Søg i
komponistbasen

Fødselsår

Dødsår

Genre/kunstform

Profil
Af: Claus Røllum-Larsen

Liv

Helge Bonnén var søn af købmand Peter F. Bonnén og Christiane, f. Friis. Efter at have modtaget klaverundervisning hos Agnes Adler, Edgar Henrichsen og Anders Rachlew og teoriundervisning hos Vilhelm Rosenberg og Edgar Henrichsen debuterede Bonnén som komponist og pianist i 1916. Bonnén gav i 1922 den formodentlig første danske opførelse af Claude Debussys Suite bergamasque (komp. 1890, rev. 1905) samt af Maurice Ravels Le tombeau de Couperin (1914-17).

I 1920 var Bonnén medstifter af Unge Tonekunstneres Selskab og dets formand i to perioder: 1920-22 og 1925-28. I årene 1925-1929 var Bonnén den første redaktør af Dansk Musik-Tidsskrift. Foruden at være medarbejder ved flere blade (Radio Magasinet 1927-29, Ugens Radio 1928 og Radiolytteren) markerede Bonnén sig stærkt som stifter og kunstnerisk leder af Operaselskabet af 1932, hvor han i øvrigt også fungerede som kapelmester. I denne egenskab stod han i 1933-1934 i spidsen for de første danske opførelser af Maurice Ravels opera L’heure espagnole (komp. 1907-1911) og Kurt Weills og Bertolt Brechts Mahagonny (komp. 1927). Endelig stiftede Helge Bonnén Tonekunstnerfondet af 1941, hvis første formand han var til 1950.
Bonnén udgav i 1946 biografien P.E. Lange-Müller og i 1960 Bogen om Folmer Bonnén, Helge Bonnéns bror, som foruden at være maler også komponerede.

Af: Claus Røllum-Larsen

Musik

Helge Bonnén var pianist, og det fornægter sig ikke i hans værkliste. I det formodentlig tidligste klaverværk, Variationer og Finale op. 10 fra 1922, møder man en vis ækvilibrisme, men også en udpræget klarhed. Temaet, som bliver ført igennem syv variationer, kombineres i finalen med dennes tema som led i et fugeret forløb. Værket rummer visse Brahms- og måske Reger-reminiscenser og kendetegnes i øvrigt ved en mild, nordisk klingende harmonik. Den strenghed og stoflige økonomi, som præger klaverværket, bliver et generelt træk i Bonnéns værker.
I et af hans hovedværker, Spoon River Antologien over Edgar Lee Masters' berømte digtsamling, komponeret ca. 1937, spiller klaveret en væsentlig rolle, idet det dels akkompagnerer recitationen af digtene, dels forbinder de enkelte digte med mellemspil. Der er tale om en original klaversats og en meget illustrativ understøttelse af teksterne.

Allerede som ganske ung fik Bonnén sange trykt hos Wilhelm Hansen, og med årene skulle det blive hans foretrukne genre. I Tre Sange op. 13 møder man en sart naturlyrisk tone; den første sang, ”Anemone”, udspiller sig i øvrigt i en folkeviseagtig form med enkel melodik og refræn. I 1946 fik Bonnén udgivet København: Billeder fra en Storby med illustrationer af Alex Garff. Heri finder man 12 lokaliteter i hovedstaden behandlet, og det falder i øjnene, hvor enkelt Bonnén udformer melodi og sats i disse snapshots. Ved i nogle tilfælde at bruge den samme melodi til flere tekster – men med forskelligt akkompagnement – skaber Bonnén sammenhæng i samlingen. 

Et af de relativt få instrumentalværker af Bonnén, som er udgivet, bærer titlen Sonatine for Klaver op. 24. Værket stammer fra 1951 og adskiller sig markant fra genren sonatine, som oftest har et let arkaisk præg af wienerklassicisme. Bonnéns stykke er i tre satser, af hvilke den første har en næsten improvisatorisk karakter. Der benyttes stærke dissonanser, og det er ikke let at få sat det motiviske materiale på en formel, og da slet ikke en sonatine-formel. Måske giver sonatineformen sig udslag i den overordnede aba-form. Andensatsen er en egenartet nocturne og sidste sats en ægte finale – her fornemmer man indflydelse fra neoklassicismen, men også her støder man på personlige træk som fx nogle takter bestående udelukkende af triller.

Et af Bonnéns sidste værker, Tre Klaverstykker, udgivet på eget forlag i 1986, indledes med en af sangene fra Spoon River Antologien, ”Den brudte Harpe”. Det andet stykke, ”Fughetta”, begynder med en trestemmig fuga i hovedsagelig ottendedele, hvorefter sekstendedele sætter ind i et friere forløb, som suppleres med bevægelser i fjerdedelsakkorder. Disse sidste foregriber den melodi, der i maestoso og fortissimo afrunder stykket. Det sidste af klaverstykkerne, ”Fantasi ved Daggry”, er stemningsskabende med sine impressionistisk virkende parallelle akkordføringer og bølgende skalabevægelser.

Det er meget begrænset, hvad vi ved om Helge Bonnéns syn på sin samtids musik. Alt tyder på, at han efter årene som formand i Unge Tonekunstneres Selskab og som leder af Operaselskabet af 1932 arbejdede stille og roligt videre med sin kompositionsvirksomhed, dog uden nævneværdig forbindelse med det musikalske miljø han selv havde været med til at etablere kort efter Første Verdenskrig. Det er hævet over enhver tvivl, at han gennemgik en betydelig udvikling i disse år, men hans musik er vanskelig at placere stilistisk i en dansk musikhistorisk sammenhæng.

Værkliste

Vokalmusik

Sange med klaver:

Da Freden drog over Lande (Ivar Knudsen) (WH) (for salonorkester WH cop. 1917)

Moderens Sang (Vaakenat) (Jacob B. Bull) (WH cop. 1928)

Livet er Smil (Carl Viggo Meincke) (Alfred Thorsings Musikforlag, cop. 1931)

Kærlighed (”Han gaar ikke mere til hende”) (Hermann Wildenwey) (dat. sept. 1934)

Danske Folk Slut Op!: En Oxford-Gruppe Sang (walisisk folkemelodi) (Frank Bygott) (cop. 1936)

København: Billeder fra en Storby (Alex Garff) (1946) 1. København, 2. Gammel Strand, 3. Vagtparaden, 4. Bybilleder, 5. Raadhusklokken, 6. Vesterbro, 7. Ved Søerne, 8. Blaagaards Plads, 9. Langebro, 10. Promenade, 11. Frederiksberg Have, 12. Nyhavn, 13. Aftentur

Børnesange (cop. 1951)

Månsken på strömmen (Bo Bergmann) (dat. 4.10. 1952)

Ollerup Olympiadesang (”I Hellas Luft en hellig Ild”) (dat. 6.7.- 1952)

Stadens Løjtnant (Gustaf Fröding) (dat. 13.7.1960)

3 Digte af Dan Andersson op. 28 (dat. jan. 1962) 1. Tal till Jonathan, 2. Till min far. 3. Gässen flytta

Solskinslyse Foraarsskove (Johannes Jørgensen) (dat. 20.1. 1965)

Hvad den gamle Bissekræmmer fortalte mig om Pigerne (”Se no’en er skabt til”) (Nis Petersen)

Nu hver en Stjerne svinder

Den store Bastian

Vore gamle Børnesange samlet af Helge Bonnén

Fuglen sit Øje lukker (WH) arr. for klaver

Hil vort ædle Kongepar (P.J. Jacobsen) (J.A. Hansen)

Sang op. 6 1. I Blæsten, 2. Piletræet bøjer sig, 4. Kom Gudsengel, stille Død (Emil Aarestrup) (WH)

Lille min Mor (Rudyard Kipling, overs. af Jeppe Aakjær)

Rosernes Legende (Hans Ahlmann) (Skandinavisk Musikforlag)

To Sange 1. Det er de dybe Vunder (Holger Drachmann), 2. Straf. – Ha, disse runde Skuldre (Emil Aarestrup) (WH)

Tre Sange op. 7 1. Det er så skønt i lunden, 2. Aarlilja, 3. Et hjerte kan ej rumme (WH)

Tre Aakjærske Digte op. 12 1. Aften. 2. Majsol, 3. Høgen (WH)

Tre Sange til Tekster af Kai Hoffmann op. 13 1. Anemone, 2. I Skjærgaarden, 3. Hylden (WH)

Vore gamle Børnesange, samlet af Helge Bonnén (Louis Levy) (Kbh.: Heinrich Jessen’s Chokoladefabrik, u.å.)

Sang med orgel:

Salme: Julen 1936 (Else Steen Hansen) (cop. 1936) sang og orgel,

Solo, mandskor og orkester:

Pigen og Spejlet (1942)

Recitation og orkester:

Spoon River Antologien (Edgar Lee Masters) (1937)

 

Instrumentalmusik

Klaver:

Variationer og Finale for klaver op. 10 (WH 1922)

Nocturne op. 11 nr. 3 (dat. 20.7. 1927)

Serenata infernale op. 19 (dat. 13.6. 1940)

Sonatine for klaver op. 24 (aug. 1951) (Eget forlag cop. 1954)

Sommer på Stavrudden. Suite for klaver op. 26 (dat. 4.8. 1953-7.9. 1953)

2den sonatine (dat. 7.12. 1957-4.9. 1962)

Nocturne Kamma in memoriam (juli 1969-marts 1970)

Fantasi ved daggry. Tilegnet Johanne Maria Bonnén (dat. 20.3. 1974)

Fra min Barndom (rev. 1975)

Tre klaverstykker (Eget forlag, 1986) 1. Den brudte harpe (med recitation), 2. Fughetta, 3. Fantasi ved daggry

Pastoralt øjeblik. Tilegnet Johanne

Dansk Fodbold March. Tilegnet D.B.V.

Im wunderschönen Monat Mai (Heinrich Heine)

Vals (Eget Forlag)

Orgel:

Intrata til Florianna og Peter’s Bryllup (dat. 28.12. 1952)

Bryllups Prelude

Violin og klaver:

Sonatine for violin og klaver op. 21 (dat. 12.9. 1962)

Orkester:

Suomi. Rapsodi (1940). Udg. for mindre orkester (rev. 7.9. 1954)

Arrangement:

Udtog og ændret instrumentation af Kurt Weills skoleopera Der Jasager (dat. okt. 1936)

Litteratur

Vor Tids danske Musikere og Tonekunstnere (København: Forlaget Vort Land, 1937), s. 84f.

Vagn Kappel: ”Helge Bonnén”, Ejnar Jacobsen og Vagn Kappel: Musikkens Mestre. Danske Komponister. København: Jul. Gjellerups Forlag, 1947, s. 472f.

Musikken Hvem Hvad Hvor. Biografier bd. 1. København: Politikens forlag, 1961, s. 79.

Michael Fjeldsøe: Den fortrængte modernisme – den ny musik i dansk musikliv 1920-1940. København: Hr. Nilsson, 1999.

Diskografi

Udvalgte indspilninger:

The Danish Nightingale by Helge Bonnén, Ebba Wilton
Point Records (1995), CD

Helge Bonnén
Foto: Wikipedia

Helge Bonnén

Født:

22.03 1896, København

Død:

03.08 1983

Uddannelse:

Klaverundervisning hos Agnes Adler, Edgar Henrichsen og Anders Rachlew; teoriundervisning hos Vilhelm Rosenberg.

Øvrige beskæftigelser:

Pianist. Redaktør af Dansk Musik-Tidsskrift 1925-1929. Stifter, kunstnerisk leder og kapelmester af Operaselskabet af 1932. Stifter og formand af Tonekunstnerfondet af 1941-50.

Debut:

1916

Forlag:

Edition Wilhelm Hansen

Profil oprettet:

6. marts 2013
Kontakt

Dansk
Komponist
Forening

Lautrupsgade 9, 5.sal
DK 2100 København Ø

Telefon (45) 33 13 54 05

dkf@komponistforeningen.dk

Send meddelelse
Find på kort

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev her

Betingelser for DKF nyhedsbrev

Betingelser og vilkår

Læs følgende vilkår og betingelser omhyggeligt, før du tilmelder dig DKFs nyhedsbrev. Såfremt du ikke kan acceptere nedenstående vilkår og betingelser, skal du ikke tilmelde dig DKFs nyhedsbrev.

www.komponistforeningen.dk

Dette website ejes og drives af Dansk Komponist Forening, som er en dansk registreret virksomhed underlagt dansk lovgivning.

Email

Som modtager af DKFs nyhedsbrev modtager du månedeligt et gratis nyhedsbrev i HTML-format.