Søg i
komponistbasen

Fødselsår

Dødsår

Genre/kunstform

Profil

liv

Anders Nordentoft har komponeret siden de tidlige teenageår. Han spiller guitar, violin og klaver, men betragter i dag ikke sig selv som udøvende musiker. På musikkonservatoriet i København studerede han først violin inden han tog diplomeksamen i komposition hos Ib Nørholm og Hans Abrahamsen i 1987. Desuden gennemførte han solistuddannelsen i komposition ved Det Jyske Musikkonservatorium hos Per Nørgård. Siden konservatorieårene har Nordentoft primært arbejdet som freelance komponist. I et par år underviste han selv ved konservatoriet i København i komposition og instrumentation. Nordentoft har modtaget Carl Nielsen prisen i 1997 og Edition Wilhelm Hansens Komponistpris i 2002. Værklisten omfatter lidt over 50 titler, heraf 5 orkesterværker og 7 værker for stort ensemble/sinfonietta. Nordentofts suverænt længste værk, og hans hovedværk i det hele taget, er det musikdramatiske stykke On This Planet (2002), der spiller godt og vel en time og er skrevet for kammerorkester og baryton. I 00’erne er Nordentoft ellers stadig primært koncentreret om at skrive mere indadvendt musik. De seneste ca. 10 år er helt domineret af værker for soloinstrumenter eller mindre besætninger, og en del af Nordentofts nyeste musik er endnu ikke opført.

noter

Teksten er venligst stillet til rådig af Dacapo Records.

Musik

"En gammel gudeverden rejser sig i al sin magt og vælde og nogle af dens mange karakterer samles i og taler gennem hovedpersonen. Han er både et selvstændigt, nutidigt individ og en repræsentant for noget evigt menneskeligt." Sådan indleder Anders Nordentoft sin tekst om operaen On this Planet (2002) for sangstemme og sinfonietta. Og der er meget på spil i dette værk. Det er som om trådene samles fra alt det komponisten tidligere har skrevet: det smukke lyriske, det brutale, den elegante kompositionsteknik og den rå inspiration fra en imaginær rockmusik. Værket når helt ud til grænsen hvor man oplever og græder, og hvor man får noget med sig hjem.

Denne direkthed i udtrykket som er baseret på et slidsomt kompositorisk arbejde er kendetegnende for Anders Nordentofts musik. Gennembruddet kom med orkesterværket Entgegen (1985).
Udgangspunktet for Anders Nordentoft var den energiske og direkte musik med rytmisk appel. Kunstnerens vidde æstetiske synsfelt medførte en frihed i omgangen med det musikalske materiale. Han ønsker ikke på forhånd at lægge sig fast på bestemte former og figurer, snarere lader han sig føre af den umiddelbare intuition, som dikterer den musikalske bevægelse. For Nordentoft fornemmer man, at det skabende øjeblik er en fysisk tilstand af kreativitet, snarere end tilvejebringelse af et musikalsk regnskab, der skal gå op. Det er musik som ikke er skrevet med stopur og lineal. Processen er slidsom. Noderne kommer ikke af sig selv, de skal arbejdes frem af et mangfoldigt materiale. Hans skabende proces kan bedst beskrives som et hvirvlende kaos i begyndelsen, som med forvirring, slid og fejltagelser gradvist og i ryk skrider henimod en afklaring og en klar struktur.

Nordentofts ambition, eller måske snarere vision, er at medtænke lytteren på en ny måde. Han vægrer sig ved at beskrive det æstetiske ansatspunkt med ord, der alligevel ikke fanger den kreative impuls. Der er altid noget ‘andet’ på færde. Hvad dette andet er, lader sig bedst fornemme som en slags sanseligt nærvær i mødet med kunstværket, i hvilket man gerne spejler sig for dermed at genkende sider i sin egen verden af følelser og fornemmelser. Det kan f.eks. høres i cellokoncerten Light Imprisoned (1996), Distant Nightship (1996) for orkester, og ensembleværket Hymne (1996).

I disse værker har komponisten bevæget sig hen imod et musikalsk sprog, der ikke længere arbejder ud fra polære størrelser. Værkerne markerer en anderledes vægtning i forhold til det musikalske udtryk, sammenlignet med tidligere værker som Born (1986) for orkester, Entgegen (1985) for kammerorkester, Moment (1989) for klarinetkvartet, The Nervous Saurian (1990) for klarinettrio, og Katedral (1986) for solocello.

Arbejdet med at tonesætte tekster af Sylvia Plath (i værket The Shadow of this Lip... for sopran, violin og klaver fra 1988-90), var medvirkende til, at Nordentoft ville prøve at skrive mere melodiøst. Det førte gradvist til en mere lyrisk tone, som i højere grad søger de fintmærkende sansninger og changerende forløb. Komponisten ønsker at frisætte det almindelige og samtidig unikke, for bag de enkle musikalske formuleringer høres lag af forfinede skyggevirkninger og raffinerede modsigelser. Allerede i Nordentofts tidlige musik er denne ‘ubestemthed’ eller vilje til flertydighed et kunstnerisk sigel. Så snart noget er etableret som form, tøver komponisten med at gøre det videre forløb manifest.

Musikken er for Nordentoft ikke altid kun det, den udgiver sig for at være. Er det forgrunden vi hører eller er det i virkeligheden baggrunden? De betydningsbærende lag er ikke nødvendigvis det, man umiddelbart hører. Entydigheden sættes i perspektiv og komponisten kan komponere en understrøm af flertydigheder.

NOTE

Musikken er venligst stillet til rådighed af Dacapo

Teksten er venligst stillet til rådighed af Edition Wilhelm Hansen.

Værkliste

Find værkliste via komponistens forlag.

Diskografi

Light Imprisoned
Henrik Brendstrup cello, Johannes Søe Hansen violin, John Kruse klarinet, Christina Bjørkøe klaver,
Århus Sinfonietta, Dirigent Søren K. Hansen
CD 8.226577 Dacapo Records (2014)
Link til Dacapo

Find øvrige udgivelser via komponistens forlag.

Anders Nordentoft
Foto: Marianne Grøndahl/ewh.dk

Anders Nordentoft

Født:

1957

Kontakt:

Adresse:

Rentemestervej 44, st.th
2400 København NV

Telefon:

60306973

Email:

Uddannelse:

Komposition og violin v. Det Kgl. Danske Musikkonservatorium (lærere i komposition: Ib Nørholm og Hans Abrahamsen) og komposition v. Det Jyske Musikkonservatorium (lærer: Per Nørgård).

Øvrige beskæftigelser:

Musiker (violin og rytmisk musiker).

Priser/legater:

Carl Nielsen-prisen 1997, Edition Wilhelm Hansens Komponistpris 2002.

Forlag:

Profil oprettet:

3. juli 2013
Kontakt

Dansk
Komponist
Forening

Lautrupsgade 9, 5.sal
DK 2100 København Ø

Telefon (45) 33 13 54 05

dkf@komponistforeningen.dk

Send meddelelse
Find på kort

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev her

Betingelser for DKF nyhedsbrev

Betingelser og vilkår

Læs følgende vilkår og betingelser omhyggeligt, før du tilmelder dig DKFs nyhedsbrev. Såfremt du ikke kan acceptere nedenstående vilkår og betingelser, skal du ikke tilmelde dig DKFs nyhedsbrev.

www.komponistforeningen.dk

Dette website ejes og drives af Dansk Komponist Forening, som er en dansk registreret virksomhed underlagt dansk lovgivning.

Email

Som modtager af DKFs nyhedsbrev modtager du månedeligt et gratis nyhedsbrev i HTML-format.