Søg i
komponistbasen

Fødselsår

Dødsår

Genre/kunstform

Profil
Af: Birgitte Alsted

Liv og musik 1942-1972

Ouverture

Jeg blev født i Odense 1942, som datter af civilingeniør Christian Alsted og pianist/musikpædagog Inger Ramskou, og således i den grad ind i et "hjem med klaver". Jeg begyndte tidligt at tegne noder - uden at kende den klanglige konsekvens. Min mor legede med, - hun improviserede den skønneste klavermusik udfra af disse kragetær. Morsomt for mig, og jeg plagede hende herefter med "noder", jeg bad hende spille - lige indtil den dag hvor hun faktisk spillede hvad der stod.

Fra jeg kunne sidde ved klaveret, klimprede jeg løs - melodier efter gehør, og hvad jeg selv fandt på - og jeg sad interesseret og fulgte med i min mors klaverundervisning. Senere endnu ville jeg også være elev - og lagde nodehæftet i tasken, gik ud og kom ind igen til klavertime. Det var ikke behageligt at lære noderne, men lykkedes efter et par ugers jammer. Et par år senere blev jeg sendt til violinundervisning.

Jeg blev født under 2. verdenskrig, og jeg husker endnu lyden fra de bombevarslende sirener. Og min mors udtrykte lettelse ved befrielsen - også over at nu var det slut med disse skrækindjagende sirener. Jeg husker tillige lyden fra de mange hestevogne og gadehandlernes råb. Gadelyden forandres…

Min far spillede en typisk amatør-cello, og tidligt begyndte vi på trioer af Haydn, Beethoven, Schubert. Det var ikke min mors eller min største glæde dengang at spille med min ivrige amatør-far, men idag er jeg taknemmelig. - Og iøvrigt - jeg lyttede altid med, når hun spillede sammen med musikere fra Odense Byorkester. Min mor var musikkulturelt ret "fremmelig" - spillede eksempelvis gerne Vagn Holmboe og Niels Viggo Bentzon. Og senere endnu Ib Nørholm - og endnu senere B. Alsted!

Mine bedste stunder gennem min opvækst havde jeg alene hjemme med min mors flygel til rådighed - så fantaserede jeg løs. Det var straks mindre morsomt at øve violin, men jeg blev dog opmuntret til at søge ind på DKDM, hvad jeg så kom fra årsskiftet 1962. Så var det (midlertidigt) slut med at fantasere...

Efter yderligere violin-studier i Warszawa debuterede jeg fra DKDMs solistklasse i starten af 70'erne - det holdt hårdt med at få anerkendt programmet - Bach, Debussy, Bela Bartok og Penderecki. De 3 sidste var alt for nymodens!!!

Kort før debut'en deltog jeg i et skelsættende fler-ugers interpretationskursus for unge musikere i Göteborg, ledet af komponisten Mauricio Kagel og avantgarde-pædagogen Gertrud Meyer-Denkmann. Her blev real-lydens musikalske potentiale præsenteret for os måbende traditionsbundne "konservatorister" - en ny verden af stof til ekspressiv/dramatisk musik med skridt, neglekradsen, prusten, husholdningsmaskiner osv, men også frivillige og ufrivillige ekstralyde fra instrumenter, samt det scenisk/dramatiske element for musikerne i selve koncertsituationen - det såkaldte instrumental-teater - en musikalsk bevidsthedsudvidelse af åbenbaringsrang.

I 70'ernes i øvrigt antiautoritære tidsperiode var jeg med fra starten af etableringen af "Gruppen for Alternativ Musik", som udsprang af konservatoriets elevstyrede "Studiekredsen for Ny Musik". Her kom min gamle improvisationspraksis til live igen, og nu kunne jeg jo noder. I 1972 blev mit første nedskrevne værk "Klumpe" opført i "Gruppens" regi. Det blev godt modtaget, og så blev min kompositionsvirksomhed ustoppelig.

 

Liv og musik 1972-1987

1. Akt

Gruppen for Alternativ Musik blev mit første og måske mest betydningsfulde miljø til udveksling af musikalske idéer. Vi holdt mange koncerter, de fleste i Nicolai Kirke, og princippet var, at vi meldte værker og musikere til, og var det realiserbart, blev det spillet. Mange jævnaldrende og lidt yngre komponister trådte deres "børnesko" her, bl.a. Niels Rosing-Schow og Hans Abrahamsen. Peter Møller skulle have det måske mest markante værk uropført her. Det var for gravhund, sopran og flygel. Men da hunden blev genert ved synet af publikum og ikke tog sin tørn, måtte de medvirkende forlade scenen uden at have optrådt. Efterhånden fik vi også mere og mere samarbejde med DUT, som vi vel på et tidspunkt "overtog". Det udvidede jo miljøet, og de gode gamle - f. eks. Ib, Per og Pelle (sorteret efter alder) kom stærkt ind i mit musikalske billede. Og Mogens Winkel-Holm, som en kort overgang blev min mentor. Og omkring 1980-90'erne var jeg gæst hos Per Nørgård ved hans regelmæssige symposier, hvor også bl.a. Jørgen I. Jensen og Hans Gefors deltog aktivt - dette betød umådeligt meget for udviklingen af min litterære og musikalske horisont.

Intermezzo - Scenegang

I 1975 kom mit første arbejde i dramatisk sammenhæng, nemlig musik til ODF-scenens opførelse af Iljitch Johansens "Smedierne i Granada". Det redigerede jeg i 1976 om til en koncertsuite (af samme navn), som efterfølgende blev opført en hel del gange. Jeg oplevede her min appetit på det dramatiske element, hvad der siden skulle udmøntes i adskillige værker i multimedial sammenhæng - ikke mindst moderne danseteater, hvor jeg fik et mangeårigt samarbejde med koreografen Marie Lalander. I forbindelse med teaterarbejdet med instruktørerne Line Krogh ("Antigone" på Gladsaxe Teater (1983) og "Historien om en Moder" (1999) på Husets Teater) og Brigitte Kolerus ("Frokost i det Grønne" (1985) og "Drømmespil" (1987) begge på Teatret ved Sorte Hest) stammer mit bekendtskab med multispors båndoptageren og senere computeren, som redskaber til temmelig dominant teater-musik, og senere endnu til "elektroakustisk musik" (musik i sin helt egen ret).

 

ELETROAKUSTISK MUSIK

2. Akt 

Hovedværker fra 80/90'erne - fra kort før min DIEM-tid - er "Vækst" (1989),"Lyst" (1990),"Natterdag" (1992) som alle blev skabt i mit hjemmestudie med min sampler "Ensoniq" og computer "Atari", og med programmet "composer".    

Mit første værk på DIEM, Dansk Institut for Elektronisk Musik, blev "Sorgsang" (1995) bestilt af Mogens Andersen til DR. Betingelsen var at det skulle skabes på DIEM, og så måtte jeg rejse til Aarhus, lære et nyt program (Pro Tools), på en ny computer (mac). Men samtidig fik jeg jo et nyt fantastisk miljø at udveksle med, først og fremmest DIEMs direktør, komponisten Wayne Siegel og teknikeren Claus Pedersen, som mest overlod mig til mig selv, dog stod bi nårsomhelst med råd og vejledning. Og sparring - Claus  sagde gerne til, hvis han ikke syntes om mine musikalske frembringelser. Og han havde altid ret!   "Sorgsang", baseret på Jobs Bog fra Gamle Testamente blev hurtigt til hovedværket "Sorgsang II", og nu var starten gjort til mange perioder på DIEM. Dette samarbejde er vel knapt slut her i 2013, hvor jeg endnu har et værk i gang, "Woanders" (andetsteds).   Andre "DIEM-(hoved)værker" er "Sorgsang V" (1996-97) "Zu versuchen, die Fragen" (2002), "Odysseus on a Minicruise" (2002), "Belletter" (2003-4 som selvstændig sats i "Englemesse"),"Dance with Bells" (2005), samt en del scenemusik og nogle mindre værker.  

 
DIEM kom i krise som komponiststudie i starten af 00'erne - den nye regerings politik fra 2001 medførte nedlæggelsen af en del frugtbare institutioner til kunstnerisk aktivitet og registrering. Men DIEM blev reddet på
kanten ved at DJM overtog driften af det, og der blev oprettet uddannelser i komposition af elektronisk musik. Det betød, at eleverne brugte studiet, og nu i 2013 har de næsten helt overtaget det. Men det betød også, at jeg kom ind på det første hold af masterstuderende (eksamen i 2006), og fik endnu et nyt miljø at udveksle med. Og mere og mere gik jeg over til at anskaffe samme slags grej selv og igen producere mine el-værker i eget studie.   Dette gælder ikke mindst "Agnetes Latter"(2007-11), som jeg indspillede grundmaterialet til i DIEM, men udarbejdede og færdiggjorde hjemme i Bagerstræde.

Akustisk musik

Ind imellem har jeg dog ikke glemt udgangspunktet med den akustiske musik - bl.a. "Strygekvartet i CD" (1977), "Solen på Møddingen" (1982), "Haiku-Wärme" (1995), "Zweigeigen" (2001), "Melencolia" (2001), "HVals"(2007), og "Zweite Elegie" (2012). Jeg går meget op i at tage inspiration af mit kendskab til musikerne og den særlige klang i deres instrumenter. Èn af mine helt store glæder er tæt samarbejde gennem længere tid, hvor f. eks. musikerne Marie Wärme (accordeonist), Duo Gelland (violinduo), og på det seneste Rasmus Schærff Kjøller (accordeonist) har vist særlig engageret og inspirerende interesse, og realiseret adskillige opførelser af "deres" værker rundt om i verden.

Drømmen om at skrive for orkester og andre større sammenhænge har hidtil kun kunnet realiseres med "Opbrud" (1988) - en orkestersats til Nordisk Forum 1988, hvor en q-komponist fra hvert af de nordiske lande bidrog med en sats. Andre store formater såsom mit værk "Højsang" (1995) med hele teksten fra Biblens "Højsangen" for solister, kor, orgel, obo, strygere, mv., og "Englemesse" for lignende besætning samt ledsagende elektroakustik, har endnu ikke kunnet realiseres til opførelse.

2013

3. Akt - ?

I øjeblikket satser jeg på samarbejde med bl.a. billedkunstnerne Birgitte Kristensen og Dorthe Grum-Schwensen, og musikerne Duo Gelland og Rasmus Schærff Kjøller. Også drømmen om en større (eller mindre) opera rumsterer endnu.

Jeg holder meget af at blive inspireret af tekst, og mit seneste akustiske værk, "Zweite Elegie" er skrevet til Duo Gelland med musikernes recitation undervejs af 2. Elegie fra Rilkes "Duineser Elegien". Endvidere spiller jeg stadig violin - optræder f.eks. live med nogle af mine elektroniske værker.

 

Taknemmelighed

Til min store glæde blev lydværket "Agnetes Latter" præmieret 2011 af Statens Kunstfond.

Tilskud fra KODA og DKF gjorde det muligt at få min første solo-cd  ud i 2013 hos Dacapo Records med titlen "Agnete's Laughter", hvor hovedværket er lydværket af samme navn.

Og i det hele taget kan jeg ikke klage på velvilje fra Kunstfond og prisgivende instanser. I de allerfleste af årene har jeg modtaget arbejdslegater fra kunstfonden, - i 1980 og 2006 det 3-årige stipendium herfra, - og fra 2011 kulturministeriets livsvarige ydelse. Udover dette er jeg bl. a. blevet begavet med Hakon Børresen Prisen, Dansk Komponistforenings Jubilæumspris (1996) og Det Anckerske Legat (2003)

 

Eftertanker - CODA:

Som kunstner lever man af udveksling, opmuntring, provokation og anden inspiration. Som komponist har man et dilemma mellem kaldet til introvert fordybelse og den mere ekstroverte mening med det hele (at få det ud til fællesskabet).

Mange spørger mig, hvordan det er at være kvinde i den situation. Det er både godt og mindre godt - Ikke mindst i starten var man noget af et særtilfælde - interessen blandt mange af musiklivets indflydelsesrige mænd (og mændene er stadig i flertal her) kunne være af en smule anden art end overfor deres kønsfæller. Som modvægt har jeg lagt en del tid og aktivitet i "Kvinder i Musik", og jeg skylder dem megen tak for hjælp til realisering af værker og mental opmuntring. Desuden var det (især tidligere) næsten udelukkende her, jeg kunne stifte bekendtskab med andre kvinders musik -. Jeg føler imidlertid ikke at jeg er blevet meget tydeligt diskrimineret af musik-mændene. Faktum er dog, at vi endnu ikke er kommet helt ud af den vanetænkning, der stadig kan få folk til at blive overrasket, når de hører om min beskæftigelse. Den almindelige forestilling om og forventning til hvad kvinder kan bidrage med, er fortsat alt for præget af  traditionen for kvinders kunstneriske usynlighed - men den ting er heldigvis også omsider under tiltrængt forandring, i alt fald i vores del af verden.

Af: Inge Bruland

Gennemgang af Agnetes Latter

"Agnetes Latter" er et lydværk, der har optagelser fra vokale udbrud, kalden og sang, harpe og bølger som grundmateriale Dette materiale blev optaget, redigeret og færdigbearbejdet, - til en begyndelse i DIEM-studiet (Dansk Institut for Elektronisk Musik) i Aarhus, men derefter i Birgitte Alsteds eget studie. © 2007-11

Værket har 6 satser: 1) Havmanden kalder, 2) I Dybet – Længsel, 3) Sønner syv, 4)  Vugges, 5) Landet kalder og 6) Agnetes latter.

Værket  er baseret på  den danske folkevise  “Agnete og Havmanden”, og fortællingen i visen har inspireret til det musikalske forløb.

Folkevisen er gådefuld ved sin atypiske historie: Agnete accepterer straks Havmandens kalden fra dybet - bliver hos ham i 8 år og føder 7 sønner dernede. En dag, hvor hun sidder og vugger sin yngste, hører hun kirkeklokkernes kalden fra landet ovenover. Dette vækker hendes længsel efter at gense sit land, og hun spørger Havmanden om lov til et besøg. Hun får tilladelsen og hjælpen til det, mod at hun lover at komme tilbage til  "børnene små". Havmanden kommer efter hende deroppe og meddeler: "Og dine små børn, de længes efter dig." Men Agnete svarer: "Og lad dem længes, mens de længes vil, slet aldrig så kommer jeg tilbage dertil." Og slutter med: "Ret aldrig tænker jeg på de Store eller Smaae, Langt mindre på det Lille som i Vuggen laae."

 

I visen er der endvidere i hvert vers et omkvæd:

I nogle udgaver: "Haa ja!" - I andre: "Hå Hå Hå!"

Beklagelse og/eller latter?

 

Folkevisen er fuld af symboler, som det er let at få øje på, også uden at have Freud i baghovedet: Såvel Agnete som Havmanden har længselsfulde og erotiske følelser, og Agnetes frigørelseslyst er tydelig. Birgitte Alsted er først og fremmest inspireret af selve folkevisen, men har også modtaget impulser fra Peter Meislings monografi om den. Peter Meislings tese går ud på, at visen er en skæmtevise, og at den – også i sin egen tid – vendte/vender alting på hovedet. At den også kan tolkes i frigørende sammenhæng, giver den endnu en dimension.

En samtidig kunstner, Suste Bonnén, der ikke mindst er kendt som fotograf, har skabt en undervandsskulptur, der forestiller Havmanden og hans 7 sønner. Skulpturen er opstillet på bunden af Frederiksholms Kanal ved Højbro Plads, og den er en stor turistattraktion.

Birgitte Alsteds lydværk er i dialog med Suste Bonnéns skulptur, samtidig med at det forholder sig til dynamikken i trafik- og andre lyde fra byen. Det fik sin uropførelse ved Højbro Plads ultimo august 2007 under ICMC-konferencen (International Computer Music Conference) i København.

 

I oktober 2011 blev "Agnetes Latter" tildelt Kunstfondens pris til et værk af en kvindelig komponist. I fællesskab med Kbh's kommune arbejdes der for tiden (2012) på at installere lydværket permanent ved Højbro og Suste Bonnéns undervandsskulptur.

---

Ovenstående tekst er citeret efter bl.a. Inge Brulands essay i booklet fra Dacapos udgivelse (2012) af værket:  Dacapo 8.226575, titel på album (incl. 3 yderligere værker af BA): "Agnete's Laughter"

Øvrigt materiale

Fem spor i ny dansk musik, undervisningsmateriale om ny musik, DKF 2017.

 

Streaming

Musikken er venligst stillet til rådighed af Dacapo Records

Gennemgang af Zweigeigen

Tilegnet, og bestilt af Duo Gelland www.duogelland.com, med bevilling fra Nomus. © 2001

Værket er en duo for 2 violiner, og det tysk-inspirerede navn "Zweigeigen" kan forstås som "2, der spiller violin". Duo Gelland er også et ægtepar, Cecilia og Martin Gelland. Fra starten havde jeg et billede af dynamikken mellem 2 ægtefæller som udgangspunkt - udveksling, inspiration, gensidig bekræftelse, skænderi, følge hinanden, gå imod hinanden, vrede, kærlighed i et parforhold...og jeg kendte ikke dengang de to, ud over en enkelt samtale med Cecilia. Jeg tænkte, hun var den blide, og Martin måske mere krads, men dette viste sig at være fordom, for det passede meget bedre med omvendt, og sådan blev det i eftertidens talrige opførelser. Inden jeg begyndte på nedskrivningen hændte terroraktionen i USA 11. sept 2001, og dette påvirkede yderligere min opfattelse af menneskelig interaktion og mere eller mindre krigerisk(voldelig) dialog. Jeg holdt fast i min idé om 2 menneskers tætte udveksling, men kontrasterede ind imellem med skalaer inspireret af det magiske kvadrat i Dürers kobbersnit "Melencolia I". Dette "magiske kvadrat" er delt op i 4 x 4 små firkanter med hvert sit forskellige tal op til 16. Det magiske består i, at additionen af 4 af kvadratrækkernes tal, det være sig ordnet i horisontale, vertikale, diagonale rækker, hjørnerne mv, alle giver summen 34. Jeg tænkte mig muligheden af en art magisk balance hvis man eksperimenterede med skalaer stillet sammen ud fra forskellige af disse talrækker.  I mere gennemarbejdet form havde jeg prøvet dette i mit værk "Melencolia" (accordeon solo), skrevet tidligere i 2001. -

16  3  2 13

 5 10 11  8

 9   6  7 12

 4 15 14  1

Mod slutningen af "Zweigeigen"  introduceres en art afklaret stille "hymnisk" musikalsk karakter - der munder ud i en kort koda med forsigtig mindelse fra startens lidt famlende kontakt-forsøg, dog her afsluttet af et festligt skalaløb presto fortissimo diminuendo op i skyerne til violinernes allerhøjeste leje.

Værket er indspillet og udgivet 2007 på Nosag Records, Nosag CD 152, www.nosag.se  Titel på album: Duo Gelland, Violin Duos vol. 3

Gennemgang af zu versuchen, die Fragen

Lydværk skabt i DIEM-studiet, med tilskud fra Statens Kunstfond. © 2002

Starten var en dør. Døren der slog i, når man gik "genvejen" ad trappeskakten ned til kantinen, fra det gamle DIEM-studie i det gamle musikhus i Aarhus. Jeg havde været betaget af denne lyd lige siden jeg fra 1995 havde haft perioder i studiet. DIEM bestilte i 2001 et værk med støtte af Statens Kunsfond, og nu.. skulle det være! Dørens wrumumummmumumm blev optaget, og jeg startede med ekstrem bearbejdning af lyden - granulering highpitch osv. Første afsnit på ca 1 minut var kun udfra lyd fra døren der, og værket fik arbejdstitlen slam! (som når en dør smækker i - jeg kunne også have kaldt det "smæk!"(for tvetydigt?) - Men nogle troede "slam" stod for det der slimede noget, og så måtte jeg udtænke en tredie titel - "doors" var næste idé). Som jeg nu arbejdede med de der dør-lyde, blev jeg mere og mere irriteret på suset under døren ind til studiet - så blev det også optaget og bearbejdet - og kom ind efter 1. afsnit. Suset lød eventyrligt mystisk...Og lyden fra det at låse op med den lånte nøgle, (et meget vigtigt instrument) og vridningen af dørhåndtaget, som lød som hæse bas-krager... Døren ind til studiet var ikke blevet smurt længe, den havde de skønneste klagende pive/knirke/knagelyde - ind med dem! Og når jeg gik fra studiet, ud at spise eller hen at sove, kunne jeg ikke bare mig for at knipse på messinggelænderet på "ud"trappen fra studiet - klinngpinng - så blev det også optaget, stemte fint med suset og låse-op-lydene. Og så var der selve det metaforiske, at gå IND og UD ad døre, og nogle gange ikke få nøglen, så man ikke kunne komme til!...  - Og hvad er musik - åbner det op til noget...- og jeg læste Rilke - også dengang - og fandt i et brev fra ham til en ung kunstner: "...zu versuchen, die Fragen liebzuhaben wie verschlossene Stuben und wie Bücher, die in einer sehr fremden Sprache geschrieben sind." (På dansk: "..at forsøge at holde af spørgsmålene som aflukkede stuer og som bøger, der er skrevet i et meget fremmed sprog")  - At holde af det man ikke kan sige/læse i sit vante sprog. Det fremmede..endnu ukendte - Det ramte! Og jeg indtalte Rilkes tekst gennem noget, der totalt fremmedgjorde min stemme...

Suset, dørsmækket og klings forvandlede jeg til f. eks.. vind/storm, mange slags raslen, aggressive smæk, og mini-klokker...dørens klagen blev til flerstemmig "sang" i slutningen af værket, som ender med et stort drøn og små fødder der løber væk...

 

Værket er i sammenhængende 4 afsnit.

1. (ca 1 minut) en slags introduktion med ovennævnte bearbejdede dørlyd. Risle/rasle hen til mere eller mindre genkendelige dør-smæk der løber (om kap?) i forskellige tempi og tonehøjder - (og retninger..)

2. (ca 3 minutter) Fortællingen begynder: lang susen kommer ud af introens afsluttende dørsmæk, og danner efterhånden baggrund for kortere forløb/udsagn/accellererende spil med nøgler  der låser døre op og i, diskrete dør-hvin, og klings, der bliver længere, og døren svinger knagende/forsigtigt pivende op til... -

3. (ca 4 minutter) Udvikling -  i mere skræmmende retning. Det nu mørkere, lange sus får eget liv, bliver flerstemmigt, nogle af stemmerne som mørk og en smule truende/brummende undergrund. Den hæse stemme vokser ud af suset, først med uforståelig og "forvansket" mumlen, senere lader enkelte ord  sig skelne, f. eks. "fragen" (da. "spørge"), "fremde" (da. "fremmede") "Sprache" (da. "sprog") - i dialog med dørhåndtagvridningernes mørke "krah"lyde, og i en art ulineær tætføring, fulgt af afdæmpede op og ned-glidende "sirener" fra suset. Andre "underlige" lyde skubber sig ind, og ubehagelig "banken" og "smækken" skifter med frygtsom mumlen, stammen. Grusede "skred" iblandet bank og synkende "afgrund?" danner overgang til aggressivt hæftigt dørsmækkeri til gentagen (uforståelig?) "versuchen" (da. "forsøge"), efterfulgt af hektisk accellererende tekst-løb/flugt, der gradvist tøffer/smelter ind i fortsat sus, mens knirkende døre tager over i stigende karakter af klagende længselsfuld, næsten fugleagtig kalden og suk - til

4. (ca 8 minutter) Optrapning, Klimaks og Slutning: enkeltstående bearbejdede dørlyde tager næsten karakter af "gylp", og andre udbrud af en vis emotionel forsigtighed. Suset tager fat, først ret spagt, men gradvist stigende til storm, og klings kommer ind og stiger til hylen. Klimax for dette sker ca 2'20" inde i afsnittet, og herefter vender det, idet dybe toner ledsaget af utydelig tale spiller sammen med "kragerne" - og et (ængsteligt?) forløb på ca 2' munder ud i en art "nedstigning" til et voldsomt "chrrrr" og blæsten har forvandlet sig til boblende vind i forskellige højere tonelejer. Ca 1 minut senere hører vi tydeligt ordet "fragen" og lidt senere "liebzuhaben" (da. at holde af) og nu stilner vindsuseriet langsomt af, og døren begynder sin flerstemminge knirke/svinge"sang". Ordet "verschlossene" (da. aflukkede) kan skelnes, - "dørsangen" tager totalt over... afbrydes med forskellige "smæk i", afsluttet af værkets største drøn med bortløbende trin "i halen".

 

Alt i alt varer "zu versuchen, die Fragen" lidt over 16 minutter. Så vidt jeg selv kan se det, foretrækker jeg at bearbejde mange af real-lydene hen mod mulighed for associationer til vores indbyrdes  mundtlige kommunikation, udbrud og tonefald. Stemningsskiftene undervejs kunne tyde på bestræbelse for musikalsk "fortælling". Som i mange andre af mine værker tog jeg udgangspunkt i en klar fascination/inspiration - for efterfølgende at se, hvad der så vil ske - I "zu versuchen,..." var starten en bestemt lyd, koblet med et litterært udsagn. Undervejs medførte miljøet for "hoved"-lyden senere (ind)optagelse af flere andre af arbejdsstedets (DIEMs) lyde, som blev bearbejdet og fik stor betydning for forløbet. Min underbevidsthed er direktøren. Den skal altid godkende mine tiltag, og sådan bliver musikværket det jeg ønsker at komme ud med: Et organiseret lydligt udsagn, jeg kun kan udtrykke på den måde.

 

Streaming

Musikken er venligst stillet til rådighed af Dacapo Records

Udgivet i 2012 af Dacapo på 8.226559-60 og en del af compilationen (på disc 2, nr 7)  i anledning af DIEMs 25-års jubilæum. "Electronic Music Produced at DIEM 1987-2012"

 

Værkliste

Klumpe

Varighed: 13'00

1971

Instr.:Bar,vl,cb,pno,perc

 

Stykke

Varighed: 8'00

1972

 Instr.:cl,pno,str4tet

 

Stykke med agurkesalat

Varighed: 5'00

1972

Instr.:cl,vl,vlc

 

Stykke To

Varighed: 12'00

1972

Instr.:cl,pno,str4tet

 

12 toner i Zoologisk have instrumentalteater

Varighed: 8'00

1974

Instr.:instrs

 

Muzak instrumentalteater

Varighed: 6'00

1974

Instr.:instrs

 

Smedierne i Granada musik til skuespil af Iljitch Johansen

Varighed:

1975

Instr.:fl,cl,vl,vlc,cb,pno4hd,perc

 

Smedierne i Granada koncertsuite af teatermusik

Varighed:ca 20'

1976

Instr.:fl,cl,vl,vlc,cb,pno4hd,perc

 

Vi lærer at producere uden kærlighed antiatomkraftværk

Varighed: 10'00

1976

Instr.:fag,cor,vl,pno

 

3 sange til Peer Gynt kompon. til Rimfaxes "Peer Gynt"

Varighed: 4'00

1977

Instr.:MS

 

Strygekvartet i CD

Varighed: 12'00

1977

Instr.:str4tet

 

Murtema

Varighed: 7'00

1978

Instr.:Recit,rec,vl,vla da gamba,cor,guit

 

Haiku-sange komp. til forestillinge "3. Tilstand"

Varighed: Ukendt

1979

Instr.:Ukendt

 

Konkurrence

Varighed: 14'00

1979

Instr.:rec,fl,vl,vla da gamba,cor,guit

 

Midt på ødemarken

Varighed: 1'00

1979

Instr.:vl

 

Tredie Tilstand

Varighed: 15'00

1979

Instr.:S,MS,Bar,mix ch

 

Gentagne gange

Varighed: 10'00

1979-1980

Instr.:pno

 

Konkurrence II

Varighed: 15'00

1980

Instr.:3tr,2cor,2trb

 

Timileskoven

Varighed: 17'00

1980

Instr.:S,MS,Bar,fl+fl(G),cb,perc

 

Gentagne Gange II

Varighed: 12'00

1981

Instr.:2pno

 

Solen og jeg

Varighed: 8'00

1981

Instr.:fl+fl picc,cl,cor,acc,vib,mar,2pno,3vl,2vlc,children's ch

 

Gentagne gange III

Varighed: 12'00

1982

Instr.:pno

 

Gentagne gange IV

Varighed: 13'00

1982

Instr.:pno

 

Smedierne i Granada - koncertversion med Haiku-digte

Varighed: Ukendt

1982

Instr.:S,MS,fl,cl,vl,vlc,cb,pno4hd,perc

 

Solen på møddingen - endelige version

Varighed: 12'00

1982

Instr.:S,Bar,fl,acc,pno,1perc,vl,cb

 

Vi lærer at producere uden kærlighed II

Varighed: Ukendt

1982

Instr.:tape

 

Antigone   (udgivet 1983 af PMP Music PMPC 603 Chrom) (opr. scene-musik)

Varighed: 24'00

1983

Instr.:tape,vl,pno

 

Phasing Moon - Facing Changing

Varighed: 15'00

1983

Instr.:pno

 

Heksekeddel

Varighed: 30'00

1984

Instr.:tape

 

Kære allesammen

Varighed: 7'00

1984

Instr.:pno

 

Frokost i det grønne

Varighed: 29'00

1985

Instr.:tape

 

Om natten

Varighed: Ukendt

1985

Instr.:SATB

 

På afstand af bølgen, 2 Haiku-digte for S, klaver og mundfløjte

Varighed: 4'00

1984-1985

Instr.:S,pno

 

Skiftetid

Varighed: 10'00

1985

Instr.:acc

 

This Is It

Varighed: 3'00

1985

Instr.:MS

 

Turning Point

Varighed: 12'00

1985

Instr.:Bar,guit,perc

 

Extra Nostalgisk nr. 2

Varighed: 5'00

1986

Instr.:pno

 

Farvel

Varighed: 3'00

1986

Instr.:pno

 

Kindlein's Schlaflied

Varighed: 12'00

1986

Instr.:Bar,vlc

 

Lyden på rejse (ikke gjort færdigt)

Varighed: Ukendt

1984-1986

Instr.:2-2-2-2,2-2-2-0,2perc,pno,str

 

Nostalgisk extranummer

Varighed: 4'00

1985-1986

Instr.:pno

 

Espressione Emotionale

Varighed: 7'00

1987

Instr.:S,acc,guit

 

Fatsy

Varighed: 8'00

1987

Instr.:pno

 

 

Skitse til John

Varighed: 7'00

1987

Instr.:vlc

 

Drømmespil (musik til teater)

Varighed: 50'00

1987-1988

Instr.:tape

 

Nordisk Forum (kendingsmelodi til DRTV)

Varighed: Ukendt

1988

Instr.:tape

 

Opbrud

Varighed: 5'00

1988

Instr.:symph orch

 

Vækst

Varighed: 19'00

1989

Instr.:tape,(evt + vl)

 

Havet ved forår

Varighed: 6'00

1990

Instr.:S,vl,fl,org

 

Lyst

Varighed: 18'00

1990

Instr.:dancer,S,acc,tape

 

To sange til døden

Varighed: 10'00

1990

Instr.:acc

 

Episoder til Thomas

Varighed: 8'00

1991

Instr.:pno

 

Extranostalgisk nr. 2, II

Varighed: 5'00

1991

Instr.:S,vl,vla,acc 

 

Havet (haiku)

Varighed: 0'55

1991

Instr.:SATB

 

Vandene falder (haiku)

Varighed: 0'50

1991

Instr.:SATB

 

8 haiku

Varighed: 4'00

1992

Instr.:MS,Bar,vl

 

Imitaopposition

Varighed: 7'00

1992

Instr.:org

 

Karens Å

Varighed: 7'00

1992

Instr.:pno

 

Natterdag

Varighed: 23'00

1992

Instr.:tape,vl solo

 

Oversøisk Improvisation (med Charles Morrow)

Varighed: 5'00

1992

Instr.:V,vl

 

Unoder

Varighed: 6'00

1992

Instr.:acc

 

Spring I

Varighed: 10'00

1994 

Instr.:female ch

 

Højsang

Varighed: Ukendt

1995

Instr.:S,A,T,Bar,mix ch,ob,arpa,org,perc,vl,vla,vlc,cb,el bass

 

Haiku-Wärme

Varighed: 5'00

1995

Instr.:MS,fl,vlc,acc

 

Sorgsang (bestilling til DR af Mogens Andersen skabt på DIEM)

Varighed: 25'00

1995

 Instr.:electronics,recit

 

Sorgsang II (udgivet på Dacapo, som halvdelen af cd - album titel "Planetarium Music)

Varighed: 21'00

1995

Instr.:tape (surr. s. eller stereo)

 

Stelle (udgivet på cd i kompilationen "Ny musik i Musikskolen" "Musikhøst2000")

Varighed: 10'00

1995

Instr.:4el guit,perc,pno,synth

 

Chitarra ariosa

Varighed: 8'00

1996

Instr.:guit

 

Sorgsang III

Varighed: 6'00

1996

Instr.:Bar,org

 

Sorgsang VII

Varighed: Ukendt

1996

Instr.:electronics

 

Sorgsang V (Udgivet 2012 på Dacapo 8.226575 - Titel på album: Agnete's Laughter )

Varighed: 9'14"

1996-97

Instr.:electronics (surr. s. eller stereo)

 

Askepot-Variationer (Scenemusik)

Varighed: ca 30'

ca.1997

Instr.:Tape, tenor

 

Morpheus in Search of a leading Note

Varighed: 15'10"

1998

Instr.:arpa,electronics (surr. s. eller stereo)

 

Historien om en Moder (scenemusik)

Varighed: ca 35'

1999

Tape.(surr. s. eller stereo) Sopran, Vcl

 

Nostalgisk Ekstranummer 2001

Varighed: 6'00

2001

Instr.:cemb,pno

 

Melencolia  (Udgivet 2012 på Dacapo 8.226575 - Titel på album: Agnete's Laughter )

Varighed: 12'01"

2001 - (2003)

Instr.:acc solo

 

UMU's Dag (værk til talentliniegenereret musikskoleorkester)

Varighed: 12'00

2001

Instr.:3V,2rec,2vl,2vlc,guit,3el guit,el bass,3pno,2perc

 

Zweigeigen (udgivet 2007 på Nosag Records, Nosag CD 152, www.nosag.se

Titel på album: Duo Gelland, Violin Duos vol. 3

Varighed: ca. 12'00

2001

Instr.:2vl

 

Odysseus on a Minicruise

Varighed: 11'00

2002

Instr.:electronics, surround sound

 

SATSER

Varighed: 15'00

2002

Instr.:ob,vlc,cb,pno

 

zu versuchen, die Fragen (udgivet 2012 på Dacapo 8.226559-60 i anledning af DIEMs 25-års jubilæum. Titel på album: "Electronic Music Produced at DIEM 1987-2012")

 

Varighed: 17'00

2002

Instr.:electronics (surr. s. eller stereo)

 

Længsel

Varighed: 6'44

2003

Instr.:klokkespil

 

Nostalgia

Varighed: ca 7'

2003

Instr.:S,fl/fl(G),vlc,acc

 

Begyndelse

Varighed: 1'36

2004

Instr.:S,sax

 

En vej af Sol

Varighed: 2'10

2004

Instr.:S,sax

 

Isblomster

Varighed: 4'00

2004

Instr.:S,sax

 

Skrivelser

Varighed: Ukendt

2004

Instr.:S,S-sax

 

Sommerfuglen

Varighed: ?

2004

Instr.:S,sax

 

Belletter (Klokkebrev)  (Udgivet 2012 på Dacapo 8.226575 - Titel på album: Agnete's Laughter )

Varighed: 4'32

2004

Instr.:electronics (surr. s. eller stereo)

 

Dance with bells

Varighed: 23'22

2005

Instr.:electronics (surr. s. eller stereo)

 

Englemesse

Varighed: 40'00

2003 - 2005

Instr.:ch,2S,2arpa,org,electronics

 

Transpirose

Varighed: 40'50

2006

Instr.:Laptop interaktion med MaxMsd-patch

 

Lyksaligt det Folk (Obligat violin)

Varighed: 2'00

2005 - 2006

Instr.:female ch,vl

 

VIOL-OFF-AIR

Varighed: 6'00

2006

Instr.:electronics - stereo eller sur.s. (evt + vl)

 

Naglet

Varighed: 6'

2006

Kor: SATB og Orgel

 

Lyksaligt det Folk (ny salmemelodi)

Varighed: ?

2007

Instr.:voc,org

 

KLKLKLKL

Varighed:11'30

2007

Tape (collage af bearbejdede klokker og basklarinet)

 

 

ARIEL

Varighed: 8'

2007

Blokfløjte Ensemble + 3 accordeon'er - heraf én bas-acc.

 

 

HVals

Varighed:12'00

2007

Instr.:SaxQuartett

 

Jonas i KLIMAkterium(vendepunkt)

Varighed:15'00

2009

Instr.: Fortæller, electronics - kan opføres med billedserie af Dorthe Grum-Schwensen

 

> enegang < (tekst af Astrid Gjesing)

Varighed:31'30'

2011

Instr.: tape til Audiowalk

 

Dhyaana

Varighed:23'00"

2011

Instr.: tape

 

Urolig Nat

Varighed:ca 17'

2011

Instr.:Orgel og recitator - digt af Erik Knudsen

 

Agnetes Latter Udgivet 2012 på Dacapo 8.226575. Titel på album: Agnete's Laughter

Varighed:30'27"

2007-11

Instr.: Tape

kan opføres med billedserie af Dorthe Grum-Schwensen

 

 

DIEM-25 - medkomponist: Ane Østergaard

Varighed:18'46"

2012

Instr.: Tape, vl, laptop

 

Ice and Us

Varighed:14'

2012

Instr.:Tape - stereo eller kvadrofoni. Kan ledsages af billedinstallation af Birgitte Kristensen (og violin med BA.)

 

Zweite Elegie - tekst: Rilke (2. Elegie aus Duineser Elegien)

Varighed:20'

2012

Instr.:2 vl, der også reciterer

 

 

 

Discografi

1) Lyttemusik fra teaterproduktioner

(2 Kassettebånd)Titel på album: Antigone

A:"Ouverture", "Velkommen, strålende morgensol", "Mange undere findes i verden, intet er større end mennesket selv", Har guderne en gang rystet et hus, er det dømt!"

B:"Eros, du gud, som besejrer", "Skæbnen har en forunderlig styrke og er nådesløs grusom" , "Bacchos", "Ak, hvilken synd!", "Først i den høje alderdom"

Udgivet 1983 af PMP Music PMPC 603 Chrom.

 

Titel på album: Musikken til modbillederne i "Frokost i det Grønne"

A: "Ouverture", "Heliodore - kvinde med solaspekt", Kvinde med dyrisk aspekt", "Diamonas Dans",

B: "Vogtersken af det røde æg", "Svanemor", "Sofias Brønd".

Udgivet på eget forlag 1985.

2) Udgivelser på SUDM (Samfundet til Udgivelse af Dansk Musik - nu Edition S) - dokumentation på kassettebånd


diverse værker - bl. a. Strygekvartet i CD

3) Del af udgivelser på CD


"To Sange til Døden"
Titel på album: New Nordic Chamber Music Wärme-Quartet
Udgivet 1994 på Danacord - Dacocd 423

 

"Sorgsang II"
Titel på album: Planetarium Music  - Electroacoustic Music from DIEM II
Udgivet 1997 på Dacapo 8.224083

 

"Haiku-Wärme"
Titel på album: "Mater Mea"
Udgivet 2000 på Danacord  - Dacocd 532

 

"Stelle"
Titel på album: Ny Musik i Musikskolen - Odense Musikskoles ensembler 1994-1997
Udgivet på 2001 på Odense Musikskoles Forlag

 

"Zweigeigen"
Titel på album: Duo Gelland, Violin Duos vol. 3
Udgivet 2007 på Nosag Records, Nosag CD 152, www.nosag.se

 

"zu versuchen, die Fragen"
Titel på album: "Electronic Music Produced at DIEM 1987-2012"
Udgivet 2012 på Dacapo 8.226559-60 i anledning af DIEMs 25-års jubilæum.

4) SOLO-CD
"Agnetes Latter", "Melencolia", "Sorgsang V", "Belletter"
Titel på album: Agnete's Laughter
Udgivet 2012 på Dacapo 8.226575

 

Birgitte Alsted
Foto: Dacapo Records

Birgitte Alsted

Født:

15.6 1942

Kontakt:

Adresse:

Bagerstræde 3, 4.tv.
1617 København V

Telefon:

33 23 09 06

Email:

Web:

Links:

Uddannelse:

Violin, diplomeksamen DKDM 1967. Udvekslingsstipendiat på konservatoriet i Warszawa, Polen 1967-69. Solistklasse DKDM 1969. Violindebut fra DKDM 1971. Master-eksamen i komposition af elektronisk musik, DJM 2006.

Øvrige beskæftigelser:

Undervisning; Violinundervisning og Instruktion i kollektiv komposition (børn og voksne). Medstifter af gruppen for alternativ musik samt foreningen "Kvinder i Musik". Div. tillidshverv, bl.a. i Statens Kunstfonds repræsentantskab, Kbh.s Kommunes Musikudvalg, Kbh.s Kommunes Musikskole og i Dansk Kunstnerråd, Dansk Komponist Forenings legatudvalg, og bestyrelsesmedlem i DUT.

Priser/legater:

Hakon Børresen Prisen 1992, Dansk Komponistforenings Jubilæumspris (1996) og Det Anckerske Legat (2003). Det 3-årige stipendium 1980 og 2006, Kulturministeriets livsvarige ydelse 2011.  I 2011 modtog Birgitte Alsted desuden Kunstfondens store pris til en kvindelig komponist for elektronik-værket "Agnetes Latter" , Carl Nielsens legat (2017)

Forlag:

Profil oprettet:

30. maj 2013
Kontakt

Dansk
Komponist
Forening

Lautrupsgade 9, 5.sal
DK 2100 København Ø

Telefon (45) 33 13 54 05

dkf@komponistforeningen.dk

Send meddelelse
Find på kort

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev her

Betingelser for DKF nyhedsbrev

Betingelser og vilkår

Læs følgende vilkår og betingelser omhyggeligt, før du tilmelder dig DKFs nyhedsbrev. Såfremt du ikke kan acceptere nedenstående vilkår og betingelser, skal du ikke tilmelde dig DKFs nyhedsbrev.

www.komponistforeningen.dk

Dette website ejes og drives af Dansk Komponist Forening, som er en dansk registreret virksomhed underlagt dansk lovgivning.

Email

Som modtager af DKFs nyhedsbrev modtager du månedeligt et gratis nyhedsbrev i HTML-format.