Søg i
komponistbasen

Fødselsår

Dødsår

Genre/kunstform

Profil
Af: Nils Holger Petersen

Liv og musik

Jeg er søn af en musiker-mor og en søofficer-far. Som barn begyndte jeg at spille klaver hos min mor, pianisten Elisabeth Klein, ungarsk, uddannet ved Liszt-akademiet i Budapest, elev hos Bela Bartók. I min barndom i 1950’erne arbejdede hun som operarepetitør først ved Den Jyske Opera og senere ved Det kgl. Teater. Derfor var jeg som 5-årig bl.a. med til prøver på Mozarts Don Giovanni, hvilket gjorde dybt indtryk. Samtidig blev Bartók og siden også helt ny musik gennem min mors solistkarriere en del af min dagligdag: Boulez, Stockhausen, og også, ikke mindst, Per Nørgård og Ib Nørholm.

Jeg begyndte at skrive musik i 13-års alderen. I 1964 blev jeg privatelev hos Ib Nørholm og i 1969–70 blev jeg involveret i Per Nørgårds Dato-musik (til Danmarks Radios TV), som blev realiseret på Elektonmusikstudion i Stockholm. Jeg skrev formler til værket og måtte derfor blive indført i Per Nørgårds tanker og hans uendelighedsrække. Både Ib Nørholm og Per Nørgård fik uvurderlig betydning for min egen musik, men derudover fik – senere – også beskæftigelsen med middelaldermusik (under mine historiske studier) stor indflydelse på min kompositoriske stil.

Mine første ”rigtige” værker begyndte i 1964: et klaverværk med recitation til Villy Sørensens Fjenden (opført af Elisabeth Klein og Ellen Malberg), en korsats og et korværk med orkester over to kor fra T.S. Eliot’s poetiske drama Murder in the Cathedral, en én-satset symfoni og endnu et kort orkesterværk (ingen af disse blev opført). Siden skrev jeg ikke for symfoniorkester.

Jeg skrev klaver- og kammerværker og – i forlængelse af mit samarbejde med Per Nørgård og DR – et bestillingsværk til DR: Josef i brønden (ref: Thomas Manns roman Josef og hans brødre), elektronmusik realiseret på EMS i Stockholm. DR producerede en TV-udsendelse om arbejdet med det, der ligesom værket blev sendt i 1971. Mine værker var inspireret af tidens danske opgør med Darmstadt-modernismen. Jeg kom i bestyrelsen af Det Unge Tonekunsterselskab (DUT), arrangerede og skrev musik til Børnemusikuge sammen med Birgitte Alsted (og Det Kgl. Danske Musikkonservatorium) i en årrække. Dertil kom musik til (utraditionel) gudstjenestebrug (bl.a. musik for instrumentalensemble og menighedssang til en radiotransmitteret langfredagsgudstjeneste i Frederiksborg Slotskirke i påsken 1981). Desuden klaverværker og anden solo- og kammermusik (bl.a. en blæserkvintet på bestilling af Randers kommune) med brug af en uendelighedsrækketeknik inspireret af, men anderledes end Per Nørgårds. Jeg skrev kantater, en kort kammeropera Narrespil for en sanger og blæserensemble.

Min opera Vigilie for Thomas Becket (1989), støttet af Statens Kunstfond, handler om konflikten mellem Kong Henry II af England og Ærkebiskop Thomas Becket i det 12. århundrede. Jeg skrev tekst og musik, frit og anakronistisk digtet ind i den historiske kontekst med brug også af oprindelig musik knyttet til Becket. Operaen blev opført i 1990 og igen ved Komponistbienalen i 1998. DR sendte et radiosammendrag og værket blev delvist koncertant opført i forbindelse med en international konference i Canterbury i 1997. I 1992 blev min næste ”liturgiske” opera, Dronning Ingeborgs Lovsang opført i Frederiksborg Slotskirke og ved en efterfølgende turné på Sjælland. For disse operaer modtog jeg i 1993 Hakon Børresens mindepris.
Et elektronisk værk (realiseret i DIEM, Aarhus) blev delvist baseret på den sidste opera, Fragmenter af en fjern stemme (1992), et bestillingsværk til DR. Siden har jeg hovedsagelig skrevet kammermusik, en klarinetkoncert med oktet, soloværker for violin, for cello, for klaver, solo sange, en klavertrio (2000), en trio for fløjte, violin og klaver (2001) samt et værk for solosangere, baseret på ikke-dechifrerbare noder fra det 9. århundrede: Clamavit Ihesus magna voce: Lost Voices of the Passion (skrevet til og opført ved en international middelaldermusikkonference i Auxerre, Frankrig, juni 2011).  

Læs mere om Clamavit Ihesus magna voce: Lost Voices of the Passion her.

Af: Nils Holger Petersen

Udvalgte værker

Planctus for Piano: In memoriam Elisabeth Klein (2005)

Planctus (spilletid: 7 minutter; ordet er latin og betyder klage, sorg; i middelalderen betegnede ordet en klagesang) blev skrevet til en mindekoncert for Elisabeth Klein (min mor, der døde i oktober 2004, 93 år gammel, i Liverpool, hvor hun havde boet siden 1999). Hun var trods sin høje alder forblevet aktiv og holdt blandt andet adskillige foredrags-koncerter på Department of Music, University of Liverpool, om og med avantgarde-musik. Ved mindekoncerten optrådte 3 pianister, to engelske kolleger af Elisabeth Klein samt hendes barnebarn Andreas Leif Petersen (min søn), på det tidspunkt musikstuderende i København (siden cand.mag. i musikvidenskab), der bl.a. uropførte Planctus. Optagelsen er fra koncerten d. 26. oktober 2005 på Universitetet i Liverpool. Der indgår et kort citat fra Mozarts Requiem (introitus-satsen).

 

Clamavit Ihesus magna voce: Lost Voices of the Passion (version 2; kort) for baryton og bas (tekst fra Matt.; 2011)

Denne komposition (spilletid: 10 min.) blev skrevet i forbindelse med en international videnskabelig konference i 2011 ved Centre d’études médiévales, Auxerre (Frankrig) , vedr. tidlig vestlig musiknotation (fra det 9. og 10. århundrede) med henblik på en koncert i karolinger-krypten under den middelalderlige klosterkirke St Germain d’Auxerre.

Musikken er baseret på et materiale af mulige fortolkninger af musikalske notationer til Jesu sidste ord på korset (fra Matthæus-evangeliet) i to manuskripter fra det 10. århundrede (med såkaldt diastematisk notation, som ikke kan transskriberes). Teksten er fra den latinske bibel, Matt. 27, 46: clamavit Iesus magna voce dicens Heli Heli lema sabacthani hoc est Deus meus Deus meus ut quid dereliquisti me (på dansk: […] råbte Jesus med høj røst: ”Elí! Elí! Lemá sabaktáni?” — det betyder: ”Min Gud! Min Gud! Hvorfor har du forladt mig?”).

Pointen med værket er IKKE at forestille sig, hvordan sangen lød på 900-tallet, men (tvært i mod) en nutidig musikalsk respons til den glemte – og et langt stykke vej tabte – musik, som vi ingen muligheder har for at komme til at høre, som den oprindeligt lød, selvom vi har et skriftligt ”billede” af den. Optagelsen er fra en koncert d. 17. juni 2011 i den nævnte karolingerkrypt. De to sangere (der på koncert-tidspunktet var phd studerende i middelaldermusik ved universitetet i Cambridge – med stor erfaring i korsang og -ledelse) er: Christopher Hodkinson, bariton og Matthew Ward, bas.

Se uddrag af koncerten, Clamavit Ihesus magna voce: Lost Voices of the Passion her.

Miracle for tenor, violin og orgel

Miracle er komponeret i 2015 i forbindelse med en konference i marts 2015 om receptionen af helgener og hellighed i kunstarterne i middelalderen og op til vor tid.

Tekst: Miracle af Seamus Heaney fra digtsamlingen Human Chain (London: Faber&Faber, 2010).

Miracle opføres her af Christian Damsgaard, tenor, Merete Steffensen, violin, og Søren Christian Vestergaard, det italienske barokorgel, Trinitatis kirke i en optagelse fra uropførelsen i Trinitatis kirke, København, d. 12. marts 2015, optaget af Torben Holdt. Stykket er specielt skrevet for det ny-installerede italienske barokorgel i Trinitatis kirke med dets særlige ikke-tempererede stemning. Værket findes også i en version for almindeligt tempereret orgel.

 

Heaneys digt repræsenterer en speciel vinkel på beretningen fra Markus-evangeliets kap. 2, vers 1–12. Digtet kaster efter min mening et individuelt, moderne lys over begrebet hellighed, som jeg har forsøgt at give en musikalsk respons.

Det er desværre ikke muligt at trykke teksten på disse sider pga. copyright bestemmelser, men den kan findes i sin helhed ved en søgning på internettet 

 

 

 

Af: Nils Holger Petersen

Indflydelser og påvirkninger

Jeg har et tvetydigt forhold til den musikalske modernisme, som på den ene side er et vigtigt udgangspunkt for mine værker, men som på den anden side selv (for) hurtigt blev til tradition og derfor – som det er sket hos en række af de moderne komponister, jeg er mest optaget af, bl.a. Alfred Schnittke, George Crumb, James Macmillan og mange andre – også må modstilles med elementer af ældre musikalsk tradition, gerne traditioner, uden for mainstream klassisk musik. Her er det for mig middelalderens enstemmige sang, der både i kraft af sin kirketonalitet og sin derfor ”anderledes” melodik er en stor inspirationskilde, der dog (i mit univers) ikke kan stå alene. Men som en komponist, der for mig tilhører ”det gamle Europa” (en historiografisk betegnelse for en slags forlænget middelalder, op til ca. 1800), er også Mozart en figur, jeg forholder mig til musikalsk, selvom det både ville være forkert (og prætentiøst) at hævde, at jeg skulle være kompositorisk inspireret af Mozart. Men han er en figur, som jeg beskæftiger mig med (også forskningsmæssigt), en beskæftigelse der i sig selv, tror jeg, sætter sig spor i min musik.

Ideen om melodi – som er blevet vanskelig i moderne tid – er noget, jeg tænker en del over og prøver at arbejde med på forskellig vis.     Det gælder ikke mindst mine vokalværker, og herunder allermest mine to operaer (læs mere her), hvor jeg stilistisk prøvede at arbejde med melodi ud fra middelalder-melodier (som citeres, men også ligger under en del af mit eget), men også gennem stillån fra andre stilarter.


Værkliste

Værkliste (ikke komplet)


Musikdramatik

Narrespil (1971) – mini opera for 1 sanger og blæserensemble

Musik til Kaj Munks skuespil Pilatus (ouverture, mellemspil, sange); strygetrio, orgel og sang (1976)

Vigilie for Thomas Becket (1989); liturgisk opera

Dronning Ingeborgs Lovsang (1991); liturgisk opera

Liturgisk musik

Gudstjenestemusik til eksperimentalgudstjeneste (1966), trompet og orgel

Antifon til langfredag for menighedssang, obo, strygere, messingblæsere og klaver

Den apostolske trosbekendelse, for menighedssang og 2 trompeter i C, trombone og bastrombone (1984)

3 salmemelodier (1983–86)

Solosang (med eller uden instrumenter)

Under piletræet, bas og klaver (tekst af Klaus Rifbjerg; 1966)

Kantate, Her vil ties, her vil bies (tekst H.A. Brorson; 1973) for mezzo sopran, føjte, guitar, cembalo og orgel

Kantate, Tolderen og Farisæeren (tekst fra Luk. 18 og Sophus Clausen; 1974) for mezzo sopran og orgel

Kantate: Blomstre som en rosengård (tekst: N.F.S. Grundtvig; 1976) for strygekvintet med sangstemme

Trope: Beata Viscera for mezzo sopran og orgel (middelalderlig tekst; 1992)

Sing Again 1, for sopran solo (2008); bygget over en melodi af Guillaume de Machaut (ingen tekst; 14. årh)

Sing Again 2, for tenor og orgel (2009); bygget over en melodi fra Danielis ludus (12. årh.)  

Clamavit Ihesus magna voce: Lost Voices of the Passion for tenor, baryton og bas (tekst fra Matt.; 2011)

Clamavit Ihesus magna voce: Lost Voices of the Passion (version 2; kort) for baryton og bas (tekst fra Matt.; 2011)

Ich hab dich geliebt, bariton med klaver (2013) til tekst af Heinrich Heine

Recitation og klaver

Fjenden (tekst: Villy Sørensen fra Ufarlige historier) 1964

Kammermusik (instrumental)

Blæserkvintet (1978)

Noahs mærkelige rejse (for variabel besætning, skrevet til DUT og DKDMs børnemusikuge, 1979)

Lasse og den store verden (for variabel besætning, skrevet til DUT og DKDMs børnemusikuge, 1980)

Clementi con certo (for variabel besætning, skrevet til DUT og DKDMs børnemusikuge, 1983)

Minnesangen til Knud Lavard (for variabel besætning med recitation, tekst: Doris Ottesen/Ebbe Reich; skrevet til DUT og DKDMs børnemusikuge, 1984)

Ouverture for 14 blæsere (1985)

Blæserkvintet Til og fra Herodes (1986)

Klarinetkoncert for klarinet i B og oktet (fløjte, fagot, trompet, harpe, klaver, violin, bratsch, cello) (1994)

Trio for klaver, vl. vlc. (2000)

Trio for fløjte, vl. og klaver (2001)

Deconstructing  for klaver og guitar (2006)

Klaver

Kerne (1966)

Bufast (1967)

Et ”Klaverstykke af Per Nørgård” (1969)

Blandt Andre (1972–73)

Once for Now (1973)

Ouverture (1976)

A Plain Song (1980)

Für Åse (1982)

I Månelys: Quasi una fantasia (1984)

A-Tonal Phantasy (1985)

Nocturne i Dagslys (1986)

6 små klaver stykker (for begyndere; 1987)

Lydisk klaver stykke (med cluster) (for begyndere; 1988)

Fuga over et tema af Giovanni Gabrieli, for firhændigt klaver (1996)

Question Marks (1997)

A One-Page Version of Karlheinz Stockhausen’s Plus-Minus (1963) for solo piano (1998)

Planctus for Piano: In memoriam Elisabeth Klein (2005)

Skyerne (2005)

Coram Mozart (2006)

Violin

Saadan en Rejse for solo violin (1982)

Fire Stadier på en Rejse (1986)

To Interludier fra den liturgiske opera Dronning Ingeborgs Lovsang (1991)

Cello

Fo(u)r-grounds (2002)

Guitar

Trøst til Rosenkrands og Gyldenstjerne (1969)

Sandyade (1971)

Orgel

Tre satser for orgel (1969)

Før morgen (1979)

For the Garden Where All Love Ends (1982)

Interludium for Orgel fra den liturgiske opera Dronning Ingeborgs Lovsang (skrevet for det historiske Compenius-orgel i Frederiksborg Slotskirke, 1991)

Andante for orgel (2010)

Om Glæde (2010)

Litteratur

Nils Holger Petersen, “‘The Scholarly’ and the ‘Artistic’: Music as Scholarship?” in: Jens Arvidson, Mikael Askander, Jørgen Bruhn, Heidrun Führer eds., Changing Borders: Contemporary Positions in Intermediality (Lund: Intermedia Studies Press, 2007), pp. 109–27.

Nils Holger Petersen, “Musik og Teologi” in: Johanne Stubbe Teglbjerg, Sven Rune Havsteen, Christina Petterson, eds., Teologiske Stemmer (København: Teologisk Forening, 2005), pp. 63–79, aftrykker klaverstykket Skyerne i sin helhed (s. 74–79).

Siglind Bruhn, “Petersen’s Vigil for a Disputed Saint,” in: Siglind Bruhn, Saints in the Limelight: representations of the Religious Quest on the Post-1945 Stage (Hillsdale, NY: Pendragon, 2003), pp. 103–16.

Nils Holger Petersen, “In Rama sonat gemitus…: The Becket Story in a Danish Medievalist Music Drama, A Vigil for Thomas Becket” in: Richard Utz and Tom Shippey, eds., Medievalism in the Modern World: Essays in Honour of Leslie Workman (Turnhout: Brepols, 1998), pp.341–58.

Nils Holger Petersen, “Musikdramatik, rum og liturgy: Dronning Ingeborgs lovsang I teatrets og liturgiens rum” in: Kirkehistoriske Samlinger (1995), pp. 207–36.

Nils Holger Petersen, Kristendom i Musikken (København: Schønberg, 1987), pp. 188–97, (aftrykker partitur til Den Apostolske Trosbekendelse; 1984).

Diskografi

CD-indspilninger

1/ Music by Nils Holger Petersen, Classico ClassCD 159 (1997):

Indeholder værkerne:

Klarinetkoncert, solist Eva Åberg, Storstrøms Kammerensemble, dir. Henrik Vagn Christensen

Fire Stadier af en Rejse (Four Stages of a Journey) og

To interludier for soloviolin, spillet af Bodil Rørbech

A Plain Song, spillet af Elisabeth Klein,

For the Garden Where All Love Ends og

Interlude for Organ, spillet af Per Kynne Frandsen

 

2/ Dance of the Bacchae: Piano Music from the Nordic Countries, Classico ClassCD 165 (1997):

Fugue on a Theme by Giovanni Gabrieli, Elisabeth Klein and Ingrid Eriksen, piano,

Phantasy on a Fragment by Per Nørgård (Et klaverstykke af Per Nørgård: version for tenorfløjte, basfløjte og klaver), Elisabeth Klein, piano, Ane Eriksen, tenor og basfløjte.

 

3/ Karlheinz Stockhausen Piano Music, played by Elisabeth Klein, Classico ClassCD 269 (1999):

A One-Page Version of Karlheinz Stockhausen’s Plus-Minus (1963) for solo-piano

 

4/ Music of the Night, Elisabeth Klein, piano, Classico ClassCD  270 (1999):

Question Marks og Für Åse

 

LP-plader

5/ Three Young Danish Composers, EMI: MOAK 30010 (uden årstal; 1970’erne):

Klaverværkerne Blandt Andre (Among Others) og Once for Now, spillet af Elisabeth Klein

 

6/ Elisabeth Klein plays Contemporary Danish Piano Music, CBS 73780 (1978):

Klaverværket Bufast

 

7/ New Nordic Piano Music, played by Elisabeth Klein, Danacord 237 (1986):

Klaverværkerne Nocturne i Dagslys og A-Tonal Phantasy

 

8/ Kasette-bånd udgivet af Dansk Musik Antologi, Philips DMAMC 050 (1981):

Klaverværket Ouverture, spillet af Elisabeth Klein

 

9/ Kasette-bånd udgivet af Det Unge Tonekunstnerselskab (1981):

Guitarværket Sandyade, spillet af Christer Persson

Nils Holger Petersen
Privatfoto

Nils Holger Petersen

Født:

27.4 1946, Frederiksberg

Kontakt:

Adresse:

Pilehøj 37
2990 Nivå

Telefon:

27 24 84 21

Email:

Uddannelse:

Musikalsk privat: klaver hos Elisabeth Klein siden 6-års alderen. Komposition hos Ib Nørholm 1964–69.
Anden uddannelse: cand.scient. (matematik, Københavns Universitet) 1969. Studier i teologi ved Københavns Universitet i 1970’erne og 1980’erne. Ph.D. i kirkehistoire (teologi; Københavns Universitet) 1994.

Øvrige beskæftigelser:

Præst i Den Danske Folkekirke (1974–89). Skiftende stillinger på Afdeling for Kirkehistorie, Det Teologiske Fakultet, København Universitet (siden 1990; siden 2000 lektor).
Centerleder for Danmarks Grundforskningsfonds Center for Studiet af Kulturarven fra Middelalderens Ritualer ved Det Teologiske Fakultet, KU (2002–2010).
Projektleder under European Science Foundation (2010–2014).

Debut:

1967

Forlag:

Edition S.
Tidligere: Engstrøm & Sødring; klaverværket Bufast (1967).

Profil oprettet:

2. juli 2013
Kontakt

Dansk
Komponist
Forening

Lautrupsgade 9, 5.sal
DK 2100 København Ø

Telefon (45) 33 13 54 05

dkf@komponistforeningen.dk

Send meddelelse
Find på kort

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev her

Betingelser for DKF nyhedsbrev

Betingelser og vilkår

Læs følgende vilkår og betingelser omhyggeligt, før du tilmelder dig DKFs nyhedsbrev. Såfremt du ikke kan acceptere nedenstående vilkår og betingelser, skal du ikke tilmelde dig DKFs nyhedsbrev.

www.komponistforeningen.dk

Dette website ejes og drives af Dansk Komponist Forening, som er en dansk registreret virksomhed underlagt dansk lovgivning.

Email

Som modtager af DKFs nyhedsbrev modtager du månedeligt et gratis nyhedsbrev i HTML-format.