Søg i
komponistbasen

Fødselsår

Dødsår

Genre/kunstform

Profil

Liv

Roger Henrichsen fik klaver- og violinundervisning allerede som barn. Han fortsatte med at spille klaver på Louis Glass’ konservatorium og som privatelev af Glass, mens han tog studentereksamen og læste til jurist på universitetet.

Efter embedseksamen 1901 rejste Roger Henrichsen til Wien, hvor han blev accepteret som elev af en af tidens mest søgte klaverpædagoger, Theodor Leschetizsky. Her studerede han til 1904, og efter hjemkomsten slog han sig ned som klaversolist og kammermusiker med en koncertvirksomhed, der også omfattede Sverige og Tyskland.
Roger Henrichsen blev knyttet til Glass’ og Hornemanns konservatorier og virkede desuden som musikanmelder (Dagbladet Dannebrog 1905-08) og som dirigent for Studentersangforeningen (1917-25).

Roger Henrichsen juridiske fagkundskab og vindende væsen gjorde ham til en efterspurgt kollega i det organisatoriske arbejde, hvor han var bestyrelsesmedlem eller deltog i ledelsen af bl.a. Dansk Tonekunstnerforening, Musikpædagogisk Forening og Samfundet til udgivelse af Dansk Musik.

(JBR)

Øvrigt materiale


Læs også om Gustav Helsted, en anden central figur i organiseringen af musiklivet omkring 1900

Værker

Roger Henrichsen’s virksomhed som pianist og pædagog, hans mange tillidsposter og et svagt helbred levnede ham ikke megen tid til at komponere. Hans værkliste er kort, og hans største værk, operaen Bjerg-Ejvind forblev ufuldendt.
De betydeligste blandt Roger Henrichsens fuldførte, men sjældent udgivne, værker blev skrevet i årene omkring 1910 – deriblandt Sankt Hans-hymne for soli, kor og orkester (opus 9, 1908), en klaversonate (opus 10, 1910) og en symfoni (opus 12, 1914).
Hovedparten af Roger Henrichsens øvrige produktion består af sange og klaverstykker.

Æstetisk holdt Roger Henrichsen fast ved den ”Indholdsæstetik” som prægede de nytyske romantikere (Liszt, Wagner) og videreførtes af deres franske kolleger (César Franck, Debussy). Dermed var han i modsætning til den ”absolut” musikalske ”Formæstetik” som navnlig Carl Nielsen og kredsen om ham stod for.
Da Carl Nielsen i 1925 genoptrykte en tidligere artikel Ord, Musik og Programmusik i samlingen Levende Musik, skrev Roger Henrichsen en lille artikel Om Forstaaelse af Musik. Uden at nævne Carl Nielsen præciserer Roger Henrichsen her, at musik ikke kun er form og teknik, men også udtryk for følelser og kommunikation mellem mennesker.

(JBR)

Af: Roger Henrichsen

Om forstaaelse af musik

”Musikforstaaelsen rummer med andre Ord en uafgrænset Række Trin fra den mest enkle og naive Tonepaavirkning til den højest udviklede, mest differentierede Kunstreception. Jo mere vi rykker op paa Kunstens Højder, og jo rigere og finere Tekniken nødvendigvis maa blive for at finde særegne og originale Udtryk, jo mere vil mange imidlertid være fristet til at lægge overdreven Vægt paa den teknisk-artistiske Side, derfor kan der være Grund til at erindre om, at den største og betydningsfuldeste Kunst altid har været den dybest menneskelige, den, der med Udfoldelse af rig Kunstfærdighed og Fantasi dog altid giver Udtryk for Menneskets evigt higende Tanker og Følelser.”

Roger Henrichsen: Om Forstaaelse af Musik. DMT 1925 nr. 2

Værkliste

Værkfortegnelse efter Balzer 1932 og Wikipedia revideret

Værker med opusnummer


op. 1 5 Digte (Tekst J. P. Jacobsen m.fl.) 1893-95.
op. 2 4 klaverstykker, 1894-1896.
op. 3 Romance i D-dur f. violin og klaver, 1900.
op. 4 Strygekvartet i e-mol, 1898­-1905.
op. 5 Vier stille Gedichte, 1906.
op. 6 Humoresker f. klaver 1906.
op. 7 Fire Sange til Tekster af Viggo Stuckenberg, 1908.
op. 8 Folkelige sange, 1907.
op. 9 Sankt Hans-hymne f. soli, kor og orkester (Tekst: Viggo Stuckenberg), 1908.
op. 10 Klaversonate i f-mol, 1910.
op. 11 3 sange, 1910.
op. 12 Symfoni i h-mol, 1914.
op. 13 Tre klaverstykker, 1913.
op. 14 Tre sange for mandskvartet, 1914.
op. 15 Tre digte af Viggo Stuckenberg, 1916.
op. 16 Voces naturæ f. klaver, 1916.
op. 17 Kantate … Det Kongelige Landhusholdningsselskab, 1919.
op. 18 Kantate … Arbejdshjemmet for døvstumme piger, 1919.
op. 20 Kantate … Studenterforeningen, 1920.
op. 23 Fire klaverstykker.
op. 24 To sange, 1924.
op. 25 Tre viser, 1925.

Værker uden opusnummer


Bjerg-Ejvind
(ufuldendt opera)
2 motetter for blandet kor
Den musikalske Ornamentik (bog om pianistisk forsiringsteknik)

Endvidere adskillige sange for mandskor.

 

Litteratur

Roger Henrichsen: Om Forstaaelse af Musik i DMT 1925/2 - læs her

Gerhard Lynge: Danske Komponister i det 20. Aarhundredes Begyndelse. 2/1917

William Behrend i DBL2 bd. 10, 1936

Helge Bonnen i DMT 25/5, nekrolog - læs her

Wikipedia: Roger Henrichsen (med værkliste)

 

Roger Henrichsen
Foto: Wikipedia

Roger Henrichsen

Født:

12.02 1876, Kbh.

Død:

12.01 1926, Kbh.

Uddannelse:

Uddannet som pianist (af Louis Glass og Th. Leschetizsky, Wien). Cand. jur.

Øvrige beskæftigelser:

Pianist. Klaverlærer. Musikanmelder.

Forlag:

Edition Wilhelm Hansen, Universal-Edition (Wien).

Profil oprettet:

27. oktober 2010
Kontakt

Dansk
Komponist
Forening

Lautrupsgade 9, 5.sal
DK 2100 København Ø

Telefon (45) 33 13 54 05

dkf@komponistforeningen.dk

Send meddelelse
Find på kort

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev her

Betingelser for DKF nyhedsbrev

Betingelser og vilkår

Læs følgende vilkår og betingelser omhyggeligt, før du tilmelder dig DKFs nyhedsbrev. Såfremt du ikke kan acceptere nedenstående vilkår og betingelser, skal du ikke tilmelde dig DKFs nyhedsbrev.

www.komponistforeningen.dk

Dette website ejes og drives af Dansk Komponist Forening, som er en dansk registreret virksomhed underlagt dansk lovgivning.

Email

Som modtager af DKFs nyhedsbrev modtager du månedeligt et gratis nyhedsbrev i HTML-format.