Søg i
komponistbasen

Fødselsår

Dødsår

Genre/kunstform

Profil
Af: Niels La Cour

Liv

Uddannelse
Orgelundervisning hos organisten i Hellerup 1960-62 og hos Finn Viderø 1962-64.

Elev på Aurehøj Gymnasiums musiklinie (i Gentofte v. København) 1960-63 med bl.a. korskole under Gunner Heerup. Student 1963. Musikstudier på Københavns Universitet 1963-64. Filosofikumeksamen 1964.

Uddannet på Det Kgl. Danske Musikkonservatorium (DKDM) 1964-69 hos bl.a. Finn Høffding (teoripædagogik), Bjørn Hjelmborg (musikhistorie) og Svend Westergaard (musikteori). Diplomeksamen og musikpædagogisk eksamen i musikteori og musikhistorie; musikpædagogisk eksamen i hørelære.

Supplerende studier i instrumentation og komposition hos Leif Kayser 1973-74. Tilsvarende studier i Rom 1975, dels privat hos Vieri Tosatti, dels som gæsteelev på Conservatorio di Santa Cecilia hos Armando Renzi.

Pædagogisk virksomhed
Lærer i musikteoretiske fag ved Det fynske Musikkonservatorium 1968-77 og ved DKDM fra 1978, som docent 1988-2008.

Tillidshverv
Var medlem af DUTs (Det Unge Tonekunstnerselskabs) bestyrelse 1970-72, KODAs vurderingsudvalg 1977-82, konservatorielærernes sektionsbestyrelse i Dansk Magisterforening 1982-83, teorifagrådet ved DKDM 1984-86 og konservatorierådet samme sted 1995-98 og 2001-02, samt desuden formand for lærerforsamlingen 1997-98.

Musik

Værker i udvalg/Selected works:

For orkester
Symfoni 1982
Meditazione 1992
Orkesterdigt 2014


Lidt større korværker

Requiem-kantate (med orgelakk. og S-solo) 1982
4 Salmi per coro 1985 
Missa Brevis (med S-solo) 1989 
Beatitudini 2001
Cantio Mariæ 2005 
Fides et Spes (med S-solo) 2013
Fred på jorden. Tre danske motetter (med S-solo) 2018
Lux mundi 2020

 


Andre korværker
:
Vinger (Tekst: Karen Blixen) for SSA 1973 
Fem Motetter 1977
3 samlinger af latinske motetter (1982, 1988, 1992) 
Salige de, der bor i dit hus (motet med orgelakk.) 1986
20 nye melodier med satser til kendte salmer og sange, herunder 11 til tekster af B.S. Ingemann, deriblandt Fred hviler over land og by, Den skønne jordens sol gik ned, Glæd dig, Sion, Den store mester kommer og I sne står urt og busk i skjul.


For orgel: 

Archetypon 1970
3 Intermezzi 1974 
De profundis 1974 
Suite solenne 1980
Contemplazioni 1986
Lille requiem-parafrase 1995
Vesper Organi 2003
7 Orgelkoraler 1996-2004.

 


Kammermusik med orgel: 
To Aftensange (for sangstemme og orgel) 1983 
Episodio (cello + orgel) 2006
Aforismi (Sonate for obo og orgel) 2012
Notturno (klarinet + orgel) 2013
Lied (sangstemme + orgel) 2013


Kammermusik i øvrigt:
Strygekvartet nr. 2 ("Mild und leise") 1969
Strygekvartet nr. 7 ("Silenzio parlante") 1997
2 Blæserkvintetter (1973, 1975)
Trio (vl., vlc. og pno.) 1979
Sonate for Violin og Klaver 2007

For klaver:
Momenter 1999
Impromptus 2014
Pezzo sonata 2017

 

For detaljeret værkliste indtil 2010 kan henvises til SNYKs værkdatabase /For detailed list of works until 2010 is referred to SNYKs værkdatabase .

Detaljeret liste over værker efter 2010 kan rekvireres hos Niels la Cour/For detailed list of works after 2010 please contact Niels la Cour.

Kopier af ikke-udgivne kompositioner kan normalt købes ved henvendelse til Niels la Cour/It will normally be possible to buy copies of non-published works directly from Niels la Cour.

Litteratur

Om Niels la Cour

Nils Schiørring: Musikkens historie i Danmark, Bd. 3, side 362. Politikens Forlag 1978.

Hanne Smith Nielsen: Musikkens åndedrag. Dansk Musiktidsskrift nr. 7, 1992/93

Julie Schaumann-Hansen: Niels la Cours vokalmusik. Eksamensopgave ved Aarhus Universitet 2004.

Erling Kullberg: Sange for Kor, side 187.
Edition Wilhelm Hansen 2009.

Den store danske Encyklopædi.Af Niels la Cour

Der er noget jeg gerne vil sige.  - En komponist forsøger at se tilbage - og frem. I kommission hos Forlaget Underskoven 2019.


Blev Sjostakovitj misforstået både i øst og i vest?

- En alternativ opfattelse af komponisten og musikken. With summary in english. I kommission hos Forlaget Underskoven 2016 (2017).


En konservatorielærers responsum.

- Debatbog om konservatorieuddannelsen. I kommission hos Forlaget Underskoven 2010.

Bachpolyfoniens rødder i Palestrinastilen. VMK Forlag 2008. Nr. 7-08 i skriftserien PubliMus (tidligere PUFF)

Kortfattet Formlære I-II (utrykt kompendium)

Vejledning i fritonal invention (utrykt kompendium om fritonal sats)

Musikteori I-II. Nogle overordnede betragtninger om undervisningen i musikteori. (utrykte artikler)

Leif Kayser i dag. Dansk Musik Tidsskrift nr. 1, september 1977

Leksikalsk KOMPENDIUM over reglerne i enkel dur/mol KORALHARMONISERING med vejvisning til videre studier i Svend Westergaards Harmonilære. (utrykt kompendium 3. udgave 2013)


DISKOGRAFI

På LP 
Mild og leise (1969)
Strygekvartet nr. 2
Den skandinaviske Kvartet
Odeon 6E063-38075

Archetypon (for orgel) (1970)
Poul Børch
Conservatorium 8
DMF 20102

Blæserkvintet nr. 1 (1973)
Den danske Blæserkvintet
Philips 6578007

På CD

Vinger (1973)
Dacapo 8.224725: Trinitatis Kantoris damer, Søren Chr. Vestergaard

3 Intermezzi for orgel (1973-74)
Dacapo 8.224725: Bine Bryndorf

De Profundis (1974)
Variationer for orgel over koralen ”Af dybsens nød”
DCD 8130: Bo Grønbech
ClassCD 277: Vera Østergaard
PCD 5121: Preben Nørgaard Christensen

Præludium for klaver (1977)
ClassCD 681: Thorkild Borup Nielsen

Trio for violin, cello og klaver (1979)
ClassCD 681: Anna Skogman, Peter Tönshoff, Thorkild Borup Nielsen

3 Mottetti latini 1982
PCD 5115: Lille Muko, Jesper Grove Jørgensen
ClassCD 289: Koncertforeningens Kor, Steen Lindholm
PCD 5152: Trinitatis Kantori, Per Enevold
3DCD 3006: Sankt Pauls kammerkor, Torsten Nielsen
ClassCD 348: Sankt Annæ Youth Choir, Michael Bojesen

Hodie Christus natus est (fra 3 Mottetti latini 1982)
Bl.a.:
INTCD 067
ClassCD 1006
LC 05699
CD-VFKAA1 2004

Enetanker (1983)
Pensieri solitari
For guitar solo
IRISCD 0102: Jesper Lützhøft

Guds menighed, syng (1983)
PACD 163: Det fynske Kammerkor, Alice Granum

To Aftensange (1983)
ClassCD 681: Dorthe Elsebet Larsen, Thorkild Borup Nielsen
CDK 1126: Bente Vist, Karsten Gyldendorf

Frans af Assisis bøn (1984)
Ligestemmig
PACD 163: Det fynske Kammerkors damer, Alice Granum

Frans af Assisis bøn (1985)
Blandet kor-version
DCD 8130: Vox Danica, Ebbe Munk

4 Salmi per coro (1985)
DCD 8130 Se ovenfor under Frans af Assisis bøn

Salige de, der bor i dit hus (1986)
For kor og orgel
Dacapo 8.224725: Trinitatis Kantori, Søren Chr. Vestergaard, Bine Bryndorf

Fred hviler over land og by (1987)
DCD 8181: Københavns Drengekor, Ebbe Munk
DCD 8130: Se ovenfor under Frans af Assisis bøn
PCD 5132: Trinitatis Kantori, Per Enevold
Naxos 8.554973: Musica Ficta, Bo Holten
Ligestemmig version:
SM 515123 2: DR Radiopigekoret, Michael Bojesen
Desuden bl.a.:
PCD 5105, 3 DCD 3002 og 3006

3 Mottetti latini 1988
ClassCD 289: Se ovenfor under 3 Mottetti latini 1982

Missa Brevis (1989)
PCD 5115 og 3 DCD 3006: Se ovenfor under 3 Mottetti latini 1982

3 Mottetti latini 1992
ClassCD 336: Hymnia, Flemming Windekilde

Den skønne jordens sol gik ned (1992)
DCD 8181 og PCD 5132: Se ovenfor under Fred hviler over land og by
Desuden på: 3 DCD 3002

Den store stille nat (1995)
PACD 163: Se ovenfor under Guds menighed, syng

Momenter for klaver (1999)
ClassCD 681: Se ovenfor under Præludium

Beatitudini (2001)
3 DCD 3006: Se ovenfor under 3 Mottetti latini 1982

Vesper Organi (2003)
Dacapo 8.224725: Bine Bryndorf

Cantio Mariæ (2005)
Dacapo 8.224725: Trinitatis Kantori, Søren Chr. Vestergaard

Episodio (2006)
For cello og orgel
GLR 001: Peter Tönshoff, Søren Gleerup Hansen

Den store mester kommer (2006)
Dacapo 8.224725: Se under Cantio Mariæ

Frelseren er mig en hyrde god (2009)
Dacapo 8.224725: Se under Cantio Mariæ

Foto: Niels la Cour

Niels la Cour

Født:

14. november 1944, Hellerup v. København

Kontakt:

Adresse:

Manenvej 21
3460 Birkerød

Telefon:

45 81 66 17

Email:

Uddannelse:

Teoretikeruddannet på Det Kgl. Danske Musikkonservatorium 1964-69. Kompositions- og instrumentationsstudier hos Leif Kayser 1973-74 og i Rom 1975.

Øvrige beskæftigelser:

Konservatorielærer i musikteoretiske fag. Organistvikar.

Priser/legater:

Har modtaget bl.a. Statens Kunstfonds 3-årige stipendium 1973, Dansk Komponist Forenings jubilæumslegat 1977, titel af ”Årets Korkomponist” 1988 samt Schierbecklegatet 2001. 

Var i 2019 repræsenteret på listen over de af DR-lytterne udvalgte "Klassisk Top 50 de skønneste kor".

Forlag:

Edition Wilhelm Hansen/Edition Egtved, Engstrøm & Sødring, Forlaget Mixtur, Edition S.

Profil oprettet:

22. februar 2013
Kontakt

Dansk
Komponist
Forening

Lautrupsgade 9, 5.sal
DK 2100 København Ø

Telefon (45) 33 13 54 05

dkf@komponistforeningen.dk

Send meddelelse
Find på kort

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev her

Betingelser for DKF nyhedsbrev

Betingelser og vilkår

Læs følgende vilkår og betingelser omhyggeligt, før du tilmelder dig DKFs nyhedsbrev. Såfremt du ikke kan acceptere nedenstående vilkår og betingelser, skal du ikke tilmelde dig DKFs nyhedsbrev.

www.komponistforeningen.dk

Dette website ejes og drives af Dansk Komponist Forening, som er en dansk registreret virksomhed underlagt dansk lovgivning.

Email

Som modtager af DKFs nyhedsbrev modtager du månedeligt et gratis nyhedsbrev i HTML-format.