Søg i
komponistbasen

Fødselsår

Dødsår

Genre/kunstform

Profil

Liv

Jakob Fabricius fulgte i sin faders fodspor som bankmand i Nationalbankens filial i Århus, og blev 1861 forflyttet til bankens hovedsæde i København. Her fik han undervisning i musikteori af Gebauer og i komposition af Heise. I den forbindelse komponerede han sit første større værk, En Vaarnat for solo, kor og ork., der blev uropført i Koncertforeningen.

Jakob Fabricius  var højt skattet og indflydelsesrig i samtidens københavnske musikliv. Han var initiativtager eller medstifter og ofte økonomisk ankermand i en række af vigtige nyskabelser i slutningen af 1800-tallet, f. eks.:
Samfundet til Udgivelse af danske Musik (1871), hvor han var sekretær eller formand til 1913.
Koncertforeningen (1874 sammen med Otto Malling og C.F.E.Horneman) og i forbindelse hermed erhvervelsen af Koncertpalæet (1884) m.m.

Jakob Fabricius var medstifter af og medlem af bestyrelsen for Dansk Komponist Forening (1913).

(JBR)

Værker

Jakob Fabricius havde ikke meget held med de større værker han komponerede, bl.a. operaen Skøn Karen (uopført) og en symfoni (opført i Tivoli). Større succes fik han som vokalkomponist hvor hans værker fik en vis udbredelse i udlandet.
Jakob Fabricius  komponerede madrigaler for 3 damestemmer til et turnerende hollandsk ensemble og modtog en række bestillinger, bl.a. på Fünf- und sechsstimmige Lieder til den berlinske oratorie- og madrigalforening (1898). Her kombinerer han tidens senromantiske harmonik med en polyfon sats, hvor imiterende afsnit veksler med koncerterende episoder. I stil med renæssancens sene madrigaler står solo her over for kor eller f.eks. damestemmer over for herrestemmer. Også Frankrig havde bud efter Jakob Fabricius, og han komponerede bl.a. Extase til tekst af Victor Hugo for solostemme og klaver med obligat cello. Det blev sammen med lignende værker udgivet i Frankrig.

(JBR)

Note

Musikken er venligst stillet til rådighed af Dacapo

Værkliste

Efter wikipedia

Udvalgte værkerSkøn Karen (opera)

Et løfte (opera)

Die Blonde Kathrein (opera)

Fra Riddertiden (orkestersuite)

Symfoni i G-dur

Ballade (cello og klaver)

Dormeuse (cello og klaver)

Englenes Sang ved Jordens Skabelse (soli, kor og orkester)

En Vaarnat (tenorsolo, kor og orkester)

Koncertouverture i a-mol

Ouverture i e-mol

Litteratur

Anvendt litteratur


Gerhard Lynge: Danske Komponister i det 20. Aarhundredes Begyndelse. Aarhus 1917 s. 365-375; DBL2 bd. 6, 1935

L. B. Fabricius: Samfundet til Udgivelse af danske Musik og dets Stifter i: Samfundet til Udgivelse af dansk Musik 1871-1971

Øvrigt


Wikipedia: Jakob Fabricius

Diskografi

Udvalgte indspilninger:

Fünf- und sechsstimmige Lieder
Canzone Choir, Frans Rasmussen (dirigent)
Danish Romantic A Cappella
Dacapo 8.224130 (2000) CD
Link til Dacapo

 

Jakob Fabricius
Foto: Wikipedia

Jakob Fabricius

Født:

03.09 1840, Århus

Død:

08.06 1919, København

Uddannelse:

Uddannet som bankmand. Private musikstudier hos Gebauer og Heise.

Øvrige beskæftigelser:

Bogholder; fra 1903-1912 hovedbogholder ved Nationalbanken. Justitsråd 1898, etatsråd 1913. Musikanmelder ved Illustreret Tidende 1893-1900.

Debut:

1874

Forlag:

Tyske og franske forlag.

Profil oprettet:

26. maj 2010
Kontakt

Dansk
Komponist
Forening

Lautrupsgade 9, 5.sal
DK 2100 København Ø

Telefon (45) 33 13 54 05

dkf@komponistforeningen.dk

Send meddelelse
Find på kort

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev her

Betingelser for DKF nyhedsbrev

Betingelser og vilkår

Læs følgende vilkår og betingelser omhyggeligt, før du tilmelder dig DKFs nyhedsbrev. Såfremt du ikke kan acceptere nedenstående vilkår og betingelser, skal du ikke tilmelde dig DKFs nyhedsbrev.

www.komponistforeningen.dk

Dette website ejes og drives af Dansk Komponist Forening, som er en dansk registreret virksomhed underlagt dansk lovgivning.

Email

Som modtager af DKFs nyhedsbrev modtager du månedeligt et gratis nyhedsbrev i HTML-format.