Søg i
komponistbasen

Fødselsår

Dødsår

Genre/kunstform

Profil
Af: Eyvind Guldrandsen

Liv

Eyvind Gulbrandsen er født og opvokset i Oslo, Norge, hvor han igennem hele sin ungdom var en engageret guitarist, vokalist og sangskriver i diverse bands. Fra 12-årsalderen begyndte han at skrive sin egen musik og som 17-årig fik han sine første timer i komposition hos den norske komponist Bjørn Bolstad Skjelbred.

Eyvind har ingen klassisk baggrund, men timerne hos Skjelbred og årerne på musikgymnasiet i Oslo førte ham, via omveje, til Aarhus hvor han studerede komposition ved Det Jyske Musikkonservatorium fra 2000 til 2005.

Efter diplomuddannelsen, med bl.a. undervisere som Karl Aage Rasmussen, Bent Sørensen, Rolf Wallin og Olav Anton Thommessen, har Eyvind arbejdet som freelance komponist, men også viet en stor del af sin tid til undervisning i elektronisk musik og komposition ved flere folkehøjskoler og i Danmark i årene 2005 til 2011.

Eyvind arbejder lejlighedsvis som musiker og live-performer indenfor flere genrer, som underviser og som musikanmelder og -skribent.

 

Af: Eyvind Gulbrandsen

Musik

Tiden som højskolelærer og -menneske har ændret mig som komponist og kunstner. I mødet med mennesker, elever og professionelle lærere indenfor nær sagt alle musikalske retninger, har jeg lært hvor vigtigt præsentationen af ens musik er og hvor mange døre den moderne musik kan åbne for mennesker, hvis de kan opleve den uden af føle sig fremmedgjort. 

Jeg gør mig derfor nøje overvejelser i forhold til hvordan publikum bedst muligt møder værket og jeg søger altid at udfordre og forbedre de gængse måder at fremføre min musik på. Det handler, i og for sig, ikke om at opfinde noget nyt, men snarere at tage oplevelsens parametre under lup og bruge dem bevidst æstetisk. På denne måde kan jeg forsøge at komme af med (noget af) den moderne musiks indforståethed og somme tider usunde indavlskultur, hvor oplevelsen ofte kun kan afkodes hvis man er en specialiseret lytter.

Jeg ønsker at skabe et oplevelsesrum hvor potentielt alle, uanset forudsætninger, føler sig velkomne, med det håb om at alle dermed får mulighed for at få en kunstnerisk oplevelse. Dette mål kan jeg måske aldrig nå, men altid bestræbe.

De senere år har jeg også fokuseret på at finde musikken og kunsten i mødet imellem mennesker. Jeg inddrager musikerne i arbejdsprocessen og lader deres musikalitet og personlighed blive en vigtig del af resultatet. Jeg benytter mig ofte af workshop-formen, hvor bl.a. improvisation, musikernes indspil og egne tanker er med til at danne grundlag for kompositionen.
Dette fokus i arbejdsprocessen kan synes ydmygt og sympatisk, men jeg ser det slet ikke således. Jeg finder det enormt konfronterende, usikkert og provokerende, hvor situationer ofte kan komme til at blive personlige, på godt og ondt. Resultaterne er at musikerne får et ejerforhold til værket og dermed også fremfører den med en større investering. Musikken forekommer mig også mere “fri” i den forstand at jeg hele tiden bliver udfordret i forhold til, og tvunget til at revurdere, min måde at definere musik på. Ofte kommer jeg til at arbejde med en musik, hvor jeg får foræret materiale af de involverede, og i ekstreme tilfælde kan jeg komme til at føle mig mere som instruktør end som komponist. Mit næste skridt nu, er at eksperimentere med værk hvor publikum inddrages i arbejdsprocessen. En opsummering af mine seneste aktiviteter og fremtidige planer tyder på at jeg udvikler mig til at blive en socialkonstruktionistisk komponist.

Som et resultat af mit fokus på mødet imellem musiker og komponist, samt publikum og kunsten, har værkerne efterhånden taget en mere installationsagtig drejning. Hvor tidligere værk var til opførelse i koncertsale er det nu mere retvisende at tale om “installations-performance” eller “koncert-installationer” for at understrege betydningen af de visuelle indtryk og rummet (både det fysiske og åndelige) musikken præsenteres i.

Læs mere værker med socialkonstruktionistiske træk og/eller hvor præsentationsformen er af væsentlig betydning her.

Af: Eyvind Gulbrandsen

Udvalgte værker

Eksempler på værker af Eyvind Gulbrandsen med socialkonstruktionistiske træk og/eller hvor præsentationsformen er af væsentlig betydning.

Koncept: The Mannequin Ensemble (2011)
Dette ensemble består af 15 mannequindukker med indopererede højttalere. Ensemblet har med sin visuelle fremtoning og åbenlyse muligheder for at tænke i installationer, medvirket i flere af mine senere værk, både tutti og i mindre grupperinger. Ensemblet er et godt eksempel på en enkel, men effektiv ramme at præsentere musik i og skabe lydlige oplevelsesrum som de fleste kan relatere sig til, men samtidig føle sig enormt fremmed ovenfor.
Læs mere om projektet her.

The Four Seasons (2012)
I dette værk inddrager jeg aktivt publikum som kor. Til stykket, som er skrevet for saxofon og elektronik, er der skrevet en salme som publikum synger med på. Værket er skrevet til saxofonisten Kasper Pihl.
Læs mere om og lyt til værket her.

The Changeling (2012) - i samarbejde med Jullie Hjetland
I denne forestilling indgår de 15 mannequindukker fra The Mannequin Ensemble. Jullie Hjetland er sanger og performer, og værket fremstår som en kombination af installation, koncert og performance, med dramatiske elementer. Til uropførelsen ved SPOR 2012 valgte vi at åbne koncertformen og tillade publikum at komme og gå som det passede dem i de 4 timer forestillingen blev spillet. Med denne form håbede vi at opnå mulighed for personlig og selvstyret fordybelse fra publikum, ligesom man kan til en kunstudstilling.
Læs mere om og lyt til værket her.

Den fyrste song eg høyra fekk (2012) - i samarbejde med Lydenskab
I dette værk har jeg taget udgangspunkt i ensemblets 6 musikeres første musikalske minde. Igennem workshops både enkeltvist med musikerne, og som ensemble, har vi arbejdet med improvisation over deres selvvalgte musikalske minde indtil vi har opnået en fælles forståelse af et udtryk. Alt hvad musikerne foretager sig bliver sendt til min computer, live behandlet og sendt ud igennem 6 mannequindukker, placeret bagved publikum. Når værket opføres forsvinder lyset på musikerne gradvist, og kun dukkerne ender op med at være belyst.
Læs mere om og lyt til værker her.

Concertino (2013) - i samarbejde med sangerinden Christina Dahl
I dette værk søger vi at udforske mulighederne for æstetiske musikalske oplevelser for forældre på barsel, med deres nyfødte til stede. Vi skaber et musikalsk lydrum og en atmosfære hvor der er plads til fordybelse, bleskift, eftertanke, gråd og latter. Værket er for Christina og 4 kanals elektronik.

The Dream (2013)
Dette værk for solo fløjte, tape og sceneudsmykning er skrevet til Karolina Leedo. Motivationen for at lave en overdådig sceneudsmykning som visuel medspiller til værket ligger i at acceptere at scenen aldrig er visuelt neutral. Jeg har benyttet mig af et præmis som ikke altid er til at komme udenom - at musikken skal fremføres fra en scene - og så at sige boostet de muligheder der ligger i det præmis.

TIN (2013) - i samarbejde med “Små Grå”
I løbet af en uge i foråret 2013 mødtes Små Grå, en norsk vokal/performancegruppe, The Mannequin Ensemble og jeg i Oslo og skabte forestilling TIN. Arbejdsformen var workshopbaseret, med enkelte færdigkomponerede elementer. I løbet af ugen improviserede og øvede vi os frem til en times forestilling, som vi fremførte på DogA i Oslo og Litteraturhaus i København.

Værkliste

Find værkliste via komponistens eget website.

Litteratur

Find tekster om og af Eyvind Gulbrandsen via hans eget website.

Eyvind Gulbrandsen
Privatfoto

Eyvind Gulbrandsen

Født:

25.03 1977, Oslo

Kontakt:

Adresse:

Vestergade 10
5970 Ærøskøbing 

Telefon:

23 36 18 10

Email:

Web:

Uddannelse:

Komposition ved Det Jyske Musikkonservatorium 2000-2005 (lærere: Karl Aage Rasmussen, Bent Sørensen, Rolf Wallin og Olav Anton Thommessen).

Øvrige beskæftigelser:

Underviser i elektronisk musik og komposition ved bl.a. folkehøjskoler 2005-2011.

Profil oprettet:

4. juni 2013
Kontakt

Dansk
Komponist
Forening

Lautrupsgade 9, 5.sal
DK 2100 København Ø

Telefon (45) 33 13 54 05

dkf@komponistforeningen.dk

Send meddelelse
Find på kort

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev her

Betingelser for DKF nyhedsbrev

Betingelser og vilkår

Læs følgende vilkår og betingelser omhyggeligt, før du tilmelder dig DKFs nyhedsbrev. Såfremt du ikke kan acceptere nedenstående vilkår og betingelser, skal du ikke tilmelde dig DKFs nyhedsbrev.

www.komponistforeningen.dk

Dette website ejes og drives af Dansk Komponist Forening, som er en dansk registreret virksomhed underlagt dansk lovgivning.

Email

Som modtager af DKFs nyhedsbrev modtager du månedeligt et gratis nyhedsbrev i HTML-format.