Søg i
komponistbasen

Fødselsår

Dødsår

Genre/kunstform

Profil

Liv og værker

Hakon Andersen er især kendt for sit store arbejde for skolesangen og hans udgivelser af Melodier til Sangbogen ”Danmark” (1924 sammen med Carl Nielsen), Gymnasiesangbogen (1929 sammen med Finn Høffding) og Ny dansk Skolesangbog (1932 sammen med Mogens Wøldike og Rudolf Grytter).

Udbredelsen af disse samlinger i talrige oplag til stort set alle danske folkeskoler og gymnasier gennem et halvt århundrede betød at Carl Nielsens og Thomas Laubs tanker om en dansk folkelig sang blev toneangivende for generationer af danskere. Det var f.eks. afgørende for at ”den danske sang” kunne fungere som et nationalt samlingspunkt med ”Alsangsbevægelsen” i besættelsens første år.

Hakon Andersen var svagsynet og kom på Blindeinstituttet. Her blev hans musikalske evner hurtigt opdaget og han blev uddannet som organist. Som skolemand begyndte hans karriere allerede omkring 1900, og 1905 blev han sanglærer ved Aurehøj og Øregård gymnasier. Det var baggrunden for at Carl Nielsen valgte ham som medudgiver af de 2- og 3-stemmige udsættelser af melodierne til sangbogen Danmark:

”Hr. Hakon Andersen er ikke alene en fortræffelig Musiker, men som mangeaarig Lærer i Sang i Skoler og Gymnasier var han i Besiddelse af den store praktiske Erfaring og tillige af en vis medfødt Sans for ved hvilke Hjælpemidler Børnenes Deltagelse vækkes tillive.”[1]

1921 blev Hakon Andersen desuden organist og kantor ved Helligåndskirken i København, og 1924 blev han censor ved organisteksamen på Det Kgl. Danske Musikkonservatorium. Som kirkemusiker var han tilhænger af Laubs reform – dog uden at være ”110 % Laubianer”[2].

Hovedparten af Hakon Andersens værker består af sange (f.eks. børnesangen Se den llle kattekilling) og kantater f.eks. til Øregård og Aurehøj gymnasiers jubilæer hhv. 1928 og 31. En tidlig Andante funèbre for strygeorkester blev opført i Tivoli 1901.

(JBR)


Noter

[1] Fra forordet til Sangbogen ”Danmark”, jf. John Fellow: Carl Nielsen til sin samtid, København 1999 bd. 1 s. 319f.
[2]
Jf. Karl Clausen: ”Hakon Andersen 70 aar” i: DMT 1945 nr. 9, s. 173-174.

Litteratur

Anvendt litteratur


Erik Abrahamsen i DBL 2, bd. 1 København 1932

Karl Clausen: ”Hakon Andersen 70 aar” i: Dansk Musiktidsskrift 1945 nr. 9 s. 173-174.
Se online version her

Øvrigt


Wikipedia: Hakon Andersen

 

Hakon Andersen

Fulde navn:

Jens Hakon Johannes Andersen

Født:

26.10 1875, København

Død:

21.04 1959, København

Uddannelse:

Violin (Christian Schiørring), orgel og teori (Carl Attrup og Frederik Fribert), musikhistorie (Thomas Laub).

Øvrige beskæftigelser:

Organist og Kantor (Helligåndskirken). Gymnasielærer (Aurehøj og Øregård).

Forlag:

Edition Wilhelm Hansen

Profil oprettet:

24. september 2010
Kontakt

Dansk
Komponist
Forening

Lautrupsgade 9, 5.sal
DK 2100 København Ø

Telefon (45) 33 13 54 05

dkf@komponistforeningen.dk

Send meddelelse
Find på kort

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev her

Betingelser for DKF nyhedsbrev

Betingelser og vilkår

Læs følgende vilkår og betingelser omhyggeligt, før du tilmelder dig DKFs nyhedsbrev. Såfremt du ikke kan acceptere nedenstående vilkår og betingelser, skal du ikke tilmelde dig DKFs nyhedsbrev.

www.komponistforeningen.dk

Dette website ejes og drives af Dansk Komponist Forening, som er en dansk registreret virksomhed underlagt dansk lovgivning.

Email

Som modtager af DKFs nyhedsbrev modtager du månedeligt et gratis nyhedsbrev i HTML-format.