Søg i
komponistbasen

Fødselsår

Dødsår

Genre/kunstform

Profil

Liv

Bjørn Hjelmborg voksede op i Holte hvor hans far var kommunekasserer og en fremtrædende kraft i bestræbelserne på at få bygget Ny Holte Kirke. Efter studentereksamen 1929 studerede Hjelmborg musikvidenskab på Københavns Universitet og sideløbende hermed musikteori og -historie på Det Kgl. Danske Musikkonservatorium. Han tog Store eksamen fra konservatoriet 1933 og året efter organisteksamen, og han afsluttede sine universitetsstudier efter flere forskningsrejser til Italien med magisterkonferens 1944.

Efter konservatorietiden virkede Bjørn Hjelmborg som folkemusikskolelærer. 1940 blev han ansat som organist i Ny Holte Kirke hvor han virkede fra kirkens indvielse til 1977. Mange af hans korkompositioner er skrevet til hans eget kirkekor, bl.a. indvielsesmotetten Hvor elskelige er dine boliger, 1940. Som kirkemusiker var han især kendt for sine orgelimprovisationer der foruden mere traditionelle koralforspil omfattede postludier i friere, mere moderne stil.

1942 blev Bjørn Hjelmborg ansat som lærer på Konservatoriet – først i faget hørelære, fra 1947 i musikhistorie og -teori hvor han 1949 var professor til sin pensionering 1980. Som musikhistoriker fortsatte han sin lærer Knud Jeppesens undersøgelser af italiensk renaissancemusik med studier i den tidlige italienske opera. Han publicerede internationalt om Monteverdis efterfølger, operakomponisten Cavalli, men det var som musikformidler han især gjorde sig gældende i Danmark. Han redigerede (sammen med Børge Saltoft) værket Om Musik (1946-49), skrev indføringer i musikteori og musikhistorie og var en benyttet foredragsholder, bl.a. i Danmarks Radio.

Bjørn  Hjelmborgs virke som komponist foregik ved siden af, nogle gange overskygget af hans gøremål som praktisk musiker, pædagog og musikforsker. Han lagde næppe stor vægt på at få sin musik opført eller udgivet, men komponerede gerne når der var behov for det og tid til det. Det er karakteristisk at han efter en succesfuld debut som komponist 1938 i Det Unge Tonekunstnerselskab, der indbragte ham DUT’s legat og en prestigefuld uropførelse af hans første orkesterværk ved Dansk Komponist Forenings jubilæumskoncert samme år, stort set holdt op med at komponere instrumentalværker og i stedet skrev kirkemusik for kor. Ligesom det er påfaldende at værker for hans eget instrument, orglet, først dukker op efter hans pensionering som organist, hvor han ikke mere havde anledning til at improvisere postludier.

(JBR)

Værker

Komponisten Bjørn Hjelmborg karakteriserede sig som kunsthåndværker snarere end som kunstner. Det var nok et udslag af den beskedenhed der kendetegnede hans personlighed. Men det bør også ses som en afstandtagen fra den genidyrkelse der fra romantikkens tid havde omgærdet ”kunstneren”. Hjelmborg følte sig mere i pagt med renaissancens og barokkens sangere, musikere og kapelmestre for hvem komposition var en del af jobbet, end hævet over almindelige mennesker.

Derimod skal man ikke se betegnelsen kunsthåndværker som en nedvurdering af de værker, Hjelmborg skabte. Som sine forbilleder fra Palestrina til Händel og Bach gjorde han sit bedste når han havde lejlighed til at komponere.

Det havde han navnlig i to perioder af sit liv: I de unge år frem til ansættelsen som konservatorielærer 1942 og i årene efter 1970 frem til 1990’erne. I sidstnævnte periode gav samarbejdet med Musikhøjskolens Forlag i Egtved anledning til adskillige korkompositioner, og tilskyndelser fra hustruen og blokfløjtepædagogen Ingrid førte til en række kvartetter for blokfløjter. Da skuespilleren Lise Gjellerup Koch i 1968 tog initiativ til Ny Holte Kirkes kirkespilgruppe, komponerede Hjelmborg bl.a. Marias Uro hvor recitativer omgiver motetsatser til gruppen.

Som ung komponist debuterede Hjelmborg 1938 med en concertino for fløjte, violin og cello der blev uropført ved Det Unge Tonekunstnerselskabs Unge Aften. Stykket der angiveligt var skrevet ”under indtryk af Carl Nielsen” indbragte ham DUTs legat og førte til hans første og eneste orkesterkomposition: Fantasia der blev uropført ved en af DUT’s og Dansk Komponist Forenings jubilæumskoncerter 1938 – efter sigende med ”succes”[1]. Hjelmborg fulgte succes’en op med et divertimento for fløjtekvartet, men derefter helligede han sig kormusikken.

Gennembrudsværket blev motetten Hvor elskelige er dine boliger til en tekst fra Davids salme 84, 1940, der straks blev udgivet af WH og senere genudgivet af Edition Egtved. Her er det ikke Carl Nielsen, men 1500 tallets italienske vokalmusik formidlet gennem Hjelmborgs lærer Knud Jeppesen, der danner forbillede. Det gælder såvel den tredelte form, hvor hver del behandler sit eget tekstafsnit, som den karakteristiske vekslen mellem homofone og polyfone passager med opdeling af koret i mindre, imiterende grupper i de polyfone led. Også tonaliteten er præget af 1500-tallets modalitet med vekslen mellem forskellige kirketonearter. Alligevel er der ikke tale om pastiche. Musikken klinger nutidig, men med dybe rødder.

Davids salmer var Bjørn Hjelmborgs foretrukne tekstgrundlag gennem alle årene. Som 80-årig udgav han to motetsamlinger for 4- og 5-stemmigt kor, og her kan man høre hvordan stilen har udviklet sig mod en mere personlig tilegnelse af de italienske forbilleder. I motetten Herre, jeg ophøjer dig med tekst fra Davids 30. salme, 1991, forlades den blokagtige modstilling af homofone og polyfone afsnit til fordel for en gennemkomponeret polyfon sats hvor korets fem stemmer koncerterer indbyrdes. Det giver anledning til et artistisk forfinet spil med rytmer og betoninger (f.eks. vekslingen mellem opjer og ophøjer) og en raffineret udnyttelse af den modale tonalitets harmoniske mangfoldighed.

Hjelmborgs få værker for orgel blev til på opfordring bl.a. af hans efterfølger i Ny Holte Kirke, Jens E. Christensen, der efterlyste orgelværker fra hans hånd. Typisk svarede Hjelmborg at der vist lå nogle manuskripter, men dem kunne han nok ikke finde. Nogle år senere kom der så et nyt værk der året efter fik følgeskab af et til og nogle år senere af endnu et. Tilsammen blev de tre værker en suite for orgel med satserne Emozioni, 1985, Meditazioni, 1984 og Immagini, 1988 rev. 90. Udgangspunktet er igen italiensk, men denne gang med 1500-tallets orgelmester Frescobaldi som inspiration. Frescobaldis fantastiske toccataer danner baggrund for indledning af den først komponerede Meditazioni[B3] , men derefter udvikler Hjelmborg små drejemotiver i et frit, fabulerende forløb. Satsen nærmer sig en stream of consciuosness der giver fornemmelsen af, hvordan Hjelmborg har improviseret efter gudstjenesterne i Ny Holte Kirke.

(JBR)

Noter
[1] Citaterne stammer fra DBL 3. udg, internet.

Værkliste

Værklisten er udarbejdet på grundlag af Dansk Komponist Forenings værkfortegnelser 1980 og SNYKs værkdatabase korrigeret med Det Kgl. Biblioteks fortegnelser over Bjørn Hjelmborgs værker. Bortkomne værker, arrangementer og udgivelser er udeladt.

Værker før 1950


Klaverstykke, 1931.

Bymusen og markmusen f. bl. kor, 1936.

Hos Abraham, Lot og Isak f. bl. kor og damekor, 1936.

Concertino f. fl., vl. og vlc., 1937.

Fantasia f. ork., uropf. 1938 [partituret bortkommet].

Akvareller f. sangst. og pno., 1939.

Divertimento f. fl., vl., vla. og vlc., 1939.

Solfontæne f. sangst. og pno., 1939.

Hvor elskelige er dine boliger f. bl. kor, 1940, WH og Edition Egtved.

Den lyse nat f. damekor., 1940, WH.

Et Stjernebillede spejler f. sangst. og pno., 1940, WH.

Sang f. sangst. og pno., 1940.

En sommervise f. bl. kor, 1941, WH og Edition Egtved.

Sommermorgenstund f. mandskor, 1941.

Folkevise f. bl. kor, 1942, WH.

April på ny f. bl. kor, 1943, WH.

Brisen synger f. kor, 1943.

Decembernætter f. bl. kor, 1943, WH.

Nu kommer mørket f. bl. kor, 1943, WH.

Der ligger en ø f. børnekor, Gyldendal (Den ny Sangbog) 1949.

Værker efter 1950


Den første sne
f. bl. kor, 1958, WH.

Forårsnat f. bl. kor, 1958, WH.

Halleluja! Ja, det er godt at lovsynge [Davids 147. salme] f. bl. kor, 1958, WH.

Hvor længe vil de evigt glemme mig [Davids 13. salme] f. bl. kor, 1958, WH.

Store søvn, du milde moder f. bl. kor, 1958, WH.

Vise om våren f. bl. kor, 1958, WH.

Herre, jeg løfter min sjæl til dig [Davids 25. salme] f. bl. kor, 1959, WH.

Fra Himlen højt for soli, bl. kor og org., 1968, Edition Egtved.

Værker efter 1970


Nacht
f. bl. kor, 1971.

Nachtlied f. bl. kor, 1971.

Blokfløjtekvartet nr. 1, 1971, Edition Egtved.

Blokfløjtekvartet nr. 2, 1972, Edition Egtved.

Marias Uro. Kirkespil f. soli, bl. kor, blfl. og gui., 1972-73, Edition Egtved.

O drøm, bristet i Sikem, [del af Marias Uro] f. bl. kor, 1972, Edition Egtved.

Om to dage skal han atter helbrede [del af Marias Uro] f. bl. kor, 1973, Edition Egtved.

Min sjæl ophøjer Herren [del af Marias Uro] f. bl. kor, 1973, Edition Egtved.

Af Davids 18. psalme f. bl. kor og børnekor, 1973, Edition Egtved.

Herre, jeg har dig hjertelig kær [del af Af Davids 18. salme] f. bl. kor,1973, Edition Egtved.

Herren blev mig til værn [del af Af Davids 18. salme] f. børnekor,1973, Edition Egtved.

Jeg påkalder Herren, den Højlovede [del af Af Davids 18. salme] f. bl. kor,1973, Edition Egtved.

Blokfløjtekvartet nr. 3, 1975 r. 76, Edition Egtved.

Sprællemanden i Gadara. Kirkespil f. sop. og gui., 1976.

Blokfløjtekvartet nr. 4, 1978, Edition Egtved.

Blokfløjtekvartet nr. 5, 1977-78, Edition Egtved.

Af Davids 8. psalme f. børnekor, 1980, Ed. Folkekirkens Ungdomskor.

Af Psalme 10 f. bl. kor, 1980, Ed. Folkekirkens Ungdomskor.

Missa brevis ex A f. damest. og org., 1982, WH.

Meditazioni f. org., 1984.

Emozioni f. org., 1985, Edition Egtved.

Verdens lys f. mezzosop., fl., fag. og org., 1986.

De levendes land. Koralfantasi f. lige st. og børnekor, 1986, Edition Egtved.

3 motetter for lige stemmer og orgel, 1987, Edition Egtved.

Min sjæl er stille for Gud alene f. sop. og org., 1987.

Capriccio f. fag. og org., 1989.

Dialog mellem fagot og orgel, 1989.

Immagini f. org., 1988-90.

Af Davids 90. Salme f. mezzosop., fl., fag. og org., 1989-90.

3 Davids-salmer [nr. 37, 40 og 118] f. 4-st. bl. kor, Edition Egtved 1990.

3 Davids-salmer [nr. 34, 121 og 30] f. 5-st. bl. kor, 1991.

SAB-satser til kirkeåret, Edition Egtved 1992,

Præludium f. org., 1993. Dansk Organist og Kantor Samfund 1994.

Liber Cantionum III f. bl. kor, Engstrøm & Sødring 1996.

Litteratur

Anvendt litteratur


Nils Schiørring: Musikkens historie i Danmark, 1978, bd. 3.

Inge Bønnerup: Værknoter til cd-indspilningen Danish Organ Music vol. 2, CDK 1019.

Klaus Lyngbye: ”Bjørn Hjelmborg (25. januar 1911 – 3. maj 1994) - som kirkemusiker - og også lidt privat” i: Organistbladet 2011, nr. 9.

Dansk Biografisk Leksikon 3. udg., Internet.

Øvrigt


Wikipedia: Bjørn Hjelmborg

Gravsted.dk: Bjørn Hjelmborg

Denstoredanske.dk: Bjørn Hjelmborg

 

Diskografi

Udvalgte indspilninger:

Bjørn Hjelmborg: Meditazioni m.fl
Inge Bønnerup (orgel)
Danish Organ Music from the 20th Century Vol. 2
CDKlassisk CDK 1019
Link til CD Klassisk

Bjørn Hjelmborg: Hvor elskelige er dine boliger og Herre, jeg ophøjer dig
Kom, lad os juble: Dansk kirkemusik fra Pedersøn til Lewkovitch
Point record 5132 (1997), CD

 

Bjørn Hjelmborg

Født:

25.01 1911, Frederiksberg

Død:

02.05 1994, Holte

Uddannelse:

Det Kgl. Danske Musikkonservatorium (Store eksamen 1933, organisteksamen 1934); Københavns Universitet (Mag. art. i musikvidenskab 1944).

Øvrige beskæftigelser:

Folkemusikskolelærer. Lærer i musikteori og musikhistorie DKDM 1942-80 (professor 1949). Organist i Ny Holte Kirke 1940-77.

Forlag:

Edition Wilhelm Hansen, Edition Egtved m.fl.

Profil oprettet:

16. februar 2012
Kontakt

Dansk
Komponist
Forening

Lautrupsgade 9, 5.sal
DK 2100 København Ø

Telefon (45) 33 13 54 05

dkf@komponistforeningen.dk

Send meddelelse
Find på kort

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev her

Betingelser for DKF nyhedsbrev

Betingelser og vilkår

Læs følgende vilkår og betingelser omhyggeligt, før du tilmelder dig DKFs nyhedsbrev. Såfremt du ikke kan acceptere nedenstående vilkår og betingelser, skal du ikke tilmelde dig DKFs nyhedsbrev.

www.komponistforeningen.dk

Dette website ejes og drives af Dansk Komponist Forening, som er en dansk registreret virksomhed underlagt dansk lovgivning.

Email

Som modtager af DKFs nyhedsbrev modtager du månedeligt et gratis nyhedsbrev i HTML-format.