Søg i
komponistbasen

Fødselsår

Dødsår

Genre/kunstform

Profil

Liv og musik

Knud Høgenhaven begyndte sin musikalske uddannelse som medlem af Københavns Drengekor og blev som 17-årig optaget på Musikkonservatoriet i København med orgel som hovedfag. Han tog organisteksamen 1948 og året efter konservatoriets ”Store Eksamen” i musikhistorie og musikteori – det nærmeste man dengang kunne komme en egentlig komponistuddannelse i Danmark. Som lærere havde han en række af tidens fremtrædende komponister – bl.a. Poul Schierbeck, Jørgen Jersild, Vagn Holmboe, Finn Høffding og Niels Viggo Bentzon.

Allerede i studieårene gjorde han sig gældende som komponist, bl.a. med to orgelkoralforspil op. 2 nr. 1 og 2, 1947, der blev udgivet af Wilhelm Hansen, og en koralfantasi over ”Fra Himlen Højt” op. 2 nr. 3, 1947, der bygger på en 1500-tals melodi til Luthers salme. Melodien citeres i pedalet og omgives kontrapunktisk af motiver, som f.eks. bygger på melodiens begyndelsestoner.

Efter konservatorietiden udviklede Knud Høgenhaven sin stil i neobarok retning med fri dissonansbehandling, som det høres i det næste orgelværk, Toccata og passacaglia op. 7, 1949, hvor Buxtehude er et formalt forbillede, mens det tonale grundlag anfægtes af clustervirkende akkorder, der peger frem mod atonalitet. I 1950’erne fulgte han Ernst Kreneks og Wolfgang Fortners kompositionskurser i Darmstadt, hvor han stiftede bekendtskab med tolvtoneteknik og serialisme. Men han sluttede sig ikke til den avantgardistiske retning og søgte sit eget ståsted mellem modernisme og tradition.

Det synes, som om tonalitet er et grundlæggende træk i denne udvikling, der omfatter såvel bitonale kombinationer af tonearter i indbyrdes tritonus-afstand (f. eks. fis-mol og C-dur i den tidlige Lamento for strygeorkester op. 9, 1950) som en fri modalitet, der kan vidne om inspiration fra Bartók (i Danse triomphale for symfoniorkester op. 12, 1952) eller en udvidet tonalitet, hvor dur- eller mol-akkorder tilføjes store septimer eller noner (som i de to Shakespeare-sonetter op. 15, 1954). Et eksempel på denne udvikling er Knud Høgenhavens Præludium, koral, postludium for koncertorgel op. 35, 1962, hvor en modal koral omrammes af et præludium med højt opbyggede, tolvtoneaagtige clusterklange og et postludium, som er præludiet spillet bagfra.

Knud Høgenhaven blev i 1950’erne lærer i instrumentation og orkestration på Det Kgl. Danske Musikkonservatorium og signalør på Det Kgl. Teater. På teatret indgik han i et miljø, som bød ham store og spændende arbejdsopgaver. Balletmusik og skuespilmusik blev fra balletten Neon op. 17, 1955 en vigtig del af hans kompositoriske virke. Gennem sit ægteskab med pianisten og musikpædagogen Anne-Karin Høgenhaven engagerede han sig også i musik for børn og unge. Han komponerede skolekantater, værker for børnekor og en børnemusical Kom ud af din hule op. 70, 1974-75, som blev opført af Det Kgl. Teater og vistes i tv.

Knud Høgenhaven kunne glæde sig over, at hans ledsagemusik blev opført og hørt af et stort publikum. Men det betød også, at han blev sat i bås i musiklivet, og at hans mange selvstændige værker for orgel, klaver og kammermusik eller kor kun sjældent blev opført eller udgivet. Knud Høgenhaven regnedes ikke til Vor tids-kategorien[1] af komponister, og hans musik gled efterhånden ud af repertoiret.

(JBR)

Noter

[1] Jf. kategoriseringen i Mogens Andersen: Historien om Vor Tids Musik, Købehavn 2009, s. 274.

Værkliste

Værker efter DKF og KB.

Op. 1 Strygekvartet, 1947.

Op. 2,1 Orgelkoral Af dybsens nød, 1947, WH.

Op. 2,2 Orgelkoral Kirken den er et gammelt hus, 1947, WH.

Op. 2,3 Orgelfantasi Fra Himlen højt, 1947.

Op. 3 Ouverture breve f. ork., 1948.

Op. 4 Velbekomme, lille suite for pno., 1948, WH.

Op. 5 5 femtonige klaverstykker, 1948.

Op. 6 Tema semplice con variazioni f. pno., 1949.

Op. 7 Toccata og passacaglia f. org. 1949, Viking Forlag, Kbh.

Op. 8 Trio f. træbl., 1950, Edition S.

Op. 9 Lamento f. str.ork., 1950, Edition S.

Op. 10 To engelske sonetter f. sop. og pno., tekst: Keats, Shakespeare, 1952, Edition S.

Op. 11 Pastorale Fjerritsleviano f. vl. og pno., 1952.

Op. 12 Danse triomphale f. ork. 1952, Edition S.

Op. 13 Barcarole f. pno. – 1953.

Op. 14 Sangen f. bar. og pno., tekst: C-M. Borgen, 1953.

Op. 14,a Peters Jul f. fl., pno. og vlc., tekst: J.Krohn, Ole Walbom, 1953.

Op. 14,b Det er så yndigt f. st. og pno., tekst: Grundtvig, 1954.

Op. 15 To engelske sonetter f. sop. og pno., tekst: Shakespeare, 1954, Edition S.

Op. 16 Pastorale i F, f. str.ork., 1956.

Op. 17 Neon, ballet i en akt f. ork., 1955.

Op. 17,a Undervisningsmusik f. pno. (s. m. Anne-Karin Høgenhaven), 1955, Ed. Lyche, Oslo.

Op. 18 Improvisation i Es f. pno. 1955.

Op. 19 Præludium og fuga i G og præludium og fuga i C f. pno. 1955.

Op. 20 Tivoligalop f. ork., 1956, Viking Forlag, Kbh.

Op. 21 Flitter, ballet i en akt f. ork., 1956.

Op. 22 Instrumenterne muntrer sig f. fortæller og kammerensemble, tekst: Anne-Karin Høgenhaven, 1956.

Op. 22,a Canto semplice, f. pno., 1956.

Op. 23 Vals i C, f. pno., 1957.

Op. 24 3 danske sange, f. st. og pno., tekst: E.Stokkeby, M.Børup, C.Ploug, 1957.

Op. 25 Norsk folketone f. bl. kor, tekst: Brorson, 1957.

Op. 26 Norsk folketone, f. str.ork., 1957.

Op. 27 Teenage, ballet i en akt, f. ork., 1957.

Op. 28 Rungsteds lyksaligheder, f. bar. og pno., tekst: Ewald, 1957.

Op. 29 Columbine og anderumpen, ballet i en akt f. ork., 1958.

Op. 30 Festa, ballet i en akt f. ork., 1959.

Op. 31 Intermezzo in forma di danza, f. pno., 1959.

Op. 32 Berceuse I, II, III, f. pno./acc., 1960.

Op. 33 Blues sinfonico, f. ork., 1961.

Op. 34 Skuespilmusik til Sv. Engelbrechtsen ”Generalen” f. ork., 1962.

Op. 35 Præludium-Koral-Postludium, f. org., 1962, Edition S.

Op. 36 Skuespilmusik til Holberg ”Den Vægelsindede”, f. ork., 1962.

Op. 37 Movement in F, f. pno. og ork., 1963.

Op. 38 Skuespilmusik til El Forman ”Ild” og Lars Helgeson ”Babelstårnet” f. lille ork., 1963.

Op. 39 Intonazione e ciacconna, f. org. 1963.

Op. 40 Tre-stemmig vuggesang, f. lige st., tekst: Nis Petersen, 1964.

Op. 41 Kalkbillede, ballet i en akt, f. ork., 1964-65.

Op. 42 Skuespil til Euripides ”Medea” f. damekor, 1965.

Op. 43 Hørespilmusik til ”Skilderhuset” f. lille ork., 1965.

Op. 44 Forspil i en festlig og sentimental anledning, f. ork., 1965.

Op. 45 Lullaby for twins, f. ork., 1966.

Op. 46 Skuespilmusik til Farquar ”I krig og kærlighed” f. solo, kor og ork., 1967.

Op. 47 Berceuse, f. pno., 1967.

Op. 48 Pezzo semplice, f. vl. og pno., 1968.

Op. 49 Quartetto semplice, f. strygekvartet, 1968.

Op. 50 Skuespilmusik til G.B.Shaw ”Det skøre hus” f. solo, kor og ork., 1969.

Op. 51 Klovnen og danserinden, balletpantomime f. lille ork., 1969.

Op. 52 Skuespilmusik til Holberg ”De usynlige” f. st. og lille ork., 1969.

Op. 53 Blæserkvintet,1969, Edition S.

Op. 54 Faser, ballet f. org. og bånd, 1970.

Op. 55 Sange til Studenterforeningens Nytårskomedie f. soli, kor og pno., 1970.

Op. 56 Skolekantate, f. kor og kammerork. 1970.

Op. 57 Skuespilmusik til Anouilh ”Herren og Fruen” f. soli, kor og instr., 1970.

Op. 58 Berceuse, f. org., 1970.

Op. 59 Hørespilmusik til Topol ”En time kærlighed” 1971.

Op. 60 Hørespilmusik til Turgenev ”En frue fra provinsen” 1971.

Op. 61 Adagio lamentoso f. org., vlc. og pauker, 1972.

Op. 62 Mit hjerte råber kor, f. bl. kor, tekst: Erik Knudsen, 1972.

Op. 63 En ny salme, f. st. og instr., tekst: Preben Thomsen, 1972.

Op. 64 Quasi una ciaccona, f. vlc. og pno., 1972.

Op. 65 Fragmenter for org., 1972.

Op. 66 City-symphony, koreografisk suite f. ork., 1973.

Op. 67 Skuespilmusik til Ernst Bruun Olsen ”Lefleren”, 1973.

Op. 68 Tema con variazioni, f. org. 1974, Edition S.

Op. 69 Salome f. solodanserinde og kammerens., efter Flaubert ”Herodias”, 1974.

Op. 70 Kom ud af din hule, børnemusical f. kor og diverse instrumenter , tekst: Ida Høeg Jacobsen, 1975, WH.

Op. 71 Skuespilmusik til Paul Foster ”Elisabeth” f. kammerens., 1975.

Op. 72 Klaverstykker,1976.

Op. 73 Græs, f. dame- og børnekor, tekst: Tom Kristensen, 1977.

Op. 74 3 Orgelkoralforspil til melodier af Weyse, 1977.

Op. 75 Fire danske salmer, tekst: Johs. Johansen, Marcus Lauesen, Sv.Ellingsen, 1978.

Op. 76 Tempo di valse lento / Klaverstykke til Evald, 1978.

Op. 77 Julesang til komedien Julestuen, f. kor, tekst: Holberg, 1978.

Op. 78 Tempo di marzia greco – og andre klaverstykker til Jesper, 1978.

Op. 79 4 vuggesange f. pno., 1978-79.

Op. 80 Skuespilmusik til Ernst Bruun Olsen ”Begyndelsen” f. st. og fl., 1979.

Op. 81 Introduktion og postludium – i dagens anledning, f. 4-hd. pno., 1979.

Op. 82 4 sange til tekster af Ambrosius Stub, f. st. og instr., 1978-79.

Op. 83 Tema uden variationer, ”Lad krig kun fornøje potentater” f. st. og instr., 1979.

Op. 84 Til Sandra, f. pno., 1980.

Op. 85 Lonely Dad in Chicago, f. pno., 1980.

Op. 86 San Cataldo, lille pastorale, f. pno. og sologong ad.lib., 1980.

Op. 87 En purpurprik f. st. og pno., tekst: Tom Kristensen, 1980.

Op. 88 Valse d'Ingelise, f. 2 vl., 1980.

Op. 89 Promenade musicale…,  f. cl. og pno., 1980.

Op. 90 På den første dag, f. st. og pno., tekst: Johs. Jørgensen, 1980.

Op. 91 Salme uden ord, f. st. og pno., 1981.

Op. 92 Tre motetter, f. bl. kor, Tekst: Davids salmer nr.1, 6 og 8, 1981, Edition Egtved.

Op. 93 Tre orgelkoralforspil, 1981, Edition S.

Op. 94 Polonaise [i kartoffelrækken] f. pno., 1982.

Op. 94,a Polonæse med Ambrosius Stub i kartoffelrækken, f. st. vl., pno. og fag., 1983.

Op. 95 Für Anne, f. pno., 1982.

Op. 96 Humoresque (in forma di rondo), f. solovl., 1982.

Op. 97 3 Små klaverstykker, 1982.

Op. 98 Koralfantasi over ”Sions vægter hæver røsten” f,. org., 1982, Edition S.

Op. 99 Valse romantique, f. 4-hd.  pno., 1983.

Op. 100 3 salmer til tekst af Grundtvig, 1983, Kyrillos, Frederiksberg, 1990.

Op. 101 Ræveskift-idyl, f. pno., 1983.

Op. 102 Vugge-Verdivals til Magnus, f. pno., 1983.

Op. 103 Koralforspil, f. org., 1984.

Op. 104 Marcia umoristico, f. 4-hd. pno., 1984.

Op. 105 Lille pastorale, f. pno., 1984.

Op. 106 Cantica majora, f. bl. kor, 1985, Edition Egtved.

Op. 107 En Davidssalme, ps. 23 f. bl. kor, 1985.

Op. 107a Postludium over Davids 23. salme f. org., 1985.

Op. 108 Pastorale i C f. pno., 1985.

Op. 109 Fantasi over en færøsk folkemelodi, f. pno., 1986.

Op. 110 Fanfare for Per, Variationer over ”Jeg bærer med smil min byrde”, f. pno., 1986.

Op. 111 Variationer over en dansk folkemelodi, 1986.

Litteratur

Mogens Andersen: Historien om Vor Tids Musik, København 2009.

Opslag i www.wikipedia.dk, Sohlmanns Musiklexikon 2. udg, Stockholm 1976 (sign. Sigurd Berg) og Gads Musikleksikon, København 1976 (usign.).

Diskografi

Et udvalg af komponistens værker er indspillet og udgivet på op til flere antologier.

For mere information om konkrete pladeudgivelser kan det anbefales at søge på statsbibliotekets hjemmeside / Aarhus University Library

Knud Høgenhaven

Fulde navn:

Knud Høgenhaven Jensen

Født:

31.03 1928, København

Død:

22.02 1987, København

Uddannelse:

Det Kgl. Danske Musikkonservatorium, organisteksamen 1948, store eksamen i musikhistorie og musikteori 1949. Kompositionsstudier i Darmstadt (Ernst Krenek, Wolfgang Fortner).

Øvrige beskæftigelser:

Signalør på Det Kgl. Teater, lærer v. Det Kgl. Danske Musikkonservatorium.

Forlag:

Edition S, Edition Egtved, Edition Wilhelm Hansen.

Profil oprettet:

15. november 2012
Kontakt

Dansk
Komponist
Forening

Lautrupsgade 9, 5.sal
DK 2100 København Ø

Telefon (45) 33 13 54 05

dkf@komponistforeningen.dk

Send meddelelse
Find på kort

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev her

Betingelser for DKF nyhedsbrev

Betingelser og vilkår

Læs følgende vilkår og betingelser omhyggeligt, før du tilmelder dig DKFs nyhedsbrev. Såfremt du ikke kan acceptere nedenstående vilkår og betingelser, skal du ikke tilmelde dig DKFs nyhedsbrev.

www.komponistforeningen.dk

Dette website ejes og drives af Dansk Komponist Forening, som er en dansk registreret virksomhed underlagt dansk lovgivning.

Email

Som modtager af DKFs nyhedsbrev modtager du månedeligt et gratis nyhedsbrev i HTML-format.