Søg i
komponistbasen

Fødselsår

Dødsår

Genre/kunstform

Profil
Af: Trine Boje Mortensen

Liv

Sunleif Rasmussen er vokset op på Sandoy, Færøerne. Kunst og musik kom ind i hans liv fra mennesker, der ikke var i den allernærmeste familiecirkler. Forældrenes familier var fiskere og landmænd, og den eneste barndomskontakt med kunst var gennem en bedstemors bror, den berømte digter og politiker Karsten Hoydal. Hoydal blev en mentor for Rasmussen i hans unge dage.

Som stor dreng fik Sunleif Rasmussen lært at læse noder, når der kom en musiklærer fra en af de andre øer, og hans første kompositioner opstod allerede få år efter i midten af teenageårene. Han modtog den første klaverundervisning og hørte sin første koncert med symfoniorkester, da han flyttede til Norge som 18-årig. En koncert, hvor bl.a. Stravinskys Sacre du Printemps var på programmet, og som gjorde et uudsletteligt indtryk på den unge færing.

Efter hjemkomsten til Færøerne indtog Sunleif Rasmussen en aktiv rolle i øernes musikliv. Han var som 21-årig med til at stifte komponistforeningen Felagið føroysk tónaskøld, og han ernærede sig som bl.a. som jazzpianist og musikunderviser i Tórshavn. I 1988 flyttede Sunleif Rasmussen til København og i 1990 begyndte han komponistuddannelsen på Det kongelige danske Musikkonservatorium frem til 1995.

Sunleif Rasmussen har fastholdt sin bopæl på hjemøen Sandoy og har komponeret værker til ensembler, orkestre og kor i hele Norden, med en række internationale opførelser gennem årene.

Færøernes natur og kultur, vejrets omskiftelighed, kædedans og folkesange har altid spillet en rolle i Sunleif Rasmussens musikalske univers. Han fortæller selv, at han i begyndelsen af sin karriere forsøgte at holde en afstand til denne gennemgribende inspiration, men at han gennem årene har fundet en måde at inkorporere Færøernes musik og natur i sit eget tonesprog, der giver mening i det kunstneriske udtryk, om det så gælder enkle korsange eller timelange symfonier.

 

 

 

Øvrigt materiale

Undervisningsmaterialet I Danske Komponisters Værksteder 

Musik

Sunleif Rasmussen har flere gange forklaret, at han i begyndelsen af sin kompositoriske karriere søgte at underdrive den indflydelse den færøske natur og kultur har og har haft på ham som inspirationskilde, men som årene er gået, er han blevet mere bevidst om, at den indflydelse og inspiration, der under alle omstændigheder er til stede, også skal formes og gøres tydelig i hans kompositioner. Det betyder ikke, at vi som lyttere kan genkende melodier eller rytmer fra færøsk folkemusik i orkesterværkerne eller at naturlyde og bølgeskvulp præger kammermusikken. Der er derimod en farverigdom, en omskiftelighed og en art ordenssans i Sunleif Rasmussens musik, der griber ned i netop den dybde som naturen og folkemusikken åbner for os.

Det samme kan siges om Rasmussens glæde ved at benytte tekster fra Den Ældre Edda, og digte fra hjemøerne i kor- og vokalmusik. Ur-dybderne er let tilgængelige i disse kraftfulde ord.

Sunleif Rasmussen udforsker koncertrummet og musikkens egen rumlighed i en række af sine værker. Ofte ved at placere musikere rundt omkring i lokalet (fx obokoncerten Traces in Spaces), eller lade dem bevæge sig mens de spiller/synger (fx 2. Symfoni, The Earth Anew), men også ved at benytte sig af elektronik til at skabe det musikalske rum om en solist (fx Quadroforone). Når dertil kommer værker med musikere, der skal synge og sangere, der skal spille slagtøj og kor, der dels op og bliver til dobbelt- og trippel-kor, så dannes der et billede af en komponist, der med baggrund i en klassisk tilgang til den ny musik og dens tonesprog bliver ved med at udfordre, undersøge og prikke til traditionerne, en komponist, der lader sin lytter være i musikkens rum, men aldrig for at læne sig tilbage og falde hen, tværtimod: for at skærpe lytterens øren og åbne det musikalske sind for alt fra små vejrtrækninger til smadrende orkesterbølger. 

Eks. Symphony No. 2 'The Earth Anew' - I. sats Andantino espressivo e agitato

 

 

Andalag er et rigt, færøsk ord med flere betydninger og lag. ”Anda” kan være ånd og åndedrag, ”lag” kan være melodi eller lag. Sunleif Rasmussen fortæller at alle de i sidste ende 11 satser med titlen Andalag er bygget op af to hovedideer. En som er dur-agtig og en der er mol-agtig. Men ud over disse to musikalske ideer er musikken præget af modstillede karakteristika: lange toner overfor prikkende løb, trinvise bevægelser overfor spring og modstillinger af klangene i de blæserinstrumenter der bruges i de 11 satser.

Oprindelig opstod ideen om en hel suite af værker med titlen Andalag, da Rasmussen blev bedt om at komponere duetter til det færøske ensemble Aldubárans blæsere. I foråret 2020 færdiggjorde Rasmussen den samlede suite, der nu består af otte duetter, to kvartetter og en oktet og som tilsammen varer en time.

De dele af suiten, der allerede er udgivne viser flere komponenter, der kendetegner Rasmussens musik; en klarhed i linierne, der også gør sig gældende i vokalværker og større symfoniske værker, samt en evne til at udvikle det musikalske stof, så det for lytteren får nye udformninger, men beholder en kerne af det originale udtryk. Ikke som en metamorfoseteknik eller ældre tiders variationsteknikker, men en fornemmelse af at grundmaterialet kommer op til lytteoverfladen i forskellige former, i nye rækkefølger og set fra andre sider. Selvom alle de små duetter tager fat i de forskellige blæserinstrumenters karakter, så har man som lytter ikke fornemmelsen af, at det drejer sig om instrumentportrætter. Snarere fungerer de forskellige instrumenter som nye variationer af det musikalske materiale, der kaster nyt lys på indholdet.

 

Symfoni nr. 1 ”Oceanic Days” er på mange måder et gennem-færøsk værk, og på andre er det et nykomponeret orkesterværk af international kaliber. ”Oceanic Days” er dermed nærmest en beskrivelse af komponisten selv. Symfonien er den første komponeret af en færøsk komponist, med titel fra et digt af øernes store digter og kunstner William Heinesen og med tematisk grundlag i en vise og en salme fra Færøerne. De to melodier danner et grundlag for spektralt klangarbejde, og giver stof til henholdsvis hurtige, letløbende passager og mørkere, indadvendte klangområder.

Symfonien er i tre satser: Tranquillo, Largo og Cantabile er overskrifterne. I alle satser udnytter Sunleif Rasmussen orkestrets store dynamiske muligheder fra sarte eller skæve solistindslag til kæmpe bølgende tuttiudbrud. ”Oceanic Days” er ikke som andre hav-inspirerede orkesterværker som sådan et lydmaleri af havet. De oceaniske dage er et vilkår, de er bragende store eller fuldstændigt stille, og de er uendeligt skiftende. Det er denne tilstand af konstant forandring, der giver fremdriften i musikken, men det er også en tilstand, hvor der ikke nødvendigvis er et mål. Det er netop denne udviklende tilstand, der er så karakteristisk ved denne symfoni og den som giver lytteren en intens oplevelse, der ikke ligner meget andet i ny, nordisk musik.

Symfonien blev belønnet med Nordisk Råds Musikpris i 2002 (Værket blev først uropført i 2000) og er et godt udgangspunkt for yderligere lytning af Sunleif Rasmussens solokoncerter og ikke mindst den monumentale 2. Symfoni ”The Earth Anew”, der blev bestilt til Sibelius-fejringen i 2015. Værket har samme besætning (orkester, sopran og baryton-solist og mandskor) som Sibelius’ Kullervo. (Det skal bemærkes at Sunleif Rasmussen samme år også fik uropført en obokoncert ”Traces in Spaces”, som blev bestilt i forbindelse med fejringen af Carl Nielsen). Hvor Rasmussens første symfoni tog udgangspunkt i det omskiftelige hav, så er den anden symfoni udsprunget af jorden. Teksterne er fra Den Ældre Edda og med stort herrekor, to solister, der bevæger sig rundt i koncertsalen og et symfoniorkester, der er instrumenteret så det lyder som om det maser sig vej op gennem jordoverfladen, er det en helt anden energidreven lytteoplevelse lige fra første takt.

 

En række af Sunleif Rasmussens værker er komponeret for kor, og her rækker spændvidden fra kirkelige værker over koriske sange til gennemkomponerede korværker for eliteensembler. Komponistens forhold til litteratur og tekst gennemsyrer hans produktion fra at være ren inspiration til en klangverden, som i den første symfoni, til tonesættelser af nye og gamle tekster. Ordenes klang, indholdets stemninger og rytmiske manifestationer er allestedsnærværende i Sunleif Rasmussens værker. Barndommens kunstneriske mentor, digteren Karsten Hoydal, har åbenlyst sat sig mange spor i Færøernes første internationalt anerkendte klassiske komponist, og denne tekstglæde er et af de meget frugtbare, og et godt sted at begynde lytningen til Sunleif Rasmussens musik, fordi den sangbarhed og rytmiske artikulation, der ligger i vokal og korværkerne kan genfindes i helt andre genrer, som fx soloværker. Hør det blandt andet i Bratschsonaten fra 2016.

 

Kormusikken

En stor del af Sunleif Rasmussens musik er skrevet for kor. Både gennemkomponerede værker i et moderne tonesprog, og traditionelle sange, hvor melodien er i centrum. Værkene "Sig mær hví er foldin føgur" (Tell Me Why the World is Pretty) (1982, revideret 1992), "Syngjandi grót" (Singing Rocks) (1992) og "Sóljurnar og náttin" (Marsh Marigolds and the Night) (1984) repræsentanter den sidste type korkompositioner og eksponerer en mere traditionel side af Rasmussens musik. Melodierne intonerer færøsk folke- og sakral-musik, dog udformet i en moderne sats. "Sig mær hví er foldin føgur" er et reqiem i sang form, hvor det farende individ - eksemplificeret i midten af satsen med en trancenderende melodilinie for solo sopran - betragter og priser verden som umådelig smuk. Temaet i de syngende stene, omsluttes af en satsmæssig tæthed, der er en musikalsk analogi til de tætte molekylære forhold i stenen. Musikken er således karakteriseret ved en uhyre spændstighed i stemmerne. Sóljurnar og náttin er en traditionelt udformet trestemmig korsats for pigekor - tema og sats er klart adskildte.

Kilde: Hans Pauli Tórgard

 

Musikeksemplet her er 1. sats af værket "Fem Færøske korsange". Sunget af koret Nóatún.

Værkliste

Orkester

”Oceanic Days” Symfoni nr. 1 (1995) Symfoniorkester. 40 min.
”Vox Humana, The Song of the Sea” (1995) Symfoniorkester, tape. 22 min.
”Dem Licht entgegen” (2001) Solo Saxofon, symfoniorkester. 18’30 min.
”De grædendes nat” (2003) Symfoniorkester, kor: SSA. 15 min.
”Movings and Melodies” (2004) 2.2.2.2 , 2.2.1.0., pauker, slagtøj, strygere (5.5.3.3.2) 17 min.
”Prelude to an Orchestra” (2008) Symfoniorkester. 30 min.
”Territorial Songs” (2009) solist: Blokfløjte, Symfoniorkester. 23 min.
”Veitsla” (2013) symfoniorkester. 12 min.
"The Earth Anew" Symfoni nr. 2 (2015) solister: sopran, baryton. Symfoniorkester. TTBB. 1 time
”Traces in Spaces” (2015) solist: obo. Symfoniorkester. 26 min.

Sinfonietta/Stort Ensemble

”Grave” (1990) Solo Klarinet, Slagtøj, strygere (3.3.2.2.1). 9 min.
”Trauer und Freude” (1999) fl, kl, fagot, horn, klaver/cembalo, guitar, 2vl, bratsch, cello. 21 min.
”Surrounded” (2000) Sinfonietta. 13 min.
”Four Gardens” (2003) 1111, 1000, Klaver, Violin, Bratsch, Cello. 15 min.
”Songs of Seasons” (2004) solo-violin, strygere (5.5.4.3.2.) 22 min.
”Prelude for Brass (2008) Messingblæsere: 4.3.3.1. 15 min.
”Winter Echoes” (2014) solist: Blokfløjte. Strygeorkester. 11 min.

Kammermusik

”Fantasi yvir Tivilsdøtur” (1989) Klarinet, Horn. 4 min.
”Strygekvartet nr. 1” (1990) 2 violin, bratsch, cello. 10 min.
”Vetrarmyndir” (1991) fl, ob, kl, fag, hn, klaver. 9 min
”Cantus Borealis” (1995) Fløjte, Obo, Klarinet, Fagot, Horn. 13 min
”Dancing Raindrops” (1995) Klarinet, Klaver, Violin. 12 min.
”Caccia” (1998) 2 Guitar. 9 min.
Pictures from the Sea's Garden (1998) Saxofon, Slagtøj. 15 min.
”Mozaik/Miniature” (1999) Fløjte, Klarinet, Violin, Klaver. 4 min.
”Sunshine and Shadows” (2000) 2 violin, bratsch, cello. 13 min.
Kvøda (Greeting) (2002) Cello, Klaver.
Nordisk Fanfare (2002) 2hn, 2tpt, tbn, tba. 4 min.
”Apparition/Disparition” (2005) Basun, Slagtøj. 12 min.
”Accvire” (2008) Blokfløjte, Akkordeon, Violin. 15 min.
”Partita” (2008) Klarinet, Klaver, Violin, Cello. 27 min.
”Fanfare lontane” (2009) Fløjte, Obo, Klarinet, Fagot, Horn, 2 Trompeter, Basun. 15 min.
”Three Dances” (2010) Saxofonkvartet. 10 min.
”Violinsonate” (2010) violin, klaver. 13 min.
”Motion/Emotion” (2011) Fløjte, Obo, Klarinet, Fagot, Horn. 15 min
”Andalag # 1” (2011) Fløjte, Cello. 4 min.
”Andalag # 2” (2011) 2 Fløjter. 4 min.
”Andalag # 3” (2011) Klarinet, Horn. 4 min.
”Andalag # 4” (2012) 2 Fagotter. 4 min
”Andalag # 5” (2012) Altfløjte, Klarinet, Fagot, Horn. 13 min
”Andalag # 7” (2013) Piccolo, Es-Klarinet, Horn, Fagot. 8 min.
”Andalag #11” (2011) Altfløjte, Fagot. 4 min.
”Flow” Blokfløjte, Violin, Bratsch, Cello (2012) 20 min.
”Krevgals go Aprah” (2012) Harpe, slagtøj. 14 min.
”Autumn” (2013) Guitar, Klaver, Akkordeon, Violin, Kontrabas. 9 min.
”Always look at the bright side of the moon” (2017) Fløjte, Saxofon, Slagtøj, Guitar. 13 min
”Pas de Deux” (2018) 2 blokfløjte. 10 min.
”Lullaby” (2018) Altfløjte, Harpe. 8 min.
”Four Dorian Gardens” (2019) Fløjte (+pic, afl), Klarinet (+es-kl, bas-kl), Cello, Klaver.
”Rondo” (2019) violin, bratsch. 11 min.
”Three Phrygian Gardens” (2019) Klarinet, Cello, Klaver. 12 min.

Soloværker

”Echoes of the Past” (1992) Violin. 12 min.
”Like the golden sun” (1993) Klaver, effektprocessor
”A light is lit” (1993) orgel og elektronik, 10 min.
”Chaindance with Shadows” (1997) Forstærket klaver. 12 min.
”Le psaume salé” (2001) saxofon, tape, liveelektronik. 10 min.
”Suite for Guitar” (2007) guitar. 13 min.
”Vogelstimmung” (2011) Blokfløjte 17 min.
”3 Orgelkoraler” (2016) orgel
”Bratschsonate Nr. 1” (2016) Bratsch 20 min.
”Quadroforone #1” (2018) Cembalo + tape. 21. min.
”Tenebrae et Lux» (2018) Harpe.
”Contillen” (2019) Guitar. 6’30 min

Vokalværker

”Landid” (1992) Solist: Sopran, Symfoniorkester. 15 min.
”Tilegnelse” (1996) solist: Mezzosopran. Fl, kl. fagot, trp, 2 slagtøj, harpe, guitar, bratsch, kontrabas. 10 min.
”Todesfuge” (1998) solister: Sopran, Mezzosopran, alt. Ensemble: fl. (ink. pic.afl), obo (ink. ca), fagot, 2 slagtøj, klaver, 2 violin, bratsch. 17 min.
”Arktis” (1999) Mezzosopran, Klarinet, Slagtøj, Harpe, Cello. 8 min.
”En Drøm” (2015) Mezzosopran, 3 stemmer, Bouzouki, Akkordeon, Cello. 16 min.
”Rejsen” (2000) solister: sopran, tenor, bas. Symfoniorkestr. SATB. 30 min.


Opera/Musikdramatik

”Den gale mands have” (2003) Solister: Sopran, Tenor, Bas, 2 skuespillere, 2 dansere. 1111, 1110, Slagtøj, Klaver, guitar, strygere 11111. 1 time 15 min.

Kor

”5 færøske korsange” (1989) SATB 11’30
”Spring” (1993) solo: sopran, baryton, SATB. 9 min.
”Dropar” (1993) Dobbelt SATB.
”Psalmus 8” (1995) orgel, SATB. 8 min.
”Creatio caeli et terrae. Dies unus” (1996) Dobbeltkor SATB. Findes også version for Trippelkor SATB
”Creatio caeli et terrae. Dies secundus” (2017) SATB, Blokfløjte. 8 min.
”Creatio caeli et terrae. Dies tertius” (2017) SATB, Bratsch, Cello. 10 min.
”Creatio caeli et terrae. Dies quartus” (2006) Dobbeltkor SATB, 2 Violin. 10 min.
”Engführung” (2002) Sopran solo, Dobbelt SATB, Klaver, Cello. 20 min.
”Regin der Schmeid” (2007) SATB, basun, slagtøj. 15 min.
”Gylfaginning” (2009) SATB + forstærkning. 30 min
”I” (2011) Alt og tenor-solister, blokfløjte, SATB. 10 min
”Jordpigernes Drøm” (2011) Solister: Mezzosopran, Sopran, Alt, SA
”Nordisk Messe” (2014) 3 fløjte (afl,pic), 3 obo (ca), 3 klarinet (+bcl).2, 4 horn, 3 trompet, 3 basun, tuba, pauker, 2 slagtøj, strygere. SSATBB. 35 min
”Te Deum” (2015) horn, 2 trompet, basun, tuba, orgel. SSAATTBB. 20 min.
”Klar op vort mod, lys for vor fod” (2016) Solister Sopran, Baryton. 2 obo, orgel, 2 violin, bratsch, cello, kontrabas, SATB. 25 min.
”More Fair Than the Sun” (2016) 4 horn, 3 trompet, 3 basun (2 lurer), 1 tuba, pauker, SATB. 8 min.
Alternativ instr 1: Solo-blokfløjte 2 fl.+pic, 2 obo+ eng. horn, 2 klarinet+basklarinet, 2 fagot+kontrafagot, horn, 3 trompet, 4 lurer, pauker, 3 slagtøj, 3 sækkepiber, strygere. SATB 10 min
Alternativ instr 2: 2 Fløjter+pic, 2 obo+eng.horn, 2 klarinet + Basklarinet, 2 fagot+Kontrafagot, 4 horn, 3 trompet, basbasun, 2 lurer, tuba, pauker, 2 slagtøj. SATB 9 min.
”NORDIKA” - vers. for SATB & Klaver
vers. For Sopran solist+ SATB + 2fl+picc, 2 obo+eng.horn, 2 klarinet, 2 fagot, 4 horn, 2 trompet, 3 basun, tuba, 2 slagtøj, strygere.
”Ór Ymis holdi” (2016) TTTBBB 8. min.
“Songs of Solitude and Night” (2019) solo blokfløjte, SATB. 22 min.

Elektronmusik

”Tid, ild, baglæns” (1991) tap. 16.30

Diskografi

videostreaming

Videointerview med Sunleif Rasmussen, NMD 2010, Video Majkens Vibe Bauer.

Videoportræt af Sunleif Rasmussen

Sunleif Rasmussen

Født:

1961

Kontakt:

Adresse:

Áarbøur 10
FO- 210 Sandur

Telefon:

+298 318416

Email:

Uddannelse:

1990-95 Kompositionsstudium på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium, hos bl.a. Ib Nørholm og Ivar Frounberg.

Øvrige beskæftigelser:

1981 Medstifter af den færøske komponistforening, Felagið føroysk tónaskøld FFT.

2002 - 07 formand for Musiklærernes fagforening Musikklærarafelga Føroya MLF

2002 - 07 underviser på Musikskolen i Tórshavn.

2005 - 06 Leder af Musikskolen i Tórshavn.

2020 Kurator medlem af NMD 2021 i Thorshavn

2021 Formand for den Færøske Komponistforening

2004 - underviser på læreruddannelsen.

2010 - uddannelseslektor på universitetet i Tórshavn, Setur.

2019 – Initiator af Kreativ Uddannelse i Musik og Litteratur på Universitetet i Tórshavn, Setur.

Priser/legater:

Sonning legat for unge kunstnere 1990

Nordisk Råds Musikpris 2002

Kunstfondens 3-årige 1997

Mentanarvirðisløn Landsins 2011

Tonekunstnärsmedlem i Sällskapet Muntra Musikanter i 2018

Forlag:

Profil oprettet:

21. juni 2013
Kontakt

Dansk
Komponist
Forening

Lautrupsgade 9, 5.sal
DK 2100 København Ø

Telefon (45) 33 13 54 05

dkf@komponistforeningen.dk

Send meddelelse
Find på kort

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev her

Betingelser for DKF nyhedsbrev

Betingelser og vilkår

Læs følgende vilkår og betingelser omhyggeligt, før du tilmelder dig DKFs nyhedsbrev. Såfremt du ikke kan acceptere nedenstående vilkår og betingelser, skal du ikke tilmelde dig DKFs nyhedsbrev.

www.komponistforeningen.dk

Dette website ejes og drives af Dansk Komponist Forening, som er en dansk registreret virksomhed underlagt dansk lovgivning.

Email

Som modtager af DKFs nyhedsbrev modtager du månedeligt et gratis nyhedsbrev i HTML-format.