Søg i
komponistbasen

Fødselsår

Dødsår

Genre/kunstform

Profil

Liv og musik

Uddannelse


Efter studentereksamen studerede Lars Bisgaard først musikvidenskab ved Københavns Universitet 1966 – 69 og bestod her forprøven efter den daværende studieordning i 1968. I denne periode aflagde han tillige eksamen i filosofikum hos professor Johannes Witt-Hansen samt bestod den store latinprøve hos adjunkt Morten Stenbæk.

Lars Bisgaard studerede derefter musikteori og musikhistorie ved Det kgl. danske Musikkonservatorium (DKDM) 1969 – 75 og aflagde diplomeksamen i disse fag i 1973 samt musikpædagogisk eksamen i 1975. Hans hovedfagslærere var professorerne Yngve Jan Trede (musikteori), Bjørn Hjelmborg (musikhistorie) og Svend Westergaard (formlære).

Lars Bisgaard fortsatte sin uddannelse ved Det jyske Musikkonservatorium 1975 – 81 med hovedfaget komposition hos Per Nørgård, til hvem en nær faglig kontakt var blevet knyttet allerede i 1972. Dette studium blev afsluttet med diplomeksamen i 1981.

Underviser


Lars Bisgaard har undervist ved en række højere læreanstalter i Danmark igennem 35 år: I 1975 – 82 var han timelærer i musikteoretiske fag ved Musikvidenskabeligt Institut under Københavns Universitet og virkede i denne periode tillige lejlighedsvis som vikar ved DKDM for bl.a. Niels Viggo Bentzon.

I 1977 – 79 var Bisgaard timelærer ved Det fynske Musikkonservatorium, og i 1981 blev han ansat som docent ved Vestjysk Musikkonservatorium. Han opsagde sit docentur i 1991, men fortsatte som timelærer indtil 1993, hvorefter han kom til DKDM – først som timelærer og fra 1995 atter som docent. Her virkede han indtil sin fratræden i 2010.

Inspirationer: Per Nørgård og Stanislav Grof


Mødet med Per Nørgård i efteråret 1972 blev afgørende for forløsningen af den kreative impuls, der havde ligget latent siden barndommen, og i årene 1973 – 81 blev de første seks værker komponeret, heraf to baseret på Nørgårds hierarkiske uendelighedsstrukturer (To Koraler, Passacaglia).

Mødet i 1977/78 med den tjekkisk-amerikanske bevidsthedsforsker og LSD-terapeut Stanislav Grof og hans dybdepsykologiske forskningsresultater blev ligeledes af stor betydning. Med inspiration herfra har Lars Bisgaard udviklet en musikanalytisk metode baseret på en syntese af Per Nørgårds hierarkiske musikteori, dennes forbindelse med det astrologiske symbolsprog og Grofs kortlægning af de basale strukturer i menneskets ubevidste psyke. Metodens praktiske anvendelse har Bisgaard beskrevet i artiklen Musikalsk hermeneutik på hierarkisk grundlag - bidrag til en musikalsk fænomenologi(se litteraturlisten).

Bisgaards følgende analyse af Wagners Der Ring des Nibelungen på grundlag af ovennævnte metode i kombination med den af Alfred Lorenz udviklede analysemetode, beskrevet i Das Geheimnis der Form bei Richard Wagner 1 (1924), munder ud i en ny, overordnet helhedsopfattelse af Wagners musikdramatiske hovedværk. Dette arbejde er tidligere blevet præsenteret i foredragssammenhæng og er under udarbejdelse i skriftlig form.

Vokalværker og opera


Yderligere to kontakter har haft afgørende betydning for Lars Bisgaards videre kunstneriske og personlige udvikling: I 1983 påbegyndte han en meditativ træning på Vækstcenteret i Nørre Snede under vejledning af idéhistorikeren, dr. phil. Jes Bertelsen, og inspirationen herfra danner baggrund for de følgende værker, der næsten alle er vokale.

I 1992 indledtes desuden et frugtbart samarbejde med forfatteren, dr. phil. & med. Johannes Fabricius om realiseringen af et operaprojekt baseret på udvalgte numre fra Johann Sebastian Bachs kirkelige og verdslige kantater. Dette arbejde resulterede i en 3-akts “kantateopera”, Silvia, med musik af Bach i en blanding af originale og bearbejdede satser samt nykomponerede recitativer. Værket fik to succesrige koncertante opførelser i henholdsvis Malmö og København d. 27. og 29. oktober 2000 som led i den dansk-svenske kulturmanifestation “Kulturbro 2000” i anledning af Øresundsbroens åbning. Silvia blev efterfølgende indspillet og udgivet på en dobbelt-CD i foråret 2001.

Bisgaard har i perioden 2003 – 2008 realiseret et tilsvarende, mere omfattende operaprojekt, hyrdeoperaen Arcadia, ligeledes i samarbejde med Johannes Fabricius og baseret på musik af Bach. Denne opera er endnu ikke opført.

Værkliste

I. Upublicerede værker

Soliloquio for fløjte solo, Op. 2. Varighed 7’. Komponeret 1974 og uropført ved en DUT-koncert på Statens Museum for Kunst d. 30/11 – 1975 af Søren Barfoed.
Værket blev udtaget til UNM i Island i 1977, hvor det d. 25. juni i Háteigskirkja blev spillet af Anders Ljungar.

Transformationer for symfoniorkester, Op. 3. Varighed 6’30. Komponeret 1975/76 og uropført ved en værkstedskoncert på Det jyske Musikkonservatorium d. 11/2 – 1978 af Århus Symfoniorkester under ledelse af Tamás Vetö. (3-2-2-2; 4-3-3-0; 2 prc; vib, cel, hrp, pno; 12-10-8-8-6).
Værket er delvist en instrumentation af visse afsnit af klaverværket Stadier.

To Koraler for 8-stemmigt blandet dobbeltkor a cappella, Op. 4. Varighed 10’. Komponeret 1977/78 og tilegnet Stanislav Grof. Baseret på to digte af Per Nørgård og med benyttelse af hans hierarkiske uendelighedssystemer. Ikke opført.

Passacaglia for symfoniorkester (subtitel Déjà vu), Op. 5. Varighed 8’30. Komponeret 1979/80 og uropført ved en værkstedskoncert i Århus Universitets aula d. 15/11 – 1980 af Århus Symfoniorkester under ledelse af Jorma Panula. (3-2-3-3; 4-2-2-1; 5 prc; vib, cel, hrp; 12-10-8-8-6).

Pasticcio baclastico for klarinet, horn og fagot, Op. 6. Tre satser. Varighed 11’45. Komponeret 1975 – 81. Uropført (år?) ved en værkstedskoncert på Vestjysk Musikkonservatorium af medlemmer af Esbjerg Ensemble, delvis under ledelse af Svend Åquist Johansen.

Salme 1984 til egen tekst. Varighed 1’. Komponeret 1984 og tilegnet Jes og Hanne Bertelsen samt alle fastboende ved Vækstcenteret i Nørre Snede. Fire versioner: Vokal solo; klaver; orgel; 4-stemmigt blandet kor a cappella. Korversionen uropført på Vækstcenteret d. 27/3 – 1986 af et ad hoc-kor i anledning af Jes Bertelsens 40-års fødselsdag.

Fughetta sopra E-D-B for klaver solo. Varighed 2’. Komponeret 1993 og tilegnet vennen og kollegaen Jørgen Mortensen i anledning af hans 50-års fødselsdag. Revideret 2021.

Jeg har en angst for 4-stemmigt blandet kor a cappella. Tekst: H. C. Andersen (1864). Komponeret 1996 som bidrag til Salmebogskommissionens arbejde med ny salme- og koralbog. Ikke optaget.

Lille variationssuite over Drømte mig en drøm i nat, komponeret 1997 til det historiske klokkespil på Frederiksborg Slot. Varighed 4’30. Uropført d. 20/6 – 1997 af organist og klokkenist Ulla Handler.

Nunc dimittis for 3 lige stemmer. Komponeret 2001. Ikke opført.

Nunc dimittis for 4-stemmigt blandet kor a cappella, komponeret 2002 og uropført d. 21/4 – 2002 i Frederiksborg Slotskirke ved afskedsgudstjenesten for slotsorganist Per Kynne-Frandsen.

Magnificat for 3 lige stemmer. Komponeret 2001. Ikke opført.

Magnificat for 4-stemmigt blandet kor a cappella, komponeret 2002 og uropført d. 22/12 – 2002 i Frederiksborg Slotskirke i forbindelse med De Ni Læsninger.

Salme A. D. 2003 efter H. A. Timm (1834)* for 4-stemmigt blandet kor a cappella, komponeret 2003 og uropført d. 18/5 – 2003 i Frederiksborg Slotskirke ved en TV-transmitteret festgudstjeneste i forbindelse med fejringen af 100-året for Loven om Menighedsråd.
*Den danske Salmebog (1961-udgaven) nr. 542, vers 1, 4 og 5.

Lovsang for 4-stemmigt blandet kor a cappella. Tekst: Salme 100 og 117. Komponeret 2007 og opført ved årets konfirmationer i Frederiksborg Slotskirke i april – maj 2007. Lovsang blev opført for anden gang ved Frederiksborg Slotskirkes konfirmationer i 2016

Himlene og jorden for 4-stemmigt blandet kor a cappella. Tekst: Thomasevangeliet, logion 111. Komponeret i 2015 og uropført af slotskirkens kantori som introitus ved højmessen i Frederiksborg Slotskirke d. 1. november 2015 (Allehelgen).

Når de, som leder jer for 4-stemmigt blandet kor a cappella. Tekst: Thomasevangeliet, logion 3 og 13 (uddrag). Komponeret i 2015 og uropført af slotskirkens kantori som introitus ved højmessen i Frederiksborg Slotskirke d. 24. januar 2016 (Septuagesima).

 

II. Publicerede værker

Stadier for klaver solo, Op. 1. Varighed 14’. Komponeret 1973/74 og uropført ved en DUT-koncert på Statens Museum for Kunst d. 13/4 – 1975 af Elisabeth Klein, hvem værket er tilegnet. Norsk førsteopførelse på Munch-museet i Oslo d. 24/6 – 1975, ligeledes ved Elisabeth Klein.

Barcarole for klaver solo. Varighed 2’15. Komponeret 1986/87 og tilegnet sangeren Suzanne Nielsen.

Introitus for 4-stemmigt blandet kor a cappella. Tekst: Logion 90 fra Thomas-evangeliet. Varighed 2’. Komponeret 1993 og uropført ved højmessen i Frederiksborg Slotskirke d. 28/11 – 1993. Udgivet i Dansk Organist og Kantor Samfunds Nytårspublikation 2004: 29 satser til gudstjenestebrug.

Silvia.  Kantateopera i tre akter baseret på musik af Johann Sebastian Bach. Libretto og musikalsk montage: Johannes Fabricius efter to skuespil af William Shakespeare: Pericles og The Winter’s Tale. Recitativer og musikalsk bearbejdelse: Lars Bisgaard (1992 – 96). Varighed ca. 90’. Klaverpartitur udgivet på forlaget Hermes 1998; ISMN M-706760-01-8.
Orkesterpartitur og orkesterstemmer beror hos Lars Bisgaard.
Uropførelse d. 27/10 – 2000 i S:t Petri Kyrka, Malmö. Dansk førsteopførelse d. 29/10 – 2000 i Helligåndskirken, København.

Arcadia. Hyrdeopera i tre akter baseret på musik af Johann Sebastian Bach. Libretto og musikalsk montage: Johannes Fabricius efter to skuespil af William Shakespeare: Twelfth Night og As You Like It. Recitativer og musikalsk bearbejdelse: Lars Bisgaard (2003 – 08). Varighed ca. 150’. Klaverpartitur udgivet på forlaget Hermes 2008; ISMN 979-0-706760-02-5.
Orkesterpartitur fremstillet i 5 eksemplarer. Klaver- og orkesterpartitur samt orkesterstemmer er indgået i bibliotekts samling på DKDM.
Ikke opført.

Walking for klaver solo. Undertitel: Hommage à Thoreau. Dedicated to Carl Petersson. 2014.

Passing for klaver solo. Written for Carl Petersson and dedicated to myself. 2015.

Being for klaver solo. Written for Carl Petersson and dedicated to Dagmar Glemme. 2016.

Walking, Passing og Being udgør en trilogi, men stykkerne kan opføres separat. Disse tre værker foreligger tillige i en version for klaver og strygeorkester, der er komponeret i 2016 - 2017.

Hassler Variations (2018) for klaver og strygeorkester (15’)

Easy-Going Variations on an Old Danish Folk Tune (2019) for klassisk guitar og klaver (5’15)

Fugue in C Major on a Theme by Beethoven for klaver (2019) (2’30)

‘Fugue Antique’ in A Minor on a Theme by Beethoven for klaver (2019) (3’)

Klaversonate i Es Dur baseret på ukendte skitser, fragmenter og småstykker af Beethoven (fire satser) (2020) (20’)

Værkerne kan tilgås på www.artaria.com/bisgaard eller https://publishing.naxos.com/collections/lars-aksel-bisgaard 

Litteratur

Tekster af Lars Bisgaard


Per Nørgårds 2. symfoni – en rejsebeskrivelse I: Dansk Musik Tidsskrift, oktober 1974.

Per Nørgårds 2. symfoni – en rejsebeskrivelse II: Dansk Musik Tidsskrift, november 1974.

Music – Psychology – Cosmology. A Report to Stanislav Grof. 1979 (upubliceret).

Musikalsk hermeneutik på hierarkisk grundlag. Bidrag til en musikalsk fænomenologi. Del I: Dansk Årbog for Musikforskning XVI, 1985.

Musikalsk hermeneutik på hierarkisk grundlag. Bidrag til en musikalsk fænomenologi. Del II: Dansk Årbog for Musikforskning XVII, 1986.

Form og program hos Richard Strauss i tonedigtningene ”Don Juan”, ”Till Eulenspiegel” og ”Also sprach Zarathustra”. Bidrag til en analyse. FOKU-projekt for DKDM, 2002.

Astrologisk symbolik i Richard Wagners musikdrama Der Ring des Nibelungen med særligt henblik på hovedtrilogien Die Walküre, Siegfried og Götterdämmerung samt nogle indledende astrologiske betragtninger over Das Rheingold.
Skrevet i 2015, upubliceret.

Storformale aspekter i Richard Wagners musikdrama Der Ring des Nibelungen, Die Walküre, Siegfried og Götterdämmerung.
Skrevet i 2015, upubliceret

Begge disse artikler forligger desuden i en tysk oversættelse ved Karl Antz.

Øvrig litteratur


Martin Norddahl: Udsyn mod en større virkelighed. Afskedsinterview med Lars Bisgaard i anledning af hans fratræden som lærer ved DKDM. DKDM’s interne meddelelsesblad b7 (BeSyv), november 2010.

Diskografi

Conntemporary Danish Piano Music - Værker af Per Nørgård, Finn Lykkebo og Lars Aksel Bisgaard (Stadier, Op.1; Barcarole; Walking). Pianist: Carl Petersson. Udgivet i 2016 af Naxos i serien ‘Grand Piano’ (GP717).

Silvia - Kantateopera i tre akter baseret på musik af Johann Sebastian Bach
Point Records PCD 5154/5 (2001), Dobbelt-CD

Lars Bisgaard

Fulde navn:

Lars Aksel Bisgaard

Født:

1947

Kontakt:

Adresse:

Ødamsvej 1 E, lejlighed 2,
3400 Hillerød

Telefon:

51 55 93 89

Email:

Uddannelse:

Student fra Ordrup Gymnasium 1966 (matematisk-fysisk gren). Studier i musikvidenskab 1966-69 v. Kbh.s Universitet samt musikteori og musikhistorie ved Det kgl. danske Musikkonservatorium 1969–75. Kompositionsstudier ved Det jyske Musikkonservatorium 1975–81 hos Per Nørgård.

Øvrige beskæftigelser:

Underviser ved en række højere læreanstalter i Danmark: 1975–82 i musikteoretiske fag ved Musikvidenskabeligt Institut, Kbh.’s Universitet; 1977–79 timelærer ved Det fynske Musikkonservatorium; 1981-91 ansat som docent ved Vestjysk Musikkonservatorium; 1993-2010 samt 2011 - 2013 Det Kgl. Danske Musikkonservatorium.

Forlag:

Forlaget Hermes

Profil oprettet:

18. oktober 2011
Kontakt

Dansk
Komponist
Forening

Lautrupsgade 9, 5.sal
DK 2100 København Ø

Telefon (45) 33 13 54 05

dkf@komponistforeningen.dk

Send meddelelse
Find på kort

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev her

Betingelser for DKF nyhedsbrev

Betingelser og vilkår

Læs følgende vilkår og betingelser omhyggeligt, før du tilmelder dig DKFs nyhedsbrev. Såfremt du ikke kan acceptere nedenstående vilkår og betingelser, skal du ikke tilmelde dig DKFs nyhedsbrev.

www.komponistforeningen.dk

Dette website ejes og drives af Dansk Komponist Forening, som er en dansk registreret virksomhed underlagt dansk lovgivning.

Email

Som modtager af DKFs nyhedsbrev modtager du månedeligt et gratis nyhedsbrev i HTML-format.