Søg i
komponistbasen

Fødselsår

Dødsår

Genre/kunstform

Profil
Af: Claus Røllum-Larsen

Liv og musik

Som søn af komponisten Vilhelm Rosenberg (1862-1944) og koncertsangerinden Julie Rosenberg (1871-1948), født Gundestrup, voksede Kai Rosenberg op i et hjem fyldt med musik og teater. Han har selv beskrevet dette inspirerende miljø i den første af sine erindringsbøger (se Litteratur).
Det var da også teatermusikken, der fra begyndelsen kom til at udstikke Rosenbergs karriere, idet han som ganske ung fra 1916 virkede som teaterkapelmester i provinsen. Men i 1926 blev han ansat ved Frede Skaarups succesrige Scala-Teater på Vesterbro i København. Imidlertid forlod Rosenberg hurtigt denne stilling og blev i 1927 engageret som kapelmester ved Folketeatret. Også denne ansættelse blev kort, idet han allerede i 1931 drog videre til Det Ny Teater, hvor han indtil 1935 var kapelmester. Ligeledes i 1931 blev Rosenberg kapelmester ved Dansk Skolescene. I 1935 blev han engageret til Nørrebros Teater, hvor han virkede til 1937. Denne række af korte teateransættelser blev fra 1938 efterfulgt af en lang ansættelse ved Statsradiofonien, hvor Kai Rosenberg lavede børneudsendelser med titlen ”Onkel Kai”. De mange radioudsendelser gjorde hans navn kendt, og lang tid efter, at radiokarrieren var slut, og mange år efter sin død blev han husket som Onkel Kai. Ved siden af dette arbejde drev Rosenberg fra 1934 eget musikforlag, og han var i 1954 dirigent på Kay Abrahamsen-turnéen.

Ved siden af sit omskiftelige kapelmestervirke og den lange ansættelse i radioen var Kai Rosenberg en endog særdeles flittig komponist. Inden for radio- og filmmusikken markerede han sig stærkt gennem flere årtier - bl.a. har mange biografgængere og tv-seere oplevet hans effektfulde musik til besættelsesfilmen Det gælder din Frihed (1946). Gennem mange år var han leverandør af melodier til revyviser, af hvilke bl.a. Tre raske Prinser (1930) blev yderst populær. Også som komponist af børnemusik skabte han sig flere succeser. Blandt de mest slidstærke er nok melodien til Spørge Jørgen (1945), som fint understøtter søsteren Kamma Laurents’ digt. Med Robert Storm Petersens tegninger blev denne bog yderst populær og har været med til at bevare Kai Rosenbergs navn.

Selv om Kai Rosenberg overvejende bevægede sig inden for de lettere musikalske genrer, arbejdede han også som mere seriøs komponist. I 1934 fik han sin Sonate for klarinet og cello op. 79 opført i Det Unge Tonekunstnerselskab, og blandt de i øvrige relativt få Rosenberg-værker, som afspejler udviklingen i samtidens seriøse musik, indtager Sonate burlesque op. 86 en central plads. Dens udpræget pianistiske anlæg og store voldsomme udladninger viser Rosenberg fra en side, som helt står i skyggen af de allerede nævnte områder, hvor han havde sit hovedvirke.

Værkliste (udvalg)

Rosenbergs værker er udgivet på en lang række danske musikforlag; de mest benyttede er Nyt Dansk Musikforlag, Saturn Musikforlag, Wilhelm Hansens Musik-Forlag, Viking Musikforlag, Imudico, Kai Rosenbergs Musikforlag, Jac. Boesens Musikforlag og Warnys Musikforlag.

Musik til skuespil

Musik til skuespillet Marie Grubbe, 1929

Musik til Jorden rundt op. 36

Musik til Strindbergs skuespil Lykkepers Rejse op. 67 eller 231

Musik til skuespillet Den leende Jomfru, 1930

Musik til Soyas komedie Hvem er jeg? Eller Naar Fanden gi’r et Tilbud. Komedie og forspil, nogle mellemspil, et efterspil og 11 billeder op. 53 (1932), trykt

Musik til skuespillet Umba-Bumba, 1935

Musik til skuespillet Gulliver, 1943

Musik til Kong Ødipus op. 157

Musik til Shakespeares drama Macbeth op. 105

Manden der levede sit eget Liv op. 109 (Lagerkvist)

Midsommerdrøm i fattighuset (Lagerkvist) op. 221

Kalidasa. Sakuntala op. 223

Fyrtøjet. Æventyrkomedie i fem akter efter H.C. Andersen (Tekst: Kai Rosenberg) (1948), trykt

Kejserens nye Klæder. Æventyrkomedie i fire akter efter H.C. Andersen (Tekst: Kai Rosenberg) op. 155 (1948), trykt

Rødhætte. Æventyrkomedie i to akter (Tekst: Kai Rosenberg) (1948), trykt

Svinedrengen. Æventyrkomedie efter H.C. Andersen (Tekst: Kai Rosenberg) (1948)Musik til ballet

Musik til balletten Till Eulenspiegel, Tivoli 1954Musik til hørespil

Klodshans. Æventyrkomedie for radio efter H.C. Andersen (Tekst: Kai Rosenberg) op. 121 (1939), trykt

Gullivers rejse af Hans Rude op. 258

Den stjålne fløjte af Soya op. 276

Pengeafpresning op 283

Ved byens juletræ op. 284

Den onde kone op. 302

De drikkende sten op. 311

Pine og trolden op. 319

Rottefængeren fra Hameln op. 323

Pigen med jernskoene op. 330

Thor henter sin hammer op. 336

500 julenisser op. 338

Prinsessen på ærten op. 353

Basilisken i brønden op. 362

Stakkels Fru Sol op. 378

Alice in Wonderland op. 477

Ivar og Inger, hørespilserie sammen med Kamma LaurentsRadiooperette

Prinsesse Malenes rose, radio-operette op. 322, tryktAnden musik til radio

Valdemar Slot, feature op. 239

Frederikshavn under besættelsen op. 275

Drømmen om en ø, feature op. 299Musik til film

Blaavand melder Storm (1938)

Iran, det nye Persien (1939)

Jens Langkniv op. 147 (1940)

Vestkystens Helte (svensk 1940)

Bekæmp Rotterne (1941)

De 100 Dage (1941)

Tørveproduktionen sætter rekord (1941)

Ungdom i Arbejde (1941)

Vi kunne ha’ det saa rart (1942)

Ordre Nr. 95807 (1942)

Vore Tænder (1942)

Det bli’r Solskin og Regn (1942)

Skoven (1942)

En lille Finne rejste (1942)

Gas under Jorden (1942)

Markernes Grøde (= Grundforbedring) (1942)

Farvel til Hverdagen (1942)

Cembrit (1942)

Thi kendes for ret (1942)

Spild er Penge (1942)

Vi bygger med Cembrit (1942)

Gammelt Metal – nye Varer (1942)

Sunde Børn (1943)

Hos Kofoed paa Amager (1943)

7 Millioner Hestekræfter (1943)

Eternitrør (1943)

Skagerrak (1943)

Mennesker i et Hus (1943)

Dansk Staal (1943)

Kommunerne i vore Dage (1943)

Danmarks skjulte Reserver (1943)

Kartofler (1944)

Gengas (1944)

Insulin (= Novo) (1944)

Apotek (1944, rev. udg. 1954)

Historien om en Mand (ikke færdiggjort) (1944)

Vi bringer en Advarsel (1944)

Kornet er i Fare (1944)

Skrubtudsen (1945)

Købstad og Borger (1945)

Betal din Skat med Glæde (1945)

I gaar og i Morgen (1945)

Tiden og Uret (1946)

Fremtidens Borgere (1946)

Livsfare - Miner (1946)

Du Danskes Vej (1946)

Miner langs Kysten (1946)

Det gælder din Frihed (1946)

Diskret Ophold (1946)

Hjemmeværnet (1947)

København II (1947)

Paa Vagt for Kongen (1947)

Aarhus (1947)

Holdt! Hvem der? (1947)

Ta’ hvad du vil ha’ (1947)

Porten til Østersøen (1948)

Hvor Vejene mødes (1948)

Her er banerne (1948)

Se (1948)

Esso I (= Renlighed er en god ting) (1948)

De hvide kryds (1948)

Glas (1948)

For børnenes skyld (1948)

Danmarks største handelsskib (1948)

Skytten går (1949)

Mikkel (1949)

Esso II (1949)

Magasin I (1949)

Spar på vandet (1949)

They Guide You Across (1949)

Kampen mod Uretten op. 379 (1949)

Det går fremad igen (1949)

Esso Service (1949)

Esso Sky (1949)

Grønland i sol (1950)

Varerne fortæller (1950)

Kolonnekørsel (1950)

Hvem skal bestemme? (1950)

Sådan skal De vaske, fru Jensen (1950)

Selva (ca. 1950)

Esso Grønland (1950-51)

Klar til Europa (1951)

Hvide sejl (1951)

Familien Schmidt op. 396 (1951)

Man burde ta’ sig af det (1951)

Omstigning til fremtiden (1952)

Havets husmænd (1954)

Civilforsvaret (1954)

Fire slotte og tre prinsesser (1954)

Prøvestenen (1954)

Mens læserne venter (1954)

Farlige flyvehavre (1955)

Egenbeskyttelsen i civilforsvaret (1955)

Hvad skal jeg være (1955)

De fem år (1955)

Prøvestenen (= Esso VI) (1955)

Erhvervsvalg (1956)

BP gas (1956)

Mejeriet Kongstedlund (1957)

Fregatten Jylland (1958)

Træk vejret (1958)

The Challenge (1959)

Nordens sydgrænse (1960)

Munke Mølle (1961)

The Way to Rebild (1961)

Skoven (1962)

Marken (1962)

Åen (1962)

Stranden (1962)

Smedejubilæum (1963)

Sådan lever vi (1963)

Rørskoven (1964)

Alk (1966)

Blishøne (1966)

Brushøne (1966)

Klyde (1966)

Lappedykker (1966)

Lomvie (1966)

Skarv (1966)

Strandskade (1966)

Tejst (1966)

Vibe (1966)Sange

Sangen til Jylland. Tekst: Folmer Schiøt (1923), trykt

Gudskelov at jeg er Københavner! Foxtrot. Tekst: Aage Steffensen (1929?)´, trykt

Julia Hopsasa (1930), trykt

Lidt Koketteri. Tekst: Kai Rosenberg (1930), trykt

Tre raske Prinser. Tekst: Flemming Geill og Kai Rosenberg (1930), trykt

Veronika med sin Harmonika. Foxtrot. Tekst: Flemming Geill og Osvald Helmuth (1930), trykt

Er du i min Tanke endnu. Tekst: Kai Rosenberg (1933), trykt

Har du lovet mer, end du kan holde. Tekst: Kai Rosenberg (1933), trykt

Jeg er saa genert! (1933), trykt

Naar jeg bliver stor. Tekst: Kai Rosenberg (ca. 1933), trykt

Saa nynner jeg en Strofe af en gammel Melodi. Tekst: Kai Rosenberg (1933), trykt

6 Sange af Soya op. 58 (1934), trykt

Tre smaa Sange af Soya op. 59 (1934), trykt

Børnerim op. 42. Tekst af Soya (1935), trykt

Sange til mit Hjem op. 46 (1936), trykt

Altid er et meget farligt Ord. Tekst: Kai Rosenberg (1937), trykt

Drengens dag. Tekst: Kai Rosenberg (1937), trykt

Spaavise. Tekst: Kai Rosenberg (1937), trykt

Dansker-Sange. Tekster: Laurits Skov (1938), trykt

Her i Verden gaar det meget mærk’ligt til. Tekst: Kai Rosenberg (1938), trykt

Kom saa Piger (1938), trykt

Naar vi to bliver gamle engang. Tekst: Kai Rosenberg (1938), trykt

Børnenes Juleevangelium. Tekst: Kamma Laurents (1938), trykt

Tidens Vuggesang. Tekst: Flemming Geill (1940), trykt

Københavnske Genrebilleder op. 54. Digte med musikledsagelse (1941), trykt

3 Sange af Soya op. 274 (nr. 1: Sang; nr. 2: Paa Søen; nr. 3: Danmark) (1945), trykt

Venskab. Tekst: Kai Rosenberg (1945), trykt

Ivar og Ingers Sange. 10 Sange fra hørespilserien Ivar, Inger og Onkel Kai sammen med K. Laurents (1946), trykt

Sangbog for små og store. Tekster af Kamma Laurents og Kai Rosenberg (1948), trykt

Ilselils sange. Tekster: Kamma Laurents og Kai Rosenberg (1949), trykt

Spørge Jørgen. Tekst: Kamma Laurents (1949), trykt

Vikingevalsen. Tekst: Flemming Geill (1949)

Vil du hønse. Foxtrot. Tekst: Kai Rosenberg (1949), trykt

Det er musik, der skal til (1951), trykt

Prinsesse Guldtop og Prins Bangebuks. Et æventyr med musik i for fortæller, otte børn, guitar eller klaver (1951), trykt

Prinsesse Malenes Rose: 1. Vals, 2. Serenade (1953), trykt

Den døende cowboy. Tekst: Kai Rosenberg (1953), trykt

Farvel til dukken. Tekst: Kai Rosenberg (1954), trykt

Onkel Kais sange. Fra radioudsendelserne Ivar og Inger. Tekst: Kamma Laurents og Kai Rosenberg (1954-1959), trykt

Den store visebog for voksne: Et halvt hundrede viser og sange (1968), trykt

6 Børnerim af Soya op. 37

Byens Parker. Tekster af Soya op. 60, trykt

Drengens Dag. Sangcyklus op. 101

To Sange af Mogens Lorentzen op. 138

Ude og hjemme. Sangcyklus med tekst af Henrik Juul Hansen op. 175

Nåde for jorden endnu engang (Jules Romain) op. 194

Maskindjævlen (Holck Hoffmann) op. 265

København. Tekst: Tove Ditlevsen op. 277 nr. 4, trykt

Børnesange hefte 2-7, trykt

De smaa Børns Smil. Tekst: Nis Petersen

Frøen som pustede sig op. Tekst: Kai Rosenberg, trykt

Lille Karl-Johan. Tekst: Laurits Skov, trykt

Lille Vise

Navnet. Tekst: Victor Montell ?

Peter og Juliane. Tekst: Kai Rosenberg

Rombuddingen og den smalle Seng. Tekst: Mogens Lorentzen, trykt

Vi Bønder. Tekst: Laurits Skov, tryktMusik for blæseorkester

Bypatruljen for blæseorkester (1951), trykt

Morgensang for blæseorkester, trykt

Jubilæumsmarch for blæseorkester (1950), tryktMusik for strygeorkester

Første suite op. 63 (Polketta, Sang uden Ord, Scherzino, Humoreske) (1933), trykt

Japansk Have og Japansk Dans op. 64

12 Epigrammer. Miniaturesuite op. 70 (1933), trykt

Aubade og Berceuse op. 74, trykt

Ti Vinterbilleder op. 107Musik for soloinstrument og strygere/orkester

Trio for violin, viola og violoncel op. 83, trykt

Divertimento for fløjte og orkester op. 473

Divertimento for klaver og strygereMusik for soloinstrument

Elegi for violin solo op. 35 nr. 3 (1934), trykt

5 chansons for altsaxofon op. 68 (1937?), trykt

12 epigrammer for klaver op. 70

4 Stykker for tenorsaxofon op. 71

Serenade og Nocturne for cello (tenorsaxofon) op. 75 (1933), trykt

4 Stykker for klaver op. 81, trykt

Sonate burlesque op. 86 for klaver

Sonate for klaver op. 87

Klaverstykker til mine børn op. 100

Sonatine for klaver op. 102 (1937), trykt

Sonatine nr. 3 op. 106 for ?

Eg oyggjar veit. Færøsk Tonemaleri for klaver (1938)

Elefanten for klaver med underlagt tekst, trykt

Et lille hus for to for klaver med underlagt tekst, trykt

Forspil til en skolekomedie for firhændigt klaver (1951), trykt

Intrada for klaver

Solonumre for tenorsaxofon i B. Nr. 1-4 (1937), tryktKammermusik

Manden, som fik Lov at leve sit Liv om. Pär Lagerkvist. Musikalsk introduktion for strygetrio

Prinsesse Toben. Variationer for firhændigt klaver op. 38a

Sonate for klarinet og violoncel op. 79 (uropført 1934)

2 præludier for strygere og klaver op. 82 (1934), tryktFor orkester

Marie Grubbe. Orkestersuite af musik til Sven Langes skuespil op. 30

Dagligt Liv i Urskoven, Orkesterstykke op. 47

4 Marcher op. 48

Grønlandske Stemninger. Fantasi op. 55 (1936), trykt

Gammel Suite op. 73 (1933) , tryk

Transportbåndet. Orkesterstykke op. 77

Den gule Fare. Orkesterstykke op. 78

Britisk rapsodi op. 86 (1937), trykt

Umbabumba. Suite op. 90A (1940), trykt

Jeppe paa Bjerget. Dansk rapsodi op. 88 (1936), trykt

To Naturbilleder op. 97

Sardinens Begravelse (El entierro de la sardina). Spansk tonemaleri op. 98 (1936), trykt

Orkestersuite af musikken til filmen Jens Langkniv op. 147

Drømmen om Mozart op. 241

Dyr. Suite (Tudser og snoge. Pjanket hundehvalp. Misseparade. Missemor)

Fanfare

Fart på. Galop

Færøsk rapsodi

Grønlandske Stemninger

Honningkagekonernes dans

Jens Langkniv. Suite

Kedelig vals

Lystspilouverture

Polka for symfoniorkester

Sange i Danserytme for salonorkester (1933), trykt

Slikpindenes parade

Suiter 1-7 (2: Dyr: Missemor, Misseparade, Pjanket hundehvalp, Tudser, snoge og andet kryb (Balletscene); 3: Julesange (tekstet: Kamma Laurents og Kai Rosenberg); 4: Æventyrbilleder (Den lille havfrues dans, Troldedans, Vox coelestis); 5: Pjank og leg (Dorte er sur, fordi hun skal i seng, Lille trold, Mor fortæller); 6: Hyrdinden og skorstensfejeren (Flugten, Valse-intermezzo, Tragisk pantomime, Dans på taget)

Vejrberetning. Suite for symfoniorkester (Sne flere steder. 32 grader i skyggen. Det regner. Godt vejr)

 

Litteratur

Ludvig Ernst Bramsen (red.): Musikkens Hvem Hvad Hvor (Politikens musikbibliotek) (1961), bind 2, s. 155.

Bjørn Rasmussen: Filmens Hvem Hvad Hvor, bind 1 (1968), Danske titler og biografier, s. 454-455.

Kilde:

Kai Rosenbergs opusfortegnelse – altså de opus, han vil være bekendt. Danmarks Radios Musikafdelings kommentararkiv: Manuskripter og sagsmapper vedr. komponister. Det Kongelige Bibliotek: Håndskriftafdelingen. Acc. 2008/81.

Kai Rosenbergs skrifter:

Kai Rosenberg: Et dejligt forår. Mindeblade om familien Rosenberg (forord dateret 1970).

Kai Rosenberg: Paradiset Nøddebo. Erindringer II (1975).

Kai Rosenberg: Min glade Ungdom. Erindringer III (1977).

Kai Rosenberg: Så – nu er det alvor! Erindringer IV (1978). 

Kai Rosenberg
Foto: www

Kai Rosenberg

Født:

15.04 1898, København

Død:

13.09 1977, Kregme, Frederiksværk

Øvrige beskæftigelser:

Kapelmester fra 1916 - 1937, fra 1938 børneradiovært i Statsradiofonien ("Onkel Kai"), fra 1934 musikforlægger hos Kai Rosenberg Musikforlag, dirigent (1954 - Kay Abrahamsen-turnéen).

Forlag:

Edition Wilhelm Hansen, Viking Musikforlag, Imudico, Kai Rosenbergs Musikforlag, Nyt Dansk Musikforlag, Saturn Musikforlag, Jac. Boesens Musikforlag og Warnys Musikforlag.

Profil oprettet:

14. november 2012
Kontakt

Dansk
Komponist
Forening

Lautrupsgade 9, 5.sal
DK 2100 København Ø

Telefon (45) 33 13 54 05

dkf@komponistforeningen.dk

Send meddelelse
Find på kort

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev her

Betingelser for DKF nyhedsbrev

Betingelser og vilkår

Læs følgende vilkår og betingelser omhyggeligt, før du tilmelder dig DKFs nyhedsbrev. Såfremt du ikke kan acceptere nedenstående vilkår og betingelser, skal du ikke tilmelde dig DKFs nyhedsbrev.

www.komponistforeningen.dk

Dette website ejes og drives af Dansk Komponist Forening, som er en dansk registreret virksomhed underlagt dansk lovgivning.

Email

Som modtager af DKFs nyhedsbrev modtager du månedeligt et gratis nyhedsbrev i HTML-format.