Søg i
komponistbasen

Fødselsår

Dødsår

Genre/kunstform

Profil

Liv og værker

Laurids Lauridsen blev som barn ramt af en øjenlidelse der kostede ham synet. Han kom som 10-årig til København og blev undervist på Blindeinstituttet hvor han blev uddannet i klaver, orgel og musikteori af Frederik Fribert og Nikolai Hansen. Han fortsatte musikstudierne i København og tog organisteksamen 1905.
1910 blev Laurids Lauridsen organist i Skive, hvor han virkede til sin død 1946.

Trods sit handicap lykkedes det Laurids Lauridsen gennem selvstudier at erhverve sig imponerende kundskaber. Han lærte sig foruden de moderne hovedsprog græsk, latin og esperanto, og han studerede samtidens musikværker, som han hørte og nedskrev i blindeskrift. Hans egne kompositioner noteret i blindeskrift sendte han til sin gode ven og kollega Aksel Agerby der sørgede for, at de blev overført til almindelig nodeskrift og for en dels vedkommende udgivet.

Hovedparten af Laurids Lauridsens kompositioner er sange og musik for orgel. Men i sin samtid var han bedst kendt for sine få orkesterværker – bl.a. en Romance for violin og orkester op. 10 opført i Musikforeningen og Dansk Koncert-Forening – og for sin kammermusik, der blev relativt hyppigt opført i foreningerne for ny musik i slutningen af 1920’erne og begyndelsen af 1930’erne.[1]

Kun få af Laurids Lauridsens værker blev udgivet mens han levede. Det drejer sig f.eks. om musik beregnet til gudstjenesten som de 24 Præludier opus 26 (1934) tilegnet Aksel Agerby. På Bach’sk manér komponerer Laurids Lauridsen et præludium i hvert toneart, men i modsætning til Bach arrangerer han dem ikke i kvintvis rækkefølge. Laurids Lauridsens præludier er arrangeret i faldende tertsvis rækkefølge, så f.eks. præludium nr. 8 i h-mol står efter nr. 7 i D-dur og før nr. 9 i G-dur.

Derved betones mediantforholdet mellem tonearterne i modsætning til (det Bach’ske) dominantforhold, og forbilledet Bach bliver dermed formidlet gennem Max Regers moderne opfattelse af slægtskab mellem tonearter og akkorder.

Denne Reger’ske harmonik præger Laurids Lauridsens større værker – f.eks. de fire klaverstykker opus 16 med titlen Fra min Drømmeverden (1930) eller hans store orgelværk Præludium, Pastorale og Fuga opus 19 fra 1923. Her kombinerer Laurids Lauridsen dur-mol tonaliteten med en avanceret kromatisk harmonik der sine steder kan ligne atonalitet.

Det er som om Laurids Lauridsen forsøger at skabe en syntese af den enkle tonalitet, der præger hans sange, og den udvidede tonalitet han havde stiftet bekendtskab med under sine studier af ny fransk og tysk musik.

Midlet til at etablere syntesen er en særpræget harmonik der kan virke frapperende, men nogle gange forekommer planløs. Man frigør sig vanskeligt fra fornemmelsen af at nodebilledet nogle gange forvrænger komponistens intentioner i kraft af den komplicerede dobbelte nedskrivningsproces og det forhold, at komponisten aldrig fik mulighed for at høre noderne realiseret af andre musikere.

(JBR)

Noter

[1] Se Claus Røllum-Larsen: Impulser i Københavns koncertrepertoire 1900-1935 bd. 1 og 2. København 2002.

Værkliste

Værkfortegnelse efter Aksel Agerby i Dansk Musik Tidsskrift 1932, suppleret og revideret

Opus 1. 2 Sonatiner for Klaver.
Opus 2. »Det er i Dag et Vejr« (Ludvig Holstein) for blandet Kor med Orkester.
Opus 3. Suite for Klaver.
Opus 4. Sonate for Violin og Klaver, G-Dur, 1909.
Opus 5. 2 Sange, »Luk Dine Øjne« (Ludvig Holstein), »Bækken« (Viggo Stuckenberg).
Opus 6. Trio i D-Moll for Violin, Bratsch og Klaver (1913[1]). (Wilhelm Hansen)
Opus 7. 3 Sange, »Det gyldenhvide Himmellys« (Ludvig Holstein), »Saa Du Aftenstjernen skinne« (Valdemar Rørdam), »Et Minde« (Aage Herman). (Wilhelm Hansen).
Opus 8. 3 Sange, »Sommersang«, »Sang fra Skoven« (Johannes Jørgensen), »Zigøjnervise« (Thor Lange).
Opus 9. 2 Sange for blandet Kor, »Unge Kvinder vandrer forbi« (Johannes Jørgensen) »Den danske Sommer« (Jeppe Aakjær).
Opus 10. Romance for Violin og Orkester.
Opus 11. 4 Sange, »Drøm« (J. P. Jacobsen), »Kosakmelodi« (Alex Tolstoy), »Ravnen«, »Foraarsvers« (Gunnar Gunnarsson).
Opus 12. Fra mine Vandringer i det Fri. 6 Klaverstykker. »Den gamle Bondekone nynner«, »Børnene leger«, »Insekterne summer«, »Fuglehumoreske«, »En gammel sørgelig Vise«, »Fra Bondegildet«.
Opus 13. Takt. 20 Stykker for Klaver til Udvikling af Elevens rhytmiske Sans.
Opus 14. 3 Foredragsstykker for Klaver.
Opus 15. Sonate for Violin og Klaver, A-Moll.[2]
Opus 16. Fra min Drømmeverden. 4 Stykker for Klaver, »Søgeren«, »Syrinx«, »Kirkegaarden«, »Humoreske«. (1930, Samfundet til Udgivelse af Dansk Musik 1971.)
Opus 17. 3 Sange med Esperantotekst.
Opus 18. Strygekvartet i G-Dur, 1921.
Opus 19. 3 Stykker for Orgel med Pedal: Præludium, Pastorale, Fuga. (1923, udg. 1952, Wilhelm Hansen).
Opus 20. Sonate for Violoncel og Klaver, 1924.
Opus 21. 2 Sange for blandet Kor a-capella, »Den 38. Psalme«, »Tantum ergo« (1924)
Opus 22. 3 Sange, »Den 62. Psalme«, »Den 102. Psalme«, »Ego sum pastor bonus«. (1924.)
Opus 23. 7 aandelige Sange, »Bøn« (Anton Berntsen), »Hvorfor er Vejen vel saa smal« (Chr. Richardt), »Af Guds Naade« (N. F. S. Grundtvig), »Sæt Vagt omkring min Tanke« (Mads Nielsen), »De evige Arme« (Svend Rehling), »Hellige Frelser, længe i Løn« (A. Levinsen), »Kristus, vort Håb« (Svend Rehling).
Opus 24. 3 Præludier og Fugaer for Orgel eller Harmonium.
Opus 25. 4 Sange, »I Skyggedalen her jeg bor« (Af »Danserinden«, Fr. Paludan-Müller), »Jeg ved mig en Søvn i Jesu Navn« (M. B. Landstad), »Stærkt det gaar mod Allehelgen«, »Spejling« (Chr, Richardt).
Opus 26. 24 Præludier for Orgel eller Harmonium. (udg. 1934, Aksel Agerby)
Opus 27. 2 Stykker for Violoncel og Klaver, »Elegi«, »Intermezzo«.  
Opus 28. 2 små Trios for Obo og tostemmig Klaver (1930?)

Kompositioner uden Opusangivelse:


Sange med Klaver:
»Vandet risler med sagte Lyd« (Johannes Jørgensen).
»Spillemandsvise« (Laurids Lauridsen), med obligat Violin.
»Aftenstemning« (Anders W. Holm).
»Lær mig at kende Dine Veje« (J. Paulli).
»Havamaal« (Valdemar Rørdam) f. mezzosopran og klaver (1923) [Også f. Sang med Harmoniorkester (Arr. Sv. Chr. Felumb) 1931].
”Syng om Freden, Guds Engle” f. bl. kor eller mandskor (Kaj Munk, udg. 1945, Engstrøm & Sødring)
”Folkevise” (Johannes Jørgensen). (Wilhelm Hansen 1919)
2 Stykker for Violin og Klaver, ”Pastorale” [også f. violin og strygeorkester arr. Af Kjell Roikjer], »Menuet favori«.

Noter

[1] Iflg. Jürgen Balzer: Bibliografi over danske Komponister (1932) er opus 6 komponeret 1916.
[2]
Iflg. Jürgen Balzer: Bibliografi over danske Komponister (1932) opus 14.

Litteratur

Anvendt litteratur


Aksel Agerby: Portræt i Dansk Musiktidsskrift 1932 nr. 5 - læs online her

Ejnar Jacobsen og Vagn Kappel: Musikkens mestre bd. 2 s. 399-400. København 1947

Øvrigt


Chr. Kjellerup: Erindringer om Laurids Lauridsen, Dansk Musiktidsskrift 1947 nr. 2 - læs online her

Karl Bjarnhof: Laurids Lauridsen fylder 60 aar, Dansk Musiktidsskrift 1942 nr. 5 - læs online her

Discografi

Udvalgte indspilninger

Laurids Lauridsen: Organ Music and Spiritual Songs
Lars Thodberg Bertelsen (baritone), Inge Beck (orgel)
Paula Records, Pacd 85, CD
Link til Paula Record

 

 

Laurids Lauridsen

Født:

19.05 1882, Arnborg v. Herning

Død:

08.01 1946, Skive

Uddannelse:

Organist (Blindeinstituttet).

Øvrige beskæftigelser:

Organist i Skive (1910-1946).

Forlag:

Edition Wilhelm Hansen, Edition Aksel Agerby, Engstrøm & Sødring, Dansk Blindesamfund/Edition Egtved

Profil oprettet:

29. september 2010
Kontakt

Dansk
Komponist
Forening

Lautrupsgade 9, 5.sal
DK 2100 København Ø

Telefon (45) 33 13 54 05

dkf@komponistforeningen.dk

Send meddelelse
Find på kort

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev her

Betingelser for DKF nyhedsbrev

Betingelser og vilkår

Læs følgende vilkår og betingelser omhyggeligt, før du tilmelder dig DKFs nyhedsbrev. Såfremt du ikke kan acceptere nedenstående vilkår og betingelser, skal du ikke tilmelde dig DKFs nyhedsbrev.

www.komponistforeningen.dk

Dette website ejes og drives af Dansk Komponist Forening, som er en dansk registreret virksomhed underlagt dansk lovgivning.

Email

Som modtager af DKFs nyhedsbrev modtager du månedeligt et gratis nyhedsbrev i HTML-format.