Søg i
komponistbasen

Fødselsår

Dødsår

Genre/kunstform

Profil

Liv og værker

Johannes Andersen begyndte som dreng at komponere på egen hånd og blev 16 år gammel ansat ved regimentsmusikken i Odense. Han fik undervisning i musikteori af Thorvald Aagaard og 1914 blev han elev på musikkonservatoriet, hvor han fik Paul Hellmuth og Carl Nielsen som lærere i musikteori og komposition. Under konservatorietiden blev han knyttet til Tivolis symfoniorkester som trompetist og senere som hornist, og 1925-55 var han hornist i Radiosymfoniorkestret.

Som komponist fulgte Johannes Andersen sine lærere Thorvald Aagaards og Carl Nielsens eksempler med danske sange i tidens folkelige stil – f.eks. hans melodi til Johs. V. Jensens ”Solhvervssang” Vor Sol er blevet kold (1917) der vandt indpas i Folkehøjskolens Melodibog. Men han dyrkede også de større former som opera (Flyvesandet 1929-30) og ballet (Scherzo sarcastico el. Sommerfugle Det Kgl. Teater 1926) samt musik til teater og hørespil.

For orkester skrev Johannes Andersen to symfonier hvoraf den første Danmark (1918) blev opført i Dansk Koncert-Forening året efter, mens en suite fra balletten Scherzo sarcastico (1925) blev opført af Radioorkestret under Fritz Busch. Kammermusikken er repræsenteret med bl.a. en strygekvartet (1928-29) og en kvartet for fløjte, obo, horn og fagot der blev uropført ved Corner Udstillingen i København 1943.[1]

(JBR)

Noter

[1] Opførelsen blev anmeldt af Niels Viggo Bentzon der fremhævede Johannes Andersens dygtige musikerarbejde og håndværksmæssige kunnen, men savnede ”originale tematiske Indfald samt kompositorisk Fantasi i videre Forstand”. (Dansk Musiktidsskrift 1944 nr. 2 s 40-42).

Værkliste

Efter Balzer 1932 suppleret.

Teatermusik


Flyvesand, opera til tekst af Fredrik Nygaard, 1929-30. Ej opført.
Scherzo sarcastico, tidl. Sommerfugle, ballet 1924, Det Kgl. Teater 1926.
Scenemusik til Fredrik Nygaards friluftsskuespil Ske Bonden hans Ret.

Orkesterværker


Tema med variationer, 1916.
Symfoni nr. 1 Danmark, 1918.
Suite af balletten Scherzo sarcastico, 1925.
Symfoni nr. 2, 1946.
Højsang f. bar. solo, mandskor og ork. (Tekst: Thøger Larsen), 1937.

Korværker


Danmarkssangen f. mandskor. (Tekst: Johs. V. Jensen).
Folkevandringssang f. mandskor m. tenorsolo (Tekst: Johs. V. Jensen).
Vandrerens morgensang f. mandskor. (Tekst. H. H. Seedorf-Pedersen)

Kammermusik


Præludium og pastorale f. obo og pno., 1920.
Strygekvartet, 1928-29.
Kvartet f. fl., ob., cor. og fag., før 1944.
Sange til tekster af bl.a. Johs. V. Jensen, WH 1917.

Litteratur

Anvendt litteratur


Ejnar Jacobsen og Vagn Kappel: Musikkens Mestre bd. II s. 459-61. København 1947.

Leksikalske opslag i bl.a. Aschehougs Musikleksikon 1957 og Sohlmans Musiklexikon 1975.

Øvrigt


Niels Viggo Bentzon: Ny dansk musik, i: Dansk Musik Tidsskrift, 1944, nr. 2 (anmeldelse af blæserkvartet) 

Wikipedia: Johannes Andersen

Johannes Andersen

Født:

06.09 1890, Bolbro v. Odense

Død:

1990

Uddannelse:

Regimentsmusiker. Musikteori (Thorvald Aagaard (Odense), Poul Hellmuth og Carl Nielsen, Musikkonservatoriet, København).

Øvrige beskæftigelser:

Regimentsmusiker i Odense 1906. Hornist i Tivolis orkester og Radiosymfoniorkestret (1925-55).

Forlag:

Edition Wilhelm Hansen

Profil oprettet:

16. juni 2011
Kontakt

Dansk
Komponist
Forening

Lautrupsgade 9, 5.sal
DK 2100 København Ø

Telefon (45) 33 13 54 05

dkf@komponistforeningen.dk

Send meddelelse
Find på kort

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev her

Betingelser for DKF nyhedsbrev

Betingelser og vilkår

Læs følgende vilkår og betingelser omhyggeligt, før du tilmelder dig DKFs nyhedsbrev. Såfremt du ikke kan acceptere nedenstående vilkår og betingelser, skal du ikke tilmelde dig DKFs nyhedsbrev.

www.komponistforeningen.dk

Dette website ejes og drives af Dansk Komponist Forening, som er en dansk registreret virksomhed underlagt dansk lovgivning.

Email

Som modtager af DKFs nyhedsbrev modtager du månedeligt et gratis nyhedsbrev i HTML-format.