Søg i
komponistbasen

Fødselsår

Dødsår

Genre/kunstform

Profil
Af: Trine Boje Mortensen

Liv

Ivar Frounberg bliver ofte beskrevet som en komponist, der kom sent i gang med at skrive musik. Han var 35 ved sin debutkoncert i 1985, men var allerede inden da uddannet organist, og havde gennemført en Master of Arts i komposition ved State University of New York i Buffalo fire år før. Så det er en sandhed med modifikationer, at han kom sent i gang, og begivenheden, der satte gang i hele tanken om at blive komponist faldt langt tidligere:

“Den igangsættende begivenhed var for mig Den Danske Kvartets skolekoncert med værker af Borup-Jørgensen, Ib Nørholm, Penderecki og Stravinsky. Vi (en lille gruppe elever) fik arrangeret ekstraundervisning med Axel Borup-Jørgensen, hvor han gennemgik moderne svenske digtere og egne værker.” (citat fra mailinterview september 2013).

Det var altså en stor skoledreng, der blev skubbet hen mod et liv som komponist, ved at høre musik af levende komponister med et fremtrædende dansk ensemble, for derefter selv at opsøge musikken overalt: “Senere DR’s udsendelser med Svend Erik Werner, m.fl. og Gladsaxe Kommunes musikbiblioteks-samling af 1950/60-tallets musik: Boulez, Stockhausen, Nono, Maderna, Ligeti, Xenakis og mange flere...”

Efter endte studier på Københavns Universitet, på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium og i udlandet markerede Ivar Frounberg sig hurtigt på flere felter. Som koncertarrangør var han allerede fra midten af 1970’erne en del af Det Unge Tonekunstnerselskab, og han kom straks efter sin debutkoncert i gang som underviser på konservatoriet i København, og var en af de første til at undervise i elektroakustisk musik.

Ivar Frounbergs tilgang til den kompositoriske gerning har fra begyndelsen været præget af trangen til at udforske og undersøge musikkens bestanddele, men trangen til at undersøge har samtidig været parret med en stor formidlende indsats, dels som underviser i elektroakustik og komposition, men også som administrator, hvor musikkens rolle i samfundet og dens vilkår er blevet sat under lup, problematiseret og diskuteret. Dertil kommer en række artikler, bl.a. i Dansk Musik Tidsskrift, hvor den mere teoretiske side af Frounbergs formidlingsevner er kommet til skue på skrift.

Hvad alle disse ”udenoms-musikalske” bedrifter vidner om, er en komponist, der ikke er og aldrig har været bange for at gribe musikken an med sit intellekt. En komponist, der på mange måder har set det musikalske felt i bredeste forstand som en intellektuel udfordring, og som har insisteret på at behandle den som sådan. Det er en position, der er overraskende enestående i Danmark, og ikke nødvendigvis en position, der har dannet skole. Dertil er en sådan position måske for internationalt rettet eller inspireret.

At Frounberg på nogle punkter har følt sig utilpasset herhjemme, kunne man se da han blev ansat som professor i komposition ved Norges Musikkhøgskole i Oslo, hvor han pludselig fik den plads han skulle bruge til at folde sig ud som komponist, underviser og deltager i den løbende musikdebat. Han fik måske også her det modspil, der skulle til?
I en række artikler i DMT i årene efter årtusindskiftet peger Frounberg skarpt på forskelle mellem de realiteter han oplevede i Danmark og situationen i Norge.

Midt i arbejdet som formidler, administrator og underviser findes så musikken, der i en flydende overgang mellem forskning, kreativitet og stram struktur er vokset frodigt frem. En række værker til danske og udenlandske ensembler, kor og orkestre er det blevet til og mange af dem med elektronikken eller computeren som medspiller.

 

Af: Trine Boje Mortensen

Musik

Ivar Frounberg begyndte sin komponistkarriere med at ville undersøge og måske endda genoplive modernismen efter 70’ernes eksperimenter i mange retninger. Et indgående kendskab til komponisterne, der prægede den centraleuropæiske musik i 1950’erne og frem – Pierre Boulez bl.a. - og en nysgerrighed over for musikkens strukturer, prægede de første år. Han havde via studier fået kontakt med Iannis Xenakis og Morton Feldman, og dette var med til at understrege Frounbergs fokus på det strukturelle, men tilføjede også et andet analytisk aspekt: tanker om musikken som kunstart og den position i det kulturelle miljø.

At opdage ”den uendelige mængde af anatomiske detaljer i relationen mellem tone, klang, interval og harmoni.” Ordene er Frounbergs egne og kommer fra en beskrivelse af værket Et punkts anatomi, der blev nomineret til Nordisk Råds Musikpris i 2006. Beskrivelsen af Et punkts anatomi kan dække hele Ivar Frounbergs tilgang til det at komponere. Frounberg er en opdagelsesrejsende i musikkens DNA.

Fascinationen af musikkens mindste byggesten er en rød tråd gennem hele Frounbergs værkliste, og det snublende nært at påstå, at det er en selvfølge, at netop Ivar Frounberg blev en af Danmarks computermusikpionerer. Med computeren kom værktøjet, der kunne hjælpe komponisten med at analysere dybere lag og endnu mere grundlæggende detaljer, samt kortlægge nye felter af musikkens landkort. Ivar Frounberg har, ligesom bl.a. kollegaerne Wayne Siegel, Gunner Møller Pedersen, Svend Aaquist Johansen og Fuzzy, været med til at åbne de danske ører for elektroakustisk musik og computermusik. På den måde har han som pioner været med til at tegne hidtil hvide pletter på landkortet op med konturer og farver. Men metaforen om den opdagelsesrejsende komponist kan også strækkes i en anden retning: Frounberg har gennem hele sit kompositoriske virke ladet sig inspirere af rå, upolerede myter, fortællinger og historier fra Grønland, det fjerne østen og oldtidens Grækenland. Her er to aspekter, der tilsammen holder Frounbergs musik i spænd: udforskning af musikkens byggesten og (gen)opdagelse af kulturers tidlige, primitive (hvad det så end er?) eller måske særligt autentiske fortællinger.

I værker som fx Drømmespor, og Ikaros, Daidalus and the Labyrinth kan fascinationen af det svundne og mytiske ses i titlerne, mens valget af traditionelle inuittekster i Det man fremfører af gammel vane, vidner om den samme tendens. På samme måde kan titlerne Feed-back Installation, A Pattern of Timeless Motion og Multiple Forms læses som eksempler på undersøgelser af musikkens byggesten. Endnu mere ekstremt går Frounberg til værks i de nyere arbejder Material Investigations, som han selv tøver med at benævne som værker, men som ligger sig et sted mellem forskning og musik og i hvert fald uden for det gængse værkbegreb. Når man til inspirationskilderne også lægger en klar fascination af landskaber, der bl.a. kan ses i titlen på værket Prelude - Voyage – Jotunheim, fremkommer et billede af en komponist med rødderne godt forankret i både sansernes og det intellektuelles verden, og hvor det måske slet ikke giver mening at skille disse dele ad.

Det vil være en fejl at tro, at den klingende musik der bærer disse meget forskellige titler også er væsensforskellig. Klangen af Frounbergs værker har nemlig en anden, eller tredje eller fjerde dimension, som gennemgående karakteristika: en sanselighed og en ekspressivitet, der ikke udelukkende lader sig beskrive med inspirationspunkterne i musikkens byggesten og i myternes kraft. Det ekspressive element i Frounbergs værker kan have en næsten eruptiv kraft og sanseligheden kommer bl.a. til udtryk i passager af nærmest tidsophævende ro og blidhed, et eksempel på det sidste kan høres i begyndelsen af ... To Arrive Where We Started ...

Af: Trine Boje Mortensen

"... To Arrive Where We Started ..."

Figura Ensemble har gennem en årrække bestilt værker hos danske komponister og i 1993 skrev Ivar Frounberg værket ... To Arrive Where We Started ...
Værket er for ensemble og sanger, og teksten er hjemmelavet på et nonsenssprog, som komponisten påstår har et ”vist selvbiografisk islæt” (citeret fra cd-programhæfte).

Musikken er dog, på trods af tekstens uforståelighed, klar og med en organisk klingende opbygning, der begynder ganske svagt og som i løbet af værkets godt 17 minutter, med en kølig ro mander sig op til et vibrerende klimaks og derefter vender tilbage til den indledende, kølige ro igen. Men den organisk klingende opbygning af værket bunder, som altid i Frounbergs kompositoriske værksted, i et arbejde med abstrakte former og matematiske strukturer.
”Jeg overraskes undertiden af den klare dramatiske struktur, som abstrakte musikalske former medfører,” fortæller Frounberg selv i Dacapo-cd’ens booklet. Centralt i værket står sangerindens ekspressive udtryk og bratschens mere dæmpede, søgende motiver, der ligger langt fremme i lydbilledet.

Af: Trine Boje Mortensen

"Hvad sang sirenerne, da Odysseus sejlede forbi?"

Hvad sang sirenerne, da Odysseus sejlede forbi? Ingen kender svaret på spørgsmålet. Odysseus var den eneste, der hørte sirenernes sang og han afslørede aldrig sin hemmelighed.

Ivar Frounbergs orkesterværk fra slutningen af 1980’erne beskæftiger sig mere med den uvidenhed, der er situationens kendetegn: at ingen ved, hvad sirenerne sang. Hvad sang sirenerne? Er et spørgsmål uden svar. Det ender med, at det slet ikke er sirenerne, der er i fokus, men uvidenheden; bevidstheden om en sang, der ikke er blevet hørt. Værket er komponeret til DR og den version radiolytterne hørte ved uropførelsen, var mikset anderledes end den publikum i salen hørte, og udgaven på cd er igen en lidt anden version. Der er også forskel på alle fremtidige live-opførelser, fordi der en vis frihed i partituret, hvor dirigenten kan tage beslutninger om forløbet undervejs.

Hvad sang sirenerne ... er komponeret for symfoniorkester, multichannel tape og live-electronics. Kombinationen af det velkendte i orkesterlyden og det i denne sammenhæng fremmede element elektronik er gennemført, så der både opleves fuldstændig sammensmeltning og skarpe grænser mellem de to verdner.

Værket er rent klangligt som en eventyrverden. Om det er Aladdins krystalhule, en engelsk fe-have eller en nordisk elverskov er ikke så vigtigt. Måske er Hvad sang sirenerne ... lidt af det hele på forskellige tidspunkter. Det man oplever undervejs i værket, er at den tillokkende, besnærende skønhed også har en skyggeside. Bevidstheden om, at sirenernes sang betyder døden og at de skønne elverpiger på et tidspunkt viser deres hule rygge bliver en del af den musikalske oplevelse, der skaber en skræmmende dybde i det eventyrlige værk.

Værket, som det fremstår på cd-indspilningen hos Dacapo, begynder med et eksempel på den klanglige sammenblanding af elektronik og orkester. Begyndelsen er også med til omgående at bringe lytteren ind i eventyruniverset, befolket af væsner, klange og figurer, der fremstår som blandinger af det velkendte og det fremmede. Efter en kulmination godt seks minutter inde i værket, kommer man som lytter tættere på værkets lyd-univers. Det er som om, der bliver zoomet ind, og en verden af lyse, energiske og meget letbevægelige motiver åbenbarer sig. Efter nogle minutters omkringfaren under mikroskopet sænkes energiniveauet langsomt, til fordel for en anspændt, men dog rolig fred. Instrumentgrupperne kommer med udbrud, især messingblæserne, men det overordnede udtryk er roligt og glasklart. Først når musikken er faldet helt til ro, begynder der at ske forandringer. Omkring 18 minutter inde i værket høres først elektroniske lyde som små advarsler om, hvad der er på vej og i de sidste fem minutter af de 25 som værket varer, møder vi som lyttere musikkens absolut mørkeste sider, og i værkets sidste sekunder forsvinder den lydlige eventyrverden ikke med et brag, men som en drøm, der smuldrer i erindringen.

Værkliste

Værkliste fra founberg.dk.

Orkester

Nu (1997-98) symf. ork. (26 min)

What Did the Sirens Sing, As Ulysses Sailed by (1987-89) Symf. ork., multichannel tape, live-electronics (30 min)

Multiple Forms (1986) Symf. ork. (15 min)

 

Solist med ensemble

A Dirge: Other Echoes inhabit the Garden (1988) Akkordeon solo + lille ork. (10 min.)

Friction and Transformation (2009) perc. solo, symf. ork. og electronics (60 min)

 

Ensemble

Three Cognitive Objects and Improvisations (2010) (25 min)

The Quantum Mechanics of My Life (2010) Sinfonietta (60 min)

… while oft unseen (2004) Sinfonietta, (5 min)

Aestetische Theorie (2003) Sinfonietta (7 min)

Prelude - Voyage - Jotunheim (2002) for fl., cl., pno., vln., vla., vlc. og cb  (20 min)

Voyelles I-II (1999) Stemme, clar., perc., pno., vla., og cb. (13 min) 

...to arrive where we started (1993) stemme, vla., pno., perc. og cb.

SHaTaLe (1992) Sinfonietta, (18 min)  

Kreppvaar (1991) fl.,ob.,cl.,cor.,basoon + live electronics  

Embryo (1985) el-vln.,vln.,vla.,vlc., pno/DX7,tape, (15 min)  

Frescobaldi-epitaph (1983) fl.,cl.,guit.,pno.,perc.,vln/vla., vlc

Ikaros, Daidalos and the Labyrinth (1983) 3 fl.,hrp.,cemb.,perc.  

Drei-Klang (1982) fl.,ob.,cl.,vla.,vlc.,cb

...en vue de Roesnaes (1981) ob.,2 cl.,trb.,2 perc.,pno.,celeste,vla.

 

Kammermusik

Pilot Duo (2010) vl, trb og electronic’s, (10 min)

Four directions for four trombones (2007) (15 min)

Grenzland (2006) recitation og ensemble (20 min) 

Realisation af Marcel Duchamp: La Mariee… (2006) 

Prelude - Voyage - Jotunheim (2002) fl., cl., pno., vln., vla., vlc. and cb (20 min)

Hoodoos (2001) Strygekvartet (10 min) 

á IX (2001) cl. og pno, (17 min) 

Fem essays over tid (2001) saxofon(er) og slagtøj, (15 min) 

TveSyn (2000) cl, perc, vi, cb og computer, (12 min)

Cancion, no cantada (1998) bascl, perc. og computer performance, (12 min)

Quiet Landscapes - 15 views (1997) fl, cl, vcl, synthesizer og piano, (10 min)  

Matinata (1997) trp, perc. cb og electronics, (10 min)

Hoodoos (1997) Strygekvartet, (10 min) 

Horizon: fading (1997) vcl og guitar, (6 min)  

Music for Dr.W's trio (1996) fl, vlin og vibraphone, (4 min)  

Re-Son (1996) 2 acoustic guitars

Fingers of dew (1993/95) el-guitar, perc. og live-electronics

ISOXOSI (1992) for any combination of instruments

Henri Michaux-preludes III (1991) 2 pnos and soprano.

D (1986) vln.vla  

Openings (1985/90) 3 ob.

Episodes (1985) fl.,vln.,vla.,vlc.

Five Echoes of a Sonata (1978/83) cl.,pno.,perc

 

Solo og solo med elektronik

Material Investigations: shepard tones (2011) harpe og electronics (20 min)

Material Investigations: percussive staves (2011) perc. og electronics (40 min)

Waves and Velocities (2007) kvarttonemarimba

Waves and Velocities at dawn and dusk (2005) Kvarttonemarimba og recitation, (6 min)

...and sank in tumult in to a lifeless ocean (2005)       orgel og interaktiv elektrofoni, (20 min)  

ORION (2004) for solo slagtøj (3 min)  

Etude (2002) kvarttonemarimba, (3 min)

Klaverstykke (2002) - et ”til lykke” til Pelle Gudmundsen-Holmgreen – 70 år, (3 min)  

Logogriphes (2002) acc og interaktiv elektrofoni var. 17’

SAXO (2001) saxofoner og elektrofoni (16 min) 

Epitome II (2000) vl (8 min)

Epitome (1999) vla (8 min) 

Baby-universes with Worm-holes (1998) body percussion og percussion setup, (12 min)  

Quasi una sonata (1997) pno solo, (10 min)  

3 of Four Expressions (1997) vcl og live-electronics, (10 min)

Drømmespor (1997) vl og interactive electronics, (15 min) 

HYDRA (1996) trb og electronics, (15 min)  

...las armonias de la noche profunda (1995) zeta-violin og electronics (7 min)

Other Echoes Inhabit the Garden (version for solo akkordeon,1994)

Worlds Apart (1992-94) harpe og electronics

Korybanternes dans (1989-93) el-guitar og live-electronics

 

Time and the Bell (1990) perc. og interactive computer  

Henri Michaux-preludes (1984-85) pno solo

pro pacem pugnandum est (1982) orgel solo

Phantasie De-Kadenz (1975-77) guitar solo

Peripeti (1974) fløjte solo

 

 

Vokal

En stille avmålt lue (2005) for sang, trombone og slagverk til dikt af Edvard Munch (part of Sangboksprosjektet NMH) (6 min) 

Det bedste og det verre (2005) (tekst: Edda) sang og cb 

Two National Songs (1999) sang og pno (5 min)

 2 Salmemelodier til tekster af Carsten Hauch (1996) sang og pno/org (5 min)

The Anatomy of a Point (1990-1995) 16 solostemmer, tape og live-electronic's, (20 min)

Det var ikke en dag som de andre...  (1994) SATB el. sopr. og org. (6 min)

To korstykker: Magnificat og Nunc dimittis (1990) SATB (10 min) 

And the Fire and the Rose are one (1986-87) sopr, el-guit, perc. (13 min) 

Fred er at være, hvor jeg må (1986) voc.,pno./org. (5 min)

Fire danske sange (1986) voc.,pno. (8 min)

Henri Michaux-preludes (1986) pno.,sopr.

Haliksa-i (1983-84) sopr.,fl.,ob.,cl.,pno.,perc., vla.,vlc.,cb

FAUST-variations II (1979) mezzo, fl.,perc.,pno.,vln.,vlc.

Det, man fremforer af gammel vane (1978/90) mezzo, cb and optional live-electronic's

Tre Fuglesange (1976) mezzo, fl. (5 min)

Årstider (1976/81) SATB (11 min)

 

Elektroakustisk

Veränderung – en lydstafet (2012) duo m. Bjørn Svin

...dal Niente (2008) for laptop orchestra 

I’m Your Friend (2007) interactive installation

Waves og Velocities II  (2007) kvarttonemarimba and live-electronics 

Feed-back installation (2004) 

Høstdrømme (2003) på fikseret media, ny version, (15 min)

Ich hab noch einen Koffer in Berlin (2002) 

Verdener af Fravær ("The Composer's Portable Toolbox III" 1999) 2 ch. tape

I Spejlet Syn (1997) 2 ch. Tape (5 min)  

Objekternes Teater (1997) 4 ch. tape, (5 min)

Høstdrømme (1997) 4 ch. tape (15 min)

Digital Dance Ballet (1996) for 2 dansere og interaktiv computer (10 min)

Ellenat (1996) -*-lost-*- 4 ch. tape, (14 min)

Flying/Dying (1992) el-guitar og interaktiv computer

A Pattern of Timeless Motion (1989) 4.ch.tape, (20 min)

Network (1988-) ongoing project for 4 computers and MIDI-synths. Sammen med: Fuzzy, Svend Aaquist Johansen and Wayne Siegel

Stone-Age (1988) 2 ch.tape

At the Stillpoint of the Turning World (1988) live-computer og MIDI-synth

 

Diskografi

CD

Dacapo Records 8.226515 (2004)

CDKlassisk*DK, CDK 1099 (2013) Phantasie De-Kadenz Erling Møldrup, guitar

Aurora ACD 5059 (2011) Waves and Velocities Kjell Tore Innervik, percussion

Danacord DACOCD 684 (2011) Fire eksistentielle sange Marianne Lund, sopran

Nordplus IP Music Laboratory  Process (2010) Hoodoos Chordos String Quartet

Gateway Music CM01 (2010) Time and the Bell Christian Martinez, percussion

Dacapo 8.226537 (2007) Prelude – Voyage – Jotunheim Ensemble Alternance

Albany Records TROY728 (2005).Drømmespor Bodil Rørbeck, violin

Dacapo Records 8.226515 (2004) SAXO Meta Duo: Daniel Kientzy og Reina Portuondo

Classico CLASSCD 452  (2002) Hydra indspillet af Niels-Ole Bo Johansen.

Ambitus Musikproduktion Hamburg, amb 69 823 (2001) Epitome Annette Slaatto. vla.

”Ny Musik i musikskolen”, Odense Musikskoles forlag 2001 Landskaber Odense Musikskoles ensemble, dir. Uffe Most

Dacapo 8.224143 (1999) ...to arrive where we started Figura6, cond. Henrik Vagn Christensen

Dacapo 8.224113 (1998) Worlds Apart Sophia Claro, harp

Dacapo 8.224028, Copenhagen 1996/distribution: Marco Polo Other Echoes inhabit the Garden Geir Draugsvoll, accordeon

Dacapo 8.224027, Copenhagen 1996/distribution: Marco Polo What Did the Sirens Sing, as Ulysses Sailed by? Aarhus Symphony Orchestra, cond.Frans Rasmussen

Dacapo 8.224027, Copenhagen 1996/distribution: Marco Polo A Dirge: Other Echoes inhabit the Garden (1988) Geir Draugsvoll, accordeon Aarhus Symphony Orchestra, cond.Frans Rasmussen

Dacapo 8.224027, Copenhagen 1996/distribution: Marco Polo Multiple Forms

Aarhus Symphony Orchestra, cond.Frans Rasmussen

Centaur Records, (1996) Worlds Apart Sophia Claro, harp

Musica Nova, Copenhagen (1995) ... las armonias de la noche profunda Mari Kimura, zeta-violin

Dacapo DCCD9101 A Pattern of Timeless Motion (1989)

LP

Paula Records/SUDM LP prod.27 (1983) Drei-Klang

Vestjydsk Kammerensemble, cond. Svend Aaquist Johansen

Kasettebånd

SUDM020 Haliksa'i, Phantasie De-Kadenz, 5 Echoes of a Sonata, Henri Michaux-preludes
Erling Moeldrup, guitar The Elsinore Players, cond. Flemming Vistisen, Søren Bagger, clar., Erik Kaltoft, pno. og Frans Hansen, percussion, Inge Sønderskov Madsen, piano

Ivar Frounberg
Foto: frounberg.dk

Ivar Frounberg

Født:

12.4.1950, Søborg

Kontakt:

Adresse:

Betzy Kjelsbjergsvei 14 C
N-0486 Oslo

Telefon:

+47 909 46719

Email:

Web:

Uddannelse:

1971 Filosofikum fra Københavns Universitet.
1976 Organisteksamen fra Det Kgl. Danske Musikkonservatorium.
1981 MA i komposition fra State University of New York, Buffalo hos Morton Feldman.
1985 Debutkoncert i komposition fra Det Kgl. Danske Musikkonservatorium.

Øvrige beskæftigelser:

1981-94 Bestyrelsesmedlem Dansk Komponist Forening.
1986-94 undervisningsassistent i elektro-akustisk musik på Det Kgl. Danske Musikkonservatorium.
1994-2001 docent i komposition på Det Kgl. Danske Musikkonservatorium.
2000-12 professor i komposition på Norges Musikkhøgskole, Oslo.
2012 professor emeritus, tilknyttet Arne Nordheim Sentret, Norges Musikkhøgskole.
1976-88 Organist.

Priser/legater:

Carl Nielsen Prisen (1995).

Forlag:

Profil oprettet:

10. juni 2013
Kontakt

Dansk
Komponist
Forening

Lautrupsgade 9, 5.sal
DK 2100 København Ø

Telefon (45) 33 13 54 05

dkf@komponistforeningen.dk

Send meddelelse
Find på kort

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev her

Betingelser for DKF nyhedsbrev

Betingelser og vilkår

Læs følgende vilkår og betingelser omhyggeligt, før du tilmelder dig DKFs nyhedsbrev. Såfremt du ikke kan acceptere nedenstående vilkår og betingelser, skal du ikke tilmelde dig DKFs nyhedsbrev.

www.komponistforeningen.dk

Dette website ejes og drives af Dansk Komponist Forening, som er en dansk registreret virksomhed underlagt dansk lovgivning.

Email

Som modtager af DKFs nyhedsbrev modtager du månedeligt et gratis nyhedsbrev i HTML-format.