Søg i
komponistbasen

Fødselsår

Dødsår

Genre/kunstform

Profil
Af: Gudrun Lund

Liv

Min far var dommer, og jeg voksede op i Aalborg, Ribe og Nyborg, yngst af 4 søskende. Efter endt studium på Kbh. Universitet emigrerede min mand, Jørgen Lund, ingeniør og videnskabsmand, og jeg til USA for at prøve et anderledes liv. Det udvider ens horisont at se, at livet kan leves helt anderledes end i Danmark. Efter 10 år tog vi hjem, og jeg fik fuldt arbejde på Kbh. Dag- og Aftenseminarium, som jeg beholdt, da jeg begyndte at skrive musik. Jeg er en arbejdsnørd, skal helst være i gang hele tiden, så det gik fint.

Nu har jeg en aktiv pensionisttilværelse, har 5 børnebørn og har stadig musik med i bagagen.

(2012)

Musik

I 1976, da jeg var 45 år gammel, mine 3 børn var teenagere, og jeg havde undervist på Kbh. Dag- og Aftenseminarium i ca. 10 år, syntes jeg, at jeg manglede noget i mit liv. Jeg har jo en solid teoretisk musikalsk baggrund som cand. mag., og i de 10 år i USA underviste jeg børn i klaver, jeg havde voksne hold i forståelse af moderne musik, og jeg arrangerede musikforestillinger, hvor børn spillede, dansede og agerede til musik, fx Prokofjevs Peter og Ulven og Ravels l’Enfant et les sortilèges osv.

Og selv om jeg indtil da kun havde tænkt på komponister som folk, jeg læste om, prøvede jeg at skrive en klavertrio til min søn og 2 af hans venner. Det gik over al forventning, så jeg fortsatte.
Efter et halvt år havde jeg 4 værker, som jeg tog med til amatørmusikstævne på Askov, hvor Ole Smith gennemspillede min scherzo, op. 2 for fuldt symfoniorkester, og han opfordrede mig til at blive ved. Der mødte jeg også Sv. S. Schultz, viste ham mine værker og bad ham om at blive min lærer. Han var en enestående lærer, lærte mig at være kritisk og skrive om, hver gang noget ikke lød helt rigtigt eller logisk, og han lærte mig, at hver gang jeg skrev for et nyt instrument, skulle jeg undersøge nøje, hvad instrumentets muligheder og begrænsninger er.
Det har ført til, at mange musikere har været glade for mine værker, fordi de ligger godt for instrumentet.

I 1977-78 lærte Mogens Winkel Holm mig at sætte mig ind i nye former for musikalsk tankegang. Jeg havde debut i DUT i 1977 med ’Fløjten’ for sopran, fløjte og klaver. Men ellers må jeg jo sige, at min forbindelse med det anerkendte danske musikliv i de flg. mange år har været sporadisk.

Når jeg bliver spurgt, hvorfor jeg ikke er kendt i Danmark, plejer jeg at svare, at jeg ikke har været ung og lovende på samme tid, og det er der nok lidt om. Jeg har gennem årene indsendt værker til mange konkurrencer osv. uden meget held.
Jeg indså derfor, at jeg selv måtte prøve at kontakte musikere og se, om de ville spille min musik. Jeg sendte fx et værk og ringede et par uger senere og spurgte, om de ville spille en koncert med min musik. Og det gik forbløffende godt. Vi aftalte så en dato ca. et år fremme, jeg skrev værker til en koncert, lejede en passende sal, fx Nikolaj Kirke, Hofteatret, sendte meddelelser ud til presse, DR og andre evt. interesserede. Men først og fremmest sendte jeg værkerne til musikerne i god tid, og - det allerbedste for mig - jeg fik god prøvetid med musikerne, som ikke var bange for at kritisere, og det er nok det jeg har lært mest af i mit arbejde.
P.gr.a. denne måde at arbejde på har jeg af og til skrevet værker, som ikke levede op til mit ønske om kvalitet, og dem har jeg siden slettet fra min værkfortegnelse.

Jeg er dybt taknemmelig for den hjælp jeg har fået fra Kontra Kvartetten, Den Danske Blæserkvintet, Con Anima Ensemblet, Carsten Svanberg, Edith Guillaume, Ulla Kappel, Mogens Andresen og mange andre store musikere, - samt de mange amatører, der med deres musikglæde har givet liv til mine værker.

Musik eksempler:

Op. 73 Con Anima, bestillingsværk til Con Anima Ensemblet. Jeg hørte dem spille en kvartet af Mozart og valgte så en kvartet, hvor strygerne ikke akkompagnerer, men danner et selvstændigt modspil til fløjten. De havde kvartetten på repetoiret i mange år.

Op. 21 Trio Sonata er et bestillingsværk til Knud Howaldt, Carsten Svanberg og Birgit Marcussen. Jeg tilstræbte en melodisk, virtuos stil med orglet som ligeværdig partner. Værket blev spillet i alle skandinaviske lande.

 

(2012)

Karriere

Naturligvis er min karriere præget af, at jeg først er begyndt som 45-årig. Men jeg vil påstå, at den stærke inspiration, intensitet og glæde jeg har haft ved at komponere lige fra begyndelsen, har været lige så stor, som hvis jeg var begyndt tidligere.

Mit år i Hartford, Connecticut 1983-84:
Jeg tog et år til Hartt College of Music for at se, hvordan jeg kunne klare mig som komponist et sted i USA, hvor jeg ikke var kendt.
I 1982 havde jeg sendt min op. 53 ’Five Boys I Know’ til bastrombonisten Tom Everett, director of symphonic wind ensemble music ved Harvard University i Boston. På hans opfordring skrev jeg ’3 subjects’ til hans trombone trio, Ars Antigua (A, T, B), som trioen tog fast på deres program og opførte i 1984 i den landsdækkende Public Radio med et langt interview om denne ukendte danske kvindelige komponist.
Tom Everett bestilte yderligere et værk til hans symphonic wind ensemble’s forårskoncert 1984. Det blev lidt svært for dem, fordi jeg benyttede lejligheden til at eksperimentere, men de accepterede det og opførte det med stor overbevisning. Det var meget spændende for mig at arbejde både med Tom Everett og med de højt begavede unge mennesker.
Jeg fik også et par korværker opført i den stedlige kirke i Hartford.

Så er jeg nødt til at sige, at det er meget svært at være kvindelig komponist i Danmark, sværere end i nogen af de andre lande, hvor jeg har fået opført værker. Foreningen ’Kvinder i musik’ har hjulpet mig meget ved at bestille og spille min musik, men jeg har ikke været medlem, fordi jeg mener, at det er vigtigt, at nogen står alene. Så det har jeg gjort.
Jeg har mange gange fået værker bestilt og spillet af amatører, og det har jeg stadig glæde af.
Jeg har fået værker opført i alle de skandinaviske lande, i England, Spanien, Tyskland, Østrig, USA m.fl., og tit uden at jeg ved, hvordan de har fået fat i min musik. Det er jo en lidt ejendommelig form for karriere, men sådan er det altså, og ganske underholdende.

(2012)

Vigtige enkeltværker

Prinsessen på ærten, børneopera, tekst og historie frit efter H.C. Andersen, 1980, rev.  2011.
Operaen blev indsendt flere steder i Danmark, men blev først antaget til Nordisk Musikfest i Göteborg i 1991, hvor Vagn Holmboe og jeg var de danske deltagere. Jeg deltog ikke i prøverne, men var til alle 7 festlige opførelser med sangere og musikere, der var elever og lærere på Musikhögskolan, og en sal stopfuld af børn og voksne fra 6 og opefter. Musikken er moderat moderne med en blanding af stærkt dissonerende indslag, melodiske arier, barbershop quartet, jazz-gymnastik (et indslag, som de studerende fandt på).
Handlingen tilstræber en naturlig sammenhæng mellem H.C. Andersens eventyrverden og diverse indslag fra nutiden, fx TV-Avisen, telefon osv.
Efter forestillingen blev børnene inviteret op på scenen, hvor de kunne snakke med Prinsessen og de andre kongelige personer.
Operaen fik en meget fin omtale i den svenske presse, men blev, så vidt jeg ved, ikke omtalt i Danmark.

Den Stundesløse, familieopera, opført i Ballerup, fik i 1996 støtte fra Kulturby København. En opera af moderne klassisk tilsnit med professionelle musikere og sangere, dirigeret af Verner Nicolet.
Det var min ide, at et børnekor fra en skole skulle synge en let, tostemmig sang og agere sammen med de professionelle sangere i begyndelsen, midten og slutningen af operaen. Når de ikke sang, gik de ned på tilskuerpladserne. Det gav børnene en følelse af at opleve opera både som deltagere og tilskuere.
Jeg havde forestillet mig et børnekor fra en udvalgt skole, men det viste sig, at næste alle skolerne i Ballerup ville være med, så det blev til et projekt med indstudering af mange børnekor og mange møder med de medvirkende skolelærere. Lærere og elever var også med til at lave dekorationer osv. Der var naturligvis knuder undervejs, men der var mange både børn og voksne, som fik en god opfattelse af, hvad opera er.

(2012)

Litteratur

Contemporary composers, St. James Press, Chicago and London, 1992

Wikipedia: Gudrund Lund

Dansk kvindebiografisk leksikon: Gudrun Lund (1930-)

Værkliste

Op.  2   Scherzo, orkester, 1976

Op.  3   Elegi, tenor, bl. kor, orkester (Dylan Thomas), 1976

Op.  4   A Woman’s Mind, piano, 1976, rev. 1995

Op.  7   4 songs about the seasons, sang, piano, 1976

Op.  8   strygekvartet nr. 1, 1976, rev. 1993

Op. 10  trio, fl., vl., vla., 1976

Op. 12  4 sange, bl. kor (Schade), 1977

Op. 13  obokvartet, ob., vl, vla., vnc., 1977

Op. 14  Skisma, sop., orkester (Ditlevsen), 1977

Op. 15  En festlig ouverture, ork., 1977

Op.16   Fløjten, sop., fl., pia. (Meyer), 1977

Op. 17  obo duoer, 2 oboer, 1977, rev. 1993

Op. 19  2 verdslige salmer, sop., ob.,  strygere (Ditlevsen), 1977

Op. 20  strygekvartet  nr. 2, 1978

Op. 21  Trio Sonata , trp., trmb., org., 1978, rev. 1997

Op. 22  Music f. 7 players, harpe, fl. ob. strygere, 1978

Op. 24  Variations & Theme, cl. & strygere, 1978

Op. 25  Clarinet Trio, cl., vla., pia., 1978

Op. 26  Concerto, alto trmb. orch., 1978

Op. 28  sonate f. 2 musikere, blokfl., vl.,1978

Op. 29  Patterns, blæserkvintet, 1978

Op. 32  Consequences, ork., 1979

Op. 34  quintetto di bassetto, fl., ob., bassett hn., hn., bsn., 1979

Op. 35  tanker i mørket, mandskor (Ditlevsen), 1979

Op. 36  3 sange om livet og døden, mezz., trmb., org., 1979, rev. 1981

Op. 38  sonata for viola, 1979, rev. 1992

Op. 39  Relations, trmb. & wind quintet, 1979

Op. 40  6 duos for 2 trumpets, 1979, rev. 1996

Op. 41  Prinsessen på ærten, et musikalsk eventyr, 1980, rev. 2011

Op. 42  Serenata Seriosa, vl., vla., vnc., 1980, rev. 1994

Op. 43  7 facetter, orgel, 1980, rev. 1994

Op. 44  klaverkvintet, pno, vl, vn, vla, vnc., 1980

Op. 45  3 on a line, 3 male voices (Lund), 1980

Op. 46  About Life & Nature, voice, vl. (Housman), 1980

Op. 47  Reflections, trmb., org., 1980, rev. 1982

Op. 49  Var. on an Innocent Theme, wind quintet, 1980

Op. 50  Sonatina, ob., pia., 1981

Op. 52  clarinet quartet, cl., vl., vla., vnc., 1981, rev. 1998

Op. 53  5 Boys I Know, bass trmb., 1981

Op. 55  obokoncert, ob., strygere, 1981

Op. 56  melodic studies, 4 cellos, 1981

Op. 56A  melodic studies, 4 violas, 1981

Op. 57  8 danske sange, sang & piano, 1981

Op. 59 Sonata in 3 movements, vla., pia., 1981, rev. 2001

Op. 60 klaversonate, 1981

Op. 63 Patchwork, a symphony I 4 colors, orch., 1982

Op. 64 Lonely souls, ob., alto sax, org., 1982

Op. 65 Sorrow, sopr., mixed choir, ob., pia., 1982, rev. 2000

Op. 66 Abstract, accordion, 1982, rev. 1993

Op. 67 Pianotrio, pno., vl., vnc., 1982

Op. 68 3 Subjects f. 3 trombones, A, T, B, 1982

Op. 69 Destruction, sopr., accord., hammer, 1983

Op. 70 strygekvartet nr. 4, 1983

Op. 73 Con Anima, fl.,vl., vla., vnc., 1983, rev. 1998

Op. 74 Break, ob., 1983

Op. 77 strygekvartet nr. 5, 1984, rev. 1999

Op. 92 Match, piano, 1986

Op. 99 5 Duos f. Wind Quintet, 1986, rev. 1997

Op. 109 5 Pieces f. Grand Piano, 1988

Op. 111Sounds in the Park, sop.,fl.,bsn.,trp.,trmb., vl.,vla., vnc., db., 1988

Op. 118 10 små fortællinger, piano, 1989

Op. 121 Dialogues f. piano, 1989, rev. 1997

Op. 123 Spanish Lady f. piano, 1990, rev. 1997

Op. 127 Far-Away-Castle, sopr., fl. vnc., pia., 1990, rev. 1997

Op. 129 3 Pieces for Horn, 1991, rev. 1997

Op. 130 8 Short Pieces f. Accordeon, 1991

Op. 133 Dejlige Danmark, bl. kor a capella, 1992

Op. 135 Suite for Strings, 1992, rev. 2011

Op. 136 Talks, fl., cl., bsn., 1992

Op. 137 3 Fables, voice, accordeon, 1993

Op. 139 10 tankevækkende udsagn , voice, fl., vnc., acc. (Kierkegaard), 1993

Op. 141 Den Stundesløse, familieopera, 1995

Op. 142 Journey, piano, 1996

Op. 143 5 Fabler, bl. kor a capella, 1997

Op. 151 duo f. viola & cello, 1999

Gudrun Lund
Foto: Gudrun Lund

Gudrun Lund

Født:

22. april 1930

Død:

14. januar 2020

Uddannelse:

Musikpædagogisk eksamen, klaver, Det Kgl. Danske Musikkonservatorium, 1953. Cand. mag. i musik (hovedfag), tysk og engelsk, Kbh. Universitet, 1956. Privatundervisning i komposition hos Svend S. Schultz, 1976-77, Mogens Winkel Holm, 1977-78 og Svend Aaquist Johansen, 1978-79. Studieår ved Hartt College of Music i Hartford, Connecticut, USA 1983-84.

Øvrige beskæftigelser:

1967-96 seminarielektor i musik og engelsk ved Kbh. Dag- og Aftenseminarium.

Profil oprettet:

6. marts 2012
Kontakt

Dansk
Komponist
Forening

Lautrupsgade 9, 5.sal
DK 2100 København Ø

Telefon (45) 33 13 54 05

dkf@komponistforeningen.dk

Send meddelelse
Find på kort

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev her

Betingelser for DKF nyhedsbrev

Betingelser og vilkår

Læs følgende vilkår og betingelser omhyggeligt, før du tilmelder dig DKFs nyhedsbrev. Såfremt du ikke kan acceptere nedenstående vilkår og betingelser, skal du ikke tilmelde dig DKFs nyhedsbrev.

www.komponistforeningen.dk

Dette website ejes og drives af Dansk Komponist Forening, som er en dansk registreret virksomhed underlagt dansk lovgivning.

Email

Som modtager af DKFs nyhedsbrev modtager du månedeligt et gratis nyhedsbrev i HTML-format.