Søg i
komponistbasen

Fødselsår

Dødsår

Genre/kunstform

Profil

Liv og musik

Ole-Carsten Green nærede fra sin tidlige ungdom et ønske om at gå på konservatoriet og blive komponist. Familiemæssige omstændigheder gjorde, at han ikke fik sit ønske opfyldt, men i stedet blev uddannet som lærer. Han virkede som lærer i skoler og fængsler gennem mange år, til han 1979 blev leder af Frederiksberg kommunes frivillige musikundervisning. Samtidig uddannede han sig privat i musikhistorie og musikteori på Københavns Universitet og Danmarks Lærerhøjskole med bl.a. Gunnar Heerup som lærer, og han studerede komposition med Jørgen Bentzon og efter dennes død 1951 Leif Kayser som lærere.

Med årene udviklede Ole-Carsten Green sig til en teknisk dygtig komponist, og han skrev værker for orkester og kammermusik, som lå godt for instrumenterne og klang smukt. En del af hans værker blev uropført, bl.a. af medlemmer af Det Kgl. Kapel og Radiosymfoniorkestret ved ensemblernes foyerkoncerter, og nogle af de større værker blev også udsendt i radioen, f. eks. koncerten for lille (oktav-) trompet og orkester opus 39, 1975.

Stilistisk var Ole-Carsten Green forankret i den klassisk-romantiske tradition, og det lader ikke til at hans kompositionstekniske udvikling rokkede herved. Det synes som om stilen for ham bundede i det livssyn, som han også udfoldede i sine erindringsbøger, digte og øvrige forfatterskab.

(JBR)

Værkliste

Værker efter DKF og KB.

Op. 1                      Præludium f. ork., 1943.

Op. 2                      Scherzo og elegi f. str.ork., 1943.

Op. 2,a                   Concertino f. vl. og pno., 1943.

Op. 3                      Chaconne f. pno., 1944.

Op. 4                      Det danske smil, st. og pno., tekst: Richard Levin, 1945.

Op. 5                      Kvartetsats f. strygekvartet, 1945.

Op. 7                      Lotusblomsten f. 3 st., børnekor og instr., tekst: komp., 1948.

Op. 8                      Småstykker f. pno., 1948-50.

Op. 9                      Duo f. vl. og vla., 1949.

Op. 10                    4 sange f. st. og pno., tekst: komp., 1949.

Op. 10,a                 Roar og Helge, sangspil til skolekor o.lign., tekst: Oehlenschläger, 1949.

Op. 11                    Musikantisk ouverture f. ork., 1951.

Op. 12                    Chaconne f. ork., 1951.

Op. 13                    Nyborgvalsen f. vl. og pno., 1952.

Op. 14                    Studiemusik for amatører f. 2 blfl., fl. og 3 vl., 1952.

Op. 15                    Kalejdoskop, tema con variazioni f. pno., 1958.

Op. 16                    Salme 57 f. 3 vokalsolister og bl. kor, 1961.

Op. 19                    Amor og psyche, racconto for 2 træblæsere, 1965.

Op. 21                     Jagd-Trio f. 2 vl. og pno., 1967.

Op. 22                    Divertimento f. vl., vla og vlc., 1970.

Op. 23                    Vandbærerens sange f. st., vl., vla. og vlc., tekst: komp., 1971.

Op. 24                    Sejlads i natten, rapsodi f. st. og ork., tekst: komp., 1971.

Op. 25                    Kammerkoncert nr. 1 f. fl., vla. og pno. og str.ork., 1971.

Op. 26                    Hjerte løft din glædes vinger f. ork., 1972.

Op. 27,a                 Songs of Experience f. st. og pno., tekst: William Blake, 1973.

Op. 27,b                 Songs of Innocence f. st. og pno., tekst: William Blake, 1973.

Op. 27,c                 Miscellanous Songs f. st. og pno., tekst: William Blake, 1973.

Op. 28                    Spring f. børnekor og ork., 1973.

Op. 29                    Passacaglia di natale f. ork., 1973.

Op. 30                    Sang til Afrika f. vokal solo og ork., tekst: komp., 1972.

Op. 31                    Strygekvartet nr. 1, 1971.

Op. 32                    Fair Elenor, ballade for soli, kor og ork., tekst: William Blake, 1974.

Op. 33                    9 bagateller f. pno., 1974.

Op. 34                    Tema med variationsetuder f. vla., 1974.

Op. 35                    Capriccio f. vl. og pno., 1974.

Op. 36                    Sonate nr. 1 f vl. og pno., 1974.

Op. 37                    Kundreuther-Lied f. bl. kor, tekst: komp., 1974,

Op. 38                    Ritornel f. pno. og str.ork., 1974.

Op. 39                    Koncert f. oktavtrompet og ork., 1975.

Op. 40                    Hundemordet, komisk fortælling f. st., pno. og bl. kor, tekst: Herm.Wessel, 1975.

Op. 41                    Suite ancienne f. 2 fl., pno., vlc. og cb., 1975.

Op. 42                    Koncert f. klaver og ork., Hellig tre konger, 1975.

Op. 43                    Momentum Hispanicum, symfonisk rapsodi f. ork, 1975-76.

Op. 44                    Passacaglia nr. 2 f. ork., 1975-76.

Op. 45                    2 sange f. bl. kor, tekst: Olaf Gynt, 1976.

Op. 46                    44 Varberg-sange f. soli, kor og instr., tekst: Lars Bribo, 1976, Svedania.

Op. 47                    Aspetti per violoncello solo, tema med variationer, 1976. [trans. f. cb. 1985].

Op. 48                    Duo [Pezzi] f. vl. og vlc./vla., 1977[6].

Op. 49                    Divertimento per tre f. fl., vl. og vla., 1977.

Op. 50                    6 ritorneller f. st. og pno., tekst: Christian Morgenstern, 1978.

Op. 51                    Divertimento nr. 2 f. fl., vl. og vla., 1978.

Op. 52                    Sommerpastorale Try’78 f. fl., vl., vla. og vlc., 1978.

Op. 53                    Pastorale og festmarch f. ork., 1978.

Op. 54                    Tema med variationer f. pno. og str.kvartet, 1978.

Op. 55                    Påskemusik f. bl. kor og str.ork. el. org., 1978.

Op. 56                    Magnus-hymnen f. bl. kor og instr., 1979 r. 1984.

Op. 57                    13 folkedanse fra Anholt arr. f. spillemandskvartet, 1979.

Op. 58                    Fantasistykke f. vla. og pno., 1979.

Op. 59                    4 sange f. st. og pno el. bl. kor, 1978-92.

Op. 60                    Interruptions f. saxofonkvartet, 1980.

Op. 61                    3 Summer Songs f. mezzosop., fl, vla. og vlc., tekst: William Blake, 1980.

Op. 61,1                 Skarpövalsen f. pno., 1980.

Op. 61,2                 Thorval(d)sen f. pno., 1981.

Op. 62                    The golden Net f. mezzosop. og instr., tekst: William Blake, 1980.

Op. 64,a                 Vintersang f. bl. kor, tekst: komp., 1980.

Op. 64,b                 Vårregn – Sång för mannskör, tekst: komp., 1985.

Op. 64,c                 Improvisation f. bl. kor., tekst: Holger Drachmann, 1984.

Op. 68                    Solosonate f. vl., 1981.

Op. 70,a                 Koncert f. vl. og ork., 1981.

Op. 71                    Coincidences f. fl. og cl., 1981.

Op. 72                    Salve regina f. damekor, 1981.

Op. 73                    Sonate f. vlc. og pno., 1982.

Op. 75                    Plaisirs d’accord, duetter for 2 vl., 1982.

Op. 76                    Melody of Carneleague f. st el. vl. Og pno., tekst: komp., 1982.

Op. 77                    Små forløb f. vl. og vla., 1982.

Op. 78                    Liedchen ohne Worte f. pno., 1982.

Op. 79                    Strygetrio, 1983.

Op. 80                    Kvartet f. ob., vl., vla. og vlc., 1983.

Op. 82                    Chaconne f. vl. og pno., 1984.

Op. 83                    Pezzi romantichi f. vl. og pno., 1984.

Op. 83,c                 Sweet Desire f. st. og pno. el. bl. kor., 1978-92.

Op. 84                    2 Helga-Lieder f. st. og pno., tekst: komp., 1984.

Op. 85                    Concertino f. gui. og ork., 1986.

Op. 86                    Årets gang f. pno., tekst: Sophus Claussen, 1985.

Op. 87                    Chaconne nr. 2 f. vl. og pno., 1985.

Op. 88                    Tre vellystige viser f. pno., 1985.

Op. 89                    Concussions f. to janitsharer, 1985.

Op. 90                    Jenny og Robin, musical, tekst: komp., 1986.

Op. 92                    Sinfonia (da camera) hibernica f. kammerork., 1983.

Op. 93,b                 De ung kvinder f. st. og pno., tekst: Johs. Wulff, 1986.

Op. 93,c                 Skabelse f. st. og org., tekst: Sophus Claussen, 1987.

Op. 94,a                 Tema med variationer f. fl. og vla., 1987.

Op. 94,b                 Phoenix Park – Dublin f. vl. og vla., 1987.

Op. 95,2                 Verden er så fuld af løgn f. st. og pno., 1988.

Op. 96                    4 sange f. mezzosop. og org., tekst: Sophus Claussen, 1989.

Op. 97                    5 sange f. mezzosop., cl. og pno., tekst: Sophus Claussen, 1989.

Op. 98                    Byllevalsen f. pno., 1989.

Op. 102                  Festouverture, 1992.

Op. 108                  Skælven f. bl. kor, 1997.

 

Uden opus nr.:

Charivari pour le piano, 1976.

Berceuse og Valse mignonne f. 2 vl. og pno., 1977.

TVA-kendingsmelodi, 1978.

Anholt-fanfare ’80 f. tr., fag. og 2 vl., [1980.]

Small pieces for 2 flutes, 1981-82.

Evighedsbruden f. 4 vokalsoli og 4-hd. pno., tekst: Joh. Wulff, 1982.

Happy Birthday f. vl. og pno., 1982.

Foreningens sang, fællessang/4. st. kor, 1985.

Ilonas 1. sang f. pno., 1986.

Chaconne f. vl. og ork., 1986.

Song Soon song f. st. og instr., 1987.

Lille duet f 2 vl., 1988.

Tema med variationer f. vl. og str.kvartet, 1990.

7 sibiriske skitser f. pno., 1990.

Fo’s jubilæumsmarch f. ork., 1991.

Duetter f. vl. og vlc., 1993.

Chaconne f. cl. og vlc., 1994.

Chaconne f. acc., 1996.

To Spring f. sop., fl., vlc. og acc., tekst: William Blake, 1997.

Ole-Carsten Green

Født:

22.09 1922, København

Død:

13.03 2003, København

Uddannelse:

Læreruddannelse, musikstudier på Danmarks Lærerhøjskole og Københavns Universitet, private kompositionsstudier (Leif Kayser).

Øvrige beskæftigelser:

Lærer, fra 1979 leder af Den frivillige Musikundervisning på Frederiksberg; forfatter.

Forlag:

Edition S
Svedania (Varberg)

Profil oprettet:

13. september 2013
Kontakt

Dansk
Komponist
Forening

Lautrupsgade 9, 5.sal
DK 2100 København Ø

Telefon (45) 33 13 54 05

dkf@komponistforeningen.dk

Send meddelelse
Find på kort

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev her

Betingelser for DKF nyhedsbrev

Betingelser og vilkår

Læs følgende vilkår og betingelser omhyggeligt, før du tilmelder dig DKFs nyhedsbrev. Såfremt du ikke kan acceptere nedenstående vilkår og betingelser, skal du ikke tilmelde dig DKFs nyhedsbrev.

www.komponistforeningen.dk

Dette website ejes og drives af Dansk Komponist Forening, som er en dansk registreret virksomhed underlagt dansk lovgivning.

Email

Som modtager af DKFs nyhedsbrev modtager du månedeligt et gratis nyhedsbrev i HTML-format.