Søg i
komponistbasen

Fødselsår

Dødsår

Genre/kunstform

Profil
Af: Bendt Viinholdt Nielsen

Liv og musik

Jeg lagde ud som komponist i gymnasietiden på Gammel Hellerup Gymnasium, hvor den jævnaldrende Michael Schønwandt dirigerede flere opførelser med skolens kor og orkester. Musikuddannelsen skete i privat regi, bl.a. hos komponisten Erik Norby. Min officielle komponistdebut fandt sted ved en koncert på Lyngby Stadsbibliotek i 1972, og i de følgende år komponerede jeg en del stykker i forskellige genrer og kastede mig også ud i improvisationsoplæg og grafisk notation. Værkerne blev opført i ny-musik-foreningerne DUT, FUT, AUT, LUT samt ved Ung Nordisk Musikfest (UNM). Ved UNM i Helsinki i 1975 opførtes således orkesterstykket ”Ruin” (efterfølgende udsendt i DR). Samme år blev jeg medlem af Dansk Komponistforening.

Mit hovedfelt blev dog snart musikformidling, forlagsarbejde og musikforskning. I 1977 blev jeg uddannet som musikbibliotekar og straks efter ansat hos musikforlaget Edition Wilhelm Hansen, hvor jeg 1978 blev afdelingsleder og bl.a. arbejdede med promovering af forlagets komponister. I 1984 fik jeg job i Dansk Musik Informations Center (MIC), hvor opgaverne bestod i at dokumentere nutidig dansk musik og øge kendskabet til det danske musikliv, ikke mindst på den internationale scene. Jeg var således redaktør for det engelsksprogede musiktidsskrift Musical Denmark 1993-99 og grundlagde den værkdatabase, som senere blev overtaget af SNYK. Da MIC blev nedlagt i 2003 kom jeg ind i den nyoprettede Kunststyrelse som informationsleder og webredaktør. I 2012 blev Kunststyrelsen fusioneret ind i Kulturstyrelsen, og i dag fungerer jeg som konsulent i afdelingen for musik og scenekunst. Blandt arbejdsområderne er Statens Kunstfonds bestillingshonorarer til komponister samt internationale opgaver.

Som et led i min uddannelse påbegyndte jeg i 1976 en minutiøs registrering af Rued Langgaards efterladte nodemanuskripter på Det Kongelige Bibliotek, en indsats der 15 år senere resulterede i udgivelsen af værkfortegnelsen Rued Langgaards Kompositioner (1991). I 1993, på 100-årsdagen for Langgaards fødsel, udgav jeg en biografi om Langgaard, en bog som i 2012 er udkommet i en forøget udgave under titlen Den ekstatiske Outsider. Med en bevilling fra Carlsbergfondet grundlagde jeg i 2000 det store projekt Rued Langgaard Udgaven, hvis formål er at gøre Langgaards flere hundrede utrykte værker tilgængelige for musikverdenen i videnskabeligt baserede nodeudgaver. Med støtte fra primært private fonde er det lykkedes at publicere en betydelig række værker, ofte i forbindelse med indspilningsprojekter. Langgaards to største kompositioner, operaen Antikrist og Symfoni nr. 1, er inden for de senere år udkommet i min redaktion. 

I 1984 blev jeg valgt ind i bestyrelsen for Samfundet til Udgivelse af Dansk Musik (senere Edition Samfundet og nu Edition-S) og forlod først posten efter 29 år. Jeg var med i Carl Nielsen Udgavens redaktionsråd, var fagkonsulent ved Den Store Danske Encyklopædi og har leveret bidrag til tidsskrifter, bøger og cd-booklets samt stået for flere web-projekter, alt sammen med dansk musik i det 20. århundrede som omdrejningspunkt. I dag er jeg i bestyrelsen for Rued Langgaard Fonden og for Magister Jürgen Balzers Fond.

En liste over udvalgte kompositioner findes i SNYKs værkbase. Mit udgangspunkt var ”den ny enkelhed” og kredsen omkring ”Gruppen for alternativ musik”. Der var dengang en frihed i stilmæssig henseende og et ønske fra komponisternes side om at kommunikere direkte med enkle midler. Tonalitet var tilladt, notationsmæssig kompleksitet var ikke påkrævet. Det var Hans Abrahamsen, Pelle Gudmundsen-Holmgreen og Ole Buck, der førte an. Min ret korte værkliste afspejler dette, men jeg hentede også inspirationer og idéer fra mange andre kilder. Hver enkelt komposition er udtryk for en bestemt idé og et æstetisk valg, der kun er forpligtende for det ene stykke. Efter revisioner af flere af kompositionerne gik jeg i stå med at komponere i begyndelsen af 1980’erne. En sammensat komposition for børnekor og instrumenter er udgivet af Edition Wilhelm Hansen (1978), en sonate for violin og klaver er indspillet, men desværre ikke i en udførelse, jeg kan stå ved.

BVN aug. 2013

Værkliste

Udvalgte værker kan søges via SNYKs værkdatabase.

Bendt Viinholdt Nielsen
Privatfoto

Bendt Viinholt Nielsen

Født:

28.09.1953, Nyborg

Kontakt:

Adresse:

Hyldegårds Tværvej 22
2920 Charlottenlund

Telefon:

39 64 38 54

Email:

Uddannelse:

Private teori- og kompositionsstudier hos bl.a. Erik Nordby. Uddannet musikbibliotekar 1977.

Øvrige beskæftigelser:

Musikformidling, forlagsarbejde og musikforskning.

Debut:

1972

Profil oprettet:

3. juli 2013
Kontakt

Dansk
Komponist
Forening

Lautrupsgade 9, 5.sal
DK 2100 København Ø

Telefon (45) 33 13 54 05

dkf@komponistforeningen.dk

Send meddelelse
Find på kort

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev her

Betingelser for DKF nyhedsbrev

Betingelser og vilkår

Læs følgende vilkår og betingelser omhyggeligt, før du tilmelder dig DKFs nyhedsbrev. Såfremt du ikke kan acceptere nedenstående vilkår og betingelser, skal du ikke tilmelde dig DKFs nyhedsbrev.

www.komponistforeningen.dk

Dette website ejes og drives af Dansk Komponist Forening, som er en dansk registreret virksomhed underlagt dansk lovgivning.

Email

Som modtager af DKFs nyhedsbrev modtager du månedeligt et gratis nyhedsbrev i HTML-format.