Søg i
komponistbasen

Fødselsår

Dødsår

Genre/kunstform

Profil

Liv og værker

Christian Debois hørte til de ”stille” eksistenser i dansk musikliv ifølge Dansk Musiktidsskrifts artikel på hans 60 års dag. Han blev privat uddannet og tog organisteksamen 1907. Efter nogle år ved Københavns Begravelsesvæsen blev han organist i Reformert Kirke 1911, og 1919 fik han embedet ved Sct. Matthæus Kirke, hvor han virkede til sin pensionering 1952.

Det tilsyneladende stilfærdige liv som embedsmand gav Christian Debois tid til at udfolde sine evner som komponist. Han skrev orkesterværker, orgelværker, sange (bl.a. 40 til tekster af Johannes Jørgensen) og salmer (bl.a. samlingen 100 Salmer opus 21), hertil kommer en uopført opera og adskillige korværker.

En række af Christian Debois’ værker fra århundredets første årtier blev opført herhjemme og i udlandet:
Hans symfoniske digtning Alle Sjæles Dag opus 5 og hans symfoni opus 15 blev således spillet i Dansk Koncert-Forening hhv. 1914 og 1925, og symfonien blev desuden opført i Berlin.
Hans store orgelværker – orgelsonaterne nr. 3 (opus 7, 1915) og 4 (opus 14 1920) og Præludium, Koral og Fuga over Guds Godhed vil vi prise (opus 18, 1924) blev spillet i Tyskland, England og Sverige. Ifølge Gerhard Lynge blev værkerne modtaget med ”megen Anerkendelse” ved uropførelserne herhjemme[1]. Men en snes år senere var tonen skiftet.

En radioopførelse fra 1930’erne af hans symfoni viste ”hvor lidt Carl Nielsen betød for sine Samtidige. […] Debois’ Værk er præget af Impressionismen: Heltonetrin, Parallelbevægelser i store Tertser og en Masse Motivstumper, der dukker op og forsvinder i et af Strygertremolo fremkaldt clair-obscur.”
Og om hans Præludium, Koral og Fuga karakteriseres i 1948 som: ”en inderlig Hengivelse i de særeste Akkorder og om nogen Art af Form er det næsten umuligt at tale. Noget nyt er der ihvertfald ikke at finde…” [2]

Problemet var (er?) at Christian Debois stilistisk var fejlplaceret i Danmark i årene efter ca. 1925. Han var fransk inspireret og videreførte den senromantiske tradition for store, symfonisk anlagte orgelværker. Som kirkemusiker og salmekomponist fulgte han heller ikke Thomas Laubs ideer om en reform af kirkesangen. Da Laub og Carl Nielsen efter deres død blev genstand for en kanonisering, de næppe selv havde forudset eller ønsket, blev deres særlige ”danske” stil enerådende i så stort omfang, at stilistisk afvigende musik i vid udstrækning blev tiet ihjel.

Først i nyere tid hvor afskyen for romantisk musik er forduftet, og begrebet ”kirkemusik” er blevet en funktionsbetegnelse snarere end en stil, er de store romantiske orgelværker af Otto Malling og Camillo Carlsen dukket op af glemslen. Måske kommer turen også til Cristian Debois.

Læs mere om Debois orgelværker her

(JBR)

 

[1] Citeret fra Michael Garnæs på Reformert Kirkes hjemmeside
[2] Citeret efter Wikipedia: Christian Debois

Orgelmusik

Tekst kommer snart..

Værkliste

Værkfortegnelse efter Wikipedia og Balzer

    op. 1 3 sange (1910) Wilhelm Hansen

    op. 2 Orgelsonate nr. 1 i d-mol (1911)

    op. 3 ?? Andante religioso (strygere og orgel/klaver 1911)

    op. 3 Romance (violin og strygeorkester)

    op. 4 Orgelsonate nr. 2 i E-dur (1912)

    op. 5 Alle sjæles dag (symfonisk digtning - orkester 1912-13)

    op. 6 Legende (bratsch og orkester 1914)

    op. 7 Orgelsonate nr. 3 i fis-mol (1915)

    op. 8 Efterår (koncertouverture 1915)

    op. 9 Heden (solo, kor og orkester 1916)

    op. 10 Skagen (Kor og orkester 1917)

    op. 11 Orgelfantasi (Martin Luther 1917)

    op. 12 Kantate ved forsvarsbrødrenes 40 års jubilæum (1918)

    op. 13 Andante mesto (orgel 1919)

    op. 14 Orgelsonate nr. 4 i D-dur (1920)

    op. 15 Symfoni (1921-22)

    op. 16 14 børnesange (1923) Jespersens Forlag.

    op. 17 Strygekvartet (1923)

    op. 18 Præludium, koral og fuga (orgel 1924)

    op. 19 Frederiksberg slotsklokker (kor og orkester 1920)

    op. 20 Aka (opera 1916-28), Suite af operaen Aka, (1928)

    op. 21 100 Salmer for Orgel (1934)

    op. 22 nr. 1 Dukkernes Dans, nr. 2 Marionetdukkerne, nr. 3 Tinsoldaterne (orkester, klaver)

    op. 23 Eventyr-suite (orkester 1931)

 

Værker uden opusnummer:

    Vort flag (sang 1936)

    16 Sange (tekster af Johannes Jørgensen og Alex Garff 1942)

    Tre små historier samlet til een ( børnekor, strygere og (sammen med J.L. Emborg 1945)

    26 sange (1952)

    40 sange (tekster af Johannes Jørgensen 1959)

    12 Sange (1960)

    Adagio (strygeorkester)

    Der staar tre Stjerner paa Himlen (sang af Johannes Jørgensen)

    Lyse Land (sang af Alex Garff)

    Ved Dødens Komme (sang)

    Herre tag i Din stærke Haand (sang af Bjørnstjerne Bjørnson)

    Menuet (orkester)

    Spillemændene (mandskor)

 

Litteratur

Dansk Musiktidsskrift redaktionelt portræt i anledning af 60-års dagen 1942 nr. 6 s. 133-134

Ejnar Jacobsen og Vagn Kappel: Musikkens Mestre, bd. 2 København 1947 s. 442-443.

Michael Garnæs: Christian Hemmingsen DeboisReformert Kirkes hjemmeside

Wikipedia: Christian Hemmingsen Debois 

Christian Hemmingsen Debois
Foto: Wikipedia

Christian Debois

Fulde navn:

Christian Hemmingsen Debois

Født:

27.06 1882, København

Død:

31.08 1960, København

Uddannelse:

Privat uddannet orgel og komposition (Vilhelm Rosenberg, Ludolf Nielsen, Peder Gram), organisteksamen fra Musikkonservatoriet 1907

Øvrige beskæftigelser:

Organist ved Reformert Kirke (1911) og Sct. Matthæus Kirke (1919-52)

Forlag:

Edition Wilhelm Hansen; Edition Dania, E. Jespersen; Atelier Elektra; Engstrøm og Sødring

Profil oprettet:

24. september 2010
Kontakt

Dansk
Komponist
Forening

Lautrupsgade 9, 5.sal
DK 2100 København Ø

Telefon (45) 33 13 54 05

dkf@komponistforeningen.dk

Send meddelelse
Find på kort

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev her

Betingelser for DKF nyhedsbrev

Betingelser og vilkår

Læs følgende vilkår og betingelser omhyggeligt, før du tilmelder dig DKFs nyhedsbrev. Såfremt du ikke kan acceptere nedenstående vilkår og betingelser, skal du ikke tilmelde dig DKFs nyhedsbrev.

www.komponistforeningen.dk

Dette website ejes og drives af Dansk Komponist Forening, som er en dansk registreret virksomhed underlagt dansk lovgivning.

Email

Som modtager af DKFs nyhedsbrev modtager du månedeligt et gratis nyhedsbrev i HTML-format.