Søg i
komponistbasen

Fødselsår

Dødsår

Genre/kunstform

Profil
Af: Christian Hildebrandt

Liv og musik

Christian Hildebrandt har som komponist, musikforsker og underviser specialiseret sig i kormusik. I sine korkompositioner bruger han tekst og musik som materiale til at udtrykke nye og ofte umiddelbart usammenhængende betydninger. Renæssancepræget melodik og en blanding af modal og senromantisk harmonik er med til at skabe en ny sammenhængskraft i tekst og musik. Musikkens drivkraft er spændingen mellem det oprindelige og det fortolkede.

Der er ofte to modsatrettede betydningslag i en typisk Hildebrandt'sk korsats. De kan enten gå horisontalt som forskellige linjer gennem værket eller fremkomme som en ramme med en del af et billede, der omkranser et helt andet billede. I sidstnævnte tilfælde er de to lag tydeligt asymmetriske; det ene dukker op som en fremmed midt i det andet. Men det kan også være tilfældet med førstnævnte teknik, hvor en underliggende symbolik er knyttet til en mere eller mindre skjult melodisk eller anden strukturel reference, mens musik og tekst overordnet udtrykker noget andet.

Christian Hildebrandts kormusik kan inddeles i værker med bibel- eller salmetekster og værker med lyriske tekster, som i flere tilfælde er blevet til i et samarbejde mellem komponisten og forfatteren. Hildebrandt har også skrevet en del brugsmusik til kirkekor ud fra et ønske om at forny dette repertoire inden for den klassiske tradition uden at gå på kompromis med den musikalske kvalitet og udtrykskraft.

Et hovedværk, der kan siges at høre til alle tre kategorier, er "Forvaltere af den Solbeskinnede Virkelighed" fra 2011 med tekst af Ursula Andkjær Olsen, som var en bestilling fra otte københavnske kirker, der ønskede et nyt bud på en messekomposition.

Et andet hovedværk er en række latinske motetter komponeret i perioden 2004 til 2006, som hver for sig bygger på uafhængige religiøse tekster, men som samlet også repræsenterer et cyklisk forløb.

Værkliste

Find værkliste på komponistens eget website.

Christian Hildebrandt

Født:

30.05 1967, Dragør

Kontakt:

Adresse:

Ludvig Jensens Vej 18
3460 Birkerød

Telefon:

60 46 77 88

Email:

Web:

Uddannelse:

Uddannet cand.mag. i Musikvidenskab, matematik og fysik fra Københavns Universitet (2009). Som komponist autodidakt.

Øvrige beskæftigelser:

Til daglig gymnasielærer i musik, matematik og fysik, har en årrække virket som ekstern lektor i Musikvidenskab, Københavns Universitet, desuden dirigent, korsanger og freelance skribent.

Priser/legater:

Statens Kunstfonds toårige igangsætningsstipendium (2000-01).

Debut:

Opførelsen af "Stabat Mater" 18. november 1994, Hellig Kors Kirke.

Forlag:

Hildebrandts musik er ikke udgivet, med undtagelse af ét korværk som er udgivet hos Capella Hafniensis Edition.

Profil oprettet:

21. maj 2013
Kontakt

Dansk
Komponist
Forening

Lautrupsgade 9, 5.sal
DK 2100 København Ø

Telefon (45) 33 13 54 05

dkf@komponistforeningen.dk

Send meddelelse
Find på kort

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev her

Betingelser for DKF nyhedsbrev

Betingelser og vilkår

Læs følgende vilkår og betingelser omhyggeligt, før du tilmelder dig DKFs nyhedsbrev. Såfremt du ikke kan acceptere nedenstående vilkår og betingelser, skal du ikke tilmelde dig DKFs nyhedsbrev.

www.komponistforeningen.dk

Dette website ejes og drives af Dansk Komponist Forening, som er en dansk registreret virksomhed underlagt dansk lovgivning.

Email

Som modtager af DKFs nyhedsbrev modtager du månedeligt et gratis nyhedsbrev i HTML-format.