Søg i
komponistbasen

Fødselsår

Dødsår

Genre/kunstform

Profil
Af: Knud-Erik Kengen

Liv og musik

Knud-Erik Kengen er født i København i 1947. Han har dyrket klaver og orgelspil siden den tidlige barndom og blev student 1966 fra Niels Steensens Gymnasium. Herefter studerede han kemi ved Københavns Universitet fra 1966-76, og sideløbende hermed musik samme steds siden 1972. I 1974 tog Knud-Erik Kengen organisteksamen ved Det Kgl. Danske Musikkonservatorium hos professor Aksel Andersen. Han har endvidere fået vejledning i komposition hos Leif Kayser fra 1985.

Knud-Erik Kengen underviste i fysik og kemi ved Niels Steensens Gymnasium 1970-1976, virkede som organistassistent ved Københavns Domkirke 1974, og var ansat som organist ved Søborgmagle Kirke 1975-79 og ved Gladsaxe Kirke siden 1979. Han har endvidere undervist i musik på forskellige niveauer og interesseret sig for korarbejde og kordirektion.

Som organist har Knud-Erik Kengen spillet mange koncerter i ind- og udland og virker i øvrigt som akkompagnatør af lieder og som repetitør for kor og sangere. Han var medarbejder på Niels Schørrings Musikkens historie i Danmark og gransker ved Den Store Encyclopædi i emnet kirkemusik. Hans engagement i kirkemusikken har også ført til medlemskab af liturgikommisionen og salmebogskommisionen for Det Apostolske Vikariat i Danmark 1978-1982, samt til at være medudgiver af salmebogen Lovsang og orgelakkompagnementet dertil. Knud-Erik Kengen er desuden konsulent i orgelsager og har skrevet artikler om orgelspørgsmål. Lejlighedsvist virker han som musikanmelder ved Dagbladet i Roskilde.

Som komponist har Knud-Erik Kengen helliget sig kirkemusikken med hovedvægt på orgel og kormusik, hvor motiver fra gregoriansk sang og protestantiske salmemelodier kombineres i en polyfoni, hvor det klanglige resultat bringer mindelser om senromantik, Scriabin, Messiaen og Hindemith.

Værkliste

 

Opus

Værk

Tid

Komp. dato

5

Toccata for orgel over to tyske julesalmer

    Fra Himlen kom en engel klar og Fra Himlen højt kom budskab her

12’

8. oktober 1965

 

 

 

 

14

Koralforspil for orgel:

 

 

 

1. Til Himlene rækker

1’30”

 

 

2. Vor Herres Jesu mindefest

1’

 

 

3. Herre, Gud, dit dyre navn og ære, 2 versioner

2×1’20”

 

 

4. Rejs op jert hoved, al Kristenhed, mel. Cora Nygaard

1’40”

 

 

5. Nu kom der bud fra englekor

2’

 

 

6. Vær velkommen, Herrens år

3’30”

 

 

7. Rejs op jert hoved, al Kristenhed, mel. Thommissøn

1’40”

 

 

8. Mægtigste Kriste, version I

1’20”

 

 

9. Mægtigste Kriste, version II

1’20”

 

 

10. Min død er mig til gode, 2 versioner

 

 

 

11. Sig månen langsomt hæver

1’

 

 

12. Hjerte, løft din glædes vinger

1’30”

 

 

13. Kommer sjæl, dyrekøbte

3’

 

 

14. Fryd dig, du Kristi brud

1’

 

 

15. Dybe stille, stærke milde

1’

 

 

16. Se, nu stiger solen

1’

 

 

17. Gud, efter dig jeg længes

1’

 

 

18. Morgenstund har Guld i mund, mel. Th. Laub

1’

 

 

19. Nu sol i øst oprinder mild

1’

 

 

20. Op, min sjæl, thi sol er oppe

1’

 

 

21. Himlene, Herre, forkynder din ære

1’

 

 

22. Tak og ære være Gud

1’

 

 

23. Ak, vidste du, som går i syndens lænke

1’

 

 

24. Som forårssolen morgenrød

 

 

 

25. Ånden opgav enkesønnen

 

 

 

 

 

 

21

Salme 12 For kor a capella og soli SSAATTBB  Trykt i Festskrift Johannes Simons

7’

Nov-dec. 1973

 

 

 

 

22

Surrexit Dominus, Rapsodi for orgel over påskeliturgiens temata

17’

20. marts 1975

 

 

 

 

24

Toccata over Victimae paschali laudes for orgel.

9’

Marts-april 1976

 

 

 

 

25

Romantiske orgelkoraler:

14’

 

 

1. Fred til bod for bittert savn

1’30”

13. maj 1976

 

2. Den mørke nat forgangen er

1’30”

31. august 1976

 

3. Kærligheds og sandheds ånd

1’

26. august 1976

 

4. Blomstre som en rosengård

1’

29. nov. 1976

 

5. Kender du den livsens kilde

3’

17. nov. 1977

 

6. Jeg er træt og går til ro

2’30’

13. maj 1978

 

7. Kirken den er et gammelt hus (Ouverturen fra kirkespillet Blomster i magtens ager, op. 41,1)

3’30”

1986

 

 

 

 

26

Missa Fons Bonitatis

 

 

 

1. Kyrie eleison I

5’

28.– 29. nov. 1977

 

2. Gloria

8’

5. okt. 1979

 

3. Sanctus & Benedictus

11’

1983?

 

4. Agnus III

2’

3. oktober 1979

 

27

Partita over Så vældigt det mødte os først i vor dåb, Koral og 4 variationer for orgel

Til Søborgmagle Kirkes 10-års jubilæum Kristi Himmelfart 1978

8’

2. maj 1978

 

28

Proprium til Alle Helgen for orgel

 

 

 

1. Introitus Gaudeamus Versetter, der kan alterneres korisk med det gregorianske forlæg; en verset også udsat for 15 messingblæsere

3’50”

23.­ 24. oktober 1979

/ 18. juli 1980

 

2. Graduale Timete Dominum

7’10”

24. oktober 1996

 

(3. Offertorium)

 

 

 

4. Communio Beati mundo corde

7’

25. marrts 1981

 

5. Alleluja Venite ad me

3’50”

Nov. 1996

 

29

3 liturgiske satser for kor og orgel

 

 

 

1. Gelobet seisst du / Dig takker alle; Offertorium for TTB og orgel

4’45”

1973

 

2. Salige er de døde for a) TTBB eller b) SSAA og orgel

5’

1976

 

3. Simeons lovsang for a) TTB, b) SSA eller c) SATB og orgel

4’35”

1978

 

30

Antifoner og Davidssalmer for mandskor a capella (orgel ad lib.) 1)

 

1972-80

 

1. Alleluja, Med Himmelens skyer  Dan. 7, 13-14 a) TTBB b) SATB

1’10”

 

 

2. Salme 130 Fra det dybe råber jeg til dig a) TTBB b) SATB

2’25”

 

 

3. Alleluja Men de skyder en kvist Es. 11, 1-5 a) TTBB b) SATB

3’

 

 

31

Antifoner og Davidssalmer for blandet kor

 

 

 

1. Salme 103 Barmhjertig og nådig er Herren 1)

2’35”

 

 

2. Salme 86 Du er min Gud 1)

3’15”

 

 

3. Salme 14 Herre, hvo kan gæste dit telt

 

 

 

4. Salme Alleluja Salme 30, 20 Herre, hvor er din kærlighed stor

 

 

 

32

Korsatser til Den Stille Uge

 

 

 

1. Epistelsang til Palmesøndag Hosanna, Søn af David 1)

1’20”

18. marts 1975

 

2. Communio til Palmesøndag Fader hvis denne kalk a) TTBB, b) SATB1)

5’

29. marts 1977

 

3. Improperia til Langfredag SATTsB

7’30”

1976/1983

 

4. Stabat Mater SSAATTBB

8’

1993-94

 

5. Ubi Caritas

3’

2002

 

6. Rose os skal vi af vor Herre Jesu Kristi kors

 

2/4 2003

 

33

Epistelsange og Davidssalmer

 

 

 

1. Hvor længe vil du evigt glemme mig? Salme 13 SATTsB1)

3’

23. sept. 1979

 

2. Lovsyng Herren, alle I folk Salme 117 SATB1)

4’30”

21. maj 1975

 

3. I Ørkenen raber en røst, Es 40,3 Alleluja i advent SATB 1)

1’50”

2. dec. 1978

 

4. Skab mig, O Gud, et rent hjerte Salme 51 Alleluja, 2. s e hl. 3 K1)

3’30”

30. jan. 1979

 

5 Herre, frels dit folk, Salme 57, septuagesima og fasten  a) MTB 1) b) MTB + konc. orgel

1’30”

2’35”

5. feb. 1980

 

6. Haec dies Denne er dagen, påsketiden SATB 1)

1’45”

25. sept. 1979

 

7. Kristus’ er æren i al evighed SATB 1)

1’

8. april 1978

 

8. Således elskede Gud verden Joh. 3, 16 2. pinsedag A(ad lib)TTB 1)

50”

14. maj 1978

 

9. Salig den, hvis vandel er fuldkommen, Salme 119, 1-2 SATB 1)

1’30”

18. aug. 1978

 

10. Mit hjerte er trøstigt Ps 108, 1,4,5 SATB 1)

1’50”

13. okt. 1980

 

11. a) Denne er min søn Matt 17,5 b) Kom, lad os drage ES. 2, 3-5 Alleluja SATB  1)

2’

25. nov. 1978

 

12. Salig den mand, der tager sig af de svage Ps 41, 1-2 SSATBB, 1)

1’35”

21. jan. 1979

 

13. Du befalede Ps 119 konc. orgel + SATB el. SAT; SAB, AAT, ATB ell. TTB

4’30”

16. okt. 1982

 

14. Du sender din ånd Ps. 104, 30-31, 33-34 SAT + org.

1’30”

1. juli 1983

 

15. Det er godt at takke Herren Ps 92, 2-5 a) SSAATBB, 1)

b) SSAATTBB + konc. orgel: Halleluja til en festgudstjeneste

1’30”

3’40”

15. okt. 1984

 

16. God og oprigtig er Herren Ps 25, 8-9,20-21 TTB, 1)

1’55”

14. okt. 1986

 

17. Halleluja til en kirkefest SSATB+konc. orgel

4’10”

1987

 

18. Jeg er det evige livs brød, Joh. 6,35 midfaste, 2. pinsedag ATB, 1)

1’20”

4. marts 1989

 

19. Dette er det evige liv Joh. 17,3 TTB 1)

55”

7. maj 1990

 

20. Så sandt som Herren lever TTB 1)

1’

5. juli 1990

 

21. Nu vil jeg høre, hvad Gud siger Ps. 85, 9-10 STB

1’45”

11. aug. 2000

 

22. Lær mig at gøre din vilje Ps 143, 10-11 MTB

1’50”

9. nov. 2000

 

23. Ikke os, Herre Ps. 115, 1 og Jonas 2,3 & 9-10

 

8. sept. 2001

 

24. Alle mennesker er som græs, Halleluja til 1. s.e. påske 3)

 

5. april 2002

 

34

Et dansk requiem for kor SATB og orgel

 

 

 

In Paradisum

 

 

34a

In Paradisum, udgave for orgel solo 5)

 

 

 

 

 

 

 

35

Koralkantater

 

 

 

1. Af dybsens nød SSATB, Ts, Bs, horn, gong (ad lib) og orgel

17’

1977

 

2. I dødens bånd vor Frelser lå SATB, soli, fløjte, trompet, horn og orgel

18’

1985

 

3. Den klare sol går ned Sangsolist, valdhorn eller cello (bratsch)og orgel

6’

1993

 

4. Når mit øje, træt af møje, sangsolist og orgel 6)

 

 

 

36

Dansk højmesse nr. 1 Unison sang og orgel

6’30”

1977

 

1 Kyrie

 

 

 

2. Gloria

 

 

 

3. Credo (katolsk og protestantisk udg.)

 

 

 

4. Sanctus

 

 

 

5. Agnus dei

 

 

 

37

Offertorium til Alle Helgen Men de retfærdiges sjæle er i Guds hånd, motet for Tenor og orgel

6’

1981

 

38

8 Herslevpræludier for orgel

 

 

 

1. Praeludium I Factus est Dominus

5’

1982

 

2. Praeludium II Cibavit eos

10’

1985

 

3. Praeludium III Dum clamarem

6’

1986

 

4.

 

 

 

5. Praeludium V Deus in loco sancto suo

10’

1989

 

6. Praeludium VI Omnes gentes plaudite manibus

6’

1984

 

7. Praeludium VII Respice, Domine

12’

1983

 

8. Praeludium VIII Ad te levavi animam meam

 

1. dec. 2001

 

39

Marias lovsang, SSAA og orgel

6’30”

22. marts 1984

 

40

Koralfantasi Kom, Sandheds Ånd og vidne giv for orgel manualiter (ped. ad lib.) Tilegnet den danske menighed i Lyksborg, Slesvig 2)

4’45”

Juni 1985

 

41

Orgelsuite fra kirkedramaet Blomster i magtens ager

19’

1987

 

1. Ouverture (romantisk fantasi over Kirken den er et gammelt hus), jvf. op 25

3’30”

 

 

2. Den guddommelige kærlighed (solosang ad lib.) 6)

3’30”

 

 

3. Den barmhjertige samaritan

12’

 

 

 

 

 

42

Hymner til kirkeåret 4)

 

 

 

 

 

 

 

43

Syv koncertante orgelkoraler

13’

1991

 

1. Dybt fornedres skal enhver

1’40”

 

 

2. Fuglen har rede og ræven har grav

2’45”

 

 

3. Nu takker alle Gud

1’25”

 

 

4. Vidunderligst af alt på jord (Laub)

1’15”

 

 

5. Vor Herre, til dig må jeg ty!

1’30”

 

 

6. Giv mig, Gud, en salmetunge

2’15”

 

 

7. Vaj nu, korsets flag på voven

1’50”

 

 

44

Tidlig søndag morgen, kirkelig koncertsuite for fløjte, klarinet og fagot

 

 

 

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3. Dans og lovsang

6’40”

1992-93

 

4.

 

 

 

5.

 

 

 

45

Ps. 23 Herren er min hyrde, SSAATTBB 5)

5’30”

25/2 2000

 

"Fra en landsbyorganists dagbog": (orgelkoraler):

            Om lidt bl'r her stille 6)

            Tak er kun et fattigt ord 6)

            Uberørt af byens travlhed 6)

            Menneskøøøh din ajøøøn maagd

 

1) Udgivet på forlaget Engstrøm & Sødring i serien LIBER CANTIONUM, bind 7 1999, E&S nr. 751, ISBN 87 87 091 577

2) Udgivet på Forlaget Egtved i Orgelbog ved Årtusindskiftet, 2000, Edition MF 587

3) Udgivet i DOKS’  nytårspublikation 1999

4) Herfra er ”Verdens Frelser, pris og ære” udgivet i DOKS’  nytårspublikation 1999

5) Udgivet på Capellea Hafniensis Editions, serie D, volume 1, 2005

6) Udgivet i DOKS' nytårspublikation 2009, 6 satser af Knud-Erik Kengen

 

 

B Værker, der ikke tænkes offentliggjort

 

Opus

Værk

Tid

Komp. dato

1

Suite i gammel stil for klaver (D)

 

1961

 

1. Prélude

 

 

 

2. Choral

 

 

 

3. Sarabande

 

 

 

4. Fugue

 

 

 

 

 

 

2

Impromp for klaver (b)

 

1962

 

 

 

 

3

2 motetter for kor

 

 

 

1. Ad te levavi ATBB (d)

 

 

 

2. Terra tremuit (d)

 

 

 

 

 

 

4

3 Nocturner for klaver

 

 

 

1. H-dur

 

Jan. 1963

 

2. g-mol over Da hab’ ich viel blasse Leichen (Heine)

 

Fastelavn 1963

 

3. As-dur

 

8.-9. juli 1963

 

 

 

 

6

Ave verum. For fløjte, klarinet, harpe, kor og orgel

 

14. maj 1964

 

 

 

 

7

Nogle små variationer over et tema af Rameau. For klaver (gis; 8 +1 var.)

 

Skærtorsdag-påskedag 1964

 

 

 

 

8

Nocturne nr. 4 for klaver over Det uopnåeleige (Krystyna Cegielska)

 

11. marts 1965 / 1967

 

 

 

 

9

Klaverkvintet; ufuldst.

 

 

 

 

 

 

10

Dances bizares, abzurdes et curieuses, sans raison. Klaver og horn. F. Tilegnet Ejvind og Esther Franzen

 

Sommer 1966

 

1. Dance bizarre

 

 

 

2. Funerailles absurdes

 

 

 

3. Mazurca curieuse

 

 

 

4. Mazurca curieuse

 

 

 

5. Valse paradoxale

 

 

 

6. Dance sans raison

 

 

 

 

 

 

11

Prélude sur les cloches. Klaver. b

 

22. juli 1966 / 1972

 

 

 

 

12

Seks etuder for klaver

 

1968/1971

 

1. Prolog. B

 

 

 

2. Pour les cinq doigts. d

 

 

 

3. Pour les tierces

 

 

 

4. Intermezzo

 

 

 

5. Pour les quartes et les quintes

 

 

 

6. Intermezzo

 

 

13.

Sonatine cismol for klaver

 

1966

 

1. Vivo ma non tando

 

1968/1971

 

2. Menuet

 

1968/1971

 

3. ufuldendt

 

1972

 

 

 

 

15

Prélude for klaver. Tilegnet Esther Frantzen

 

27.06–01.09 1971

 

 

 

 

16

Variationer over “Verbum supernum” for klaver. 5 var. tilegnet Agnes Kengen

 

3. juli 1971

 

 

 

 

17

Variationer over en Ballade fra 1190 for firhdg. klaver. Intr. og var. F, tilegnet Marianne og Erik Aagaard

 

14.–15.april 1972

 

 

 

 

18

Sonate for bratsch og klaver  c-mol. Intr. og hovedsats. Tilegnet Elisabeth Kloster

 

 

 

 

 

 

19

Gerlindes sange

 

 

 

1. Weg, den ich mit dir gegangen, forf. ukendt

 

19.–21. okt. 1972

 

2. Am Meer, Heine (ufuldendt)

 

 

 

 

 

 

20

Missa Profana Dacia for kor og orkester

 

 

 

1. Kyrie

 

 

 

2. Gloria: Ære være Gud

 

 

 

3. Vi lover dig

 

 

 

4. Herre, vor Gud

 

 

 

5. Herre, vor Gud II

 

 

 

6. Herre, du enbårne Søn

 

 

 

7. Thi du alene er hellig

 

 

 

 

Knud-Erik Kengen
Privatfoto

Knud-Erik Kengen

Født:

1947, København

Kontakt:

Adresse:

Tranegårdsvej 69, 1.tv.
2900 Hellerup

Telefon:

39 62 98 47

Email:

Uddannelse:

Organisteksamen ved Det Kgl. Danske Musikkonservatorium hos professor Aksel Andersen 1974.

Øvrige beskæftigelser:

Organist, akkompagnatør. Underviser (musik, fysik og kemi).

Profil oprettet:

2. juli 2013
Kontakt

Dansk
Komponist
Forening

Lautrupsgade 9, 5.sal
DK 2100 København Ø

Telefon (45) 33 13 54 05

dkf@komponistforeningen.dk

Send meddelelse
Find på kort

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev her

Betingelser for DKF nyhedsbrev

Betingelser og vilkår

Læs følgende vilkår og betingelser omhyggeligt, før du tilmelder dig DKFs nyhedsbrev. Såfremt du ikke kan acceptere nedenstående vilkår og betingelser, skal du ikke tilmelde dig DKFs nyhedsbrev.

www.komponistforeningen.dk

Dette website ejes og drives af Dansk Komponist Forening, som er en dansk registreret virksomhed underlagt dansk lovgivning.

Email

Som modtager af DKFs nyhedsbrev modtager du månedeligt et gratis nyhedsbrev i HTML-format.