Søg i
komponistbasen

Fødselsår

Dødsår

Genre/kunstform

Profil

Liv

Henning Wellejus voksede op i Viborg, hvor han fik sin første undervisning i klaver og musikteori og tog studentereksamen 1938. Han studerede jura ved Københavns Universitet og fortsatte samtidig sine musikstudier med Svend Erik Tarp som lærer i komposition og musikteori. Efter kandidateksamen 1945 virkede han som embedsmand i statsforvaltningen, og 1950 blev han dirigent for etaternes symfoniorkester, ”Etatsorkestret”. Han ledede orkestret i næsten 30 år og komponerede en række værker for amatørorkester.

Som musikanmelder gennem en årrække – senest ved Frederiksborg Amts Avis – vandt han ry som forsvarer af den klassiske tradition og som en af den moderne musiks skarpe modstandere. I årene efter den musikalske modernismes indtog i dansk musikliv kunne hans kritik antage ganske voldsomme former, f.eks. hvor han i en kronik 1965 omtalte ”et par kunstnere, der blev smittet af en fremmed bacille, som ramte deres hørenerve, og de begyndte at fabrikere de hæsligste ting i den tro, at det var kunst.”[1]

Det var med til at isolere Henning Wellejus i dansk musikliv, og efter en lovende begyndelse i 1940’rne og 50’erne hvor han bl.a. modtog Det Anckerske legat 1958, stod han de senere år af sit liv som en forbitret konservativ, hvis værker sjældent blev opført i Danmark. I udlandet, hvor fronterne var trukket mindre skarpt op, opnåede hans musik dog en vis udbredelse.

(JBR) 

Noter

[1] Citeret fra Jens Cornelius’ værknoter til cd-udgivelsen af Wellejus orkesterværker, Dacapo 8.224060.

Musik

Henning Wellejus begyndte allerede i skoletiden at komponere, bl.a. en opera og en festouverture i anledning af Frederik IX og dronning Ingrids bryllup. En violinsonate komponeret 1938 blev opført ved Det Unge Tonekunstnerselskabs ”unge aften” i efteråret 1939 (sammen med uropførelsen af Niels Viggo Bentzons klaverfantasi op. 1a), men Wellejus regnede DUT’s uropførelse af hans ”Lille suite for strygere” opus 1[1] 1943 som sin egentlige komponistdebut.

Efter en række sange og mindre klaverstykker nærmede Henning Wellejus sig i slutningen af 1940’rne den genre, der skulle blive hans foretrukne: Orkesterværkerne. Hans ”Festouverture” Det har slet ingen hast for den, som tror, komponeret 1945 i anledning af befrielsen, refererer både i titlen og tematisk til den sønderjyske sang Det haver så nyeligen regnet. Sangens slutlinje (Det har slet ingen hast…) dukker op som tema i ouverturens mellemdel efter en indledende skildring af krigens gru, og den kombineres med næstsidste linje (Viger ej ud af spor, for vi kender de ord) i kodaen, hvor krigsskildringen går over i sejrshymne.

Ouverturen skatter til klassisk-romantiske forbilleder som Beethovens Wellingtons Sejr og Tjaikovskijs 1812-ouverture. Et mere personligt udtryk er der i musikken til balletten Svanen over H. C. Andersen motiver (Odense 1950) og suiten Vore barndoms Venner, der karakteriserer stemninger og personer fra nogle af de eventyr, som indgår i balletten. Her gør en neoklassisk indflydelse sig gældende i harmonikken sammen med en instrumentation, der vidner om Wellejus evne til klanglig karakterisering af f.eks. Klods Hans eller Nattergalen.

p>

I løbet af 1950’erne og 60’erne arbejdede Wellejus med større symfoniske former: tre symfonier og solokoncerter for violin, obo og cello. Ingen af disse værker formåede at vinde indpas i repertoiret. Deres force ligger i temaernes umiddelbare melodiøsitet, men det kan ikke opveje de svagheder, som følger af det episodiske forløb og den manglende sammenhængskraft. Størst held havde han med violinkoncerten (opus 10), der i en revideret skikkelse fra 1968 blev genoptaget og indspillet 1975. Her er især den langsomme 2. sats bygget som en fri passacaglia, hvor det varierede bastema giver kontrapunktisk modspil til soloviolinens lyriske arabesker.
Større held havde Wellejus med mindre forpligtende former og kortere forløb, hvor han anslår en nationalromantisk tone i En dansk Sommerpastorale, (opus 17) der blev udgivet 1961, eller indlader sig på en hurtig flirt med moderne danserytmer i Concerto choréographique (opus 21,1958). En del af disse mindre værker er skrevet, så de kan udføres af amatørorkestre som Wellejus eget Etatsorkester.

Ud over orkesterværkerne komponerede Henning Wellejus kammeroperaer, en TV-ballet og en del kammermusik, hvoraf hans Blæserkvintet (opus 36, 1966) føjer sig til rækken af danske blæserkvintetter, der tager arven op efter Carl Nielsens skelsættende kvintet.

(JBR) 

Streaming

Musikken er venligst stillet til rådighed af Dacapo Records og Danacord

Noter

[1] Titlen blev senere ændret til ”Strygesuite” eller ”Suite for strygere”

Værkliste

Værklisten omfatter de værker som komponisten selv har forsynet med opustal, jf. Komponist Foreningens værklister 1981, SNYKs værkdatabase og Det Kgl. Biblioteks registreringer af Henning Wellejus manuskripter og trykte noder. Ud over de her anførte værker har Henning Wellejus komponeret en del ungdomsværker, bl.a. en violinsonate der blev opført 1939 i DUT. Når ingen af disse værker er medtaget her, skyldes det, at komponisten har udeladt dem i sin egen værkliste og i Kraks Blå Bog (2002) omtaler opus 1 som sit debutværk.

Op. 1             Strygesuite f. strygeork.

Op. 2             Sange f. sop. el. ten. og pno.,

Op. 3             Sonatine f. klaver. Engstrøm & Sødring cop. 1956.

Op. 4             Sange f. sop. el. ten. og pno.

Op. 5             17 sange f. sop. el. ten. og pno.

Op. 6             4 Knaldperler f. sop./mezzo/ten. og pno., Københavns Musikforlag cop. 1947.

Op. 7             Sonatine f. vl. og pno., 1944. Københavns Musikforlag.

Op. 8             Det er så dejligt en forårsdag, 10 klaverstykker, Engstrøm & Sødring cop. 1946.

Op. 9             Suenos espagnoles, suite f. ork.

Op. 10           Violinkoncert, 1948, r. 1968.

Op. 11           2 franske klaverstykker.

Op. 12           Trio f. klarinet, vla. og pno.

Op. 13           Det har slet ingen hast…, Frihedsouverture f. ork., 1945. Edition-S cop 1960.

Op. 14           Svanen, balletmusik f. ork.

Op. 15           Suite fra Svanen ”Vor Barndoms Venner” f. ork. el. ens., 1950. Warny/WH.

Op. 16           Postvognen ruller, ouverture f. ork., 1959, Warny/WH.

Op. 17           En dansk Sommerpastorale f. ork. Engstrøm & Sødring cop. 1961.

Op. 18           Festpræludium f. ork.

Op. 19           Passacaglia f. ork., WH.

Op. 20           Fra H. C. Andersens Billedbog f. ork., 1957.

Op. 21           Concerto de danse [Concerto choréographique]f. ork., 1958.

Op. 22           Årets Historie f. ork., 1958?

Op. 23           Mester Jacob på afveje, galop f. ork. Warny/WH cop. 1959.

Op. 24           Symfoni nr. 1 f. ork.

Op. 25a+b     Vuggesang og Lystig serenade f. obo og pno., 1958. Edition-S.

Op. 26           Kammerherren, komisk opera (tekst: Sven Clausen).

Op. 27           Symfoni nr. 2 f. ork..

Op. 28           To må man være, kammeropera.

Op. 29           Concerto piccolo f. ork., 1963.

Op. 30           Fløjteserenade for sjov f. fl., vl., vla. og vlc., Edition-S cop. 1978.

Op. 31           Drømmen, TV-ballet f. ork.

Op. 32           Koncert f. obo og ork, 1964.

Op. 33           Strygekvartet nr. 1.

Op. 34           Lyrisk intermezzo, parafrase f. str.ork.,

Op. 35           Symfoni nr. 3 f. ork.,

Op. 36           Blæserkvintet, 1966. Dan Fog/Edition-S.

Op. 37           Københavner-Rhapsodi f. ork., WH cop. 1971.

Op. 38           Kom frit frem el. Én for alle og alle for én f. ork.

Op. 39           Epitaf f. ork.

Op. 40           Tivoli-ouverture f. ork.

Op. 41           Træ for to f. klarinet og fagot.

Op. 42           Sange f. sop/ten. og pno.

Op. 43           Strygekvartet nr. 2.

Op. 44           Ti nye sange f. sop./ten. og pno.

Op. 45           Den forvandlede brudgom, komisk opera (tekst: Mogens Balslev).

Op. 46           Grates nunc omnes f. soli, kor og ork. (tekst: Hans Thomissøn).

Op. 47           Nina, symf. fantasi f. ork.

Op. 48           Intrada f. ork.

Op. 49           Fortrolig snak, f. obo, vl. og pno., 1974. Edition-S.

Op. 50           Dionysia symf. fantasi f. ork., 1975.

Op. 51           Invention A Carmen dulce f. vl,. ob. og pno., 1976. Edition-S.

Op. 52           Le chant des oyseaus f. sop. og ens., 1976.

Op. 53           Festpræludium f. klaver el. orgel,

Op. 54           Kvartet f. 4 fløjter, 1977.

Op. 55           Barbara, opera.

Op. 56           Cellokoncert, 1978.

Op. 57           Trio da chiesa for trompet, trombone og orgel,

Op. 58           Suite f. obo, strygere og slagtøj, 1980-81.

Op. 59           Musik f. ork., 1981?

Op. 60           Stjernes fjerne morgensang f. ork., 1982.

Op. 61           Nærkontakt f. strygetrio, 1983. Edition-S.

Op. 62           Et dansk requiem f. soli, kor og ork., 1984.

Op. 63           3 Davidssalmer f. bar./bas og pno./org., 1984. Edition-S.

Op. 64           3 motetter f. bl.kor., 1985.

Op. 65           Sonate f. vl. og pno., 1986.

Op. 66           Livets træ f. vlc. og pno., 1985. Edition-S.

Op. 67           3 motetter f. lige stemmer, 1986. Edition Egtved.

Op. 68           Lidt har også ret f. pno, 1942, 1986. Edition-S.

Op. 69,1        En sommermorgen i Hornbæk f. ork., 1987.

Op. 70           11 mand frem for Morfeus f. messingblæsere, 1987.

Op. 71           En landlig hyrdetime f. ob, vlc. og harpe, 1988.

Op. 72           Klaverkoncert, 1995.

Op. posth.     3 Årstidssange f. 2 lige stemmer og org./pno. Edition Sela (Hillerød) cop. 2007.

 

Uden opus:   

-                     Til foråret f. stemme og klaver, 1981

-                     Danskere f. bl. kor, 1982.

-                     Forår i parkerne f. bl. kor, 1982.

-                     Skyerne gråne f. stemme og klaver, 1983.

-                     Jeg har en angst f. f. klaver m. underlagt tekst, 1988.

-                     Børnene i verden f. 3 lige st., 1988.

-                     Skummende slynger de sølvhvide have f. klaver m. underlagt tekst, 1989.

-                     Salme f. f. klaver m. underlagt tekst, 1989.

-                     Til Betty! f. sangstemme og pno., 1990.

-                     Til Glasmenageriet f. stemme, instr. og pno., 1992.

-                     [Hvis man har brug for hvile]  f. klaver m. underlagt tekst, 1994. 

-                     Kvintet f. ob., kl., fag. og pno. 1999.

Litteratur

Dansk Biografisk leksikon 3. udg.

Kraks Blå Bog 2002.

Jens Cornelius: Biografi og værknoter til Dacapo cd 8.224060.

Diskografi

Udvalgte indspilninger:

HENNING WELLEJUS: Quintet for flute, oboe, clarinet, horn and bassoon
Radiosymfoniorkestrets Blæserkvintet
Music for Wind Quintet
Dacapo 8.224151 (2000), CD
Link til Dacapo

Orkesterværker
Nette Stormlund Demant
, DR UnderholdningsOrkestret, Morten Zeuthen, Peter Ettrup Larsen (dirigent)
Dacapo 8.224040 (1996), CD
Link til Dacapo

26 Danish Violin Concertos, Vol. 1
Kai Laursen (violin)
Danacord 462, CD
Link til Danacord

Henning Wellejus
Foto: Dacapo Records

Henning Wellejus

Født:

23.08 1919, Roskilde

Død:

08.12 2002, Frederiksberg

Uddannelse:

Cand. jur. Private studier i komposition og teori (Svend Erik Tarp) og instrumentation (Giovanni di Bella), København.

Øvrige beskæftigelser:

Embedsmand. Dirigent for Etatsorkestret 1950-79. Repetitør. Musikanmelder (bl.a. Frederiksborg Amts Avis).

Priser/legater:

Lange-Müller stipendiet, Det Anckerske Legat m.m.

Forlag:

Profil oprettet:

9. februar 2012
Kontakt

Dansk
Komponist
Forening

Lautrupsgade 9, 5.sal
DK 2100 København Ø

Telefon (45) 33 13 54 05

dkf@komponistforeningen.dk

Send meddelelse
Find på kort

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev her

Betingelser for DKF nyhedsbrev

Betingelser og vilkår

Læs følgende vilkår og betingelser omhyggeligt, før du tilmelder dig DKFs nyhedsbrev. Såfremt du ikke kan acceptere nedenstående vilkår og betingelser, skal du ikke tilmelde dig DKFs nyhedsbrev.

www.komponistforeningen.dk

Dette website ejes og drives af Dansk Komponist Forening, som er en dansk registreret virksomhed underlagt dansk lovgivning.

Email

Som modtager af DKFs nyhedsbrev modtager du månedeligt et gratis nyhedsbrev i HTML-format.