Søg i
komponistbasen

Fødselsår

Dødsår

Genre/kunstform

Profil

Liv

Camillo Carlsen begyndte allerede som barn at dyrke musik og kunne som 13-årig give undervisning i violin og klaver.
Sine tidligste kompositioner skrev han som 14-årig, og 17 år gammel fik han friplads på Musikkonservatoriet 1893, hvor han havde Valdemar Tofte som violinlærer. Orglet blev hans hovedinstrument, og Gades efterfølger som konservatoriets direktør, Otto Malling blev sammen med Matthæuskirkens organist, komponisten Johan Adam Krygell hans lærere og mentorer. Malling indførte Camillo Carlsen i den omkring århundredeskiftet moderne orgelmusik som Malling selv bidrog til på internationalt niveau. Krygell brugte ham som vikar i Sct. Matthæus Kirke så han fik erfaring i kirkespillet.

Da Kristkirken blev indviet 1900 ved delingen af Sct Matthæus Kirkes sogn fik Camillo Carlsen embedet som organist og kantor i den ny kirke. Det beholdt han til 1911 hvor han efterfulgte Waage Matthison-Hansen som domorganist i Roskilde, indtil han blev pensioneret 1946.

Sideløbende med sine embeder var Camillo Carlsen en efterspurgt koncertorganist i Danmark og en beundret improvisator. Som kirkemusiker præluderede han ofte over dagens tekster og lod sit akkompagnement til salmesangen illustrere salmens skiftende strofer.[1]

(JBR)


Noter

[1] Se interview i Roskilde Tidende 1946 citeret i Claus Røllum-Larsens noter til cd-udgivelsen af Camillo Carlsens orgelværker på dacapo 8.224089.

Musik

Camillo Carlsen hører til de danske komponister der i takt med Carl Nielsens anerkendelse som den førende danske komponist blev trængt i baggrunden. Som elev af og personligt nær forbundet med Otto Malling videreførte han dennes senromantiske æstetik. Camillo Carlsen repræsenterede den ”usunde” og ”unaturlige” stil, som Carl Nielsen i nogle af sine essays og i endnu højere grad Nielsen-epigonerne harcelerede imod.

Men var end Camillo Carlsen senromantiker, så var han ikke epigon. Hans værker fra århundredets første årti – Symfonisk suite for orgel op. 28 og Davids 80. Psalme for sopran, bl. kor, orgel, cello og [stryge]orkester op. 30 – var med til at skaffe ham Det Anckerske legat og studieophold i Tyskland og Østrig. At dømme ud fra ansøgningen ville Camillo Carlsen bl.a. rejse til Leipzig for at studere[1]. I Leipzig var Max Reger blevet kompositionsprofessor 1907, og det er tænkeligt at netop Regers forening af barokinspiration med en udvidet senromantisk harmonik har tiltrukket Camillo Carlsen.

De store dynamiske kontraster og vældige stigninger i hans Symfonisk suite sammen med de bratte modulatoriske skift mellem fjernt beslægtede tonearter kan i hvert fald vidne om en inspiration fra Reger. Og variationsteknikken i de senere Koralvariationer over salmen ”Auf meinen lieben Gott” op. 48 (1930?) viser en syntese af en Bach’sk cantus firmus variation og en romantisk udtryksfuldhed, som også peger mod Reger.

De nævnte værker for Camillos Carlsens eget instrument, orglet, vidner om et teknisk avanceret niveau og beherskelsen af det romantiske orgels mange ”bløde” stemmer og dets muligheder for gennem registreringen at skabe orkestrale crescendo- og diminuendo effekter. Men Camillo Carlsen komponerede ikke kun for orgel. Han har skrevet orkesterværker, sange og kammermusik hvoraf hans klaverkvintet og hans strygekvartet nr. 4 blev opført i Dansk Koncert Forening – den førstnævnte endda to gange.

Kun få af Camillo Carlsens værker blev udgivet – Symfonisk suite op. 28 i Leipzig af forlaget Leukart. Hovedparten af hans værker findes i manuskript på Det Kgl. Bibliotek. Begyndelsen af mellemsatsen af hans strygekvintet op. 33 er gengivet i facsimile i Gerhard Lynges bog Danske Komponister i det 20. Aarhundredes Begyndelse.[2]

(JBR)


Øvrigt materiale

Nodemanuskripter på Det Kgl. Bibliotek, læs mere her

Noter

[1] Se. Claus Røllum-Larsen: ”Det Anckerske Legats rejsestipendier for komponister 1861-1915” i: Dansk Årbog for Musikforskning
[2]
Aarhus 1917 s. 462

Værkliste

Værker efter Wikipedia – skal revideres efter BB 1949 og KB, jf. opus 33.

Uden opusnummer:

 • Forår (sangcyklus 1895)
 • Violinromance (1895)
 • Strygekvartet nr. 1 i d-mol (1895)
 • 8 Klaverstykker (1895)
 • Sørgemusik ved Frederik d. VIIIs Bisættelse i Roskilde Domkirke (Adagio funèbre - violin, cello og orgel - 1912)
 • Nocturne (orkester 1944)
 • Berceuse (orkester 1944)
 • Adagio funèbre (orkester 1945)

 


Med opusnummer:

 • op. 1 Legende (violin og klaver)
 • op. 2 Strygekvartet nr. 2 i c-mol (1897)
 • op. 10 Ungdomsglæder To lette suiter for Klaver til Brug ved Undervisningen, Nr. I (klaversuite i G-dur)
 • op. 12 Udlængsel To lette suiter for Klaver til Brug ved Undervisningen, Nr. II (klaversuite i d-mol)
 • op. 15 Noah (bibelsk suite for orgel eller harmonium)
 • op. 17a Idyl- bryllupsmarch (orgel 1900)
 • op. 19 Fader vor (mandskor 1903)
 • op. 21 Intermezzo, Romance og Impromptu (orgel 1904)
 • op. 22 Credo, Mélodie religieuse pour Violon avec Orgue ou Piano
 • op. 23 Aandelige Sange med orgel eller Klaverakkompagnement
 • op. 24 Klaverkvintet i D-dur (1906)
 • op. 25 Polonaise for orkester
 • op. 26 Strygekvartet nr. 3 i a-mol (1907)
 • op. 28 Symfonisk suite (Davids 42. salme - orgel 1908)
 • op. 30 Davids 80. salme (mezzosopran, kor, cello og orgel)
 • op. 31 Fantasie Impromptu (orgel 1910)
 • op. 32 Lyriske sange komponerede for en Mezzo-Sopran eller Tenor-Baryton med Klaverakkompagnement Hefte I-II
 • op. 33 30 korsange (1918) [Strygekvintet f. 2 violoiner, 2 bratscher og cello iflg. facsimile i G. Lynge Danske Komponister…. S. 462]
 • op. 34 Prélude : Duo pour violon et piano
 • op. 38 Fantasi (orgel 1923)
 • op. 40 Strygekvintet i f-mol (1924)
 • op. 41 Strygekvartet nr. 4 i F-dur (1924)
 • op. 42 Fantasi over Den signede dag (orgel 1926)
 • op. 44 Fra Davids salmer (karakterstykker for orgel 1927)
 • op. 48 Koralvariationer over salmen "Auf meinen lieben Gott" (1930?)
 • op. 56 Festpræludium/Imprompty (orkester 1945)
 • op. 59 Sommerglæder (fantasi for orkester 1948)

 


Udaterede:

 • Davids 80. salme for sopran, kor, cello og orkester
 • Fryd dig, du Kristi brud (koralvariationer)
 • 8 nye Klaverstykker
 • Bourree (klaver)
 • 2 klaversonatiner
 • 1 klaverfantasi
 • Skumringen (klaver)
 • Novelletter for Piano

 

Litteratur

Anvendt litteratur


Gerhard Lynge: Danske Komponister i det 20. Aarhundredes Begyndelse. Aarhus 1917

Erik Abrahamsen i: DBL2 bd. 4, København 1934

Claus Røllum-Larsen: Cover Notes til Camillo Carlsens orgelværker, dacapo 8.224089

Øvrigt


Wikipedia: Camillo Carlsen

 

Discografi

Udvalgte indspilninger:

Sinfonische Suite nach Worten aus Davids 42. Psalm, Op. 28
Eva Feldbæk (orgel)
Camillo Carlsen, Orgelværker
Dacapo 8.224089 (1998), CD
Link til Dacapo

 

 

Camillo Alphonzo Johannes Peter Carlsen
Foto: Wikipedia

Camillo Carlsen

Fulde navn:

Camillo Alphonzo Johannes Peter Carlsen

Født:

19.01 1876, Frederiksberg

Død:

04.10 1948, Roskilde

Uddannelse:

Musikkonservatoriet 1893-95. Videregående orgelstudier (Otto Malling, Johan Adam Krygell). Organisteksamen 1899.

Øvrige beskæftigelser:

Organist og kantor, Kristkirken 1900-1911, domorganist i Roskilde 1911-46. Sanglærer ved Roskilde Katedralskole 1916-22. Kordirigent.

Forlag:

Leukart, Leipzig; Kirkemusikforlaget.

Profil oprettet:

24. september 2010
Kontakt

Dansk
Komponist
Forening

Lautrupsgade 9, 5.sal
DK 2100 København Ø

Telefon (45) 33 13 54 05

dkf@komponistforeningen.dk

Send meddelelse
Find på kort

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev her

Betingelser for DKF nyhedsbrev

Betingelser og vilkår

Læs følgende vilkår og betingelser omhyggeligt, før du tilmelder dig DKFs nyhedsbrev. Såfremt du ikke kan acceptere nedenstående vilkår og betingelser, skal du ikke tilmelde dig DKFs nyhedsbrev.

www.komponistforeningen.dk

Dette website ejes og drives af Dansk Komponist Forening, som er en dansk registreret virksomhed underlagt dansk lovgivning.

Email

Som modtager af DKFs nyhedsbrev modtager du månedeligt et gratis nyhedsbrev i HTML-format.