Søg i
komponistbasen

Fødselsår

Dødsår

Genre/kunstform

Profil
Af: Tore Bjørn Larsen

Liv og musik

Tore Bjørn Larsen er opvokset i Nordsverige med en norsk mor og en dansk far. Han er uddannet som organist og komponist på henholdsvis Det Fynske Musikkonservatorium i Odense (Carl Nielsen Academy of Music Odense) og på Det Kgl. Danske Musikkonservatorium i København. Han har skrevet en del kirkemusik, men også kammermusik er optaget i produktionen. I august 1998 uropførtes en koncert for orgel og symfoniorkester i forbindelse med åbningen af den 7. Internationale Orgelkonkurrence i Odense af Odense Symfoniorkester under ledelse af dirigenten Eivind Aadland og med professor Grethe Krogh som solist. Ved sin solistdebut i år 2000 uropførtes et stort anlagt Alle Helgens-oratorium.

Sideløbende med komponist- og organistgerningen har Tore Bjørn Larsen også taget aktivt del i organisatorisk arbejde.
I 1985 var han initiativtager til den årligt tilbagevendende ”Lille Sydfynsk Orgelfestival”, og fra 1997 til 2003 virkede han som assisterende arrangør af festival for ny kirkemusik i Odense, MUSICA SACRA NOVA. Han har både været bestyrelsesmedlem i Fyns Unge Tonekunstnerselskab FUT og i foreningen Ny Musik Odense. I perioden 2000-03 fungerede han som kunstnerisk medarbejder og komponist for Ensemble Fyn (udnævnt til FYNS AMTS MUSIKNAVN i 2002). Siden 2010 er han bestyrelsesmedlem i Svendborg Kammermusikforening.

Tore Bjørn Larsen er også drivkraften bag den gennem over 10 år årlige Svendborg Internationale Orgelfestival og de yderst velbesøgte middagskoncerter i Sct. Nicolai kirke hver første lørdag i måneden hele året rundt. Desuden er han leder af Sct. Nicolai Cantori. Senest har han sammen med sin søn Bjørn udviklet de kontroversielle kirkekoncertprojekter ”Salmer fra en Beat-tid” (2006), "All You Need Is Love" (2009) og "Rock, Håb & Kærlighed" (2013), som de turnerer med over det ganske land (se:  www.beatsalmer.dk og www.facebook.dk/beatsalmer).

Værkliste

VÆRKLISTE på baggrund af anmeldte værker til KODA

1.  Orgelkoral "Mit hjerte altid vanker" (1983)  2'

2.  Orgelkoral "Du gav mig, o Herre, en lod af din jord" (1983)  2'

3.  Orgelkoral "Almindelig er Kristi kirke" (1985)  1'30

4.  Partita over "Gør døren høj" (1989)  6'30

5.  Orgelkoral "Op, al den ting som Gud har gjort" (forspil til "Introitus for lige st.") (1989) 1'

6.  "Introitus til Palmesøndag" for 3-st. kor og orgel (1989)  3'30

7.  Fynsk Forårspræludium (koralbearbejdelse over "Nu blomstertiden kommer") (1990)  2'

8.  "Forventning - Forløsning" (kantate til Kyndelmisse for bl. kor og orgel) (1991)  5'

9.  Orgelkoral "Gak ud, min sjæl, betragt med flid" (Postludium til en sommerdag) (1991)  2'

10. "Tre Rosetter" for bl. kor a cappella (1991)  14'15

11. NESTOR - passacaglia for orgel (1991)  8'

12. "A Piece of Pain" (Parafrase over Sl.130, 1-2) for orgel (1992)  8'

13. "Agnus Dei-versetter" (altergangsmusik for orgel) (1993)  8'

14. Lille Præludium i C (for orgel) (1993)  1'05

15. "Levende Stene" (orgelpræludium til Tornbjerg mgh.'s kirke- og orgelindvielse) (1993) 5'15

16. "Høstsalmer" (orgelbearbejdelse over "Vi pløjed' og vi såed'"/"Nu falmer skoven") (1993) 2'

17. "Postludium til Vinterdage" (orgelbearbejdelse over "Her vil ties") (1993)  2'

18. "... i blomstervirket smykke" (orgelbearbejdelse over "Naturen holder pinsefest") (1994)  2'

19. GRACE (Parafrase over Sl.116, v.1-9) for bl. kor a cappella (1994)  5'

20. SEVEN (7 meditationer til Jesu korsord for fløjte og orgel) (1994)  8'

21. "Piece by Piece" for blæserkvintet (fl, ob, kl, h, fg) (1995)  5'

22. Notturno ("...og natten er klar som dagen, mørket er som lyset") for obo og orgel (1995)  8'

23. "Du vor far" - salmemelodi til tekst af Eva Chortsen (1995)  4'30

24. "Frelserens Bøn" (variationer for orgel med obligat sang) (1995)  14'30

25. "In the mood" (7 vignetter for klarinet og cello) (kl, baskl, vcl) (1996)  18'00

26. "Genesis" for 2 flygler og én blokfløjtespiller (Sna-, A- og T-fløjte) (1996)  7'

27. Silentium (Parafrase over Sl.62, 1-3) for orgel (1996)  10'

28. Mattutino (Reveille til Merete) for obo (1996)  2'

29. MEMENTO MORI  for sinfonietta-ensemble (fl, kl, fg, h, trp, tromb, 2 perc, hrp, pf, mezzo-sopr, 2 vl, vla, vcl, cb)  (1996)  15'

30. Fragmenter fra Højsangen (3 sange for sopran og klaver) (1996/97)  10'

31. LUX  for bl. kor a cappella (1997)  7'15

32. "Vogelzug" for 4 blokfløjtespillere (m. hver 4 forsk. fløjter) = blokføjtekvartet (1997)  7'

33. Missa semplice per Sancta Maria (Missa brevis per organo) (1997)  7'30

34. "3 Enfoldige Indfald" for orgel (1997)  5'

35. "In saeculorum..." (Ciacona per Flauto dolce e Organino) I (1998)  8'

36. PER SIGNA – Signs of the Creation (Concerto for Organ and Orchestra)  (organo concertànte, 3fl (fl.III/picc.), 3 oboi (ob.III/cor. ingl.), 3 clar.in B (cl.III/cl. basso), 3 fagotti (fag.III/contrafag.), 4 corni in F, 3 trombi in C, 3 tromboni (trbn.III/trbn. basso), 1 tuba, 4 timpani, 2 perc., arpa, celeste, pf, archi (vl.I, vl.II, vle., vcl., cb.)   (1998) 15’

37. ”In saecula saeculorum” for violin, viola (/viola d’amore), cello (gambe) og orgel  II (1998)  8’

38. LAU  DATE  for blandet kor a cappella (1998)  6’

39. ”Velsignelse” (motet over Sl.118, 26-29) for blandet kor og orgel (1998)  2’

40. ”Toccata to Carretto” for orgel (1998)  5’

41. ”Se dig omkring” fædrelandssang til tekst af Pia Juul for sang og klaver (1998)  3’

42. ”Lille Sydfynsk Orgelbog”  - 14 orgelkoraler til Musikskolebrug i 2- og 4-hændige udgaver (i alt 40 satser) (1999)  3 x 20’

43.  Improvisation til Alle Helgens Dag: ”med venner i lys vi tale” for orgel (1999)  3’

44. ”Intra:pro:pre de Profundis” for 2 slagtøjsspillere (1999)  6’

45. ”Jakobsstigen” (The Jacob’s Ladder / Die Jakobsleiter) for blokfløjtekvartet SATB (1999)  8’30

46. ”Tilbageblik” (4 Vuggesange ved Århundredskiftet)

     m. tekster af Pia Juul, Poul Borum, Grethe Risbjerg Thomsen og Johannes Jørgensen

     for sangstemme (sopran, mezzo eller alt), alt-fløjte, guitar og cello (1999)  15’

47. ”Exodus” for kammerensemble (fl/picc, cl in B/cl basso, vl, vcl, perc, pf)  (2000)  9’

48. ”bound to nowhere” oratorium m. tekster fra Matt. 5, 3-11 og Josef Redings ”Asphaltgebete”  for 3 sangsolister (sopran, alt/mezzo, baryton), fortæller, blandet kor, blokfløjtekvartet, 2 slagtøjsspillere, obo/obo d’amore og orgel  (2000)   43’

49. ”Tre Roser” – kronblade for flügelhorn og orgel  (2001)  6’

50. ”Natten er vor egen” (arr. af A.C. Jobims ”Corcovado”/”Quiet Nights of Quiet Stars”) for kammerensemble (fl, cl, vl, vcl, guitar, perc, pf)  (2001)  5’

51. ”Fra Breve fra en bror” – 3 motetter for kor og orgel  (2001)  12’

52. ”To Liljer” – blomsterpar for flügelhorn og orgel  (2001)  6’

53. “Eleison” - for kammerensemble (fl/alt-fl, cl in B/cl basso, vl, vcl, guitar, perc, pf)  (2002)  4’30

54. “In Excelsis” - for kammerensemble (fl, cl in B, vl, vcl, guitar, perc, pf)  (2002)  19’30

55. ”Introitus til Alle Helgen” (Saligprisningerne - Matt.5, 3-12) – for bl. kor og orgel (2002)  3’

56. ”VISBY MESSEN” (”Mässmusik”) Musik til Högmässan i Visby Sankta Maria Domkyrka: Kyrie, Gloria, Halleluja, Prefation, Sanctus, Pater Noster, Agnus Dei  - for församling/menighed, præst og orgel  (2002)  10’

57. ”Par10ta” – 10 små variationer for orgel  (2002)  10’

58. ”Introitus til Juledag” – for 2-stemmigt kor, orgel, flügelhorn og tværfløjte  (2002)  5’

59. ”Bön” – for orgel  (2003) 1’45

60. ”Ærø-Billeder” – 4 orgelstykker til Eksjö’s 600-års jubilæum: ”Solen”, ”Havet”, ”Vinden”, ”Jorden”  (2003)  14’
Engelsk titel: ”PICTURES from the Isle of Aeroe” – four organ pieces: “The Sun” – Canon in the waves of the golden section, “The Sea” – A submarine chaconne, “The Wind” – An oval shape with the stroke of the wings, “The Landscape” – Four-part Chorale on all fours in a square

61. SAECULA   -  ”...music for a summer night” for kammerensemble (fl, cl in B, vl, vcl, guitar, marimba, pf)  III  (2003)  10’

62. REJOICE  (Intabulation of the Beatitudes) - for orgel  (2003)  4’

63. “... ifølge Johannes” - 3 salmer for sangstemme og orgel (2004)  17’

64.  ENGLEKYS (”Det døende barn”) – Fantasistykke for alt, klarinet, cello og klaver (2004) 9’

65.  MINDEMUSIK  til Alle Helgen  (tekst: Sten Kaalø)  –  for S/A  (baryton ad.lib.) og orgel  (2004)  15’

66. Toccata piccolo popolare sopra ”Du, som har tændt millioner af stjerner” for orgel  (2004)  3’30

67. ”3 norske Elling’er” ( - koralbearbejdelser over melodier til tekster af den norske salmedigter Svein Ellingsen ) for orgel (2005)  5’

68. ”Stol du kun på dit Fadervor” - korsats for SATB  (2001)  1’

69. Aforismos (no.1 – 11) - tastestykker til Claes (2005)  14’

70. ”Svenske Sommer Salmer” for trompet og orgel (2005)  8’

71. ”Trende Renæssance Salmer” for orgel (2006)   5’

72. ”NU FRYDE SIG” for børnekor, voksenkor (SATB) og klaver (2006)   6’

73. ”TØRST OG TÅRER” (tekst fra Bibelen: Davids Sl.42, 2-4 og 12) for blandet kor og altsaxofon (eller klarinet) (2006)   8’

74. ”3 salmer til livets efterår” arrangeret for blandet kor (2006)  12’
’Nu står der skum fra bølgetop’ (t: Lars Busk Sørensen / m: Henning Wellejus)
’Nu åbner savnet sine øde vidder’ (t: Svein Ellingsen / m: Nina Broms-Löfman)
’Der er en vej, som vi alle går alene’ (t: Holger Lissner / m: Peter Møller)

75. ”Koraler af Rung - til højtid og fest” for orgel (2007)   5’

76. ”Koraler til kirkelige handlinger til tekster af Johs. Johansen” for orgel (2008) 4’

77. ”AVE MARIA” for SSA (lige-stemmigt kor), blokfløjte, klarinet i B og barytonsaxofon (alternativ version for SSA og orgel)  (2008)   7’

78. ”3 Skandinaviske Smækkys” for orgel (2009) 4’15

79. ”Hos Gud er evig glæde” for børnekor (eller solist), blandet kor (SATB) og klaver  (2009)  6’

80. ”Tre nordiske folketoner” for orgel (2010)   5’

81. ”3 Blide Brorsonsalmer fra Broderlandet” for orgel og soloinstrument (2011) 10’15

82. Langfredagspræludium: ”Midt i alt det meningsløse” for orgel solo (2013)  2’30

 

Tore Bjørn Larsen
Foto: Becky Pedersen

Tore Bjørn Larsen

Født:

1957

Kontakt:

Adresse:

Græskæmnervej 20
5700 Svendborg

Telefon:

20 84 35 14

Email:

Uddannelse:

Organistuddannelse med Kirkemusikalsk Diplomeksamen fra Det Kgl. Danske Musikkonservatorium 1987.
Eksamen i musikteori og komposition fra Det Fynske Musikkonservatorium 1997 (lærer: Per Erland Rasmussen og Svend Hvidtfeldt Nielsen).
Diplomeksamen i komposition 1998 (lærer: John Frandsen).
Debut fra Det Kgl. Danske Musikkonservatoirum 2000 (studier hos Hans Abrahamsen).

Øvrige beskæftigelser:

Organist.
Lærer ved Løgumkloster Kirkemusikskole fra 1991 og Kirkeministeriets beskikkede censor siden 2003.

Priser/legater:

Egebjergprisen (1998), diverse arbejdslegater fra KODA og Statens Kunstfond.

Forlag:

Edition Egtved, Forlaget Partitur og Wessmanns Förlag.

Profil oprettet:

3. juli 2013
Kontakt

Dansk
Komponist
Forening

Lautrupsgade 9, 5.sal
DK 2100 København Ø

Telefon (45) 33 13 54 05

dkf@komponistforeningen.dk

Send meddelelse
Find på kort

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev her

Betingelser for DKF nyhedsbrev

Betingelser og vilkår

Læs følgende vilkår og betingelser omhyggeligt, før du tilmelder dig DKFs nyhedsbrev. Såfremt du ikke kan acceptere nedenstående vilkår og betingelser, skal du ikke tilmelde dig DKFs nyhedsbrev.

www.komponistforeningen.dk

Dette website ejes og drives af Dansk Komponist Forening, som er en dansk registreret virksomhed underlagt dansk lovgivning.

Email

Som modtager af DKFs nyhedsbrev modtager du månedeligt et gratis nyhedsbrev i HTML-format.