Søg i
komponistbasen

Fødselsår

Dødsår

Genre/kunstform

Profil

Liv

Nancy Dalberg blev født af yderst velstående forældre på godset Mullerup på Fyn. Hendes fader Christian Hansen grundlagde en fabrik for kemiske produkter til fødevareindustrien der stadig er en af Danmarks internationalt førende virksomheder. Indtægterne herfra betød at Nancy Dalberg kunne leve som økonomisk uafhængig uden hensyn til de evt. indtægter, hendes musik kunne give hende.

Allerede som ung blev hun sporet ind på en musikalsk løbebane – bl.a. gennem bekendtskabet med den 20 år ældre komponist Hilda Sehested fra det nærliggende gods Broholm. Som det passede sig blev hun privat uddannet som pianist af Ove Christensen med debut 1907. En armlidelse forhindrede hende i at forsætte pianistkarrieren, og hun studerede musikteori og komposition hos Johan Svendsen 1909-11.

Efter kortvarige studier hos Fini Henriques blev hun elev af Carl Nielsen 1913, der støttede hende ved opførelserne af hendes tidlige værker: Han spillede violin 1914 ved den private uropførelse af hendes strygekvartet nr. 1, og han dirigerede hendes Scherzo for strygeorkester ved hendes offentlige kompositionsaften 1915. Med årene blev Nancy Dalberg en af Carl Nielsens støtter og hjælpere. Hun bistod ham bl.a. med instrumentationen af Fynsk Forår (1920).

Når Nancy Dalberg i dag er bedre kendt som assistent for Carl Nielsen end for sine egne kompositioner, kan det skyldes den kvinderolle, hun gennem sit sociale miljø var tvunget ind i og tilsyneladende påtog sig.
Hendes værker blev ikke vurderet på egne præmisser, men typisk som noget, der var så dygtigt at også en mand kunne have været dem bekendt. Og bindingen til hendes mentalt syge ægtemand lagde i stigende grad beslag på kræfterne den sidste snes år af hendes liv.

I den henseende minder hendes skæbne om hendes kvindelige komponistkollega Tekla Wandalls. Men i modsætning til hende var der ingen social nødvendighed som tvang Nancy Dalberg til at arbejde med musikken. I løbet 1930’erne holdt hun op med at komponere.

(JBR)

Musik

To genrer dominerer Nancy Dalbergs kompositioner: Sange og kammermusik.
Sangene strækker sig over et kvart århundrede mellem 1909-10 og 1935. De rummer træk af Carl Nielsens og Thomas Laubs ”danske sang” gennem deres strofiske anlæg. Men de viderefører også romancetraditionen med et selvstændigt og rigt udarbejdet klaverakkompagnement. Karakteriseringen af teksten ligger ofte i akkompagnementet, mens sangstemmen kan virke deklamerende – dog med typiske stigninger ved tekstlige højdepunkter. Måske kan Hugo Wolfs Lieder have været en inspiration for Nancy Dalberg?

Teknikken fungerer bedst når Nancy Dalberg forlader den strofiske sang til fordel for den gennemkomponerede romance, f.eks. i den balladeagtige Der sidder en Munk i Bure (1919). De rent strofiske sange kan virke anonyme og nogle gange melodisk så nært beslægtede, at man vanskeligt skelner dem fra hinanden.

Nancy Dalbergs instrumentalmusik er hovedsageligt komponeret i årene mellem 1914 og 1928. Her er hovedværket symfonien i cis-mol fra 1917. Symfonien blev opført ved hendes kompositionsaften 1918, men ses ikke at have været opført i nogle af de foreninger, der havde fokus på ny dansk orkestermusik. 

Af hendes kammermusik fik strygekvartetterne størst gennemslagskraft i offentligheden. Især hendes g-mol kvartet nr. 2 opus 14 nåede vidt omkring: Breuning-Bache kvartetten uropførte den 1922 og tog den på repertoiret, Gerhard Rafn kvartetten opførte den i Foreningen ”Ny Musik” 1930, og den blev også spillet i udlandet.

G-molkvartetten er traditionelt opbygget af fire satser, men med sit kontrapunktiske anlæg og den individuelle – stedvis solistiske – føring af instrumenterne vidner den om en højt udviklet kompositionsteknik. 

Carl Nielsens undervisning spores måske i den utraditionelle anvendelse af fugerede afsnit i scherzo-satsen. Men Nancy Dalberg er ikke Nielsen-epigon. Hun er sin egen på godt – og også på ondt: Hendes forkærlighed for motiver bygget op af tonegentagelser og drejebevægelser der ikke fører nogen steder hen, får musikken til at virke jordbunden og ukarakteristisk.
Man beundrer Nancy Dalbergs g-mol kvartet, men man husker den ikke.

(JBR)

Litteratur

Anvendt litteratur


Lisbeth Ahlgren Jensen: ”Carl Nielsen and Nancy Dalberg” i: Carl Nielsen Studies bd. 2

Lisbeth Ahlgren Jensen: "Nancy Dalberg" i: Dansk Kvindebiografisk Leksikon - læs her

Jørgen Lekfeldt: ”Nye plader” i: Dansk Musiktidsskrift 1999-2000 nr. 4

John France. Noter til pladeudgivelse DACAPO 8.224138 - læs her

Øvrigt


Wikipedia: Nancy Dalberg

Dacapo.dk: Nancy Dalberg

Discografi

Udvalgte indspilninger

NANCY DAHLBERG: Capriccio
Lars Thodberg Bertelsen (baritone), Morten Mogensen (piano), Carl Nielsen Quartet (Peder Elbæk, violin, Jørgen Larsen, violin,  Bjarne Boie Rasmussen, viola), Frans Rasmussen (dirigent), South Jutland Symphony Orchestra, Frode Stengaard (piano), Svend Winsløv (cello)
Dacapo 8.224138 (1999), CD
Link til Dacapo

 

Nancy Dalberg
Foto: Dacapo Records

Nancy Dalberg

Født:

06.07 1881, Mullerup Gods, Fyn

Død:

28.09 1949, Frederiksberg

Uddannelse:

Klaver (Ove Christensen), teori og komposition (Johan Svendsen, Fini Henriques, Carl Nielsen).

Forlag:

Tischer & Jagenberg, Köln
Edition S

Profil oprettet:

29. september 2010
Kontakt

Dansk
Komponist
Forening

Lautrupsgade 9, 5.sal
DK 2100 København Ø

Telefon (45) 33 13 54 05

dkf@komponistforeningen.dk

Send meddelelse
Find på kort

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev her

Betingelser for DKF nyhedsbrev

Betingelser og vilkår

Læs følgende vilkår og betingelser omhyggeligt, før du tilmelder dig DKFs nyhedsbrev. Såfremt du ikke kan acceptere nedenstående vilkår og betingelser, skal du ikke tilmelde dig DKFs nyhedsbrev.

www.komponistforeningen.dk

Dette website ejes og drives af Dansk Komponist Forening, som er en dansk registreret virksomhed underlagt dansk lovgivning.

Email

Som modtager af DKFs nyhedsbrev modtager du månedeligt et gratis nyhedsbrev i HTML-format.