Søg i
komponistbasen

Fødselsår

Dødsår

Genre/kunstform

Profil

Liv og musik

Erling D. Bjerno hører til de mest produktive nulevende danske komponister. Gennem 60 år har han komponeret omkring 300 værker hvoraf enkelte er samlinger med mange stykker. Alligevel forbigås han ofte i omtaler af nutidig dansk musik, og hans værker er svært tilgængelige på plade og i partiturer. Det kan skyldes geografiske omstændigheder: Efter nogle år i Aarhus bl.a. som teaterpianist ved Jomfru Ane teatret i 1960’erne blev han 1969 organist i Aalborg og lærer ved Nordjysk Musikkonservatorium , og en stor del af hans musik blev opført lokalt.

Stilistisk opfattedes Erling Bjernos værker som ”traditionelle”, dvs. melodisk og tonalt funderede, hvilket placerede ham uden for modernisternes interessesfære[1]. Det passer på en del af hans musik – ikke mindst den liturgisk bestemte kirkemusik. Men titler som Collage eller Pentadodeka og anvendelse af præpareret klaver og multitoner tyder på, at Erling Bjerno også var åben over for de fornyelser, som slutningen af 1900-tallet var rigt på. Selv nægtede han at anerkende skellet mellem tradition og moderne og hævdede at al musik beror på genskabelse.

Et foreløbigt overblik over Erling Bjernos værkliste tyder på at han søger en syntese af tradition og fornyelse som det stilistiske grundlag for en personlig udtryksmåde.

Læs mere om tendenser i Erling Bjernos udvikling her.

De få værker, som er tilgængelige for offentligheden, viser glimt af, hvordan en sådan syntese kan forme sig kompositionsteknisk. Traditionen er udgangspunkt og fastholdes i musikkens melodiske dimension. Det er tydeligt både i et sent korværk som Han står på Oliebjerget fra Jesus, menneskesønnen op, 210, 1997, for børnekor og i de tidligere udsættelser for mandskor af Kumbels Gruk fra 1982. Her spiller hensynet til de udøvende ind som traditionelle korsatser, der afspejler tekstens stemninger og pointer i velklingende og sangbare udsættelser.

Instrumentalværkerne tyder derimod på en moderne inspiration i det klanglige forløb. I værket Stella pulvis op. 182, 1990 er der tale om en dialog mellem fløjte og klarinet, hvor fløjten dominerer med et frit fabulerende melodisk forløb, som klarinetten forsøger at imitere, men uden held. Klarinettens melodi kører i ring, mens dens klang forvitrer, og den ender som en skygge af fløjtens afsluttende toner.

Forholdet mellem melodi og klang er centralt i Sonoris IV for marimba op. 205 der er indspillet 1994. Værket består af tre satser, der skildrer en melodis fødsel, dens forgreninger og dens kollaps. I 1. sats Espressivo varieres et enkelt motiv i en femdelt rytme og udvikles til et melodisk forløb. I 2. sats Adagio ligger motivet – nu udvidet til en seksdelt rytme – som et kontrapunkt til nye melodiske udviklinger. Og i 3. sats degenererer motivet til en løbende figur i nidelt rytme, der som et minimalistisk ostinato danner baggrund for melodiske udviklinger, som løber løbsk og udarter til glissandi hen over marimbaens stave.

(JBR)

Noter

[1] Det er karakteristisk at Erling Bjerno kun nævnes to gange i Mogens Andersen: Historien om Vor tids musik (WH 2009) – nemlig i oversigten over portrætudsendelser (s. 281) og i forbindelse med transmissioner af Aalborg Byorkesters koncerter med værker af ”enkelte Vor tids-komponister … [og] nogle yngre navne med lokal tilknytning: Svend Erik Tanggaard, Erling Bjerno og Erik Norby” (s. 212).

Tendenser i Erling Bjernos udvikling

Man kan fristes til at mene, at Erling Bjerno i sin relative isolation søger sin egen vej mod en syntese af tradition og fornyelse. Om – og hvordan – dette er tilfældet, kan ikke siges med sikkerhed på det foreliggende grundlag. Men det er iøjnefaldende, at den traditionelle klassiske sonate (med en enkelt undtagelse) kun optræder i Bjernos tidlige år og i de seneste værker, mens en typisk klassisk genre som strygekvartetten helt mangler. I modsætning hertil bliver karakteriserende titler som Collage, Fresker, Sonoris el.lign. karakteristiske for værkerne fra 1960’erne og frem.

Sammen med Erling Bjernos mange værker for teater, tv eller film og hans kirkespil, der ofte inddrager både præst og menighed, tyder det på, at de klassiske – absolut-musikalske – former i løbet af hans udvikling viger for dramaturgisk bestemte forløb, hvor musikkens evne til at fortælle eller fortolke tekster bliver fremtrædende. Også Bjernos symfonier, hvoraf de fem første er rent instrumentale, og de to sidste er med tekster og sang, og de store kirkelige værker, cykler som salmeværket Tonen fra Himlen (omfattende 380 satser) fra 1971 eller de seks oratorier/kantater med fællestitlen Ringen fra Himlen komponeret mellem 1985 og 2005, kan ses som udtryk for samme tendens.

Den gamle modsætning mellem musikkens form og dens indhold synes dermed at være central i Erling Bjernos udvikling. Fra et klassicistisk udgangspunkt, hvor musik først og fremmest er form og en art klingende arkitektur, bevæger han sig mod et standpunkt, hvor musik opfattes som et sprog, der evner at formidle værdier og sandheder, og hvor de musikalske former ikke er selvtilstrækkelige – absolutte – men står i udtrykkets tjeneste.

(JBR)

Værkliste

Værker efter DKF, KB/REX og SNYK.

Indtil op. 156 bygger denne værkliste på komponistens opgivelser til Komponist Foreningens registrant 1980. Derefter er kilderne Erling Bjernos arkiv på Det Kgl. Bibliotek (REX) og SNYKs værkdatabase (der ikke indeholder opusnumre) suppleret med spredte oplysninger fra plader m.v. Indbyrdes modstridende oplysninger i kilderne er søgt afklarede.

Op. 1 I børnestuen, 9 sange f. ten. og pno., 1953.

Op. 2 Klaversonatine, 1953.

Op. 3 Stilleben nr. 1, 10 sange f. ten. og pno., 1954.

Op. 4 Sonate nr. 1 f. pno., 1954.

Op. 5a Johs. V. Jensen sange f. ten. og pno., 1955.

Op. 5b Stilleben nr. 2, 9 sange f. ten. og pno., 1955.

Op. 6 Toccata og fuga over Vor Gud han er så fast en borg f. org., 1955, Ed. Egtved.

Op. 7 Julekantate f, alt, vla. og org., 1955.

Op. 8 Trækfuglene I f. ten. og pno., tekst: Blicher, 1957.

Op. 9 Fastekantate f. alt, ob., vl., vla. og org., 1996.

Op. 10 Partita over Jesus dine dybe vunder f. org., 1956.

Op. 11 Kalejdoskop f. pno., 1956.

Op. 12 Farlige drømme… f. ten. og pno., 1956.

Op. 13 2 Blicher-sange f. ten. og pno., 1956.

Op. 14 3 Johs. Jørgensen-sange f. ten. og pno., 1956.

Op. 15 Trækfuglene II f. ten., vl., vla., vlc. og pno., 1957.

Op. 16 Det er lærkernes tid, strofiske sange f. ten. og pno., tekst: Ludv. Holstein, 1957.

Op. 17 Alt farer hen og Igen en aften f. ten. og pno., 1957.

Op. 18 2 sange f. ten. og pno., tekst: Nis Petersen, 1957.

Op. 19 Børnesange f. ten. og pno., tekst: Halfdan Rasmussen, 1958.

Op. 20 4 sange f. ten. og pno., 1958.

Op. 21 Sonate nr. 2 f. pno., 1958.

Op. 22 Blokfløjtekvartet, 1958, Ed. Egtved.

Op. 23 Sonate nr. 3 f. pno., 1958.

Op. 24 2 obostykker med klaver, 1958.

Op. 25 3 klaverstykker, 1958.

Op. 26 Sonate nr. 4 f. pno., 1959.

Op. 27 Solosonate f. obo, 1959.

Op. 28 Sange – kristelige viser f. sop. og org., 1959.

Op. 29 Morgen- og aftensange f. sop. og org., tekst: Ingemann, 1959.

Op. 30 Sonate nr. 5 f. pno., 1959.

Op. 31 Pentadodeka nr. 1 og 2 f. pno., 1959.

Op. 32 5 sange fra Grænselandet f. alt og pno., tekst: Edith Södergrann, 1959.

Op. 34 Pastorale f. org., 1959.

Op. 35 Symfoni nr. 1, Pentadodeka, 1960.

Op. 36 Sange f. sop. og pno., 1960.

Op. 37 Solosonate f. fl., 1960.

Op. 38 Koncert f. pno. og ork., 1960.

[Op. 39 Kan være: Pentadodeka nr. 3 – 6 f. pno., 1959 el. 1960.]

Op. 40 Solosuite f. cor., 1960.

Op. 41 Pentadodeka nr. 7 – 10 f. pno., 1960.

Op. 42 Pentadodeka, Sonate f. vl. og pno., 1961.

Op. 43 Sange f. ten. og pno., 1961.

Op. 44 Sange f. ten. og pno., 1961.

Op. 45 Symfoni nr. 2, 1961.

Op. 46 Pentadodeka nr. 11 f. pno., 1961.

Op. 47 Sonate f. cor., og pno., 1961.

Op. 48 Monolooger f. cl., 1961.

Op. 49 Salmodi og Te Deum f. bl. kor, vl. og org., 1961.

Op. 50 Samtaler, trio f. ob., cl. og fg., 1961.

Op. 51 Symposion f. ork., 1961.

Op. 52 Pentadodeka i 7 facetter f. ork., 1961.

Op. 53 Drømmeren f. ten., ob., cl. og pno., tekst: Paul la Cour, 1961.

Op. 54 Stilleben nr. 3 f. alt og pno., 1961.

Op. 55 Symfoni nr. 3, 1962.

Op. 56 Ekstase f. alt og pno., 1962.

Op. 57 Pentadodeka nr. 2 f. vl. og pno., 1962.

Op. 58 Årstiderne, oratorium f. børnekor og instr., 1962.

Op. 59 Skuespilmusik til ”Du store verden” f. stemmer, cl. og pno., 1963.

Op. 60 Ishtar, opera f. soli, kor og ork., tekst: Ebbe Andersen, 1962-63.

Op. 61 Pastorale f. org., 1963, Ed. Egtved.

Op. 61a 5 sange f. stemme og pno., tekst: Crachmann, 1963.

Op. 61d Pastorale f. org. 1959, 1963, r. 1972.

Op. 62 Skuespilmusik til ”Fri for lur” f. stemmer, ob. og pno., (Svalegangen, Aarhus) 1963.

Op. 63 Stilleben nr. 4 f. alt og pno., 1963.

Op. 64 3 stykker f. cl. og pno., 1963.

Op. 64a 4 stykker f. ob. og pno., 1963.

Op. 65 Messe f. præst, menighed, vla., perc. og org., 1964.

Op. 66 Mariaviser f. stemme og instr., 1964.

Op. 67 2 sange f. stemme og instr., 1964.

Op. 68 5 salmer f. stemme og instr., 1964.

Op. 69 Tonica-Drés f. messingkvintet, 1965.

Op. 70 De profundis f. 2 vl. og pno., 1965.

Op. 71 Glæden, sorgen og lykken f. ten. og pno., 1965.

Op. 72 Messe nr. 2 Tro, - tvivl, - spot f. sol., kor., præst, aktør og instr., 1965.

Op. 73 Advent-messe f. børnekor og instr., 1965.

Op. 74 Paradisspil, kirkelig scene f. stemmer og cl., tekst: Knud Seibæk, 1965.

Op. 74a Job-65, kirkelig scene f. stemmer og instr., tekst: Knud Seibæk, 1965.

Op. 74b Das Oberfurere, Paradeisspiel, kirkelig scene f. stemmer og instr., tekst: Knud Seibæk, 1965.

Op. 75 Spil ord spild, musikteater f. stemmer og instr., 1965.

Op. 76 Syv gange om Jeriko, skuespilmusik f stemmer og instr., tekst: Myhre, 1966.

Op. 77 Den næste, messe nr. 4 f. alt, præster, visesanger, menighed og instr., 1966.

Op. 78 Min faders jord f. sop. og pno., 1966.

Op. 79 Motetter til kirkeåret, 12 motetter f. soli og bl. kor., 1966.

Op. 79a Introitusmotetter f. soli og bl. kor, 1966.

Op. 80 Den rige mand og Lazarus U-messe f. sop., kor, 9 blæsere, org. og pno., tekst: Knud Seibæk, 1966.

Op. 81 Skuespilmusik til ”Bordet el. Herre for to tjenere”, 1967.

Op. 82 Kirkeåret, viser f. st. og instr., 1967.

Op. 83 Skuespilmusik til ”Som man behager”, 1967.

Op. 84 Symfoni nr. 4, 1968.

Op. 85 Via dolorosa f. lige st. og org., tekst: Knud Seibæk, 1968, WH.

Op. 86 Via dolorosa f. org., 1968.

Op. 87 Sisyfos f. ork., 1968.

Op. 88 Nicæa, messe nr. 6 f. bar., bl. kor og instr., 1968.

Op. 89 Faste- og påskemotetter f. bl. kor, 1968, Ed. Egtved.

Op. 90 6 introitus f. bl. kor og instr., 1968

Op. 91 Rapport fra Betlehem, julekantate f. drengekor, tekst: Knud Seibæk, 1968, WH.

Op. 92 7 strofiske sange f. ten., tekst: Stuckenberg, 1969.

Op. 93 7 introitus f. soli, kor og instr., 1969.

Op. 94 Syv dage, passion f. soli, kor og ork., tekst: Knud Seibæk, 1969.

Op. 95 6 introitus f. bl. kor og ens., tekst: Knud Seibæk, 1969.

Op. 96 Agnus dei f.lige stemmer, 1969.

Op. 96a 2 satser f. lige stemmer, 1969.

Op. 97 Passacaglia f. ob., cemb. og str.ork., 1970.

Op. 98 Fresker (en collage med 15 billeder) f. ork., 1970.

Op. 99 Introitus til kirkeåret 1960-70 f. soli, kor og ens., 1970.

Op. 100 Circulus vitae, oratorium f. soli, kor og ork., tekst: Knud Seibæk, 1970.

Op. 101 Se hvor nu Jesus træder f. drengekor, tekst: Knud Seibæk, 1970

Op. 102 Tonen fra Himlen, 380 salmer f. stemme og org. eller kor, 1971

Op. 102,1a 9 Kingo-salmer, Tonen fra Himlen, sange f. stemme og org. el. pno, Ed. Egtved 1984.

Op. 102,1b 9 Kingo-salmer, Tonen fra Himlen, f. børnekor, Ed. Egtved 1985.

Op. 102,2a 10 Brorson-salmer, Tonen fra Himlen, f. sangst. og org., 1971.

Op. 102,2b 10 Brorson-salmer, Tonen fra Himlen,f. bl. kor, Ed. Egtved. 1973.

Op. 102,2c 10 Brorson-salmer, Tonen fra Himlen, f. børnekor, Ed. Egtved 1987.

Op. 102,3a 10 Grundtvig-salmer, Tonen fra Himlen, f. solo og org. el. pno., Ed. Egtved 1979.

Op. 102,3b 12 Grundtvig-salmer, Tonen fra Himlen, f. bl. kor, 1974.

Op. 102,3c 12 Grundtvig-salmer, Tonen fra Himlen, f. børnekor, 1974, Ed. Egtved.

Op. 102,4a Tonen fra Himlen, sange f. stemme og org., tekster: Grundtvig, 1984.

Op. 102,4b 10 Grundtvig-salmer, Tonen fra Himlen, f. bl. kor, Ed. Egtved 1979.

Op. 102,4c 13 Grundtvig-salmer, Tonen fra Himlen f. børnekor, Ed. Egtved 1987.

Op. 102,5a 8 kirkelige viser, Tonen fra Himlen, f. sangst. og org., pno., eller. gui., tekst: Knud Seibæk, 1974.

Op. 102,5b 8 kirkelige viser, Tonen fra Himlen, f. bl. kor, tekst: Knud Seibæk, 1974, Ed. Egtved.

Op. 102,5c 8 kirkelige viser, Tonen fra Himlen, f. børnekor, tekst: Knud Seibæk, 1974.

Op. 102,6a 14 salmer, Tonen fra Himlen, f. solo, org. el. pno., tekster: Blicher, Ingemann m.fl., Ed. Egtved 1973.

Op. 102,6c 14 salmer, Tonen fra Himlen, f. børnekor, tekster: Blicher, Ingemann m.fl., Ed. Egtved 1988.

Op. 102,7a 8 salmer, Tonen fra Himlen, f. solo, org. el. pno., tekst: Johs. Jørgensen m.fl., Ed. Egtved.

Op. 102,7c 13 salmer, Tonen fra Himlen, f. børnekor, tekster: Johs. Jørgensen m.fl., Ed. Egtved/Musikhøjskolen 1988.

Op. 102,8 Tonen fra Himlen, 35 salmer f. 2 st. børnekor., 1989.

Op. 103 I hine dage, juleoratorium f. kor og ork., tekst: Knud Seibæk, 1971.

Op. 104 Høstens fugl f. alt og instr., tekst: kinesiske digte, 1971.

Op. 105 Introitus til kirkeåret 1970-71 f. soli, kor og ens., 1971.

Op. 106 9 sange f. mezzosop. og 2 gui., 1971.

Op. 107 Spoon River, opera efter Edgar Lee Masters, 1972.

Op. 108 Pavl Fugl f. sop. 2 gui og perc., tekst: Johs. Jørgensen, 1972.

Op. 108a Collage f. fire slagtøj, 1972.

Op. 109 Collage kromatik f. ork., 1972.

Op. 110 Genesis – den evige skabelse, oratorium f. soli, kor, præp. pno., båndkor og slagtøj., tekst: Knud Seibæk, 1972, Ed. Egtved.

Op. 111 Vildrosen, 4 korsange m pno., tekst: Arne Bøgh Larsen, 1972.

Op. 112 Rødtjørn, cyklus f. sop. og ork., tekst: Arne Bøgh Larsen, 1972, Ed. Egtved.

Op. 113 Længselens lænker f. bar, fl. og gui, tekst: Arne Bøgh Larsen, 1972.

Op. 114 Collage f. fl., slagtøj og str.ork., 1973.

Op. 115 Perceptions, 5 motetter f. bl. kor, tekst: Arne Bøgh Larsen, 1973.

Op. 116 Introitus til kirkeåret 1971-72 f. soli, kor og ens., 1973.

Op. 117 Aurora, cyklus f. sop., alt og org., tekst: Arne Bøgh Larsen, 1973.

Op. 118 Transgredior f. lige st., tekst: Arne Bøgh Larsen, 1973, WH.

Op. 119 26 Salmeforspil og orgelkoraler f. org., 1973, Ed. Egtved.

Op. 120 5 orgelkoraler, 1973, Ed. Egtved.

Op. 121 Folkeviser f. bl. kor med pno., 1973, Ed. Egtved.

Op. 122 Kongens kammer, [kantate] f. solo, kor og ork., 1973.

Op. 123 Nikkenammerne f. børnekor, tekst: børnerim gendigtet af Benny Andersen, 1974, Ed. Egtved.

Op. 124 Sjælen og sommerfuglen f. klavertrio, 1974.

Op. 125 Atlanta f. 2 gui., 1974.

Op. 126 Aureola f. org., 1974

[Op. 126 Perpetuum mobile f. sop.-blfl. og kammerork., 1998. iflg. KB/REX – kan være trykfejl for op. 216].

Op. 127 Gerbera f. sop., gui og perc., tekst: Arne Bøgh Larsen, 1974.

Op. 128 Manden og konen, opera, 1974.

Op. 129 Introitus til kirkeåret 1972-73 f. kor og org., 1974.

Op. 129a Introitus til kirkeåret1973-74 f. bl. kor, damekor, børnekor og org., 1974.

Op. 129b 5 sange f. sop. og gui., tekst: Kaj Munk, 1974.

Op. 130 Mørket før daggry, passion 1975 f. soli, kor og org., 1975, Ed. Egtved.

Op. 131 Af dybsens nød f. ob. og str.ork., 1975,. Ed. Egtved.

Op. 132 Conatus f. gui., 1975, WH.

Op. 133 Tidernes følge, cyklus f. bas og gui., tekst: kinesiske digte, 1975.

Op. 134 Sonate f. tr. og org., 1975.

Op. 135 Via purgative orgelsymfoni f. org. solo, 1975, Ed. Egtved.

Op. 136 Triomorf f. blfl, vlc. og cemb., 1975, Ed. Egtved.

Op. 137 Vandene, kantate f. soli og lige st., 1975, Ed. Egtved.

Op. 138 Forvandlingens time, pinseoratorium f. bl. kor., slagtøj og org., 1975.

Op. 139 Hvis sædekornet ikke -, sørgemusik ved min moders båre f-. soli, kor og org., 1975.

Op. 140 Introitus til kirkeåret 1974-75, f. soli, kor og org., 1975.

Op. 141 Miljøsange f. alt og gui., 1976.

Op. 142 Hans Christian, 21 H. C. Andersen-sange f, stemme og gui., 1976, Ed. Egtved.

Op. 143/144 Zitha, cyklus f. sop. og instr., 1976.

Op. 145 Papilio f. blfl., vlc. og cemb., 1976, Ed. Egtved.

Op. 146 Toreadoren, balletmusik efter Edward Helsted, 1976.

Op. 147 Kantate f. sop., kor og org., 1976.

Op. 148 Introitus til kirkeåret 1975-76 f. kor og org., 1976.

Op. 149 Cridere f. messingbl. og slagtøj, 1977

Op. 150 Avessolares, collage f. blfl. solo, 1977, Ed. Egtved.

Op. 151 Invokation f. soli, kor og org., 1977, Ed. Egtved.

Op. 152 La Pieta f. org., 1977, Ed. Egtved.

Op. 153 Lyset fra østen f. 4 sop., alt og org., 1977, Ed. Egtved.

Op. 154 Requiem Allehelgen 1978, f. soli, kor, mesingbl., slagtøj og org., 1978, Ed. Egtved.

Op. 155 Te Deum f. soli, kor, messingbl. og slagtøj, 1978.

Op. 156 Kirkespil ”Indtil døden skiller eder ad”, en collage om levende og døde, tekster: Grundtvig, Zhào Pú-Chu, 1979.

Op. 157 Circulus vitae. f. blfl., vlc. og cemb., 1979.

Op. 160 Inversus sangcyklus f. mezzosop. og pno., tekst: Paul la Cour, 1980.

Op. 162,1 Imaginationer f. b. kor, tekst: Arne Bøgh Larsen, 1980.

Op. 170 Symfoni nr. 5, 1985.

Op. 182 Stella pulvis f. fl. og cl., 1985.

Op. 184 Dagbog fra Betlehem, 2. del af Ringen fra Himlen, tekst: ”in memoriam Knud Seibæk”, 1986.

Op. 187 Gud skal alting mage, koralkantate f. lige st. og org., Ed. Egtved 1987.

Op. 191 Symfoni nr. 6 Aurora, f. sop., alt og ork., tekst: Arne Bøgh Larsen, 1986-88.

Op. 198 Pinseoratorium Forvandlingens time, f. sop., bar., kor og ork., 5 del af Ringen fra Himlen, tekst: Knud Seibæk (1974), 1992.

Op. 200 Vejen og livet, passion 1992 f. liturg – menighed/soli – kor 1 og 2 og orgel 1 og 2, 1992.

Op. 202 Concerto sonoris f. amatørsymfoniork., 1993.

Op. 203 Havets Åndedrag, cyklus f. mandskor, tekst: William Heinesen., 1993.

Op. 205 Sonoris IV f. marimba, u.å.[1]

Op. 207 Symfoni nr. 7, Circulus omnes cognati, tekst: Arne Bøgh, 1994-96.

Op. 210 Jesus, menneskesønnen, 3. del af Ringen fra Himlen, tekst: Knud Seibæk, 1997.

Op. 214 Sonate f. blfl solo, 1998.

Op. 215 Genesis, 1 del af Ringen fra Himlen, 2001.

Op. 216 se [Op. 126].

Op. 217 Koncert f. alt-blfl. og kammerork., 2000.

Op. 219 Concerto Sonoris f. blfl. og ork., 2007.

Op. 220 Messen, 6. del af Ringen fra Himlen, 2005.

Op. 221 Sonoris f. blfl. solo nr. 1, 2006.

Op. 222 Sonate f. blfl. solo, 2008.

Op. 223 5 billeder f. blfl. og gui., 2008.

Op. 225 Billedbogen, Berleburg f. 4 fl. og strygekvartet, 2009.

Op. 226 Krystaller I, meditationer f. altblfl., 2009.

Op. 227 Concerto, collage f. 4 blfl. og ork., 2010.

Op. 228 Te Deum – de tre lovsange af evangelisten Lukas, 2012.[2]

 

Værker uden el. med ukendt opus-nr. i kronologisk rækkefølge

Sommeren, hørespilmusik f. instr., u.å.

Nederlaget, skuespilmusik Aarhus Teater, u.å..

Jeanne d’Arc, skuespilmusik Aalborg Teater, u.å.

Skuespilmusik til ”Du store verden” (Svalegangen, Aarhus), 1963.

Pentadodeka nr. 2 f. ork., 1961.

Den sidste Påske passion efter Matt. Ev., tekst: Knud Seibæk, Eget forlag 1969.

Filmmusik til ”Karrig Nidding”, tv-film 1969.

Sange til kirken [samling af tidl. sange og salmer] f. sangst. og org. el. pno., 1970.

Circulus Vitae Universitorum f. børnekor, bl. kor, deklamator og ork., tekst: Knud Seibæk, 1970.

Filmmusik til ”Lyseholderen”, tv-film 1972.

To blinde f. bl. kor, tekst: Knud Seibæk, Ed. Egtved 1974.

Filmmusik til ”Bernada Albas hus”, tv-film 1975

5. sange f. sop. og gui., 1980.

Juleoratorium f. soli, kor og 2 org., 1980

Filmmusik til ”Jeppe på Bjerget” f. ork., 1980.

Skuespilmusik til ”Misantropen” f. stemmer og cemb., 1981.

12 korsalmer til Trinitatis og Advent f. dobbeltkor, 1981.

6 korsange om Trøst og Energi f. bl. kor, 1982.

Grex avium f. pno., 1982.

Gruk f. bl. kor, 1982.

Skuespilmusik til ”Ifigenia” f. stemmer, kor, org. og slagtøj, 1982.

Orgelsymfoni nr. 2 f. org. solo, 1982.

Sange til ”Heksejagt”, 1982.

Collage f. cor. og ork., 1983.

Collage f. vl. og ork., 1983.

Himmeriget f. soli, kor, messingbl, slagtøj og 2 org., 1983.

Orgelsymfoni nr. 1 f. org. solo, 1980-83.

8 korsatser til Trinitatis f. dobbeltkor, 1983.

7 korsatser til fastetiden f. dobbeltkor, 1983.                      .

Circulus terrae f. sop. og pno., 1982-84.

Det er de andre f. soli, bl. kor og instr., 1984

Djævelen og den gode Gud f. bl. kor , slagtøj og org., 1984

Glædens salmer f. stemmer, 1984.

Orgelkoraler, 1984.

Orgelmesse, 1984.

Sonoris nr. 1 f. pno., 1984.

Stella pulvis f. org., 1984.

Stygge Krumpen, friluftsspil f. bl. kor, slagtøj og org., 1984.

Tibia f. sop. og pno., 1982-84.

9 læsninger 1985 f. rec., soli, bl. kor og org. 1985.

Hvem er min næste f. soli, bl. kor og instr., 1985.

Julen 1985 f. stemmer, bl. kor og instr., 1985.

Kvalte suk og sære fagter f. stemmer, bl. kor., messingbl. og org., 1985.

Paladsrevolution f. stemmer, org., cemb. og instr., 1985.

Sange fra provinsen f. mezzosop. og pno., 1985

Te Deum 1985 f. dobbeltkor, messingbl. og org., 1985.

Trio f. vl. vla og pno., 1985.

Agnus Dei f. bl. kor, 1986.

Circulus Natura f. sop. og pno., 1986.

De levendes land f. 2 sop., ten., fortællere, dobbeltkor og instr., 1986.

Før solopgang f. soli, bl. kor, fortæller og menighed, 1986.

Orgelkoral, 1986.

Orgelkoraler, 1986.

På dit ord blev jord og himmel f. bl. kor, 1986.

Stella pulvis f. fl. solo, 1986

Vår i Guds rige f. sop. og org., 1987.

Collage sonoris f. instr., 1990.

Guds kærlighed f. soli, kor og instr., 1990.

Skuespilmusik til ”Hexeri eller Blind Alarm” f. stemmer og instr., 1990.

Liturgi krystal f. gui., 1990.

Stenskibet, f. stemme, kor og slagtøj, Jelling Vikingespil 1990.

Lukas passion f. soli, dobbeltkor og 2 org., 1992.

Swietoslawa, Jelling Vikingespil 1993.

Knud den Store, Jelling Vikingespil 1995.

Mellem Himmel og Helvede – De syv dødssynder, Vitskøl Kloster Spillene 1995.

Havets Aandedrag f. mandskor., 1993-96.

Vinterstille, cyklus f. stemme og gui., 2002-04.

 

Noter

[1] Iflg. cd-indspilning MarimPercussion, MAPE cd 100, 1994.
[2] Iflg. koncertprogram fra uropførelsen, Aalborg 14. apr. 2013.

Diskografi

Et udvalg af komponistens værker er indspillet og udgivet på op til flere antologier.

For mere information om konkrete pladeudgivelser kan det anbefales at søge på statsbibliotekets hjemmeside / Aarhus University Library

 

Erling D. Bjerno

Født:

25.12.1929

Død:

24.08.2019

Uddannelse:

Organist, private kompositionsstudier.

Øvrige beskæftigelser:

Organist Ansgar Kirke, Aalborg, 1967-96, lærer v. Nordjysk Musikkonservatorium 1967-96.

Forlag:

Profil oprettet:

30. maj 2013
Kontakt

Dansk
Komponist
Forening

Lautrupsgade 9, 5.sal
DK 2100 København Ø

Telefon (45) 33 13 54 05

dkf@komponistforeningen.dk

Send meddelelse
Find på kort

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev her

Betingelser for DKF nyhedsbrev

Betingelser og vilkår

Læs følgende vilkår og betingelser omhyggeligt, før du tilmelder dig DKFs nyhedsbrev. Såfremt du ikke kan acceptere nedenstående vilkår og betingelser, skal du ikke tilmelde dig DKFs nyhedsbrev.

www.komponistforeningen.dk

Dette website ejes og drives af Dansk Komponist Forening, som er en dansk registreret virksomhed underlagt dansk lovgivning.

Email

Som modtager af DKFs nyhedsbrev modtager du månedeligt et gratis nyhedsbrev i HTML-format.