Søg i
komponistbasen

Fødselsår

Dødsår

Genre/kunstform

Profil

Liv

Sophus Halle blev født i Rødby og kom 1879 på Jonstrup seminarium, hvor han blev undervist i orgel og musikteori af Carl Mortensen. 1882 blev Sophus Halle ansat som kommunelærer i København og fortsatte sine musikstudier hos Nebelong (orgel) og Otto Malling (teori).
Han vikarierede i forskellige kirker og var 1896 organist ved Immanuelskirken til 1905, hvor han blev udnævnt til skoleinspektør og indstillede sin praktiske musikervirksomhed. Sophus Halle udgav bl.a. en meget udbredt Retskrivningsordbog (1904) og deltog i debatten om Laubs reform af kirkesangen, som han var kritisk overfor.

(JBR)

Musik

Sophus Halles kompositioner begrænser sig til orgelstykker, sange og salmer. Hans opus 1 Præ- og Postludier for Orgel eller Harmonium (1892) blev ligesom hans Modulationslære (1900) meget udbredte og kom i flere oplag. Flere af Sophus Halles sange og salmer som f.eks. Nu falmer Skoven og Alt staar i Guds Faderhaand blev også populære uden dog at kunne fortrænge de ”gamle” melodier af hhv. Nebelong og Henrik Rung.
Sophus Halle komponerede flere samlinger af skolesange for børn og udgav koralmelodier (Psalmebogens Melodier, 1904) og arrangementer for kor (Blandet Kor, 1905).
Han var medstifter af Dansk Korforening.

(JBR)

Litteratur

Gerhard Lynge: Danske Komponister i det 20. Aarhundredes Begyndelse. 2/1917

Erik Abrahamsen i: DBL2 bd. 9 1936

Sophus Halfdan Halle
Foto: Wikipedia

Sophus Halle

Fulde navn:

Sophus Halfdan Halle

Født:

13.12 11862, Rødby

Død:

22.08 1922, Hareskov

Uddannelse:

Læreruddannelse (Jonstrup seminarium).

Øvrige beskæftigelser:

Kommunelærer, fra 1905 skoleinspektør. Organist.

Profil oprettet:

26. maj 2010
Kontakt

Dansk
Komponist
Forening

Lautrupsgade 9, 5.sal
DK 2100 København Ø

Telefon (45) 33 13 54 05

dkf@komponistforeningen.dk

Send meddelelse
Find på kort

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev her

Betingelser for DKF nyhedsbrev

Betingelser og vilkår

Læs følgende vilkår og betingelser omhyggeligt, før du tilmelder dig DKFs nyhedsbrev. Såfremt du ikke kan acceptere nedenstående vilkår og betingelser, skal du ikke tilmelde dig DKFs nyhedsbrev.

www.komponistforeningen.dk

Dette website ejes og drives af Dansk Komponist Forening, som er en dansk registreret virksomhed underlagt dansk lovgivning.

Email

Som modtager af DKFs nyhedsbrev modtager du månedeligt et gratis nyhedsbrev i HTML-format.