Søg i
komponistbasen

Fødselsår

Dødsår

Genre/kunstform

Profil
Af: Per Drud Nielsen

Liv og musik

Jeg er født i Odense i 1950. Jeg er uddannet i musikvidenskab ved Århus Universitet (1977) og har derudover den filosofiske licentiatgrad ligeledes fra Århus Universitet (1981). Fra 1981 til 2007 var jeg tilknyttet musikuddannelsen på Aalborg Universitet – gennem de seneste år med et både forskningsmæssigt og undervisningsmæssigt fokus på den firstemmige korsats over danske sange og folkeviser (stilistisk som hos blandt andre Oluf Ring, Thorvald Aagaard og Otto Mortensen). Jeg udgav inden for dette felt lærebogen ”For fire stemmer” (Systime) i 2007. Jeg arbejder nu udelukkende som arrangør og komponist og som foredragsholder. Siden 2005 er et antal af mine kompositioner – især kompositioner for blandet kor – blevet udgivet hos Edition Wilhelm Hansen. Kompositionsarbejdet kom relativt sent – omkring 2000 – til mig. Før da virkede jeg først og fremmest som korarrangør af især danske, nordiske og baltiske viser og sange. Adskillige af mine korarrangementer fra 1980’erne og 90’erne blev udgivet på det daværende Edition Egtved. Igangsættende for mit kompositionsarbejde blev mødet og kollegaskabet – på Aalborg Universitet – med korlederen Mogens Dahl. Et antal korværker blev til på Mogens Dahls opfordring og blev i starten og midten af 0’erne indspillet af Musikstuderendes Kammerkor (AAU) under Mogens Dahls ledelse.
En musikalsk mediebegrænsning gør sig gældende inden for min musik, idet den til dato udelukkende omfatter vokalmusik: musik for blandet kor, musik for pigekor/damekor og musik for sang med klaverledsagelse eller sang med anden instrumental ledsagelse. Til gengæld rummer min musik – inden for den ovennævnte begrænsning – stor genrespredning. Den strækker sig genremæssigt fra den enkle, strofiske sang til større flersatsede korværker.
Stilistisk arbejder jeg inden for en ’nænsomt moderniseret’ dur/mol-tonalitet, men inddrager også gerne pentatonik, heltoneskala-melodik og kvartstablings-harmonik i mit tonesprog.

Værkkommentarer

To tyngdepunkter – modpoler, om man vil – i Per Drud Nielsens produktion udgøres af (1) de enkle strofiske sange til tekster af blandt andre de nordjyske digtere Knuth Becker og Beatrice Vibe og (2) de større, flersatsede værker for forskellige korbesætninger.
 
7 DANSKE ORDSPROG

Blandt de større korværker fremstår 7 danske ordsprog fra 2001 (blandt finaleværkerne i DAKU’s komponistkonkurrence i 2002) som et overflødighedshorn af musikalsk lune og underfundighed.

Den indledende sats er en tonesættelse af ordsproget ”Han er så glad som en fynbo, der går forbi en boghvedeager og mimrer med sin mund”. Ordsproget er tonesat i en dansende blanding af 5/8- og 6/8-takter, som skævvrider, blander og sekvenserer forskellige melodistumper fra den glade, fynske nationalsang Fo’ ajle di små blomster.

Som syvende og sidste sats står en tonesættelse af ordsproget ”Kunsten er lang, og livet er kort”. Den første sætning, ”Kunsten er lang”, er tonesat som en trestemmig fuga, der – på skolemestervis – demonstrerer al den ’længdekrævende’ kunstfærdighed, en fuga traditionelt byder på. Fugaen distancerer sig dog fra sit barokke forlæg ved at være noteret uden fikserede tonehøjder, men med nøje angivelser af tonerum og toneretninger. Den sidste sætning, ”og livet er kort”, står derimod som et kort, homofont og næsten vredladent marcato – isprængt opbremsende generalpauser – over bare de to afsluttende takter. Og med denne sammensætning skaber satsen et musikalsk billede af både ’den lange (fuga)kunst’ og ’det korte liv’.

7 danske ordsprog er udgivet hos Edition Egtved (2002), og tre af de syv ordsprog findes indspillet på CD’en Som sommerdug med Det Fynske Kammerkor dirigeret af Alice Granum (Exlibris, 2015).

CANZONI AL TEMPO

Et anderledes, helt udistanceret og til tider romantisk klingende tonefald gør sig gældende i bl.a. de seks Canzoni al Tempo (Sange til tiden) fra 2005 til digte af den italienske, modernistiske digter Giuseppe Ungaretti (1888-1970). De seks udvalgte digte sætter alle ord på menneskelivets tilbageblik og fremsyn. Digtene rummer skiftende blandinger af erindring og forventning, overalt præget af en erkendelse af tidens afmålthed.

Det indledende digt Mattina (Morgen) er måske litteraturhistoriens korteste digt: ”M’illumino d’immenso” (”Jeg oplyses af det umådelige”). Korsatsen består af fanfareagtige, om man vil ’umådelige’ bevægelser – domineret af opadgående kvartskridt og af kvartstablinger i det harmoniske – afvekslende med mere afdæmpede, fugerede afsnit over samme tekst.

I det femte og næstsidste digt Senza più peso (Fri af tyngden) omtales ”en gud der ler som et barn” og ”en sjæl [der] gør sig fri af tyngden [og] bliver fortryllet i luften.” Beruset over befrielsen fra jordelivets tyngde og skyld spørger digteren retorisk: ”Hvem frygter længere, hvem dømmer?” Korsatsen udfolder sig her som en euforisk legende og svævende 3/8-dans og som en konstant polyfoni af opadgående, rytmisk fremaddrivende motiver afvekslende med faldende og ’leende’ glissandi.

Det sjette og sidste, titelløse digt beskriver en tilstand, hvor ”ethvert lys er slukket og jeg kun ser mine egne tanker”. I denne tilstand ”lægger en Eva hen over mine øjne de tabte paradisers lærred.” Mod slutningen af korsatsen (ved det gentagne tekstled ”[un] Eva mi mette”) høres i yderstemmerne – i indbyrdes decimafstand – et antal opadgående bevægelser i heltonetrin. Sammen med mellemstemmernes karakteristiske harmoniske udfyldninger refererer disse heltonebevægelser til den ikoniske start på J. S. Bachs korsats over koralmelodien Es ist genug.

De seks Canzoni al Tempo er udgivet hos Edition Wilhelm Hansen (2006) og findes indspillet på CD’en Sølversange med Musikstuderendes Kammerkor (AAU) dirigeret af Mogens Dahl (Point Records, 2006).

1. og 6. sats af Canzoni al Tempo

 

Udvalgte Værker

For en komplet værkoversigt – med oplysninger om udgivelser – se komponistens eget website

Lotusøje
17 korsange baseret på haiku-digte af Suzanne Brøgger
* for blandet kor, 2016

Landsby
baseret på et digt af Mette Moestrup
* version for blandet kor, 2015
* version for pigekor, 2014

Liber facierum – en samling facebook-sange
baseret på et antal fiktive facebook-opslag
* for blandet kor, 2014

A Christina Rossetti Songbook
5 sange baseret på digte af Christina Rossetti
* version for sang og klaver, 2013
* version for blandet kor, 2013

Tre motetter til kærligheden
baseret på Paulus’ Første Brev til Korinterne, kapitel 13
* for blandet kor, 2012

Songs of Innocence
5 korsange baseret på digte af William Blake
* for blandet kor, 2010

Songs of Experience
5 korsange baseret på digte af William Blake
* for blandet kor, 2010

Canzoni al tempo (Sange til tiden)
6 korsange baseret på digte af Giuseppe Ungaretti
* for blandet kor, 2005

7 danske ordsprog
* for blandet kor, 2001

Derudover et stort antal danske sange til tekster af blandt andre Beatrice Vibe, Knuth Becker og Per Højholt. De fleste af disse danske sange foreligger både i versioner for sang og klaver og i versioner for forskellige korbesætninger

Diskografi

For en komplet oversigt med mere udførlige oplysninger se komponistens eget website

Lotusøje
* Korsange med tekster af Suzanne Brøgger og musik af Per Drud Nielsen
* Akademisk Kor Århus, dirigent: Jonas Rasmussen
* Exlibris, 2020

Som sommerdug – korsange af Per Drud Nielsen
* Korsange til tekster af blandt andre William Blake, Christina Rossetti og Giuseppe Ungaretti
* Det Fynske Kammerkor, dirigent: Alice Granum
* Exlibris, 2015

Sølversange
* Per Drud Nielsens bidrag er ”Canzoni al tempo” (tekster: Giuseppe Ungaretti)
* Musikstuderendes Kammerkor – Aalborg Universitet, dirigent: Mogens Dahl
* Point Records, 2006
Per Drud Nielsen

Født:

1950, Odense

Kontakt:

Adresse:

Skovalleen 12
9900 Frederikshavn

Telefon:

50 54 31 24

Email:

Web:

Uddannelse:

Cand.phil. i musikvidenskab ved Aarhus Universitet, 1977. Den filosofiske licentiatgrad, Aarhus Universitet, 1981.

Øvrige beskæftigelser:

Underviser og forsker på Ålborg universitet 1981-2007. Arrangør og foredragsholder.

Forlag:

Profil oprettet:

28. juni 2013
Kontakt

Dansk
Komponist
Forening

Lautrupsgade 9, 5.sal
DK 2100 København Ø

Telefon (45) 33 13 54 05

dkf@komponistforeningen.dk

Send meddelelse
Find på kort

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev her

Betingelser for DKF nyhedsbrev

Betingelser og vilkår

Læs følgende vilkår og betingelser omhyggeligt, før du tilmelder dig DKFs nyhedsbrev. Såfremt du ikke kan acceptere nedenstående vilkår og betingelser, skal du ikke tilmelde dig DKFs nyhedsbrev.

www.komponistforeningen.dk

Dette website ejes og drives af Dansk Komponist Forening, som er en dansk registreret virksomhed underlagt dansk lovgivning.

Email

Som modtager af DKFs nyhedsbrev modtager du månedeligt et gratis nyhedsbrev i HTML-format.