Vil du, vil du” arr. f. 5 tubaer.


[1] Med tak til hr. Peder Roikjer, Dragør, der velvilligst har stillet Kjell Roikjers værkfortegnelse og andet materiale til rådighed.

Kjell Maale Roikjer

Født:

14.06 1901, Sverige

Død:

19.09 1999

Uddannelse:

Fagottist. Studier i komposition og teori (N.O. Raasted).

Øvrige beskæftigelser:

Solofagottist i Helsingborg Symfoniorkester (1924-26), medl. af Københavns filharmoniske ork. 1926-44, Kgl. Kapelmusicus 1938-71. Medstifter og medl. af Blæserkvintetten af 1932 1943-48.

Forlag:

Edition Wilhelm Hansen
Skandinavisk Musikforlag, Engstrøm & Sødring, Imudico m.fl.

Profil oprettet:

24. juni 2011
Kontakt

Dansk
Komponist
Forening

Lautrupsgade 9, 5.sal
DK 2100 København Ø

Telefon (45) 33 13 54 05

dkf@komponistforeningen.dk

Send meddelelse
Find på kort

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev her

Betingelser for DKF nyhedsbrev

Betingelser og vilkår

Læs følgende vilkår og betingelser omhyggeligt, før du tilmelder dig DKFs nyhedsbrev. Såfremt du ikke kan acceptere nedenstående vilkår og betingelser, skal du ikke tilmelde dig DKFs nyhedsbrev.

www.komponistforeningen.dk

Dette website ejes og drives af Dansk Komponist Forening, som er en dansk registreret virksomhed underlagt dansk lovgivning.

Email

Som modtager af DKFs nyhedsbrev modtager du månedeligt et gratis nyhedsbrev i HTML-format.