Søg i
komponistbasen

Fødselsår

Dødsår

Genre/kunstform

Profil

Liv og værker

Adolf Riis-Magnussen kom efter endt skolegang i lære som boghandler, men afbrød læretiden efter et par år til fordel for private musikstudier hos Orla Rosenhoff. Efter Rosenhoffs død1905 fortsatte han studierne hos Carl Nielsen i musikteori, Henrik Knudsen i klaver, Edgar Henrichsen i orgel og Thomas Laub i kirkemusik. I 1920 blev han organist i Sct. Thomas kirke på Frederiksberg og nogle år senere tillige kantor.

Adolf Riis-Magnussen hørte til kredsen af Carl Nielsens elever og medarbejdere. Navnlig arbejdet med højskolesangen førte til et tæt samarbejde med Carl Nielsen i 1920’erne hvor Riis-Magnussen redigerede et tillæg med nye melodier til Borups Sangbog, som Carl Nielsen bidrog til med adskillige numre. Omvendt bidrog Riis-Magnussen med melodier til f.eks. Folkehøjskolens Melodibog som Carl Nielsen redigerede sammen med Thomas Laub, Oluf Ring og Thorvald Aagaard.

Som komponist gjorde Adolf Riis-Magnussen sig hovedsageligt gældende med sine sange. Han komponerede kun få instrumentalværker bl.a. en orkestersuite (op. 3 der blev opført ved Palækoncerterne 1916) og en enkelt strygekvartet (uden opus nr., 1910-11). De tidligste sange (op. 1, 1906-09) er romancer i Lange-Müller traditionen med et klaverakkompagnement præget af brudte akkorder og kromatiske harmonier (f.eks. i op. 1 nr. 5 Ved Nyingen).

Samarbejdet med Carl Nielsen og Laub prægede Adolf Riis-Magnussens stil i retning af det reformarbejde, som de to ældre komponister indledte med udgivelserne af En Snes danske Viser I og II fra 1914. Melodierne bliver mere enkle med mange skalamæssige bevægelser og få, beherskede spring, og udsættelserne undgår de tidlige sanges kromatik og spændingsfyldte akkorder. Tonalt er sangene forankret i dur eller mol – undertiden med en kirketonal tendens som i Riis-Magnussens udgave af Helge Rodes Der er ingenting i verden så stille som sne [ikke den almindeligt brugte melodi] hvor en dorisk farvning gør sig gældende.

Adolf Riis-Magnussen samlede en del af sine sange i udgivelsen Danske Folketoner I og II med i alt 50 sange (op. 20, 1925-30). Blandt de bedst kendte er melodien til Chr. Winthers ”Vinterlandskab” Sneen dækker Mark og Mose, der også er optaget i Folkehøjskolens Melodibog.


Desuden komponerede Adolf Riis-Magnussen sange for a capella kor (to er optaget i Gymnasiesangbogen) og et stort værk for solo, kor og orkester til Johs. V. Jensens digt Columbus (op. 12, 1922) der foreligger som manuskript.

(JBR)

Værkliste

Orkesterværker


Op. 3                      Symfonisk suite, 1914-15.

Op. 12                   Columbus f. solo, kor og ork. (Tekst: Johs. V. Jensen), 1922.

Uden opus            Andante cantabile, Menuet classique f. str. [komp. før 1932?], Viking, 1950.

Uden opus            Mindre værker f. str. komp. før 1932.

Kammermusik


Uden opus             Strygekvartet i h-mol, 1910-11.

 

Korværker


Op. 5                      Sange f. bl. kor a capella, WH 1908.

Op. 6                      Sange f. bl. kor a capella (nr. 3 for 3 lige stemmer), WH 1908.

Op. 11                    Sange 1917.

Op. 13                    Sange 1907-12.

Op. 15                    Sange 1922-26.

Op. 17                    Sange 1925.

Sange


Op. 1                      Sange f. sopran og mellemstemme og klaver, 1906-09, WH.

Op. 4                      Naturstemninger f. sopran og klaver, 1911, WH.

Op. 7                      Sange f. alt og sopran og klaver, 1907.

Op. 8                      Folkeviser fra fremmede Lande, 1904-25.

Op. 9                      Foraar f. sop. eller ten. og klaver, 1923, WH.

Op. 10                    Skærsommer f. sop. eller ten. og klaver, 1923, WH

Op. 14                    Aandelige sange f. stemme og klaver el. harmonium, 1923-24, WH.

Op. 16                    10 jydske Viser f. stemme og klaver (Tekst: Anton Berntsen), 1925.

Op. 18                    Sange f. stemme og klaver, 1925, WH.

Op. 19                    Derude i Naturen, 10 danske småsange f. stemme og klaver, 1925-28.

Op. 20                    Danske Folketoner I og II f. stemme og klaver, 1925-30.

Op. 21                    Aandelige Sange f. stemme og klaver el. harmonium, 1929-30.

Op. 29                    Nu kommer Mørket f. stemme og ork.

Uden opus             Glæden, Sorgen og Lykken f. stemme og klaver (Tekst: Axel Juel), 1948.

 

Litteratur

ANVENDT LITTERATUR


Gerhard Lynge: Danske Komponister i det 20. Årh.s Begyndelse. Aarhus 1917

Sven Lunn i: DBL2 bd. 19. København 1940

Einar Jacobsen og Vagn Kappel: Musikkens Mestre bd. II s. 440-42. København 1947

ØVRIGT


Den Store Danske: Adolf Riis-Magnussen 

 

Discografi

Udvalgte indspilninger:


Aaliv, Gammel-Margrethe, Mi Kuen, Snak
Lars Thodberg Bertelsen (baryton), Tove Lønskov (klaver)
Songs by Carl Nielsen and his Pupils
Dacocd 472 (1998), CD
Link til Dacacord

 

Adolf Riis-Magnussen

Født:

26.06 1883

Død:

11.08 1950

Uddannelse:

Orgel (Edgar Henrichsen), musikteori (Orla Rosenhoff, Carl Nielsen), kirkemusik (Thomas Laub).

Øvrige beskæftigelser:

Organist (Sct. Thomas kirken, Frederiksberg, 1920-50).

Priser/legater:

Det Anckerske Legat (1924), Lange-Müller stipendiet 1924.

Forlag:

Wilhelm Hansen
Borups Musikforlag

Profil oprettet:

16. juni 2011
Kontakt

Dansk
Komponist
Forening

Lautrupsgade 9, 5.sal
DK 2100 København Ø

Telefon (45) 33 13 54 05

dkf@komponistforeningen.dk

Send meddelelse
Find på kort

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev her

Betingelser for DKF nyhedsbrev

Betingelser og vilkår

Læs følgende vilkår og betingelser omhyggeligt, før du tilmelder dig DKFs nyhedsbrev. Såfremt du ikke kan acceptere nedenstående vilkår og betingelser, skal du ikke tilmelde dig DKFs nyhedsbrev.

www.komponistforeningen.dk

Dette website ejes og drives af Dansk Komponist Forening, som er en dansk registreret virksomhed underlagt dansk lovgivning.

Email

Som modtager af DKFs nyhedsbrev modtager du månedeligt et gratis nyhedsbrev i HTML-format.