Søg i
komponistbasen

Fødselsår

Dødsår

Genre/kunstform

Profil
Af: Trine Boje Mortensen

Liv

Der var musik i Lars Hegaards barndomshjem, og som barn spillede han guitar og blokfløjte. Det var dog først i gymnasiet i barndomsbyen Svendborg, at han på musiklinjen og i gymnasiekoret mødte den klassiske musik. En helt anden musikalsk verden end barndomshjemmets, og mødet med de store klassikere – en strygekvartet af Schostakovitch, korværker som Händels Messias – gjorde indtryk på gymnasieeleven, selvom det miljø han færdedes i før 1970 var præget af beat-musik.

Lars Hegaard komponerede allerede som barn små stykker, men efter gymnasiet var guitaren i fokus og det var som guitarist, han kom ind på konservatoriet i 1969 med Ingolf Olsen som lærer. Gennem Ingolf Olsen, der på det tidspunkt arbejdede sammen med en lang række komponister, kom Lars Hegaard i kontakt med kompositionsmiljøet og efter endt diplomeksamen gik han i ’tænkeboks’ på universitetet, begyndte at tage privat kompositionsundervisning hos Niels-Viggo Bentzon og kom så på konservatoriet igen, som kompositionsstuderende hos Ib Nørholm.

Med rødder i arbejderklasse og beatkultur og med nysgerrigheden til at udforske musikkens mange verdner, tegner der sig et broget billede af den musikalske baggrund, som Lars Hegaard står foran. Han har levende interesseret sig for etnisk musik og for musikalske udtryk langt fra modernismens og koncertsalens støvede gemakker. Interessen for alt dette, der ligger uden for rammen af klassisk musik, har dog aldrig givet sig til udtryk som påklistrede påstande. Det er vigtigt for Lars Hegaard at integrere de mange musikalske verdner inden han kan bruge dem i sit musikalske udtryk.

Selvom inspirationen fra mange hjørner af musikkens verden ikke er unik i dansk musikliv, er måden den bliver brugt på i Hegaards værker i særlig grad integrerende. Inspirationen fra billede, tekst og fremmede kulturers musik, kan umiddelbart stritte i mange retninger. Men inden de forskellige inspirationerne får adgang til Hegaards musik, er de blevet integreret i et samlet musikalsk udtryk, der giver endnu mere plads til Hegaards egen klare stemme end til de karakteristika man end måtte forbinde med Sydamerikansk, Indisk eller Fynsk musik.

Ud over at have komponeret mere end 120 værker (2013), har Lars Hegaard været aktiv som musiker og ikke mindst musiklærer.

 

Af: Trine Boje Mortensen

Musik

Lars Hegaards 2. symfoni fra 1987 bærer titlen Space even more than time. Rummet, i højere grad end tiden. Denne titel kan også bruges som overordnet beskrivelse af en lang række af Hegaards kompositioner, der har det til fælles, at de beskæftiger sig med det rumlige, med musikalske begivenheder, der næsten fremtræder som objekter man kan røre. Med en klar adskillelse mellem værkernes enkeltdele, der giver et på en gang overskueligt og labyrintisk præg.

Komponistkollegaen Ivar Frounberg skrev en portrætartikel om Lars Hegaard med titlen ”The fruitful coexistence of objects”. Objekternes frugtbare sameksistens er den danske titel og igen en beskrivelse af en samtidighed, en parallel eksistens af forskellige musikalske hændelser, der belyser hinanden, men som ikke nødvendigvis forandrer hinanden ved deres tilstedeværelse. Lars Hegaard guider lytteren gennem de musikalske begivenheder med sikker hånd, viser dem frem i den rækkefølge, der får dem til at give mest mening, hvor de belyser hinanden bedst. Tydeligst er det i et værk som 13 Short Pieces fra 1990, hvor 13 satser er hinandens spejle, og hvor musikalske hændelser dukker op som kontraster og medspillere undervejs. Musikken er inspireret af et tilfældigt leksikonopslag om aminosyrer, og klinger som en verden af små aforistiske danse. Hver især har satserne en identitet, og hver især kaster satserne et skær på de omkringliggende satser og tilsammen danner de en lille musikalsk skulpturpark af levende, dansende figurer.

De klart opdelte afsnit og det skulpturelle ved musikkens opbygning, skjuler på sin vis et lag af dybere sammenhænge; fx klanglige eller motiviske. En vigtig brik i forståelsen af det rumlige aspekt af Hegaards musik er den næsten taktile realitet af de forskellige klanglige forekomster. ”Man kan gå på tonerne” sagde Hegaard i interviewet af Ivar Frounberg i 1980’erne. Det er denne fornemmelse af, at de enkelte musikalske forekomster er fysisk konkrete, der giver en overordnet klarhed i lytteoplevelsen.

Ud over inspirationen til at skabe en rumlig musik – Space Even More Than Time – så lader Lars Hegaard sig ofte inspirere af litteratur, af ord. Forfattere som Castaneda, Beckett og Musil har alle inspireret til værker og at Hegaard ikke er kostfornægter blandt de store digtere kan også ses på tekstvalget til en række af hans vokalværker; her er ordene af bl.a. Sylvia Plath, Emily Dickinson, Poul Borum, Henrik Nordbrandt og James Joyce.

Lars Hegaard fortæller: ”Jeg sætter stor pris på at den musik jeg komponerer overrasker, såvel mig selv som publikum. Jeg bryder mig ikke om at komponere musik der er velkendt for mig selv. Det skal være nyt i det mindste for mig selv.”[1]

Noter

[1] Mailinterview november 2013

Af: Trine Boje Mortensen

'Ambient Voices'

Ambient Voices - Omkringliggende stemmer – er titlen på et værk for klarinet, klaver, violin og cello fra 1998. Værket har fire satser og titlen på værket er også titlen på den første sats.

  1. Ambient Voices
  2. Signs
  3. If a Sound Was a String
  4. Sad Story

Ambient Voices er præget af den plasticitet, der er karakteristisk for en række af Hegaards værker. Som lytter får man en fornemmelse af, at man kan række hånden frem og så vil lyden være en konkret ting, der ville reagere på berøringen. If a sound was a string – Hvis lyden var streng. Eller hvis man kunne gå på tonerne. Medvirkende til denne fornemmelse af plasticitet er også værkets relativt enkle udtryk. Selvom mange lag kan stikke næsen frem undervejs i kompositionen, er der en vilje til et enkelt og klart formuleret musikalsk udtryk, som giver Hegaards musik, og måske særligt dette værk en meget tilgængelig og imødekommende udstråling.

Inspirationen til den sidste sats er unik i Hegaards produktion: Det var et tv-program, der med barske portrætter af voldsramte kvinders situation efter skilsmisse i USA fik Hegaard til at komponere en sats, der aldrig ville have fundet vej til nodepapiret i denne form, hvis komponisten ikke ved et tilfælde havde set denne udsendelse. Netop denne sats er præget af en melodiøsitet, der dukker op i alle instrumenter, men som kun delvist foldes ud – og som i samklang med inspirationen efterlader et blidt, men trist indtryk.

Værkliste

Soloværker

Five Pieces according to the Sator Square (2013) flute (doubling alto- and bass flute)

Clouds and Horizons (2012) pno

Greetings (2012) pno

Figures in Wood and Metal (2012) perc. solo

Interior Voices (2011) guitar

Preludes for yesterday, today and tomorrow (2010) guitar

 

Kammermusik

Four New Moments for flute viola and accordion inspired from poems by Paul Celan (2013)

Five Pieces on a Ground (2013) rec., guit. (8’00)

Like a Cube of Silence (2010) vln, vcl, pno (11’00)

Four Ways of Looking at One Thing (2010) vl, pno (12’00)

Emanations (2009) vcl, pno (12’00)

Close Encounters (2009) vla, pno (9’00)

Textures (2007) 4 sax (7’00)

Dreams (2007) 6 guit (7’30)

Meeting Points (2007) fl, cl, fg (6’15)

Messages from Water (2006) cl, 2 vl, pno (5’00)

Five Elements (2005-06) Blæserkvintet (11’10)

Fantasy Pieces (2006) obo, vl, vla, vlc (11’00)

Scarlatti in the Mist (2005) cl, pno, vl, vlc (7’00)

Mandala (2005) fl, vlc (7’15)

Chanting-Healing-Ceremony (2004) sopr. sax, harp (11’30)

Unfolding Limitations (2004) sopr. sax, trp, acc, cb (3’20)

4 momenter (2004) fl, acc, vlc (5’30)

Behind (2002) fl, guit (9’00)

Dark Strings (2002) kontrabas, pno (7’00)

Points of Disappearance - 5 studies for guitar and cello (2002) gui, vlc (10’00)

Grounds, Gateways and Tunnels of Love (2002) fl, gui, vl (8’00)

Patterns of Nature - 4 movements for recorder quartet (2000) blokfløjtekvartet (7’30)

Beings (2000) fl, cl, vibr, pno, gui, vl, vlc (13’00)

Short Cuts (1999) ob, A-sax, cl, fg (9’00)

Octagonal Room (1999) Guitar solo + strygekvartet (12’00)

Ambient Voices (1998) cl, pno, vl, vlc (17’00)

Inside (1998) Bcl, perc, live-electronics (9’00)

Singing Sculpture (1998) fl dol, gui, vl, vlc (11’00)

Map of the Human Heart (1997) alt-sax, perc (9’30)

Invocations (1995) sopr. sax, alt-sax, org (7’00)

Colours in Motion (1994) alt sax, acc, vlc (8’00)

Four Visions (1994) strygekvartet (7’00)

Imaginary Landscape (1992) 2 perc (10’30)

The Journey of the Dreaming Body (1992) ob, arpa, vlc (10’00)

Partials Play (1991) fl, gui, vlc (8’00)

Four Square Dances (1991) saxofonkvartet (11’00)

13 Short Pieces (1990) fl, arpa, vla (12’00)

Drømmespor (1990) fl, cl, cor, perc, gui, vlc (10’00)

Six Studies for 2 guitars (1989) 2 guit (12’00)

Configurations (1988) afl, gui (3’40)

Song Lines for 3 Guitars - 12 Short Dances for Guitar Trio (1987) 3 guit (13’00)

Couleurs Croisées (1987) 4 guit (11’00)

Music for Chameleons (1987) Blæserkvintet (8’10)

The Four Winds (1984) cl, pno, vlc (10’00)

Fem Fragmenter (1979-80) Strygekvartet (24’00)

Triori (1978) fl, gui, cb (15’00)

Streams, Shapes and Planes (1977) fl, pno (15’00)

Duo for 2 Guitars (1974) (9’00)

Two Landscapes (2008) trb, org (10’00)

Moods (2005) Kontrabas solo, 2 vl, vla, vlc (10’00)

Underworld (2005) Alto solo, cb (6’30)

Rituals (2003) Guitar solo + fl, cl, perc, pno, vl, vlc (17’00)

 

Vokal med akkompagnement

This Is My Letter To The World - Six poems by Emily Dickinson (2012) mezz, pno (7’00)

5 sange (2006) tekst: Poul Borum. Alt, pno (6’00)

Music for Improvisation (based on I Ching) (1980) Voice solo + ob, cl, perc, pno, gui, vl, vla (8’00)

Tre blomsterdigte, Skrig & Casa Blanca (2004) tekst: Henrik Nordbrandt. Sopran solo + fl, acc, vlc (9’30)

Trois poèmes d'Arthur Rimbaud (2003) tekst: Arthur Rimbaud Sopr, guit (7’30)

Tre aspekter af mørket (1999) tekst: Uffe Harder. Sopr, guit (8’00)

Nogle lykkelige sekunder (1996) tekst: Poul Borum. Bas solo, org. (10’00)

Night Flower (1993) Tekst: Sylvia Plath. Mezzo-soprano solo + perc, pno, vla, cb (9’00)

The Dimension of Stillness - Ezra Pound: “Canto 49” (1988) Sopran solo, fl, gui, vlc (8’30)

Far Calls. Coming Far (1986) Tekst: James Joyce. Mezzo-sopran solo + perc, el-gui (10’00)

Tre Afrikanske Digte (1983) Tekst: Aimé Cesaire (oversat af Uffe Harder) 2 sopran soli + blandet kor, cl, vl, vlc. (8’00)

Haiku (1980-81) Tekst: haiku på engelsk. Sopran solo, pno, vl (16’00)

Blåhvalen (1984) Pigekor, ob soli, 3 rec, 3 perc, arpa, 3 gui, vl1, vl2, vla (4’00)

Hymner (1981-82) tekst: Rig Veda, Henry Miller.  Baryton solo,  1.1.1.1/1.1.0.0/perc/arpa/1.1.1.1.1 (12’00)

 

Stort ensemble

Vertical Thoughts (2011) 1.1.1.1/1.0.0.0/pno/1.1.1.1.1 (9’00)

Worlds Apart (1996-97) Acc-kvartet, perc, strygekvartet (9’00)

Triptych with Objects (1997) 1.0.1.1/0.1.0.0/arpa/pno/1.0.1.1.0 (10’00)

 

Symfoniorkester

Symfoni nr. 4 - Beings of Light and Darkness (2006-08) 3.3.3.3/4.3.3.1/4 perc/arpa/pno/archi (15’00)

Symphony No. 3 - To Populate a Plain (1998) 3.3.3.3/4.3.3.1/timp/3 perc/arpa (23’00)

Symphony No. 2 - Space Even More Than Time (1985-87) 3.2.3.3/4.2.2.1/timp/3 perc/arpa/pno/12.12.10.8.6 (19’00)

Intersections (1985-86) 1.1.1.1/1.0.0.0/3 perc/pno/4.3.3.2.1 (10’00)

Letter to My Son (1982) 3.2.2.2/2.2.2.0/perc/pno/6.6.4.3.4 (6’00)

Symphony No. 1 (1976-79) 3.3.3.2/4.3.3.1/timp/perc/arpa/pno/12.10.6.6.4

Solo og orkester

Different Worlds (2001) Viola solo + 1.2.1.2/2.1.0.0/timp/4 perc/pno/6.6.4.4.2

Blåhvalen (1984)

 

Solo med ensemble

The Rolling Force - Phantasy for cello and chamber orchestra (1988-1989) Cello solo + 1.1.1.1/1.1.1.0/timp/3 perc/arpa/pno/1.1.1.1.1 (16’00)

 

Kor

Kærestens død (1998) tekst: folkevise. Blandet kor. (5’00)

Hölderlin-Trilogie (1997-98) tekst: Friedrich Hölderlin. Blandet kor (7’30)

To digte af Halfdan Rasmussen (1997) tekst: Halfdan Rasmussen (5’00)

“Den tydelige solsort” (1991-1992) tekst: Per Højholt (12’30)

 

Variabel/Improvisation

5 sonogrammer for improvisationsgruppe (1979) ad lib. ensemble

Diskografi

Lars Hegaard Chamber Music
Danish Chamber Players
Dacapo Records 8.226501 (2004), CD

Recycled
Lars Hegaard: Scarlatti in the Mist
Ensemble Nordlys
Dacapo 8.226539 (2009), CD

Six Danish Composers
Lars Hegaard: Four Square Dances (1991)
Copenhagen saxophone Quartet
Classico, CD

Danish/American Composers
Lars Hegaard: Preludes 1 and 2 for pno (1979)
Kristian Rasmussen
CRS 9664

Jesper Lützhøft spiller Dansk Guitar
Lars Hegaard: Variations (1983)
IRISCD 0102

Alle Elsker Forår. Nyere danske sange.
Lars Hegaard: Tre Aspekter af Mørket (1999) for sopran og guitar.
Marianne Lund sopran.
Danacord DACOCD 684.

Shapes and Shades
Lars Hegaard: Partials’ Play (1991), Triori (1978) version for fl gui and vlc.
Trio Odino

Lars Hegaard: Fem Fragmenter (efter Beckett-citater) (1979-80).
Kontrakvartten
Paula Records nr 22, LP

Lars Hegaard: Decet (1982) for windquintet and stringquintet
Vestjysk Kammerensemble
Paula Records nr. 27, LP

Contemporary Danish Piano Music
Lars Hegaard : The Great Beam of the Milky Way (1985)
Poul Rosenbaum: Piano.
Danica Records DLP 8087, (LP)

Lars Hegaard

Født:

13.03 1950, Svendborg

Kontakt:

Adresse:

Klakkebjerg 47
2750 Ballerup

Telefon:

44 65 87 27 / 28 19 91 18

Email:

Uddannelse:

1969: student, musiksproglig fra Svendborg Gymnasium.
1969-71: Det Fynske Musikkonservatorium: guitar hos Ingolf Olsen.
1972-73: DKDM guitar Diplomeksamen 1973.
1973-75: Københavns Universitet, musikvidenskab, exam.art.
1975-76: Komposition som tillægsfag hos Niels Viggo Bentzon.
1975-77: DKDM guitar, musikpædagogisk eksamen 1977.
1976- 80: DKDM komposition hos Ib Nørholm, diplomeksamen 1980.

Priser/legater:

Statens Kunstfonds 3-årige legat 1983.
Poul og Sylvia Schierbecks legat 1992.
Dansk Komponistforenings legat 1999.
Carl Nielsen og Anne Marie Carl Nielsens hæderspris 2007.
Har desuden modtaget talrige arbejdslegater samt bestillingshonorarer fra Statens Kunstfond.

Profil oprettet:

2. juli 2013
Kontakt

Dansk
Komponist
Forening

Lautrupsgade 9, 5.sal
DK 2100 København Ø

Telefon (45) 33 13 54 05

dkf@komponistforeningen.dk

Send meddelelse
Find på kort

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev her

Betingelser for DKF nyhedsbrev

Betingelser og vilkår

Læs følgende vilkår og betingelser omhyggeligt, før du tilmelder dig DKFs nyhedsbrev. Såfremt du ikke kan acceptere nedenstående vilkår og betingelser, skal du ikke tilmelde dig DKFs nyhedsbrev.

www.komponistforeningen.dk

Dette website ejes og drives af Dansk Komponist Forening, som er en dansk registreret virksomhed underlagt dansk lovgivning.

Email

Som modtager af DKFs nyhedsbrev modtager du månedeligt et gratis nyhedsbrev i HTML-format.