Søg i
komponistbasen

Fødselsår

Dødsår

Genre/kunstform

Profil

Liv

Jesper Hendze voksede op på Fyn og blev student fra Vestfyns Gymnasium 1975. I årene efter studentereksamen arbejdede han som redaktionsassistent på Fyns Tidende og aftjente sin værnepligt i Civilforsvaret. Musikken dyrkede han som guitarist i ”Kold Som Kiks” band’et 1976-79, og han var slagtøjslærer ved kommunale musikskoler på Fyn i årene 1980-92. 1980-87 studerede Hendze slagtøj ved Det Fynske Musikkonservatorium, og 1987-88 fortsatte han slagtøjsstudierne suppleret med kompositionsundervisning ved State University of New York i Buffalo, hvor han også virkede som assistent. Hans tidligste klassiske kompositioner stammer fra konservatorieårene på Fyn og i USA og omfatter især værker for eller med slagtøj, bl.a. 2 slagtøjskvartetter og adskillige værker til undervisningsbrug i musikskoler. De tidligste jazz-kompositioner går tilbage til midten af 1970’erne.

Tilbage i Danmark blev Jesper Hendze optaget i komponistklassen på Det Jyske Musikkonservatorium hvor han havde Per Nørgård og Karl Aage Rasmussen som lærere og debuterede som komponist 1993. Han arbejdede også med computernotation af musik og ledede Dansk Komponist Forenings nodestudie 1992-2011, underviste på Det Fynske Musikkonservatorium og bistod Edition S med computersætning og udvikling af forlagets standarder for nodesats.

Jesper Hendze arbejdede heltids som komponist og specialist i computernotation frem til 2011 og var bl.a. huskomponist ved Prinsens Musikkorps 2007-09. Han var aktiv i det fynske ny musik-miljø som formand for Fyns Unge Tonekunstnere og medarbejder ved den årlige Musikhøst-festival i Odense, og hans værker blev opført ved internationale og nordiske festivaler, i radioen og mange andre steder. I slutningen af 2000-tallet vendte hans gamle interesse for jazz tilbage og han deltager i og komponerer værker til en jazz workshop. Han er ivrig samler af billedkunst, og fra 2013 har han arbejdet som kunstfaglig medarbejder ved Dansk Kunsthandel Aps.

(JBR)

Musik

Jesper Hendzes musik er præget af hans dobbelte baggrund som klassisk partitur-komponist og slagtøjsmusiker med erfaringer fra både klassisk musik og jazz. Han spiller med i en jazz-workshop og komponerer værker til den, hvor han inddrager elementer af klassisk kompositionsteknik og musikteori som i Right on ”med et akkordgrundlag hinsides jazzteori.”[1]
Jazz’ens rytme og improvisatoriske spontaneitet præger ofte hans klassiske kompositioner som f.eks. Courtly Manners for fløjte, guitar og cello, 1992, hvor celloen i 1. sats bidrager med spinkle flageolettoner til dialogen mellem fløjte og guitar, men i 2. sats forvandles til slagbas og fører an i et rytmisk drive.

Vigtigere for Jesper Hendzes udvikling som komponist end den umiddelbare modstilling af to stiluniverser er dog vejen der fører fra slagtøjets og jazzens fremhævelse af puls til den moderne kompositionsmusiks fokusering på struktur og forløb. Vejen forbinder to forskellige former for musikoplevelse: en fysisk, kropslig medleven og en intellektuel, teoretisk refleksion. For Jesper Hendze går denne vej i 1990’erne fra udgangspunktet puls over timing, forstået som tidslig disposition i større forløb, og konstruktion til en klar, formel opbygning.

Denne vej kan følges klangligt i et forholdsvis tidligt værk som saxofonkvartetten The Beauty of the Beast, 1990, hvor den bestialske side af instrumenterne præsenteres i det indledende, kaotiske og stressede forløb, der undervejs udtyndes og konstituerer en ny, klanglig og melodisk skønhed.

Kompositionsprocessen og stadierne under vejs bliver et formdannende element i duoen for saxofon og slagtøj Inaudible Choirs, 1998: Udgangspunktet er en firstemmig korsats der uhørligt ligger til grund for musikken. Dette udgangspunkt fornemmes som et lukket rum og fører til nogle af de ”Strange Loops” som visualiseres i den hollandske billedkunstner Maurits Eschers tegninger af trapper, der på én gang løber opad og nedad i uafbrudte forløb. Saxofonen bryder ud af galehuset med en skingrende tone der bliver signal til en improvisatorisk sektion ”Symphony on D flat” og en jazz-inspireret saxofonsolo. Værket slutter med et tilbageblik hvor erindringer om de tidligere stadier jager hinanden.

Omkring år 2000 kommer nye stiltræk ind i Jesper Hendzes musik: Den stramme styring af forløbene viger til fordel for en mere erfaringsbaseret –intuitiv – fornemmelse af det mulige forløb. Det går hånd i hånd med en forenkling af lydmaterialet der koncentreres om få, letfattelige lydkonstellationer med motiver og samklange. Sammen med forenklingen sker der en fordybelse i tonematerialet: enkle motiver eller rytmer gentages, forskydes, forstørres, fordobles i en proces som kunne kaldes for ”maximalisme”. Det er som om Jesper Hendze lægger sit materiale under mikroskop og finder alle de dimensioner, som ligger latent i tonerne.

Eksempler på denne fremgangsmåde er Sundial for strygeorkester der i 2002 vandt en nordisk komponistkonkurrence, og kammermusikværket 5 Mobiler for trompet, saxofon og basklarinet, accordeon og kontrabas: Kontrabassens stædigt fastholdte grundklang binder alle fem satser sammen og udvikles fra en klangbund i de første satser til rytmiske ostinati og basgange i de følgende satser, mens de øvrige instrumenter forfølger de muligheder, som kontrabassen antyder. Et videre skridt i denne udvikling er værket Io Tu for elektrisk strygekvartet fra 2010 Et enkelt skalamæssigt materiale spillet af strygekvartetten gennemløber her en række forvandlinger: I de to første satser afprøves forskellige spilleteknikker og stilistiske muligheder. I 3. sats formuleres materialet som et motiv der gentages, flyttes, vendes på hovedet og kombineres på mange måder. Endelig i sidste sats forenes de mange perspektiveringer i et samlet billede af materialet og dets mulige forgreninger.

Anvendelen af computeren som et integreret led i instrumentariet bliver et vigtigt kompositionsteknisk led i Jesper Hendzes musik i disse år. Computeren kan fungere som en forlængelse af et akustisk instrument hvis lyd optages, bearbejdes og gengives live under opførelsen. Det åbner nye perspektiver for fordybelsen i tonematerialet hvad man fornemmer i et værk som Smoke by Day, glow by Night for solotrombone med digital effects processor & virtual drummer fra 2001.

Et foreløbigt højdepunkt i Jesper Hendzes indtrængen i materialets mikrobiologi med computerprogrammet Ableton Live som elektronmikroskop er det næsten tre kvarter lange værk Hovedskalsstedet [på hebraisk: Golgata] over digte af Per Nielsen, 2013. Her inddrager Jesper Hendze sproget og talestemmen i sit musikalske univers og skaber en ny slags vokalmusik, hvor oplæsning af tekster bearbejdes elektronisk og kombineres med slagtøjslyde til 23 ”Lydbilleder” over udvalgte digte af Per Nielsens ”Hovedskalsstedet – 111 haikudigte” fra 2012.

Læs mere om Jesper Hendzes Hovedskalsstedet her.

(JBR)

Noter

[1] Brev fra komp. til forf. 2. oktober 2013.

Hovedskalsstedet

Per Nielsens ”Hovedskalsstedet – 111 haikudigte”, digte 2012 indledes med digtet ”Hovedskalsstedet” der fortæller, at her mindes de gamle krigen, mens børnene leger. Ikke frelse og det evige liv efter døden, men forgængelighed er hovedtema i Per Nielsens digtsamling og i de 23 haikudigte, Jesper Hendze har udvalgt til sin komposition.

Han indleder ikke med titeldigtet, men med et digt om den hvide sne, som ingen endnu har plettet med fodspor – ”Endnu har ingen”. Digtet læses op af forfatteren hvis stemme forvandles til elektronisk musik. Med god vilje kan man fornemme forfatterens stemme som spor i de elektroniske klange. Det følgende digt om pindsvin der parrer sig i busken, er derimod domineret af oplæsningen, som fragmenteres og flytter rundt i det auditive rum og altid er klart genkendelig, kun ledsaget af en sagte puslen som af pindsvin i baggrunden.

Dermed er de musikalske rammer sat for kompositionen. Den bevæger sig i feltet mellem den rene tale og den rene støjlyd og udforsker overgangene mellem tale, tone, klang og støj i korte forløb. Nogle gange illustrerende, nogle gange fortolkende digtene. Men altid med fastholden af modsætningen mellem idyl og katastrofe.


Kontrasten mellem tale og musik fastholdes i begyndelsen af hver sats, hvor teksten reciteres uden forvrængning. Det sikrer dels forståeligheden af ordene, dels skaber det en fornemmelse af dialog mellem taleren og elektronikken – en ”kalejdoskopisk kærlighed til kammermusik” som det hedder i tredje sats. Dialogen anskueliggøres hvis værket opføres live af en slagtøjsspiller med forfatterens stemme elektronisk bearbejdning spillet fra computer over højttalere. Men også i ren højttalergengivelse virker den som et dynamisk element der afspejler kontrasten mellem idyl og katastrofe som en katalysator for fremdriften i værket.

Midt i værket som 12. sats har Jesper Hendze sat digtet ”Hemmelighedsfuldt”: ”Hemmelighedsfuldt. Sommernatscikadekor. Himmelråbende”. Satsen fungerer som symmetriakse i et forløb, hvor de første 11 satser spejles i de sidste 11. Der er ikke tale om en klar reprise, men om tråde der løber fra værkets første til den sidste del og strukturerer det forståelsesrum, som tale og musik opbygger: Ugler i mosen hvis tuden ikke skræmmer nogen i første del (nr. 9) dukker op igen i anden del (nr. 15) som årsagen til, at musens liv blev kort. Vinteren og den hvide sne der indledte første del, vender tilbage i slutningen, hvor sneen pløjes op af lokomotivet i anden del (nr. 21). Klokken som klinger gennem slutningen af første del i ”Søvnløse nætter” (nr. 11), mens tranerne synger om død, bliver eneste akkompagnement til slutverset ”Stilhedens stemme” og fortones, mens ”vi lytter tavse”.

Man lytter til Per Nielsens og Jesper Hendzes Hovedskalsstedet med undren, med intensitet, og med fornemmelsen af, at begrebet ”sangcyklus” med dette værk har fået en ny dimension.

(JBR)

Værkliste

Orchestra/ larger ensembles:

Time Reversal, for clarinet, solo percussion & orch. (1984) (withdrawn) 18 '

Biscuits, for marimba/vibraphone & orchestra (1987) 12'

Plum Peeled Tomatoes, for vibraphone & orchestra (= 2. movement of Biscuits) (1987) 3'

Marduk, for solo marimba, 3 fl., 3 bssn., 3 trb., 2 perc. and pno/harpsichord (or. synth.) (1989, rev. 90) 13'

Shine, for 4 sax., 3 tp., 2 trb., perc., dr., gui., pno/synthesizer, el-bass/cb. (1992) 7'30"

Druden-Fuß (aka Pentacles), for fl., ob., clar., horn, 2 vl., vla, vlc. & cb (1994-95) 12'00"

Movement, for fl., ob., cl., bssn, 2 hns, tp., trb., 2 perc., harp, pno, 2 vl., vla, vlc., cb. (1996) 11'00"

The Good, the Bad and the Mean Mother, for 4 sax, 3 tp., 2 trb., dr., pno/synth, cb/el-bass (1998) ca. 15'

Laika in Orbit, for improvising percussionist and four instrumental groups (A:fl/picc, cl., alto sax., tp., perc, vl. - B:tp., horn, trb., bass trb., tuba, perc - C:ob., horn, perc., 2 vl., 2 vlc. - D:picc., cl., contrabssn., perc., pno., vl., 2 cb. ( 1998) ca. 20'

Sundial, for string orchestra (2002) - 1st prize winner in Turko conservatory's 40th anniversary composition contest - ca. 9'

Passing By, for brass ensemble (6 tpts, 2 hns, 3 trbs, euph., 2 tubas, perc, drum set.) (2007) 10'

Under The Influence, for sax. quartet and jazz-rock ensemble (ten. sax, tp, marimba, el. gui., piano/synth./theremin, bass, dr.) (2007) 10'

Fuga (flugt), for brass ensemble (3 cornets, 3 tpts, 2 hns, 3 trbs, euph, 2 tubas, 2 perc) (2008) 5'30"

III, for brass ensemble (4 tpts, 2 cornets, 2 hns, 3 trbs, euph., 2 tubas, perc, timp.) (2009) 4'45"

Theia, for brass ensemble (4 tpts, 2 cornets, 2 hns, 3 trbs, euph, 2 tubas, 2 perc) (2009) 5'30"

Shine No. 2, for brass ensemble (6 tpts (ct/flugelhn), 2 hns, euph., 3 trbs., 2 tubas, vibr., drum set.) (2010) 8'

 

Chamber Music:

Kvarts, for perc. quartet (1982) 5'

Events, for clar., bass clar., marimba, vlc. & cb. (1982) 8'

Mating of Clusters, for fl., basset horn, bass clar., vl., pno & 2 perc. (1983) 20'

Groft Kornet Rustrød (Coursely Granulated Rusty Red), for recitator, instr. ad lib., 2 actors & tape (1978/84) 4'

Time Reversal, for clar., solo perc. & tape (1984) 15'

Zanzibars, for perc. quartet (1985) 5' ( version for perc. quartet + clar., el-guitar & el-bass (2000)

Changements d'Espace, for clar. & vl. (1986) - (withdrawn)

Outlines, for perc. quartet (1987) 5'

Comment c'est, for pno, vl. & vlc. (1989) (withdrawn) 28'

The Beauty of the Beast, for saxophone quartet (1990) 9'30"

Zeitbilder, for perc. quartet (1991) 12'00"

Courtly Manners, for fl. gui. & vlc. (1992) 9'

Vanskelig vej til Shu (Shu Dao Nan), for recitation/tenor recorder, perc., vl. & vlc. (1992) 5'30"

Sept colonnes, for 4 trombones (1993) 7'30"

Night Fleet (aka Strange Attractors) for pno, vl. vla & vlc. (1994) 8'

Mantziushymne, for accordeon-ensemble (1994) 5'

Trio (in memoriam Frank Zappa), for clar., bssn & pno (1995) 9'00"

Miles Beyond, for clar., digital perc., digital keyboard, mezzo-sopr., vla, cb/el-bass, computer-track (1996) 9'30"

Inaudible Choirs, for saxophone and percussion (1998) 17'00

Don Floats On, for 4 el-gui., el-bass, perc., dr. (+ 2 sax.) (1999)

Abstract, for prepared vlc. & prep. piano (2001) 3'

Spin-Off, for tuba, clar., vlc & 2 perc. (2001) 9'

Axis, for flute & marimba (2002) 7'

5 Mobiles, for trumpet, sax./bass clar., accordion, doublebass (2004) 15'50"

Ouroboros, for sazophone quartet (2005) 7'

Angic Zorts, f. el-guitar, percussion, bass (2008) 7'30"

Aqua Zone, performance for trumpet and 3-4 water operators (2008) 5'

Six Rounds On The House, for sax. quartet, piano, perc., drum set (2010) 5'50"

Io Tu, four pieces for (electric) string quartet [I, II, III, IV] (2010)

Scala Viennese [Arr. from Spin-Off], for trumpet, horn, euph., bass trb., tuba, mallets, perc. (2010) 8'45"

Rondo, for guitar duo (2011) 8'30"

 

Solo instrument:

Escalations, for solo percussion (1986) 9'

Entwined, for solo harp (1993) 3'30"

Enfranchised Voices, for alto recorder (1993) 8'

Stunt, performance for tubaist (1999) ca. 4'

Smoke by Day, Glow by Night, for trombone with digital effects processor & virtual drummer (2001) 14'10"

Walzer, for violoncello solo (2002) ca. 2'

Prelude to Angic Zorts, for piano (2008) 2'10"

Four pieces for carillon (Te Deum, Berceuse, Wind Chimes, Ostinato) (2012) 15'

Carillon - four piano pieces (Te Deum, Berceuse, Wind Chimes, Ostinato) (2012) 15'

Four pieces for aluphone (Te Deum, Berceuse, Wind Chimes, Ostinato) (2012) 15'

Berceuse, for guitar (2012) 5'

 

Electronic music: 

Arrezzos Dæmoner (digital composition) (1994) 15'00"

Hovedskalsstedet - 23 soundscapes on haiku poems by Per Nielsen (2013) 43'30"

 

Works for Music School:

 

Bulder og Dryp (Thunder & Drop), polyrhythmic etude for perc. & Orff instr. (6 participants) (1985) 3'

Plateau, for 4-7 perc. (1986) 5'

Funk nr. 1, for 5 perc. (1987) 3'

Efteraber, for 9 perc. (1989) 8'30"

Rum, for orch. (1990) 25'

Bølgespejl, for 2 tp. & pno (1991) 2'20"

GO, for perc. quartet (1995) 10'00"

Suite, for 2 fl., 2 ob., 2 cl., (2) bssn., 2 perc. (1996) 12'30"

 

Music for theater:

Sten Kålø's play “Barnet ovenpå” (between acts) (1991)

 

Psalm:

Adventslysene (lyrics: Birthe Svenstrup) (2000)

 

Music for jazz/rock band (selected titles 1976-2014):

Forzinket Bly & Bly Zink, Lonesome Chimney (on the roof), Groft Kornet Rustrød, Plum Peeled Tomatoes, Sucking-Disc Ethics, Turpentine, Leisure Suit, White Night, Matrix 1, Chromax-3,  Nine, The Gospel According To Eddie, Mulm og Mørke (Dead of Night), Right On; Cool, Calm And Collected.

 

 

 

 

Diskografi

“The Beauty of the Beast” for saxophone quartet (1990) (New Danish Saxophone Quartet, Kontrapunkt 32051)

“Courtly Manners” for flute, guitar and cello (1992) (Duo Most/Kunz, Barbarossa 1994)

“Inaudible Choirs” for saxophone and percussion (1998) (DuoDenum, Dacapo 8.226504)

“GO” for percussion quartet (1994) (Ny Musik i Musikskolen, Musikhøst 2000, Odense Musikskole)

“Smoke by Day, Glow by Night” for trombone with digital effects processor and virtual drummer (2001) (Niels-Ole Bo Johansen, Classico 452)

“Hovedskalsstedet” (2013) (Forlaget Rasmus)

Jesper Hendze
Foto: Sine Nielsen

Jesper Hendze

Født:

26.05 1955, Undløse, Sjælland

Kontakt:

Adresse:

Mågevej 13, 1.tv.
5000 Odense C

Telefon:

20 49 11 19

Email:

Uddannelse:

Slagtøj og komposition Det Fynske Musikkonservatorium, State University of New York, Buffalo (David Felder), Det Jyske Musikkonservatorium (Per Nørgård, Karl Aage Rasmussen).

Øvrige beskæftigelser:

Leder af Dansk Komponist Forenings nodestudie til 2011. Kunstfaglig medarbejder ved Dansk Kunsthandel Aps 2013.

Priser/legater:

2. pris i DR-konkurrencen Komponisternes Underholdnings Pris, KUP 87, Statens Kunstfonds 3-årige stipendium (1991), 1. pris i Åbo Konservatoriums nordiske kompositionskonkurrence 2002.

Forlag:

Profil oprettet:

2. juli 2013
Kontakt

Dansk
Komponist
Forening

Lautrupsgade 9, 5.sal
DK 2100 København Ø

Telefon (45) 33 13 54 05

dkf@komponistforeningen.dk

Send meddelelse
Find på kort

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev her

Betingelser for DKF nyhedsbrev

Betingelser og vilkår

Læs følgende vilkår og betingelser omhyggeligt, før du tilmelder dig DKFs nyhedsbrev. Såfremt du ikke kan acceptere nedenstående vilkår og betingelser, skal du ikke tilmelde dig DKFs nyhedsbrev.

www.komponistforeningen.dk

Dette website ejes og drives af Dansk Komponist Forening, som er en dansk registreret virksomhed underlagt dansk lovgivning.

Email

Som modtager af DKFs nyhedsbrev modtager du månedeligt et gratis nyhedsbrev i HTML-format.