Søg i
komponistbasen

Fødselsår

Dødsår

Genre/kunstform

Profil
Af: Trine Boje Mortensen

Liv og musik

Martin Lohse har taget diplomeksamen i komposition og musiklærereksamen i musikteori på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium med Niels Rosing-Schow som hovedfagslærer. Han har studeret hos Hans Abrahamsen i komponistklassen (solistklassen), som han afsluttede med debutkoncert i København d. 19 oktober 2004.

Han vandt Statens Kunstfonds konkurrence ”Yderligheder” i 2001, modtog Statens Kunstfonds 3-årige arbejdslegat i 2003 og fik Hakon Børresen Prisen 2012.

Lohse er ikke alene komponist, men også billedkunstner og digter. De kunstneriske udtryk behøver som sådan ikke at have noget med hinanden at gøre, selvom ophavsmanden er den samme, men Lohse har, hvad der ser ud som en gennemgående og frugtbar dialog mellem udtryksvilje/ekspressivitet og en strukturel, teoretisk tilgang til denne udtrykstrang. Man er som lytter (og læser og betragter) ikke i tvivl om, at værkerne er stramt strukturerede, og måske netop fordi værkerne fremstår med denne stramhed, så når Lohse ind til en enkelhed i ekspressiviteten, der kan nærme sig, det sarte og rørende.

Passing - Tre mobiler for akkordion (2011-2012)

Passing er dedikeret til akkordeonisten Bjarke Mogensen og er i tre satser:

  • Passing I Allegro con passion sostenuto

Hurtige gentagende noder, små motiver og hurtige mønstrer. Forskellige tempoer i begge hænder og i det samme register, alt i en simpel sekvens af 3 store tertser som udgør hele harmonikken i værket.

  • Passing II Andante con dolore sostenuto

Langsom sats med et tema der langsomt bevæger sig rundt i forskellige registre

  • Passing III Moderato maestoso

Hurtig sats baseret på den samme simple sekvens som i Passing I.

 

 

Collage de temps - Concerto for piano and Sinfonietta (2013)

Allerede de første par minutter af klaverkoncerten Collage de temps giver et klokkeklart, klingende eksempel på Martin Lohses kompositionsteknik, som han kalder Mobile. Femten sekunder inde i satsen begynder en rytmisk markant figur, der optræder i forskellige klangfarver; i klaveret, siden med vægt på strygerklang, så på blæserne og med klangen af det samlede ensemble. Godt et minut senere skifter karakteren fuldstændig, og igen kort efter, og igen. Som selvstændige figurer – mobiler – hænger musikken foran lytteren og viser hele tiden nye sider af sig selv. Mobilerne. 

Uden at drage parallellen for skarpt – for det holder den ikke til – så er lytteoplevelsen, når man koncentrerer sig om Lohses akustiske mobiler, næsten som at høre en gammel barok-rondo. Først kommer et tema, så et andet, så kommer det første tilbage, et tredje viser sit ansigt, det første vender tilbage osv. Der, hvor denne parallel giver mening er ikke så meget i partiturets præcise opbygning, som i oplevelsen hos lytteren: vi hører umiddelbart ”det samme”, men er forandrede af tiden der er gået, og musikken er således heller ikke identisk med det, vi hørte før.

Der ligger flere lag i Lohses musik. Det mekaniske drive fra første tema i Collage de temps, er mættet af den amerikanske minimalismes drivkraft og rytmiske sikkerhed, og senere motiver kan kaste lytterens associationer i retning af Schuberts Moments musicaux og Verdis operaer. Der er altså også en tonal genkendelighed i det skulpturelle lydunivers.

Vi er rent tematisk ikke langt fra fordum tiders tonesprog. Men måden, musikken er sat sammen på, er radikalt anderledes. Titlen Collage de temps – collage af tider, tempi eller sammensatte tider eller tempi – er, når man lytter til musikken, næsten selvindlysende og en præcis beskrivelse af det, man hører: tider, der er sat sammen. Både musikalske tider, tempi, der sættes sammen med andre tempi, og en sammenblanding af musikhistoriske tider og udtryk, fra barokkens dansesuiter over rokokoens elegance, romantikkens følelsesladede udbrud til minimalismens rytmiske swing og dens motivgentagelser. Klaversolistens rolle skifter alt efter det musikalske motiv: nogle gange som en integreret del af ensemblet, nogle gange som en buldrende hund i et spil kegler, og andre gange som fuldbåren solist med fremhævede, markante musikalske udtryk.

Komponistens egen programnote til Collage de temps er dette lille digt:

 

 

Gentagelse og melodi

Tempo og forandring

 

Og en indre længsel

efter sammenhæng

 

  

 
Streaming

Musikken er venligst stillet til rådighed af Dacapo Records

Moto immoto

Om Moto immoto (2009) skriver komponisten igen om sin mobile-teknik, og lægger også her vægten på et stramt mønster og de fraværende dissonanser: ”Et simpelt mønster af 6 store tertser bevæger sig langsomt igennem alle tonearter i en musik med ingen eller ganske få dissonanser, hvilket skaber en ren men også sorgfuld følelse af tabt tid. Undervejs afbrydes den mere transcendentale musik af hurtigere mere tætte afsnit, hvilket dog ikke ændrer på den grundlæggende stemning i værket.”

Igen giver titlen på Lohses værk fuldstændig mening, når man hører værket. Den smukke italienske titel Moto immoto – bevægelse stilstand – beskriver kontrasten mellem de bevægelige afsnit, som komponisten kalder ”tætte” og de længselsfulde, stillestående afsnit. Som Lohse skriver i sin programnote, er det helt definitivt det langsomme, sorgfulde udtryk, der dominerer.

De dynamiske og tempomæssige udbrud understreger blot den generelle karakter af smerte. På den måde fremstår den ensatsede Moto immoto som et mere entydigt værk end både Collage de temps og Momenti mobile. Et værk, hvor længslen efter sammenhæng som komponisten efterlyser i sin programnote til klaverkoncerten, er indfriet. Der er sammenhæng i Moto immoto, men den er i dette tilfælde ikke befriende. Snarere intens. I Moto immoto høres også klart paralleller til de amerikanske minimalister og komponister som f.eks. Philip Glass. Det er energien i de enkelte musikalske celler, og det er de velsmurte overgange mellem dem, samt en særlig klart skåret dynamik, der leder tankerne i den retning.

Værket blev oprindelig komponeret for elektronik, hvor optagelser af et symfoniorkester dannede materialet for kompositionen. I 2015 genkomponerede Lohse dette værk for ensemble, så musikken er gået fra elektronik og orkester til akustisk og sinfonietta, og selvom denne transformation selvfølgelig skaber klanglige forskelle, er opbygningen og mobileteknikken den samme.

Værkliste

Find værkliste via komponistens eget website.

Diskografi

Collage de temps 
Dacapo Records (2018)

Mobile - works for solo accordion Bjarke Mogensen (accordion)
Gateway Music (2015)

Akkordionkoncerter
Bjarke Mogensen, DR UnderholdningsOrkestret, Rolf Gupta.
Dacapo Records (2011)

Recycled
Ensemble Nordlys
Dacapo record (2006)

Nordlys
Ensemble Nordlys
Dacapo Records (2001)

Open Spaces - A Selection Of Contemporary Danish Chamber Music
MIC (2002)

Foto: Philip Elberling 2012

Martin Lohse

Født:

1971

Kontakt:

Adresse:

Vodroffsvej 22, 2.th 
1900 Frederiksberg C 

Telefon:

33 22 14 41 / 51 24 90 34

Email:

Web:

Uddannelse:

Diplomeksamen i komposition og musiklærereksamen i musikteori på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium. 

Priser/legater:

Vandt Statens Kunstfonds konkurrence ”Yderligheder” i 2001, Statens Kunstfonds 3-årige arbejdslegat i 2003, Hakon Børresen Prisen 2012.

Debut:

2004

Forlag:

Profil oprettet:

3. juli 2013
Kontakt

Dansk
Komponist
Forening

Lautrupsgade 9, 5.sal
DK 2100 København Ø

Telefon (45) 33 13 54 05

dkf@komponistforeningen.dk

Send meddelelse
Find på kort

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev her

Betingelser for DKF nyhedsbrev

Betingelser og vilkår

Læs følgende vilkår og betingelser omhyggeligt, før du tilmelder dig DKFs nyhedsbrev. Såfremt du ikke kan acceptere nedenstående vilkår og betingelser, skal du ikke tilmelde dig DKFs nyhedsbrev.

www.komponistforeningen.dk

Dette website ejes og drives af Dansk Komponist Forening, som er en dansk registreret virksomhed underlagt dansk lovgivning.

Email

Som modtager af DKFs nyhedsbrev modtager du månedeligt et gratis nyhedsbrev i HTML-format.