Søg i
komponistbasen

Fødselsår

Dødsår

Genre/kunstform

Profil

Liv

Frederik Rung fik sin første musikundervisning af faderen, komponisten Henrik Rung der stiftede Cæciliaforeningen og var syngemester ved Det Kgl. Teater.
Allerede som 11-årig optrådte Frederik Rung offentligt, og året efter assisterede han i Det Kgl. Kapel som guitarist.
13 år gammel blev Frederik Rung optaget som yngste elev på det første hold studerende på Gades og Hartmanns musikkonservatorium. Han blev senere ansat som klaverlærer (1881-93) på konservatoriet.

Faderens arbejdspladser, Det Kgl. Teater og Cæcieliaforeningen, blev også ramme om Frederik Rungs karriere. 1872 blev han operarepetitør, 1884 dirigent, og sammen med Carl Nielsen efterfulgte han 1908 Johan Svendsen som 1. Kapelmester.
Posten som leder af Cæciliaforeningen overtog Frederik Rung 1877 og beholdt til 1912.

Betydning


Frederik Rung var en respekteret om end ikke altid elsket dirigent ved Det Kgl. Teater. Han var berømt og berygtet for sit skarpe øre og sine kompromisløse krav.
Da han skulle vurdere renheden af Københavns nye rådhusklokker gennemførte han, at den største klokke blev støbt om. Den var ikke ren!

Under et studieophold i London overværede Frederik Rung de traditionelle masse-opførelser af Händels Messias. Det inspirerede ham som leder af Cæciliaforeningen fra 1877 til at forny korets repertoire med barokkens store korværker. Han opførte bl.a. Händels Messias og Israel i Egypten, Bachs h-mol messe og Mozarts Requiem.

Under Frederik Rungs ledelse voksede Cæciliaforeningen’s store kor til flere hundrede medlemmer. Ud af dette materiale dannede han 1887 Cæciliaforeningens Madrigalkor, der høstede triumfer i Stockholm og Berlin og under verdensudstillingen i Paris 1900. Madrigalkoret blev forbillede for det senere Palestrinakor der videreførtes i Radiokoret.

Som operadirigent stod Frederik Rung i skyggen af Johan Svendsen. Ikke desto mindre engagerede han sig med held for Wagners værker og ledede den første samlede opførelse af Nibelungens Ring på Det Kgl. Teater (1908-09).

(JBR)

Værker

Som komponist virkede Frederik Rung bredt. Han skrev operaer, ballet- og skuespilmusik til Det Kgl. Teater, en symfoni, kammer- og klavermusik, korværker og sange.
Hovedparten af disse værker er i dag gået i glemmebogen, men i samtiden gjorde Frederik Rung sig gældende med sine operaer og balletter. En række af hans sange og korværker opnåede en vis popularitet, bl.a. hans fortolkning af Thor Langes Lille røde Rønnebær der nu kendes med Lange-Müllers melodi.

Til Madrigalkoret (som han dannede 1887) komponerede han en række korværker. Blandt andet samlingen Seks Sange op. 39, hvoraf nr. 1 Til min Musa med tekst af Chr. Winther var populær i samtiden.

 

Til min Musa er en sentimental, men meget velklingende og harmonisk stedvis raffineret korsats, der rammer tidens salonstil uden at føje noget nyt til. Mere selvstændighed – og madrigalistisk stil – er der over samlingens nr. 6 Elskov, en Jægerdreng til tekst af Aarestrup efter Thomas Moore. Her  illustrerer Frederik Rung Aarestrups blanding af erotisk vovethed og forsonende humor med elegant vid og raffineret stemmeføring.

Udgivelser


Frederik Rung var ligesom sin fader, komponisten Henrik Rung, en ivrig samler af noder. Han udgav bindstærke samlinger med musik fra Madrigalkorets repertoire og Musik fra den Danske Skueplads.

Sammen med Thomas Laub udgav han samlingen Sangmusik fra det 17. og 18. Aarhundrede. Hans store private nodesamling der også omfattede faderens noder, blev af hans efterkommere overdraget til Det Kgl. Bibliotek.

(JBR)

Note

Musikken er venligst stillet til rådighed af Dacapo

Litteratur

Gerhard Lynge: Danske Komponister i det 20. Aarhundredes Begyndelse 2/1917 s. 422-429

Sven Lunn i DBL2 bd. XX 1941

Anne Ørbæk Jensen: Frederik Rung 150 år

Mogens Wenzel Andreasen i: Musikalsk byvandring. 34 klassiske komponister i 1800-tallets København. 2009

 

Discografi

Udvalgte indspilninger:

Seks sange (Six Songs) Op. 39
Canzone Choir, Frans Rasmussen (dirigent)
Danish Romantic A Cappella
Dacapo 8.224130 (2000), CD
Link til Dacapo

To folkeviser, for kor: Og sørger du for den Foraarstid og Der drysse Korn
The Danish Romanticism
Kontrapunkt, 1994
Mere info her

Frederik Rung
Foto:Wikipedia

Frederik Rung

Fulde navn:

Frederik Rung

Født:

14.06 1854, København

Død:

22.01 1914, København

Uddannelse:

Uddannet af faderen Henrik Rung og på Musikkonservatoriet af bl.a. Gade og Hartmann.

Øvrige beskæftigelser:

Leder og dirigent for Cæciliaforeningen. Dirigent og 1. Kapelmester (1908-14) ved Det Kgl. Teater.

Forlag:

Edition Wilhelm Hansen, C. C. Lose, Kgl. Hofmusikhandel.

Profil oprettet:

26. maj 2010
Kontakt

Dansk
Komponist
Forening

Lautrupsgade 9, 5.sal
DK 2100 København Ø

Telefon (45) 33 13 54 05

dkf@komponistforeningen.dk

Send meddelelse
Find på kort

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev her

Betingelser for DKF nyhedsbrev

Betingelser og vilkår

Læs følgende vilkår og betingelser omhyggeligt, før du tilmelder dig DKFs nyhedsbrev. Såfremt du ikke kan acceptere nedenstående vilkår og betingelser, skal du ikke tilmelde dig DKFs nyhedsbrev.

www.komponistforeningen.dk

Dette website ejes og drives af Dansk Komponist Forening, som er en dansk registreret virksomhed underlagt dansk lovgivning.

Email

Som modtager af DKFs nyhedsbrev modtager du månedeligt et gratis nyhedsbrev i HTML-format.