Søg i
komponistbasen

Fødselsår

Dødsår

Genre/kunstform

Profil
Af: Claus Røllum-Larsen

Liv

Kai Helmer Senstius var født i et lærerhjem i København den 15. december 1889. Som barn fik han musikundervisning af moderen, som var en habil sangerinde. Efter at have virket som postassistent blev han i 1908 elev af Det Kongelige Danske Musikkonservatorium og fik her lærerne Anton Svendsen (violin) og Otto Malling (teori).
I 1911 tog han organisteksamen og blev herefter i 1912 lærer ved Bornholms Højskole, hvor han skabte koret Canto, med hvilket han opførte en række af de store klassiske korværker. I 1921 forlod Senstius skolen og blev musiklærer i Rønne, og i 1924 efterfulgte han N.O. Raasted som organist ved Vor Frue Kirke i Odense.
I 1935 opholdt Senstius sig i studieøjemed i Italien og Frankrig for midler tildelt af Det Anckerske Legat. Indtil sin afsked fra organiststillingen i 1959 gjorde Senstius sig foruden som koncerterende organist gældende som dirigent for bl.a. Odense Madrigalkor og koret Arion. Kai Senstius døde den 31. juli 1966.

Af: Claus Røllum-Larsen

Musik

Kai Senstius deler skæbne med en lang række mindre fremtrædende danske komponister, idet de allerfleste af hans værker i vore dage kun yderst sjældent opføres. Det er derfor vanskeligt at give en dækkende beskrivelse af hans produktion. Men et generelt og iørefaldende træk ved Senstius’ værker er den stærke betoning af det polyfone, som fx folder sig ud i Fantasia for orgel fra 1941. Der er tale om et værk, som synes affødt af orgelbevægelsen, dvs. den retning inden for orgelæstetikken, som betonede den klassiske "værkopdeling" i instrumentet, og som gav afkald på alle de elektriske og pneumatiske hjælpemidler, som fandt anvendelse i de store orkesterimiterende orgler fra den senromantiske periode. Denne venden tilbage til barokkens orgeltype giver også sit aftryk i de musikværker, der blev skrevet inden for denne æstetik. Carl Nielsens Commotio er et væsentligt bidrag til orgelbevægelsens kompositioner, og det er givet, at Senstius har skrevet sin Fantasia med dette værk i baghovedet. Man genfinder de lange orgelpunkter som fundament for et dristigt polyfont slyngværk af ofte få stemmer. Man møder her en skarphed i dissonansbehandlingen, som viser relationen til samtidens neoklassicisme, men man møder også en varme i det beherskede klanglige udtryk. Der er ingen tvivl om, at Senstius’ Fantasia er et af de fineste og smukkeste eksempler på 1940’ernes danske orgelmusik.

Et af Senstius’ mest spillede kompositioner, Strygekvartet i a-mol fra 1944, er et helstøbt værk, der ligesom Fantasia for orgel viser stærk indflydelse fra Carl Nielsen. Det gælder både i tonefaldet og i den hyppige benyttelse af imitation. Den langsomme sats i 5/8-takt fornemmes som et meget personligt og udtryksfuldt indslag.
I to sene værker, Concertino for 10 blæseinstrumenter fra 1962 og den ganske korte violinkoncert fra 1964, Senstius’ sidste større værk, genfinder man glæden ved polyfoni, men også trangen til at bevæge sig uden for de betrådte stier. Den næsten diverterende concertino er både spirituel og polyfon, og den er tilmed klangmættet i sine koralpassager. I violinkoncerten møder man derimod en tilnærmelse til fritonalitet og i det hele taget en vilje til at gå egne veje.

Værkliste

OPERAER

Dionysosfesten op. 2 (Kai Senstius) (1918 eller 1919)

Den danske Stil, skoleopera op. 24 (1940 eller 1942)

BALLET

Cosmos op. 10 (1932)

KORVÆRKER

Kantate ved Indvielse af Højskolehjemmet, Aakirkeby (aug. 1908)

Kantate ved Københavns Kommunelærerforenings Aarsfest (jan. 1911)

Guldbryllupskantate (24.5. 1911)

Bornholm. Kantate for solo, kor og orkester (Andreas Hansen, Karl Jespersen og O.P. Monrad) (1911)

Stævnemødet for kor a cappella (Bjørnstjerne Bjørnson) (1920)

Tre lyriske stykker for damekor og orkester op. 7 (1923): Det grønne Batteri (Ingeborg Petersen), Angelus (Ludvig Holstein), Sommervise (Ludvig Holstein) (Edition Dania)

Wittenberg for kor a cappella (Erik Stokkebye) (1926)

Julekantate for damekor og orgel (1926)

Alle Helgen-kantate for damekor og orgel (1926)

Pinsekantate for damekor og orgel (1928)

Motet for damekor a cappella (1928)

Adventskantate for sopran, blandet kor, strygere og orgel op. 11 (1932)

Fyn. Kantate for solo, mandskor og blæsere (Raben Korch) op. 14 (1934)

Frise for baryton, mandskor og orkester op. 20 (Erik Stokkebye) (1937) (Edition Dania 1938)

Kantate til Indvielse af Sct. Knuds Gymnasium 15. August 1940 op. 23 (O. Schlichtkrull)(1940)

Kantate ved Fyns Forsamlingshus’ 50-års jubilæum (Olaf Andersen) op. 31

Kantate til Sct. Knuds Gymnasiums 100-års Jubilæum for blandet kor, soli, klaver og strygere (Jørgen Hæstrup) op. 37

Kyrie for kor og orkester op. 40 (1954)

Via Hominis for kor og orkester (K.L. Aastrup) op. 41 (1955)

Fra Angelicos morgenbøn for baryton, blandet kor og orkester op. 47 (Hans Hartvig Seedorff) (1958)

Introitus ved kirkeindvielse op. 53 (1960)

Tre madrigaler for blandet kor (Erik Stokkebye, Karl Jespersen og Kaj Munk) op. 61 (1963)

ORKESTERVÆRKER

Festpolonaise for orkester (nov. 1911, omarb. feb. 1915)

Symfoni [nr. 1] op. 4 (1920) (Edition Dania)

Concertino for fløjte og kammerorkester op. 5 (II) (1921). Tilegnet Holger Gilbert Jespersen. (Edition S serie 3 nr. 59, 1937)

Koncertouverture nr. 1 op. 9 (1931) (Edition Dania)

Koncertouverture nr. 2 op. 13 (1933) (Edition Dania?)

Divertimento nr. 1 og 2 for orkester op. 15 (1937) (Edition Dania)

Koncertouverture nr. 3 op. 18 (II) (1937) (Edition Dania)

Symfoni nr. 2, c-mol (1939) (Edition Dania)

Koncert for klaver og strygere op. 29

Koncert nr. 2 for klaver og orkester op. 32 (1951)

Koncert for orgel og orkester op. 33 (1952)

Symfoni nr. 3 op. 45 (1958)

Sinfonietta for strygeorkester op. 46 (1958)

Ouverture nella chiesa op. 48 (1959)

Symfoni nr. 4 op. 54 (1960)

Symfoni nr. 5 op. 57 (1962)

Concertino for 10 blæseinstrumenter, 2 fløjter, 2 klarinetter, 2 fagotter, 2 trompeter og 2 horn Op. 58 (1962)

Concerto for orkester op. 59 (1962)

Symfoni nr. 6 op. 62 (1964)

Koncert for violin og orkester op. 64 (1964)

KAMMERMUSIK

Romance for violoncel (juli 1909)

Trio, B-dur op. 1 for violin, bratsch og violoncel (1917 (1918?))

Strygekvartet, Es-dur op. 3 (I) (1919)

Trio, e-mol op. 6 (I) for violin, violoncel og klaver (1923). Tilegnet Hans Hjorth (Edition Dania)

Fantasi for violin og orgel (1927, 1937?)

Blæserkvintet op. 16 (1934) (Edition Dania)

Koncertstykke for violin solo, fløjte, obo, klarinet, violoncel, bratsch og violoncel op. 17 (ukomplet). Tilegnet Else Marie Bruun (1934) (Edition Dania)

To capricer for fløjte, violin, violoncel og klaver op. 19 (ukomplet) (1936)

Ouverture for firhændigt klaver og strygere op. 21 (Wilhelm Hansens Musik-Forlag 1938)

12 småstykker for 4 trompeter op. 25 (1940)

Sonate for violin og klaver op. 35 (1952)

Serenade for obo, bratsch og fagot op. 36 (EditionS 3. serie nr. 125 (1954 og 1978))

Kvartet for strygere, a-mol op. 28 (1944) (EditionS 3. serie nr. 107 (1949))

Sekstet for fløjte, obo, fagot, violin, bratsch og violoncel op. 30

Kvartet for klarinet, fløjte, violin og violoncel op. 42 (1956)

Sonate for violin og orgel op. 43 (1956)

Kvartet nr. 2 for strygere op. 49 (1959)

Kvartet for fløjte, violin, bratsch og violoncel op. 51 (1960)

MUSIK FOR ÉT INSTRUMENT

18 smaa Orgelstykker til Brug ved Gudstjenesten op. 6 (II) (Engstrøm & Sødring 1942) (1921?)

15 smaa Orgelstykker op. 12 (Engstrøm & Sødring 1933)

Fantasia for orgel, d-mol op. 26 (1941) (EditionS 3. serie nr. 85 (aug. 1942)

Variationer for bratsch solo over langelandsk folkemelodi op. 34 (1952)

Sinfonietta for orgel op. 38. Tilegnet Valdemar Hansen

Fantasia nr. 2 op. 55 (1961). Tilegnet Poul Børch

Sonatine for positiv op. 52 (ca. 1960) Tilegnet Christian Vestergaard-Pedersen

Fantasia for orgel nr. 3 op. 56 (1961). Tilegnet Charley Olsen

Sonate for violin solo op. 60 (1963). Tilegnet Elisa Andersen

Sonate for klaver op. 63 (1964). Tilegnet Arne Skjold Rasmussen

SANG MED INSTRUMENTAL LEDSAGELSE

Lyngblomst for sopran og klaver (1908)

Tre sange for sopran og klaver op. 3 (1919): Fristelse (”Ak, milde Nat med Maaneskin”) (Johannes Jørgensen) op. 3 (II) nr. 1 (København: Søren Jensen); Min lille Dreng (”Din lille fine Haand”) (Helge Rode) op. 3 (II) nr. 2 (København: Søren Jensen); Paa Marken (”Frodigt løfter jeg min Grøde”) (Andreas Hansen) op. 3 (II) nr. 3 (København: Nordens Musik. Søren Jensen)

Edderfuglen (Henrik Ibsen) op. 5 (I) (1920)

Tre sange for baryton og klaver (1922) (Borups Musikforlag)

Parisisk pastorale op. 18 (I) (Paul la Cour)

Salme 42 for baryton og orgel op. 8 (1925)

Sig Maanen langsomt hæver (Carsten Hauch) (Borups Musikforlag 1925)

Tunge mørke Natteskyer for sang og orgel (Jakob Knudsen) (Borups Musikforlag 1925)

Vor Fader har Lys i sit Vindu (Vilhelm Birkedal) (Borups Musikforlag 1925)

Humoreske for mandskor op. 27 (1942)

Morgensang ”Nu gløder øst i morgenskær” for mandskor og orkester (K.L. Aastrup) op. 44 (1956)

To kantater for sopran, fløjte og orgel op. 50 (1959)

UDGIVELSER

Studenter-Sange i Udvalg ved K.F. Hasselmann og Kai Senstius (Odense: Flensted s.a.)

ARRANGEMENT FOR SANG OG KLAVER

Carl Nielsen: Til min Fødeø (”Blidt vugges du i Himmelseng”) (S.P. Raben-Korch) (Odense: Vilh. A. Langs Musikforlag, 1934)

Litteratur

ARTIKLER

”Folkelig Musikopdragelse”, Forum (1933 nr. 7), s. 26-29.

”Om Teoriundervisning”, Dansk Musiktidsskrift, 8. årg. nr. 8 (okt. 1933), s. 181-183.

”Populær eller almen Musik?”, Dansk Musiktidsskrift, 9. årg. nr. 2 (feb. 1934), s. 36f.

”Om Musikteoriens Krise”, Dansk Musiktidsskrift, 15. årg. nr. 6 (aug. 1940), s. 122f.

BIBLIOGRAFI

Vagn Kappel: ”Kai Senstius”, Ejnar Jacobsen og Vagn Kappel: Musikkens Mestre. Danske Komponister. København: Jul. Gjellerups Forlag, 1947, s. 458f.

Musikken Hvem Hvad Hvor. Biografier bd. 2. København: Politikens forlag, 1961, s. 203f.

Balzer, Jürgen: Bibliographie des compositeurs danois par J.B. København: Dansk Komponist-Forening, 1932 s. 58f.

Diskografi

Udvalgte indspilninger:

Fantasia in d minor
Inge Bønnerup (orgel), Mogens Andresen Brass Ensemble
Danish organ music from the 20th century vol. 3
Discart CDK 1051 (2009), CD
Link til Discart

Kai Senstius

Født:

15.12 1889, København

Død:

31.07 1966, Odense

Uddannelse:

Det Kongelige Danske Musikkonservatorium (Anton Svendsen (violin) og Otto Malling (teori)). Organisteksamen 1911.

Øvrige beskæftigelser:

Musiklærer (bl.a. Bornholms Højskole 1912-1921). Organist.

Priser/legater:

Det Anckerske Legat (1935).

Forlag:

Edition S
Edition Wilhelm Hansen
Edition Dania
Borups Musikforlag
Engstrøm & Sødring

Profil oprettet:

5. marts 2013
Kontakt

Dansk
Komponist
Forening

Lautrupsgade 9, 5.sal
DK 2100 København Ø

Telefon (45) 33 13 54 05

dkf@komponistforeningen.dk

Send meddelelse
Find på kort

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev her

Betingelser for DKF nyhedsbrev

Betingelser og vilkår

Læs følgende vilkår og betingelser omhyggeligt, før du tilmelder dig DKFs nyhedsbrev. Såfremt du ikke kan acceptere nedenstående vilkår og betingelser, skal du ikke tilmelde dig DKFs nyhedsbrev.

www.komponistforeningen.dk

Dette website ejes og drives af Dansk Komponist Forening, som er en dansk registreret virksomhed underlagt dansk lovgivning.

Email

Som modtager af DKFs nyhedsbrev modtager du månedeligt et gratis nyhedsbrev i HTML-format.