Søg i
komponistbasen

Fødselsår

Dødsår

Genre/kunstform

Profil

Liv og værker

Ejnar Jacobsen voksede op i Ribe hvor han fik sin første musikundervisning og virkede som vikar for domorganist Behrens Clausen. Efter lærereksamen fra Ribe seminarium blev han 1920 ansat som lærervikar ved Københavns skolevæsen og tog organisteksamen fra musikkonservatoriet 1923. Videregående studier i udlandet førte ham bl.a. til Tyskland hvor Fritz Jöde i 1920’erne var forgangsmand for en reform af musikundervisningen, der fik stor betydning i Danmark bl.a. gennem oprettelsen af Københavns Folke-Musikskole 1931.

Ejnar Jacobsen sluttede sig til den kreds af komponister og musikpædagoger der med Jørgen Bentzon, Finn Høffding og Carl Maria Savery som fremtrædende medlemmer tegnede datidens moderne musikundervisning i Danmark. Som sanginspektør ved Københavns skolevæsen fra 1935 fik han afgørende indflydelse på både skolesangsrepertoiret og undervisningsmetoder, og gennem (med-)udgivelse af talrige sangbøger var han en central personlighed bag den folkelige udbredelse af den danske sang.

Som komponist ydede Ejnar Jacobsen sin største indsats med talrige salmer og folkelige sange i forlængelse af Carl Nielsen og Thomas Laubs reform. Han komponerede desuden adskillige korværker, bl.a. Danmarksrejsen (1935) for børnekor og orkester til tekst af Harald H. Lund der blev opført ved en kommunal sangopvisning med ca. 1000 medvirkende i 1936, samt orkesterværker (bl.a. to symfonier) og kammermusik.

(JBR)

Værkliste

Efter wikipedia

Sangbøger m.m

Ejnar Jacobsen, Valdemar Jansen og Hans J. Larsen: Skolesangbogen (1932/1963)
Ejnar Jacobsen, Valdemar Jensen og Hans J. Larsen: Skolesalmebogen (1933)
Jørgen Hegelund, Ejnar Jacobsen, Hans Novrup og Th. Roust: Min egen Sangbog (1937)
Ejnar Jacobsen m.fl.: Fællessangen, København Kommunes Fortsættelseskursus og praktiske Ungdomsskole (1937-1946?)
Ejnar Jacobsen: Melodisamling til Skolesangbøgerne Den danske Sang og Min egen Sangbog (1938)
Viggo Bitsch
, Jens Laursøn Emborg, Ejnar Jacobsen, Thøger Rasmussen, Oluf Ring og Flemming Weis: Maa vi synge med, 16 nye Børnesange med Tekster af R. Rafaëlis (1938)
Jørgen Hegelund, Ejnar Jacobsen, Hans Novrup, Th. Roust: Den danske Sang. Sange og Salmer for Skole og Hjem (1939-1967)
Ejnar Jacobsen: De unge Stemmers Kor, for blandet Kor til Brug for Gymnasier, Seminarier, Højskoler, Ungdomsskoler, Korforeninger, Folkemusikskoler etc. Hefte 1 (1942)
Ejnar Jacobsen: Den nye danske Sang (1943)
Ejnar Jacobsen og Vagn Kappel: Musikkens Mestre 1-2 (1944-1947/1960)
Ejnar Jacobsen og Carl Willum Hansen: Sang og spil. 1-2. Samling af Sange for lige stemmer med og uden instrumentalledsagelse til brug for mellem- og realskoler (1953-1961)
Ejnar Jacobsen: Humør-Sangbogen for grundskolens første klasser, børnehaver og fritidsskoler (under medvirken af Jens Sigsgaard - 1957)
Sammenspilsmusik
for 2, 3 og 4 violiner
Povl Hamburger
og Ejnar Jacobsen: Nyt for Korene; 25 nye danske Sange for blandet Kor til Brug for Gymnasier, Seminarier, Højskoler, folkelige Kor og Korforeninger m.m. 1. Samling (1939)

Sange med årstal


op. 1 Fire Sange for en Stemme og Klaver (Kys mig paa Øjnene)
Julesang (1918)
Seks Sange (Jeppe Aakjær - 1920)
Luk dine Øjne (Ludvig Holstein - 1920)
To smaa Sange (Axel Juel: Hjertets Sommer, Peter Vejrup: Høst - 1920)
Langt maa jeg længes (Valdemar Rørdam - 1921)
Efter Maskeraden (H.V. Kaalund - 1921)
Høstmorgen (Johannes Jørgensen - 1921)
Sang om Hjemmet (Peter Vejrup - 1921)
Kærlighedsbrevet (Peter Vejrup - 1921)
Solskin paa Engene (Ludvig Holstein - 1921)
2 Salmemelodier (1923)
Tre Sange (1923)
Fire Sange (1928)
Af Kærlighed - Nye Kærlighedssange af danske Digtere (1928)
Hans Plovknøs synger (2 sange af Peter Vejrup - 1929)
Plovmandssange; Samling 1-2 (Peter Vejrup - 1930)
Dit Navn, o Jesus (H. A. Brorson -1931)
Provinsen; En Film i Vers (Harald Bergstedt; soli og kor sammen med Herman D. Koppel, Svend Erik Tarp og Vagn Holmboe - 1931)
Høstnat (Thøger Larsen - 1931)
Syng, syng ved Dæmring og Dag (Johs. Nielsen - 1932)
Folkevise (Ingeborg Marie Sieck - 1935)
Sjippe-Vise (R. Rafaëlis - 1935)
Fædrelandssang (Peder R. Møller - 1935)
Nu er den skønne Dag forbi/Aften (Aage Berntsen - 1935)
Vort Land med Oldtids Stene (Kai Hoffmann - 1935)
Det er i Dag et Vejr (Ludvig Holstein - 1935)
Tre muntre svenske folkeviser (arr. 1936)
Hvem er det, som vandrer dér? (Schwabisk folkevise - arr. 1936)
Spillemændene (Harald Bergstedt - 1936)
Gylden Sol (Jeppe Aakjær - 1935)
Med røde Roser (Knut Hamsun - 1938)
Islandske sange; 1-2 samling (Linemor, John Thoroddson; Svanesang paa Heden, Steingrimur Thorsteinsson; Høie bjerge, hvite jøkler, Jonas Gudlaugsson; Bak ved havet, Jonas Gudlaugsson - 1938; Fugl, min fælle, hvor flyver vi hen, Gunnar Gunnarsson; - 1958)
Med røde Roser (1939)
Natten er lys over Enge (1942)
Skovvise (Erik Bertelsen - 1942)
Gangspilsvise (Knut Hamsun - 1942)
Ud i det Blaa (Ulf Hoffmann - 1942)
Dit Navn, o Jesus (H. A. Brorson - 1943)
Morgenhymne (Axel Juel - 1943)
Fire Sange (1943)
Sjællandsk Sommervandring (Cai M. Woel - 1944)
Danmark, dine Taarer (J. C. Christensen - 1945)
Fire Sange (1945)
Solguden mægtig/Morgenhymne (1945)
O Jesus (1945)
Ungdomsskolens Sang (1946)
Danske Natursange, Hefte 1 (1947)
Danmark frit! (Mads Nielsen - 1947)
Venner, ser paa Danmarks Kort (Christian Richardt - 1947)
Skovvise (Erik Bertelsen - 1947)
Den nye vår (Aage Berntsen; blandet kor - 1948)
To verdslige salmer (Cai M. Woel; blandet kor - 1948)
Sct. Hans-Storm (H. C. Sønderbye - 1948)
Glæden, Sorgen og Lykken (Axel Juel - 1949)
Urolige hjerte (1951)
Pløjevise (Erik Bertelsen - 1951)
Urolige hjerte/Ungdom (Tove Ditlevsen - 1951)
Fire sange (Knut Hamsun - 1957)

Sange uden årstal, alfabetisk

3 Sange (Peter Vejrup)
5 Sange for bl. Kvartet
8 Sommer-Sange
Bitten i Vinden (Aage Hoffmeyer)
Den første Sang/Per Sivle (Jeppe Aakjær)
Det regner (Mads Nielsen)
Dragen (Chr. Stub-Jørgensen)
En Regnvejrs-Vise
Eventyrvise (Carl Johan Frederiksen)
Hamsunsanger
Himmerlandsfærden
Hjertegræs og Silkestraa/Sommervise (Marius Olesen)
Høstsang (J. S. Welhaven)
I drømme (Kai Hoffmann)
I Natten; 4 Sange (Cai M. Woel, Thøger Larsen og Hans Ahlmann)
Jeg vælger mig April (Bjørnstjerne Bjørnson)
Lyse Smil paa Pigekind (sang)
Med røde Roser (Knut Hamsun)
Middag ved Fjorden (Vilh. From Bartrumsen)
Minde (K.L. Kristensen)
Mobilia (Sigfred Pedersen)
Nu ruster alle'ens blade/Høstmorgen (Johs. Jørgensen)
Rosernes Legende (Hans Ahlmann)
Rønnebær i Solskinsvejr (Harald H. Lund)
Sangen om Norden (Jeanna Oterdahl)
September (R. Rafaëlis; 4-st. bl. kor)
Solen svinder, skyer gråne/Undergang (Johs. Jørgensen)
Sommerrige
Sommer ved Sankte Hans (Ulf Hoffmann)
Så vandrer jeg ud (Valdemar Rørdam)
Thi Smilet kan ikke stænges (Knud Fr. Gamborg)
Til Danmark (Mads Nielsen)
Trækfuglene (4 digte af Steen Steensen Blicher)
Ung forelskelse (Vita Winther)
Vagantens Billedbog (Harald H. Lund)
Vandringer (L. C. Nielsen)
Ved Efteraar (Axel Juel)
Vejen (Louis Levy)
Vinterens Sang (Kai Hoffmann)

Kammermusik


op. 7 Sonate for Violin og Klaver
Tre karakteristiske Danse (violin og klaver - 1927)
Sonatine (klaver - 1930)
Intermezzo og rondo (fløjte, obo, klarinet og fagot - 1932)
3 Klaverstykker (Caprice; Intermezzo; Humoreske - 1938)
Suite burlesque (klaver - 1938)
Trio for Klaver, Violin og Violoncel (1943)
En lille Pantomime (klaver - 1947)
Capriccio for violin solo (1957)
Suite scioltezza; Klaversuite nr. 2 (1958)
Solskin (klaver)
Divertimento for Violin, Violoncel, Fløjte og Klaver
Alla marcia (violin og klaver)
Aftenmelodi (klaver)

Orkestermusik


op. 12 Kongestene (Carl Johan Jacobsen; mandskor og recitation med Orkester - 1930)
Regnbuen; Et Genforeningskvad (Valdemar Rørdam: kor, tenor (evt. recitation) og orkester - 1935)
Ungdoms Capricer (Suite for Strygeorkester og Klaver - 1936)
Af "Nordland". Suite for Orkester (1938)
Konen i Muddergrøften; Dramatisk Ouverture (orkester 1941)
Nordens Stemme, symfoni nr. 2 (1951)
Symfoni for Orkester
Canzonetta (strygeorkester)
3 Kærlighedssange (H.H. Seedorff Pedersen, Vald. Rørdam og Knut Hamsun - tenor solo med orkester)
Dansk Festouverture (orkester)
Engen (tre lyriske stemninger for strygeorkester, 1 obo, 1 klarinet og 1 fløjte)

Diverse


Danmarksrejsen (Harald H. Lund; Børnekor med Orkester (evt. Klaver) - 1935)
Med Skolen i den grønne Skov. Sang-Cyklus for Børnekor med Klaver m.m. (R. Rafaëlis - 1937)
Ud i det Blå! En vandrer-rhapsodi for børnekor med klaver (evt. med orkester eller rytmeinstrumenter - 1954)
Skottefærden (skuespil?) Dronning af Danmark (skuespil?)

Litteratur

Anvedt litteratur


Ejnar Jacobsen og Vagn Kappel: Musikkens Mestre bd. 2 s. 485-488.

Leksikonopslag i Aschehougs Musikleksikon 1957 og Sohlmans Musiklexikon 1975.

Øvrigt


Ejnar Jacobsen: Musikken – skolen og folket, i: Dansk Musik Tidsskrift, 1930 nr. 1

Niels Viggo Bentzon: Ny Musik, i: Dansk Musik Tidsskrift, 1943 nr. 9 (anmeldelse af Ejnar Jacobsen: Trio for Klaver, Violin og Violoncel) 

Wikipedia: Ejnar Jacobsen

Ejnar Jacobsen

Født:

09.07 1897

Død:

17.07 1970

Uddannelse:

Lærer (Ribe seminarium). Organist (Musikkonservatoriet). Komposition (Ludolf Nielsen).

Øvrige beskæftigelser:

Lærer Københavns Skolevæsen, fra 1935 faginspektør i sang.

Priser/legater:

Det Anckerske Legat 1949.

Forlag:

Edition Wilhelm Hansen, Jul. Gjellerup m.fl.

Profil oprettet:

16. juni 2011
Kontakt

Dansk
Komponist
Forening

Lautrupsgade 9, 5.sal
DK 2100 København Ø

Telefon (45) 33 13 54 05

dkf@komponistforeningen.dk

Send meddelelse
Find på kort

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev her

Betingelser for DKF nyhedsbrev

Betingelser og vilkår

Læs følgende vilkår og betingelser omhyggeligt, før du tilmelder dig DKFs nyhedsbrev. Såfremt du ikke kan acceptere nedenstående vilkår og betingelser, skal du ikke tilmelde dig DKFs nyhedsbrev.

www.komponistforeningen.dk

Dette website ejes og drives af Dansk Komponist Forening, som er en dansk registreret virksomhed underlagt dansk lovgivning.

Email

Som modtager af DKFs nyhedsbrev modtager du månedeligt et gratis nyhedsbrev i HTML-format.