Søg i
komponistbasen

Fødselsår

Dødsår

Genre/kunstform

Profil

Liv og værker

Tekla Griebel Wandall blev født i Randers hvor hendes far der stammede fra Holsten ernærede sig som musiker og hendes mor var lærerinde. Da hun var syv år flyttede familien til Kbh., hvor faderen bl.a. spillede i Carl Christian Lumbyes orkester og underviste i musik.

Tekla Griebel Wandall blev undervist i hjemmet og kom som 15-årig på Tegneskolen for Kvinder, hvor hun blev uddannet som figurtegner. Samtidig fik hun sangundervisning. 19 år gammel overværede hun en opførelse af Boitos opera Mefistofele, og den oplevelse overbeviste hende om, at hun skulle være komponist.
Tekla Griebel Wandall forberedte sig på egen hånd til konservatoriets optagelsesprøve og blev optaget 1888 med friplads. På konservatoriet fik hun Orla Rosenhoff som lærer i teori og det 3. studieår Otto Malling som kompositionslærer (ikke som oplyst flere steder dennes ældre broder Jørgen Malling der virkede i Wien)[1].

Sangerdrømme og musikdramatik


Efter konservatorieårene uddannede Tekla Griebel Wandall sig som sanger. Hun studerede bl.a. hos Leopold Rosenfeld, hvor hun kom i kontakt med en række af hans berømte elever, bl.a. Peter Cornelius. Hun virkede som repetitør for Cornelius, Wilh. Herold og solodanser Valdemar Price og fik gennem dem videre kontakter til musiklivet.

Musikforlæggeren Henrik Hennings fra Kgl. Hofmusikforlag og senere Nordisk Musikforlag støttede Tekla Griebel Wandall og udgav fem hæfter med hendes sange (herunder Fem Sange til tekster af bl.a. J. P. Jacobsen og Den flyvende Hollænder til tekster af Oscar Madsen). Desuden bestilte Hennings en opera, Skøn Karen til tekst af Det Kgl. Teaters direktør Einar Christiansen. Ligesom tilfældet var ved hendes første opera Don Juan de Marana (som hun skrev efter Prosper Merimés novelle før hun kom på konservatoriet) måtte faderen hjælpe hende med instrumentationen. Skøn Karen blev afvist på Det Kgl. Teater, men opført i Breslau 1894 eller 95 og efter omarbejdelse opført på Det Kgl. Teater 1899.

Studier i Dresden


I forbindelse med Kvindernes Udstilling 1895 komponerede Tekla Griebel Wandall en ballet I Rosentiden, der blev betragtet som hendes officielle debut. Modtagelsen var god og musikken blev ligesom Skøn Karenudgivet i klaverudtog af Henrik Hennings. Igen havde faderen måttet hjælpe med instrumentationen, men takket være en formuende komponistkollega, Nicoline Leths hjælp blev Tekla Griebel Wandall 1897 i stand til at lære instrumentation. Undervisningen foregik i Dresden hos Felix Draeseke, der var en internationalt søgt kompositionslærer og bl.a. underviste svenskeren Ruben Liljefors og den finske komponist og dirigent Ida Georgina Moberg.

Undervisning og ægteskab


Hvis Tekla Griebel Wandall havde levet 100 år senere, ville hun have været en oplagt modtager af Kunstfondens stipendier og arbejdslegater, der kunne have skaffet hende tid til at komponere. Men den mulighed eksisterede ikke i årene omkring 1900.

Tekla Griebel Wandall overtog efter moderens død 1891 husførelsen i barndomshjemmet, hvor faderens indtægter var svingende og efterhånden få. Hun måtte undervise i klaver og sang for at opretholde hjemmet. Da hun efter faderens død 1900 giftede sig med den 16 år ældre teolog og – viste det sig snart – arbejdsløse forfatter Hans Frederik Wandall, blev det igen hende, der havde forsørgerpligten samt opdragelsen af sønnen Svend (født 1904).

Tekla Griebel Wandalls væsentligste værker fra årene efter 1900 er nok scenemusikken til Henrik Ibsens Når vi døde vågner (1902) og operaen Kong Hroars Skjalde (1903-04). Ingen af dem blev opført. I offentligheden var hun mest kendt for sine kantater (bl.a. til Tegneskolen for Kvinders 25 års jubilæum, et værk hun selv dirigerede) og for sine pædagogiske værker – især Musikalsk Børnehave (1898) der blev trykt i mange oplag.

Sidste år


Efter Frederik Wandalls død 1917 fik Tekla Griebel Wandall bedre muligheder for at samle sig om kompositionsarbejdet. Hun komponerede en genforeningskantate (1920) og gennemarbejdede operaen Kong Hroars Skjalde (1925) der trods Georg Høebergs anbefaling ikke blev antaget af Det Kgl. Teater.
Med økonomisk støtte fra en velhavende elev Alice Shaw fik hun udgivet klaverstykker og sange på Wilhelm Hansens musikforlag, og hun fik udarbejdet en værkfortegnelse. Sine musikteoretiske synspunkter redegjorde hun for i det uudgivne værk Tonernes Mikrokosmos, hvor hun gør sig til talsmand for en synæstetisk musikopfattelse der kobler toner, farver og følelser – en tanke der var stærkt fremme i årene omkring 1900 og ikke mindst kom til udtryk i Alexandr Scriabins teorier.

(JBR)

 

[1] Om forholdet Rosenhoff – Malling og den omstændighed at TGW ikke fik mulighed for at få kompositionsundervisning af Rosenhoff se N. Krabbe (ed.): Carl Nielsen Studies 2008.

Værkliste

Efter wikipedia

Fem Sange (ca. 1893 - et hæfte af i alt fem)

Skjøn Karen (opera 1894)

I Rosentiden (ballet 1895)

Musikalsk Børnehave (1898)

Fred (kantate 1899)

Musikteori i korte Træk (1900)

Naar vi døde vaagner (skuespil 1901)

Musikteori for Sangere (1905)

Kantate ved genforeningsfesten for sønderjyske kvinder 1920

Gækken og Narren (sang 1925)

Hrane (opera 1925)

Klaverkompositioner I (et af i alt fire hæfter 1928)

Tonernes Mikrokosmos (harmonilære)

Folkelig Fædrelandssang (flere udgaver)

Folkevise-Album for de förste Begyndere i Klaverspil

Nocturne (Le Rossignol) for Sopran og Klaver

Litteratur

Anvendt litteratur


Tekla Griebel Wandall: Musikteori for Sangere (1905)

Tekla Griebel Wandall: Rigmor Vording. (Roman 1915)

Tekla Griebel Wandall: Tonernes Mikrokosmos (uudgivet manuskript)

Svend Wandall: To kunstnerskæbner (1987)

Elisabeth Dahlerup i: DKBL 2001-02

Elisabeth Dahlerup: Kvinder og komposition i Danmark 1870-1920 med særligt henblik på biografier af Nanna Liebmann og Telka Griebel Wandall. Universitetsspeciale, Musikvidenskabeligt Institut, Københavns Universitet, 2006. Med værkfortegnelse

Øvrigt


Wikipedia: Tekla Griebel Wandall

Tekla Griebel Wandall

Født:

26.02 1866, Randers

Død:

28.06 1940, Buddinge

Uddannelse:

Figurtegner. Konservatoriet med sang, klaver og komposition (lærere: Orla Rosenhoff, Otto Malling). Kompositionsstudier i Dresden hos Felix Draeseke.

Øvrige beskæftigelser:

Sang- og klaverlærer. Forfatter.

Forlag:

Edition Wilhelm Hansen
Nordisk Musik Forlag

Profil oprettet:

26. maj 2010
Kontakt

Dansk
Komponist
Forening

Lautrupsgade 9, 5.sal
DK 2100 København Ø

Telefon (45) 33 13 54 05

dkf@komponistforeningen.dk

Send meddelelse
Find på kort

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev her

Betingelser for DKF nyhedsbrev

Betingelser og vilkår

Læs følgende vilkår og betingelser omhyggeligt, før du tilmelder dig DKFs nyhedsbrev. Såfremt du ikke kan acceptere nedenstående vilkår og betingelser, skal du ikke tilmelde dig DKFs nyhedsbrev.

www.komponistforeningen.dk

Dette website ejes og drives af Dansk Komponist Forening, som er en dansk registreret virksomhed underlagt dansk lovgivning.

Email

Som modtager af DKFs nyhedsbrev modtager du månedeligt et gratis nyhedsbrev i HTML-format.