Søg i
komponistbasen

Fødselsår

Dødsår

Genre/kunstform

Profil

Liv

Siegfried Langgaard fik klaverundervisning allerede som 8-årig og fik som 12-årig den norske pianist og klaverpædagog Edmund Neupert som lærer i klaver og Gebauer i teori. Efter studentereksamen fortsatte han på konservatoriet 1874-76 med Neupert som lærer i klaver.
I somrene 1878 og 79 studerende Siegfried Langgaard hos Franz Liszt i Weimar.
Han debuterede 1878 og koncerterede hyppigt i årene umiddelbart derefter. Men han led af en nervøs lidelse, og hans koncertvirksomhed opførte efterhånden. Han blev 1881 klaverlærer på konservatoriet.

I de senere år af sit liv var Siegfried Langgaard stærkt optaget af musikfilosofi under indtryk af Rudolph Steiners teosofiske lære. Han udgav 1901 et skrift om Musikkens Mission, som han omarbejdede til et flere 1000 sider langt, uudgivet manuskript, der findes på Det Kgl. Bibliotek.

(JBR)

ØVRIGT MATERIALE

Læs mere om teosofi på religion.dk og Den Store Danske

Værker

Siegfried Langgaards værker omfatter hovedsageligt klavermusik, hvoraf adskillige værker blev trykt.
Hovedværket er hans klaverkoncert nr. 1 i e-mol (ca. 1885) der blev udgivet af Wilhelm Hansen, men tilsyneladende aldrig opført i komponistens egen tid. Et brev fra Liszt karakteriserer den som ”et kraftigt, heroisk værk”.


Læs mere om klaverkoncerten her

En klaverkoncert nr. 2 findes i et manuskript for 2 klaverer på Det Kgl. Bibliotek, men er tilsyneladende aldrig blev instrumenteret og udgivet.

Blandt Siegfried Langgaards værker for soloklaver er en Romantisk Fantasi for Klaver over H. C. Andersens Den lille Havfrue. Emnet tiltrak sig flere komponisters opmærksomhed, bl.a. Ludvig Schytte og Axel Grandjean.
Grandjeans og Siegfried Langgaards værker viser modsætningerne i dansk musikliv i slutningen af 1800-tallet. Grandjeans værk demonstrerer den Gade-Hartmannske tradition med rødder i Mendelssohns og Schumanns tidlige romantik. Siegfried Langgaard’s værk viser derimod i klaverbehandling, harmonik og tematisk arbejde inspirationen fra Liszt, Wagner, Bruckner og César Franck. Klaverbehandlingen er harmonisk krydret og klangligt nuanceret, hvor instrumentets registre udnyttes effektivt i skildringen af eventyret.

(JBR)

streaming

Musikken er venligst stillet til rådighed af Danacord Records.

ØVRIGT MATERIALE


Se digital node Romantisk Fantasi for Klaver her

Af: Bendt Viinholt Nielsen

Musikkens mission

Rued Langgaard-forskeren Bendt Viinholt Nielsen har i forbindelse med sine Rued Langgaard studier beskæftiget sig indgående med Siegfried Langgaards musikfilosofi. Viinholt Nielsen karakteriserer Siegfried Langgaards tanker om musikkens mission således:

”Siegfried Langgaards forestillinger om musikkens mission går i korthed ud på følgende:
Ved syndefaldet begyndte menneskets jordiske trængsler, og den harmoniske, paradisiske kunst, livskunsten, blev opsplittet i forskellige kunstarter. Menneskehedens stræben mod guddommeliggørelse, mod forløsning, har en parallel i kunstens udvikling fra primitive stadier mod stadig mere åndelige fremtrædelsesformer. Ligesom menneskeheden gennemgår kunsten en renselsesproces, som engang - når tidens fylde kommer - resulterer i at kunstarterne igen kommer til at klinge sammen i "verdensharmonien", som er én stor lovsangshymne dannet af summen af mangfoldige modsatrettede bevægelser.

Genierne er dem, der leder musikken videre i denne udvikling. Bach, Mozart, Beethoven og Wagner, hvis musikdramaer - særlig Parsifal - naturligvis var milesten på vejen mod den åndelige kunst. Også César Franck, Bruckner og Niels W. Gade rangerer højt. Sidstnævnte repræsenterer ifølge Siegfried Langgaard "den helt rødmossede sandhed" i musikkens verden. Derimod kan han ikke acceptere den verdslige parfumeduft, der spredes fra Puccinis og Richard Strauss' musik!”

Bendt Viinholt Nielsen 1997.

Klaverkoncert nr. 1

Liszts karakterisering af Siegfried Langgaards klaverkoncert som ”kraftfuld og heroisk” rammer præcist de stemninger, musikken anslår gennem karakterbetegnelserne maestoso i de hurtige ydersatser og tranquillo i den langsomme mellemsats.

Der er tale om et stort værk med en spilletid over en halv time hvor klaver og orkester integreres i udarbejdelsen af det tematiske stof. Det er tydeligt at solostemmen er inspireret af Liszts teknisk betonede klaverstil. Sammenlignet med en anden dansk Liszt-elev, Ludvig Schyttes omtrent samtidige cis-mol koncert, er den virtuose udfoldelse dog behersket, og udarbejdelsen af orkesterledsagelsen til gengæld mere grundig og forpligtende.
Det virker som om Siegfried Langgaard prøver at forene Liszts klaverbehandling med Wagners symfoniske orkesterteknik, og resultatet vidner uden at være originalt om en personlig og kompositorisk gennemført tilegnelse af forbilledernes stil.

(JBR)

ØVRIGT MATERIALE

Se digital node fra Det Kgl. Bibiliotek her

Værkliste

Værker efter KB


Klaverkoncert i e-mol, 1884, WH 1885/87. Revideret 1910-12.

Klaverkoncert i es-mol, 1897, instrumenteret og omarbejdet af Rued Langgaard 1912.

 

Klaverværker trykte:

Gavotte nr. 1, A-dur, WH u.å.

Gavotte nr. 2, e-mol, WH u.å..

Gavotte nr. 3, a-mol, WH 1889(?).

Studie für die linke Hand für Piano, WH 1893.

Romantisk Fantasi, WH u.år.; Dietikon: Bisel Classics 2010.

Flag-Sang, WH u.å.

 

Klaverværker i manuskript (uddrag):

Frühlings Sturm und Drang; Valse espagnol; Kimer Himmelklokker; Grande Paraphrase de ”Walkürenruf”; Albumblad; Barcarole-Fantasi; Valse-Caprice; Presto Valse; Præludium trionfaute; Aquarel;  Unnépelyes fogadás; Danse hongroise; Grande Valse-Caprice passionata; Grande Galop cromatique;  Tarantelle; Lille Rud; Novellette; Ungarsk Skizze.

 

Sange i manuskript (uddrag):

Aftenstjernen hisset tindrer; Jeg gik mig ud en sommerdag; Veed du hvorfor; Jeg tror på Dig; Julehymne.

 

Posthume værker:

Bølge mod Kyst, klaverstykke instr. f. ork. af Rued Langgaard, 1915.

Klaverkoncert Fra Arild af Rued Langgaard ”efter Siegfried Langgaard”, 1938.

Klaverkoncert (nr. 1) Rosa trista, revideret af Rued Langgaard, 1940.

 

Litteratur

Anvendt litteratur

Nils Schiørring i DBL2 bd. 13, 1938

Bendt Viinholt Nielsen: Rued Langgaard, København 1993

Øvrigt


Langgaard.dk: Siegfried Langaard

 

Diskografi

Udvalgte indspilninger:

Romantisk Fantasi
Tomoko Takanashi (klaver)
The World of H.C. Andersen,
Classico, CLASSCD619-2, 2 CD'er

Concerto (No. 1) for piano and orchestra
Oleg Marshev (klaver), Matthias Aeschbacher (dirigent), Sønderjyllands Symfoniorkester
Harmonious Families, Vol. 4,
Danacord, DACOCD 535, CD
Link til Danacord

Siegfried Langgaard
Foto: kb.dk

Siegfried Langgaard

Født:

13.07 1852, Kbh.

Død:

05.01 1914, Kbh.

Uddannelse:

Uddannet som pianist på konservatoriet (Neupert) og senere elev af Liszt.

Øvrige beskæftigelser:

Klaverlærer på konservatoriet.

Forlag:

Edition Wilhelm Hansen

Profil oprettet:

26. maj 2010
Kontakt

Dansk
Komponist
Forening

Lautrupsgade 9, 5.sal
DK 2100 København Ø

Telefon (45) 33 13 54 05

dkf@komponistforeningen.dk

Send meddelelse
Find på kort

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev her

Betingelser for DKF nyhedsbrev

Betingelser og vilkår

Læs følgende vilkår og betingelser omhyggeligt, før du tilmelder dig DKFs nyhedsbrev. Såfremt du ikke kan acceptere nedenstående vilkår og betingelser, skal du ikke tilmelde dig DKFs nyhedsbrev.

www.komponistforeningen.dk

Dette website ejes og drives af Dansk Komponist Forening, som er en dansk registreret virksomhed underlagt dansk lovgivning.

Email

Som modtager af DKFs nyhedsbrev modtager du månedeligt et gratis nyhedsbrev i HTML-format.